Chilperik I

BIRTH: BEF 535
DEATH: 27 SEP 584, Chelles, Frankrijk

Father: Chlotarius I
Mother: Arnegunde van ThŁringen

Spouse: Fredegonde
MARRIAGE:

Children from this relation
 1. Chlotarius II (584 - ABT 630)

                                                          _Clodio V der Franken ____
                                            _Merovech der Merovingers __|_Basina van ThŁringen ____
                            _Childeric I der Merovingers _|
                            |               |               __________________________
                            |               |_Chlodeswinthe der Franken _|__________________________
              _Clovis I der Merovingers _|
              |              |                              _Wandilarius _____________
              |              |                _Theodemir _________________|__________________________
              |              |_Basina van ThŁringen ________|
              |                             |               __________________________
              |                             |____________________________|__________________________
 _Chlotarius I ____________|
|             |                                            __________________________
|             |                              ____________________________|__________________________
|             |              ______________________________|
|             |              |               |               __________________________
|             |              |               |____________________________|__________________________
|             |_Clothilde ________________|
|                           |                              __________________________
|                           |                ____________________________|__________________________
|                           |______________________________|
|                                           |               __________________________
|                                           |____________________________|__________________________
|
|--Chilperik I 
|
|                                                          _Merwig II van ThŁringen _
|                                           _Basimux I van ThŁringen ___|__________________________
|                            _Basinumus II van ThŁringen __|
|                           |               |               _Theodemir _______________
|                           |               |_Basina van ThŁringen ______|__________________________
|              _Baderich van ThŁringen ___|
|             |              |                              __________________________
|             |              |                ____________________________|__________________________
|             |              |_Menia _______________________|
|             |                             |               __________________________
|             |                             |____________________________|__________________________
|_Arnegunde van ThŁringen _|
              |                                            __________________________
              |                              ____________________________|__________________________
              |              ______________________________|
              |              |               |               __________________________
              |              |               |____________________________|__________________________
              |___________________________|
                            |                              __________________________
                            |                ____________________________|__________________________
                            |______________________________|
                                           |               __________________________
                                           |____________________________|__________________________

Notes

Chilperik I (voor 535 - Chelles, 27 september 584) was vanaf 561 tot zijn dood een Frankische deelkoning, met als hoofdstad Soissons. Hij was een zoon van Chlotarius I en Aregonda. Chilperik werd begraven in de Saint-Germain-des-Prťs te Parijs.

Na de dood van zijn vader in 561 legt Chilperik de hand op de koninklijke schat en eist in Parijs het gehele koninkrijk op. Zijn oudere halfbroers dwingen echter een deling af. Chilperik wordt koning van het (kleine) deelkoninkrijk van Soissons. In562 valt hij AustrasiŽ aan als Sigebert I aan zijn oostgrens de Avaren bevecht, en verovert Reims. Hij moet daarna vluchten als Sigebert in de tegenaanval gaat en Soissons verovert. Uiteindelijk wordt vrede gesloten en belooft hij Sigebert niet meer aan te vallen.

In 567 overlijdt Charibert I en wordt zijn koninkrijk verdeeld. Chilperik ontvangt het nog ontbrekende deel van NeustriŽ en de omgeving van Bordeaux en Limoges. Parijs blijft buiten de deling en krijgt een aparte status. Sigebert heeft de omgeving van Tours en Poitiers ontvangen, Chilperik probeert deze gebieden te veroveren maar wordt eruit verdreven door Gunthram. Als Chilperik een jaar later zijn tweede vrouw Galswintha doodt, ontstaat er een nieuw conflict met Sigebert. Sigebert is namelijk getrouwd met Brunhilde, de halfzuster van Galswintha, en zij maken aanspraken op de gebieden die Chilperik als morgengave aan Galswintha heeft geschonken: de omgeving van Bordeaux, Limoges en Bigorre. In die regio wordt een aantal jaren oorlog gevoerd.

In 573 sluit Chilperik een bondgenootschap met Gunthram tegen Sigebert maar in 575 laat Gunthram hem in de steek. Sigebert kan vervolgens eenvoudig Parijs en een groot deel van het koninkrijk van Chilperik veroveren. Chilperik moet zich helemaal terugtrekken op Doornik. Als de nederlaag onafwendbaar lijkt, stuurt Fredegonde (de derde vrouw van Chilperik en zijn grote liefde) twee vertrouwelingen met vergiftigde messen naar het kamp van Sigebert. Het lukt hen om Sigebert te vermoorden. Chilperik gebruikt dit moment om het Austrasische leger te verslaan. Hij herovert zijn gehele koninkrijk en verovert ook weer de omgeving rond Tours en Poitiers. Ook lukt het om Brunhilde gevangen te nemen. Een jaar later weet Brunhilde met hulp van Merowech, een zoon van Chilperik, te ontsnappen naar AustrasiŽ. Brunhilde neemt de leiding van dat koninkrijk op zich. Merowech wordt kort daarop vermoord. Chilperik heeft nu, naast zijn oorspronkelijke koninkrijk, ook vrijwel het gehele koninkrijk van Charibert in handen. Afgezien van enkele gebieden van Gunthram, regeert hij over geheel NeustriŽ en AquitaniŽ.

In 578 verovert Chilperik Bretagne na een bloedige veldslag die drie dagen duurde. De kwestie van de erfopvolging in BourgondiŽ, zorgt voor een tijdelijke diplomatieke toenadering met AustrasiŽ.

Een opstand tegen Brunhilde in AustrasiŽ geeft Chilperik eindelijk de kans om met haar en met BourgondiŽ af te rekenen. Hij sluit een bondgenootschap met de opstandelingen en met het Byzantijnse Rijk. De opstand wordt echter neergeslagen en de plannen gaan niet door. In plaats daarvan sluit Chilperik in 583 een defensief bondgenootschap met de Visigoten. Er wordt een huwelijk tussen zijn dochter Rigundis en de Visigotische kroonprins overeengekomen en Rigundis trekt met een grote bruidsschat naar het zuiden.

In 584 wordt Chilperik vermoord tijdens de jacht, door een edelman die zich door hem vernederd voelde. Het huwelijk van Rigundis wordt afgeblazen en zij moet haar reis afbreken.
Opstand van Merowech

In 576 stuurt Chilperik zijn zoon Merowech, die dan zijn oudste levende zoon is, naar Poitiers. In plaats daarvan reist Merowech via Tours naar Rouen om daar zijn moeder te bezoeken. Ook Brunhilde leeft daar in ballingschap en zij worden getrouwd door bisschop Pretextatus (hoewel het volgens de opvattingen uit die tijd een incestueus huwelijk was). Drijfveer van Merowech was waarschijnlijk de geboorte van Samson, de oudste zoon van Fredegonde. Vermoedelijk was hij bang hierdoor de troon van NeustriŽ mis te lopen, en door dit huwelijk kreeg hij kans om koning van AustrasiŽ te worden. Chilperik belooft Merowech en Brunhilde een vrije aftocht maar breekt zijn woord en neemt Merowech gevangen en onterft hem. Brunhilde krijgt wel vrije aftocht, met haar schat, naar AustrasiŽ.

Merowech wordt gedwongen om in een klooster te treden. Hij ontsnapt echter snel naar Tours en zoekt de bescherming van het kerkasiel. Ondanks druk van Chilperik en Fredegonde handhaaft Gregorius van Tours zijn bescherming en enige tijd later weet Merowech met een kleine groep soldaten via BourgondiŽ te ontsnappen naar AustrasiŽ. Daar wordt hij echter niet als koning erkend. Merowech krijgt wel de steun van een adelsfractie en kiest een verblijfplaats in de omgeving van Reims. In 577 wordt eenconcilie bijeengeroepen in Parijs. Daarbij wordt Pretextatus veroordeeld en verbannen naar Jersey. Gregorius van Tours wordt aangeklaagd wegens verraad maar tijdens een verzoeningsmaal wordt de kwestie bijgelegd.

Chilperik stuurt een leger naar Reims om Merowech gevangen te nemen maar dat mislukt. Dan krijgt Merowech het bericht dat de stad Thťrouanne in opstand is gekomen en hem als koning heeft gekozen. Met een kleine groep reist hij naar Thťrouanne, en wordt gevangengenomen - het bericht was vals. Volgens de lezing van Chilperik heeft Merowech zelfmoord gepleegd om gevangenschap te voorkomen maar veel tijdgenoten denken dat Chilperik hem heeft laten doden.
Chilperik als koning

Chilperik was in conflict met de kerk door de confiscatie van kerkelijke goederen en de benoeming van hovelingen tot bisschop. Hij zou ook bisschopsambten aan de hoogste bieder hebben verkocht en nalatenschappen ten gunste van de kerk ongeldig hebben verklaard. Chilperik hief hoge belastingen maar verbrandde de belastingregisters als boetedoening nadat twee van zijn zoons bij Fredegonde aan dysenterie waren overleden. Hij had uitgesproken theologische opvattingen over de Drie-eenheid die neigden naar ketterij. Ook probeerde Chilperik het alfabet te hervormen door letters toe te voegen die pasten bij de Frankische taal. Hij introduceerde het uitsteken van de ogen als straf (naar Byzantijns voorbeeld, als beschaafd alternatief voor de doodstraf). Hij had ook enig talent als musicus en dichter en liet de amfitheaters van Soissons en Parijs herstellen.
Huwelijken

Chilperik was driemaal getrouwd:

Audovera, verstoten. In 580 vermoord in opdracht van Fredegonde. Ze kregen vijf kinderen:
Theodebert, gesneuveld in de oorlog tegen Sigebert
Merovech
Clovis, 580 vermoord door Fredegonde omdat ze hem beschuldigde door hekserij de dood van haar kinderen op zijn geweten te hebben en omdat Clovis, toen hij na hun dood de enige levende zoon van Chilperik was, Fredegonde had gedreigd om met haar af te rekenen als hij eenmaal koning zou zijn.
Basina, verkracht in opdracht van Fredegonde (waardoor ze geen belangrijk huwelijk meer kon sluiten en dus politiek was uitgeschakeld) en daarna in een klooster in Poitiers getreden. Was betrokken in de opstand der nonnen aldaar
Childeswindis
Galswintha, geen kinderen
Fredegonde, vier zoons zijn jong overleden aan dysenterie (wat in die periode epidemisch was in het Frankische Rijk). Daarnaast:
Chlotharius II, geboren kort voor de dood van zijn vader
Rigundis

Relatie met Fredegonde

Fredegonde was een vrouw die vermoedelijk afkomstig was uit de lage adel. Tijdens Chilperiks eerste huwelijk met Audovera, werd zij zijn minnares. Vermoedelijk was dit de oorzaak voor het einde van het huwelijk van Chilperik met Audovera. De statusvan Fredegonde was toen al zo prominent dat toen Chilperik zijn tweede huwelijk met Galswintha sloot, expliciet werd bedongen dat de relatie met Fredegonde zou worden beŽindigd. Kort na dat huwelijk werd de relatie echter openlijk opnieuw begonnen en zodra de gelegenheid zich voordeed werd Galswintha vermoord en trouwden Chilperik en Fredegonde. Zij was een sterke koningin naast Chilperik en zij was van cruciaal belang voor zijn bewind. Chilperik staat toe dat Fredegonde na de dood van haar oudste kinderen, Audovera en haar resterende kinderen doodt of uitschakelt.
Moord op Galswintha

Sigebert was met de Visigotische prinses Brunhilde getrouwd en had daarmee niet alleen politiek voordeel behaald maar ook een spectaculaire bruidsschat gekregen. Chilperik had toen zijn zinnen gezet op een vergelijkbaar huwelijk en trouwde uiteindelijk in 567 met Brunhildes halfzuster Galswintha, die eveneens een rijke bruidsschat meenam. Galswintha was echter diep ongelukkig in haar huwelijk en voelde zich vernederd door de openlijke relatie van Chilperik met Fredegonde. Zij wilde terugkerennaar haar ouders, desnoods zonder haar bruidsschat. Chilperik wilde daar niet van weten omdat hij vreesde dan toch de bruidsschat en de morgengave terug te moeten geven en omdat hij bang was voor de politieke gevolgen. Toen Galswintha's vader overleed en een burgeroorlog onder de Visigoten uitbrak, hoefde hij niets meer van haar familie te vrezen. Galswintha werd in 568 gewurgd in haar bed gevonden, algemeen werd aangenomen dat Chilperik en Fredegonde de verantwoordelijken waren.

Chilperik had zich wel verkeken op de gevolgen van de moord. Hoewel er van de kant van de Visigoten inderdaad geen reactie kwam, was Brunhilde vastbesloten om de dood van haar halfzuster te wreken. Deze vete zou voortduren tot na de dood van Chilperik.
Beeldvorming

De informatie over Chilperik en Fredegonde is voor het overgrote deel afkomstig van Gregorius van Tours. Gregorius was hun tijdgenoot en bisschop (benoemd door Sigebert en Brunhilde) van de stad Tours die tijdens de latere periode van de regering van Chilperik deel uitmaakte van zijn koninkrijk. Hierdoor bevat zijn werk veel details over Chilperik en Fredegonde. Daarbij is het overduidelijk dat hij beiden zeer negatief beoordeelt, wat waarschijnlijk werd versterkt doordat hij regelmatig met Chilperik in conflict kwam over de binnenlandse politieke verwikkelingen en de belangen van de kerk. Zo krijgen wij van Chilperik het beeld van een bruut die zonder scrupules alleen maar bezig is met het verwerven van macht en rijkdom, en zich daarbij laat leiden door zijn duivelse echtgenote. Daarnaast houdt hij zich op een kinderachtige manier met kunst en religie bezig. Zijn tegenstanders worden daarentegen veel positiever weergegeven (en Gunthram is zelfs heilig verklaard). Gezien het subjectieve standpunt van Gregorius, heeft dit beeld misschien enige nuancering nodig.

To the PERSONS INDEX, the SURNAMES INDEX. or the page of the Meerts genealogy


Chrodelinde

DEATH:

Father: Hugobert
Mother: Irmina van Oeren

Spouse: Bernard
MARRIAGE:

Children from this relation
 1. Theoderik I ( ... - )

                         __
                       __|__
                      __|
                     | |  __
                     | |__|__
           _Hugo van AustrasiŽ _|
          |           |   __
          |           |  __|__
          |           |__|
          |            |  __
          |            |__|__
 _Hugobert _________|
|          |              __
|          |             __|__
|          |           __|
|          |           | |  __
|          |           | |__|__
|          |_____________________|
|                     |   __
|                     |  __|__
|                     |__|
|                      |  __
|                      |__|__
|
|--Chrodelinde 
|
|                        __
|                       __|__
|                     __|
|                     | |  __
|                     | |__|__
|          _____________________|
|          |           |   __
|          |           |  __|__
|          |           |__|
|          |            |  __
|          |            |__|__
|_Irmina van Oeren _|
          |              __
          |             __|__
          |           __|
          |           | |  __
          |           | |__|__
          |_____________________|
                     |   __
                     |  __|__
                     |__|
                       |  __
                       |__|__

To the PERSONS INDEX, the SURNAMES INDEX. or the page of the Meerts genealogy

Catharina 's Vlemincx

CHRISTENING: ABT 1412
DEATH:

Spouse: Gillis Meerte
MARRIAGE: JAN 1427


       __
     __|__
    __|
   | |  __
   | |__|__
  __|
  | |   __
  | |  __|__
  | |__|
  |   |  __
  |   |__|__
 __|
| |     __
| |   __|__
| |  __|
| | | |  __
| | | |__|__
| |__|
|   |   __
|   |  __|__
|   |__|
|    |  __
|    |__|__
|
|--Catharina 's Vlemincx 
|
|      __
|     __|__
|   __|
|   | |  __
|   | |__|__
|  __|
| | |   __
| | |  __|__
| | |__|
| |   |  __
| |   |__|__
|__|
  |     __
  |   __|__
  |  __|
  | | |  __
  | | |__|__
  |__|
   |   __
   |  __|__
   |__|
     |  __
     |__|__

Notes

- Berthout

To the PERSONS INDEX, the SURNAMES INDEX. or the page of the Meerts genealogy


Gocelin (Gosuin) Clutinc (allodiale heer te Nederokkerzeel, senesschalk (1134) en ridder aan het Hertogelijke hof (1145, 53-54))

BIRTH: ABT 1120, Nederokkerzeel, Kampenhout, BelgiŽ
DEATH: ABT 1185
EVENT: Function: hoofdschepen van Brussel (1138)
TITLE: allodiale heer te Nederokkerzeel, senesschalk (1134) en ridder aan het Hertogelijke hof (1145, 53-54)

Father: Gossuin III Clutinc
Mother: ? ?

Spouse: ? ?
MARRIAGE:

Children from this relation
 1. Hugo Clutinc Meerte (ABT 1140 - AFT 1207)

                                                     _Robert II (de Vrome) van Frankrijk _
                                   _Hugues II (Magnus) van Frankrijk _|_Constance van Arles ________________
                            _Jan Clutinc _|
                           |       |                  _____________________________________
                           |       |_? ? ______________________________|_____________________________________
            _Reynier de Zegheler Clutinc _|
            |               |                          _____________________________________
            |               |        ___________________________________|_____________________________________
            |               |_? ? _________|
            |                       |                  _____________________________________
            |                       |___________________________________|_____________________________________
 _Gossuin III Clutinc _|
|           |                                         _____________________________________
|           |                       ___________________________________|_____________________________________
|           |                ______________|
|           |               |       |                  _____________________________________
|           |               |       |___________________________________|_____________________________________
|           |_? ? _________________________|
|                           |                          _____________________________________
|                           |        ___________________________________|_____________________________________
|                           |______________|
|                                  |                  _____________________________________
|                                  |___________________________________|_____________________________________
|
|--Gocelin (Gosuin) Clutinc 
|
|                                                     _____________________________________
|                                   ___________________________________|_____________________________________
|                           ______________|
|                           |       |                  _____________________________________
|                           |       |___________________________________|_____________________________________
|            ______________________________|
|           |               |                          _____________________________________
|           |               |        ___________________________________|_____________________________________
|           |               |______________|
|           |                       |                  _____________________________________
|           |                       |___________________________________|_____________________________________
|_? ? _________________|
            |                                         _____________________________________
            |                       ___________________________________|_____________________________________
            |                ______________|
            |               |       |                  _____________________________________
            |               |       |___________________________________|_____________________________________
            |______________________________|
                           |                          _____________________________________
                           |        ___________________________________|_____________________________________
                           |______________|
                                   |                  _____________________________________
                                   |___________________________________|_____________________________________

Notes

- maakt deel uit van het gezelschap van hertog Godefroid III van BRABANT (1142-1190);
- is in 1186 getuige bij de acte geschreven door de hertog ten voordele van de Sint Michielsabdij te Antwerpen

To the PERSONS INDEX, the SURNAMES INDEX. or the page of the Meerts genealogy


Sofia Loon Rieneck

BIRTH: 1100
DEATH: 1135

Spouse: Walter II van Berthout
MARRIAGE:

Children from this relation
 1. Walter III van Berthout (1140 - 1213)

       __
     __|__
    __|
   | |  __
   | |__|__
  __|
  | |   __
  | |  __|__
  | |__|
  |   |  __
  |   |__|__
 __|
| |     __
| |   __|__
| |  __|
| | | |  __
| | | |__|__
| |__|
|   |   __
|   |  __|__
|   |__|
|    |  __
|    |__|__
|
|--Sofia Loon Rieneck 
|
|      __
|     __|__
|   __|
|   | |  __
|   | |__|__
|  __|
| | |   __
| | |  __|__
| | |__|
| |   |  __
| |   |__|__
|__|
  |     __
  |   __|__
  |  __|
  | | |  __
  | | |__|__
  |__|
   |   __
   |  __|__
   |__|
     |  __
     |__|__

To the PERSONS INDEX, the SURNAMES INDEX. or the page of the Meerts genealogy

Michaelis Meerts

BIRTH: ABT 1600, Dworp, BelgiŽ
DEATH: 4 SEP 1674, Braine-l'Alleud, BelgiŽ

Father: Adrianus Fransicus Meerte
Mother: Anna van Overstraeten

Spouse (1): Catharina Morissens
MARRIAGE:

Spouse (2): Joanna Weemaels
MARRIAGE: 1644

Spouse (3): Maria de Cuyper
MARRIAGE: 22 OCT 1647, Braine-l'Alleud, BelgiŽ


                                                               _Judocus Meerte ___________
                                                _Joannes Meerte ____________|_Catharina van Rode _______
                            _Joannes Meerte _______________________|
                            |                    |               ___________________________
                            |                    |_Maria van Obberghen _______|___________________________
               _Jacobus Meerte _________|
               |             |                                   ___________________________
               |             |                    _Pauwelijn de Keersmaecker _|___________________________
               |             |_Margeriete de Keersmaeckers 's Pauws _|
               |                                 |               ___________________________
               |                                 |_ ? ? ______________________|___________________________
 _Adrianus Fransicus Meerte _|
|              |                                                ___________________________
|              |                                 ____________________________|___________________________
|              |             _Gielys 's Ridders ____________________|
|              |             |                    |               ___________________________
|              |             |                    |____________________________|___________________________
|              |_Lysbeth 's Ridders _____|
|                           |                                   ___________________________
|                           |                    ____________________________|___________________________
|                           |_Lysbeth 's Keysers ___________________|
|                                               |               ___________________________
|                                               |____________________________|___________________________
|
|--Michaelis Meerts 
|
|                                                              _Egidius van Overstraeten _
|                                                _Jan van Overstraeten ______|_Elisabeth de Hane ________
|                            _Joos van Overstraeten ________________|
|                           |                    |               ___________________________
|                           |                    |_Ignotae ___________________|___________________________
|               _Merck van Overstraeten _|
|              |             |                                   ___________________________
|              |             |                    _Philip Mertens ____________|___________________________
|              |             |_Anna Mertens _________________________|
|              |                                 |               ___________________________
|              |                                 |_Margriet van Merstraeten __|___________________________
|_Anna van Overstraeten _____|
               |                                                ___________________________
               |                                 ____________________________|___________________________
               |             _______________________________________|
               |             |                    |               ___________________________
               |             |                    |____________________________|___________________________
               |_Pieryne 's Nagels ______|
                            |                                   ___________________________
                            |                    ____________________________|___________________________
                            |_______________________________________|
                                                |               ___________________________
                                                |____________________________|___________________________

Notes

- In the Meerts BelgiŽ-Nederland genealogie vinden we Michaelis terug als Michaelis Meerts een van de twee stamvaders van de Dworp tak. De tweede is zijn broer Andreas. Voor zijn afstammelingen verwijzen we naar de BelgiŽ-Nederland genealogie van WLM, (mbp.science.ru.nl/leo_meerts/genealogy/)

To the PERSONS INDEX, the SURNAMES INDEX. or the page of the Meerts genealogy


Henri VI de Bautersem

DEATH: 1333

Father: Henri V de Bautersem
Mother: Marie de Hemricourt

Spouse: Catherine de Gronsvelt
MARRIAGE:

Children from this relation
 1. Henri VII de Bautersem (1330 - 1371)

                                                        __
                                            _______________________|__
                               _Henri III de Bautersem __|
                              |             |            __
                              |             |_______________________|__
             _Henri IV de Bautersem ____________|
            |                  |                          __
            |                  |              _______________________|__
            |                  |_? de Malines ____________|
            |                               |            __
            |                               |_______________________|__
 _Henri V de Bautersem _|
|            |                                            __
|            |                                _Arnou II de Wesemael _|__
|            |                  _Geoffroy de Wesemael ____|
|            |                  |             |            __
|            |                  |             |_? de Montferant ______|__
|            |_Marguerite de Wesemael ___________|
|                              |                          __
|                              |              _______________________|__
|                              |_Isentrude d'Alphen ______|
|                                           |            __
|                                           |_______________________|__
|
|--Henri VI de Bautersem 
|
|                                                        __
|                                            _Thomas de Hemricourt _|__
|                              _Guillaume de Hemricourt _|
|                              |             |            __
|                              |             |_? de Hottebruge ______|__
|            _Guillaume de Hemricourt __________|
|            |                  |                          __
|            |                  |              _______________________|__
|            |                  |_? de Hauterive __________|
|            |                               |            __
|            |                               |_______________________|__
|_Marie de Hemricourt __|
            |                                            __
            |                                _______________________|__
            |                  __________________________|
            |                  |             |            __
            |                  |             |_______________________|__
            |_Catherine de Coucy de Berlaymont _|
                              |                          __
                              |              _______________________|__
                              |__________________________|
                                            |            __
                                            |_______________________|__

To the PERSONS INDEX, the SURNAMES INDEX. or the page of the Meerts genealogy

Jan de Blinde (Hertog van Luxemburg, Koning van Bohemen, Heerser van MoraviŽ)

BIRTH: 10 AUG 1296, Bock, Luxemburg
DEATH: 26 AUG 1346, Crťcy, Frankrijk
TITLE: Hertog van Luxemburg, Koning van Bohemen, Heerser van MoraviŽ

Father: Hendrik VII van Luxemburg
Mother: Margaretha van Brabant

Spouse (1): Elisabeth I van Bohemen
MARRIAGE: 1310

Children from this relation
 1. Bonne (Jutta) van Luxemburg (21 MAY 1315 - 11 SEP 1349)
Spouse (2): Beatrix van Bourbon
MARRIAGE: 1334

Children from this relation
 1. Wenceslaus I van Luxemburg (25 FEB 1337 - 8 DEC 1383)

                                                           _Hendrik III van Limburg _________
                                           _Walram IV van Limburg-Monchau _|_Sophie van SaarbrŁcken __________
                             _Hendrik V van Luxemburg _|
                             |             |                 _Hendrik I van Namen _____________
                             |             |_Ermesinde II van Luxemburg ____|_Agnes van Gelre _________________
               _Hendrik VI van Luxemburg _|
               |              |                              __________________________________
               |              |              ________________________________|__________________________________
               |              |_Margaretha van Bar ______|
               |                           |                 __________________________________
               |                           |________________________________|__________________________________
 _Hendrik VII van Luxemburg _|
|              |                                            __________________________________
|              |                            ________________________________|__________________________________
|              |              __________________________|
|              |              |             |                 __________________________________
|              |              |             |________________________________|__________________________________
|              |_Beatrix van Avesnes ______|
|                            |                              __________________________________
|                            |              ________________________________|__________________________________
|                            |__________________________|
|                                          |                 __________________________________
|                                          |________________________________|__________________________________
|
|--Jan de Blinde 
|
|                                                           _Hendrik I van Brabant ___________
|                                          _Hendrik II van Brabant ________|_Mathilde van de Elzas ___________
|                             _Hendrik III van Brabant _|
|                            |             |                 _Filips van Zwaben _______________
|                            |             |_Maria van Zwaben ______________|_Irene Angela van Constantinopel _
|               _Jan I van Brabant ________|
|              |              |                              __________________________________
|              |              |              ________________________________|__________________________________
|              |              |_Aleidis van BourgondiŽ __|
|              |                           |                 __________________________________
|              |                           |________________________________|__________________________________
|_Margaretha van Brabant ____|
               |                                            __________________________________
               |                            ________________________________|__________________________________
               |              __________________________|
               |              |             |                 __________________________________
               |              |             |________________________________|__________________________________
               |_Margaretha van Dampiere __|
                             |                              __________________________________
                             |              ________________________________|__________________________________
                             |__________________________|
                                          |                 __________________________________
                                          |________________________________|__________________________________

Notes

Jan de Blinde (bij Bock (Luxemburg), 10 augustus 1296 - Crťcy, 26 augustus 1346), zoon van Hendrik VII van Luxemburg, was van 1310 tot 1346 graaf van Luxemburg.

Door zijn huwelijk met Elisabeth I van Bohemen (1292-1330) werd hij ook koning van Bohemen en heerser van MoraviŽ.
Doordat Jan pas 17 jaar oud was toen zijn vader overleed, kwam hij niet in aanmerking om zijn vader op te volgen als keizer van het Heilige Roomse Rijk. Lodewijk van Beieren werd in zijn plaats gekozen. Jan heeft overigens altijd goede bondgenootschappelijke betrekkingen met de nieuwe keizer onderhouden.
Hij streed van 1324 tot 1334 tegen Jan III van Brabant, nam deel aan krijgstochten naar ItaliŽ en Litouwen en leverde strijd met Casimir de Grote van Polen. Alleen zijn oorlogen met deze laatste leverden enig praktisch resultaat op: de aanspraken van de Boheemse kroon op SileziŽ werden in 1337 erkend. Zijn aanspraken op de Poolse troon moest hij echter laten varen. Zijn interventie in ItaliŽ, aan de zijde van de keizer, had ook geen bestendige resultaten.

Jan trouwde een eerste keer in 1310 met Elisabeth I van Bohemen, een dochter van koning Wenceslaus II van Bohemen, bij wie hij de volgende kinderen had:
Margaretha, (1313-1341) die in 1328 huwde met hertog Hendrik XIV van Beieren.
Bonne (1315-1349).
Wenceslaus (1316-1378), nadien Karel genoemd.
Anna (1323-1338), in 1327 gehuwd met Ladislaus, zoon van koning Karel I van Hongarije.
Jan Hendrik (1322-1375), markgraaf van MoraviŽ.

Hij hertrouwde in 1334 met Beatrix (1320-1383), de dochter van hertog Lodewijk I van Bourbon. Die werd de moeder van:
Wenceslaus (1337-1383), markgraaf van MoraviŽ.

In 1339 werd hij blind ten gevolge van een oogziekte die hij had opgelopen op een kruistocht tegen de heidense Litouwers. Uiteindelijk sneuvelde Jan in de Slag bij Crťcy, waar hij aan Franse zijde vocht. Jan droeg struisvogelveren op zijn helm. Diewerden door de overwinnaar Eduard III aan zijn zoon Eduard van Woodstock geschonken. De struisvogelveren zijn nog steeds te zien in het blazoen van de prins van Wales.
Na zijn dood werd hij opgevolgd door zijn zoon Karel (Wenceslaus), die als Karel IV ook koning van het Duitse Rijk zou zijn.
Onder Jan de Blinde kreeg de stad Luxemburg in 1340 een nieuwe stadsmuur. Ook verleende hij de stad het recht tot het houden van een jaarmarkt in de tweede helft van augustus, die nog steeds elk jaar plaatsvindt (Schobermesse), maar tegenwoordig meer een kermis is geworden.

Zijn stoffelijke resten werden in 1946 bijgezet in de kathedraal van Luxemburg.

To the PERSONS INDEX, the SURNAMES INDEX. or the page of the Meerts genealogy


Gesele de France

BIRTH: ABT 820
DEATH: AFT 874

Father: Lodewijk I (de Vrome) van de Franken
Mother: Judith de BaviŤre

Spouse: …vrard le Saint de Frioul
MARRIAGE: 836

Children from this relation
 1. Hedwig van Friuli ( ... - )
 2. Ingeltrude de Frioul (ABT 838 - ABT 874)
 3. Mathilde de Frioul (ABT 850 - )

                                                                       _Pepijn II van Herstal _______
                                                         _Karel Martel der Franken _|_Alpaida _____________________
                                       _Pepijn III de Korte der Franken _|
                                       |                 |              _Lievin van Trier ____________
                                       |                 |_Rotrude van Trier ________|_Wildegarde van Beieren ______
                     _Karel I (de Grote) van de Franken _|
                    |                  |                                ______________________________
                    |                  |                  _Charibert van Laon _______|_Bertrada de oudere van PrŁm _
                    |                  |_Bertrada van Laon _______________|
                    |                                    |              ______________________________
                    |                                    |___________________________|______________________________
 _Lodewijk I (de Vrome) van de Franken _|
|                    |                                                  ______________________________
|                    |                                    ___________________________|______________________________
|                    |                   _Gerold I van Vinzgau ____________|
|                    |                  |                 |              ______________________________
|                    |                  |                 |___________________________|______________________________
|                    |_Hildegard van Vinzgau _____________|
|                                      |                                _Nebi I von Alemannien _______
|                                      |                  _Nebi II von Alemannien ___|______________________________
|                                      |_Imma von Alemannien _____________|
|                                                        |              ______________________________
|                                                        |_Hersuinde ? ______________|______________________________
|
|--Gesele de France 
|
|                                                                      ______________________________
|                                                        ___________________________|______________________________
|                                       __________________________________|
|                                      |                 |              ______________________________
|                                      |                 |___________________________|______________________________
|                    _Welf I van Beieren ________________|
|                    |                  |                                ______________________________
|                    |                  |                  ___________________________|______________________________
|                    |                  |__________________________________|
|                    |                                    |              ______________________________
|                    |                                    |___________________________|______________________________
|_Judith de BaviŤre ____________________|
                    |                                                  ______________________________
                    |                                    ___________________________|______________________________
                    |                   __________________________________|
                    |                  |                 |              ______________________________
                    |                  |                 |___________________________|______________________________
                    |_Eiigilwich van Saksen _____________|
                                       |                                ______________________________
                                       |                  ___________________________|______________________________
                                       |__________________________________|
                                                        |              ______________________________
                                                        |___________________________|______________________________

To the PERSONS INDEX, the SURNAMES INDEX. or the page of the Meerts genealogy

Conrad I de Luxembourg

DEATH:

Spouse: Clementia von Gleiberg de Poitiers d'Aquitaine
MARRIAGE: BEF 1080


       __
     __|__
    __|
   | |  __
   | |__|__
  __|
  | |   __
  | |  __|__
  | |__|
  |   |  __
  |   |__|__
 __|
| |     __
| |   __|__
| |  __|
| | | |  __
| | | |__|__
| |__|
|   |   __
|   |  __|__
|   |__|
|    |  __
|    |__|__
|
|--Conrad I de Luxembourg 
|
|      __
|     __|__
|   __|
|   | |  __
|   | |__|__
|  __|
| | |   __
| | |  __|__
| | |__|
| |   |  __
| |   |__|__
|__|
  |     __
  |   __|__
  |  __|
  | | |  __
  | | |__|__
  |__|
   |   __
   |  __|__
   |__|
     |  __
     |__|__

To the PERSONS INDEX, the SURNAMES INDEX. or the page of the Meerts genealogy

Peeter de Schermer

DEATH:

Spouse: Lysbeth Meerte
MARRIAGE: 1400


       __
     __|__
    __|
   | |  __
   | |__|__
  __|
  | |   __
  | |  __|__
  | |__|
  |   |  __
  |   |__|__
 __|
| |     __
| |   __|__
| |  __|
| | | |  __
| | | |__|__
| |__|
|   |   __
|   |  __|__
|   |__|
|    |  __
|    |__|__
|
|--Peeter de Schermer 
|
|      __
|     __|__
|   __|
|   | |  __
|   | |__|__
|  __|
| | |   __
| | |  __|__
| | |__|
| |   |  __
| |   |__|__
|__|
  |     __
  |   __|__
  |  __|
  | | |  __
  | | |__|__
  |__|
   |   __
   |  __|__
   |__|
     |  __
     |__|__

Notes

- valet jure de la ville (gezworene van de stad)

To the PERSONS INDEX, the SURNAMES INDEX. or the page of the Meerts genealogy


Oda van Beieren

BIRTH: ABT 667
DEATH:

Father: Theodo II van Beieren
Mother: Regintrud von Franken

Spouse: Godofrid von Alemannien
MARRIAGE:

Children from this relation
 1. Nebi I von Alemannien (ABT 685 - AFT 724)

                                                  __________________________
                                      _______________________|__________________________
                         _Garibald II van Beieren _|
                        |             |            __________________________
                        |             |_______________________|__________________________
             _Agilolf van Beieren _|
             |           |                          _Grasulf I von Friaul ____
             |           |              _Gisulf II von Friaul _|__________________________
             |           |_Geila von Friaul ________|
             |                         |            _Garibald I van Beieren __
             |                         |_Romilde van Beieren __|_Walderada _______________
 _Theodo II van Beieren _|
|            |                                     __________________________
|            |                         _______________________|__________________________
|            |            __________________________|
|            |           |             |            __________________________
|            |           |             |_______________________|__________________________
|            |______________________|
|                        |                          __________________________
|                        |              _______________________|__________________________
|                        |__________________________|
|                                     |            __________________________
|                                     |_______________________|__________________________
|
|--Oda van Beieren 
|
|                                                  _Chlotarius I ____________
|                                      _Chilperik I __________|_Arnegunde van ThŁringen _
|                        _Chlotarius II ___________|
|                        |             |            __________________________
|                        |             |_Fredegonde ___________|__________________________
|             _Dagobert I __________|
|            |           |                          _Betton __________________
|            |           |              _Richomer _____________|_Austregilde-Agia ________
|            |           |_Bertrude ________________|
|            |                         |            _Theobald van Beieren ____
|            |                         |_Gertrude van Hamai ___|__________________________
|_Regintrud von Franken _|
             |                                     __________________________
             |                         _______________________|__________________________
             |            __________________________|
             |           |             |            __________________________
             |           |             |_______________________|__________________________
             |_Ragnetrudis _________|
                        |                          __________________________
                        |              _______________________|__________________________
                        |__________________________|
                                      |            __________________________
                                      |_______________________|__________________________

To the PERSONS INDEX, the SURNAMES INDEX. or the page of the Meerts genealogy

Wildegarde van Beieren

BIRTH: ABT 665
DEATH:

Spouse: Lievin van Trier
MARRIAGE:

unknown
Children from this relation
 1. Rotrude van Trier (690 - 724)

       __
     __|__
    __|
   | |  __
   | |__|__
  __|
  | |   __
  | |  __|__
  | |__|
  |   |  __
  |   |__|__
 __|
| |     __
| |   __|__
| |  __|
| | | |  __
| | | |__|__
| |__|
|   |   __
|   |  __|__
|   |__|
|    |  __
|    |__|__
|
|--Wildegarde van Beieren 
|
|      __
|     __|__
|   __|
|   | |  __
|   | |__|__
|  __|
| | |   __
| | |  __|__
| | |__|
| |   |  __
| |   |__|__
|__|
  |     __
  |   __|__
  |  __|
  | | |  __
  | | |__|__
  |__|
   |   __
   |  __|__
   |__|
     |  __
     |__|__

To the PERSONS INDEX, the SURNAMES INDEX. or the page of the Meerts genealogy

Robert van Frankrijk (De Sterke, Graaf van Tours)

DEATH: 15 SEP 866
TITLE: De Sterke, Graaf van Tours

Father: Robert van Worms
Mother: Waldrada van Orlťans

Spouse: Emma van BourgondiŽ
MARRIAGE:

Children from this relation
 1. Robert I van Frankrijk (865 - 15 JUN 923)

                                          __
                                        __|__
                         _ThŁringbert van Haspengauw _|
                         |               |  __
                         |               |__|__
             _Robert van Haspengauw _|
            |            |                 __
            |            |               __|__
            |            |_? ? ________________________|
            |                           |  __
            |                           |__|__
 _Robert van Worms _____|
|            |                             __
|            |                            __|__
|            |             _____________________________|
|            |            |               |  __
|            |            |               |__|__
|            |_? ? ___________________|
|                        |                 __
|                        |               __|__
|                        |_____________________________|
|                                       |  __
|                                       |__|__
|
|--Robert van Frankrijk 
|
|                                         __
|                                        __|__
|                         _____________________________|
|                        |               |  __
|                        |               |__|__
|            _Hadrianus van Orlťans _|
|            |            |                 __
|            |            |               __|__
|            |            |_____________________________|
|            |                           |  __
|            |                           |__|__
|_Waldrada van Orlťans _|
            |                             __
            |                            __|__
            |             _____________________________|
            |            |               |  __
            |            |               |__|__
            |_Waldrada van Hornbach _|
                         |                 __
                         |               __|__
                         |_____________________________|
                                        |  __
                                        |__|__

To the PERSONS INDEX, the SURNAMES INDEX. or the page of the Meerts genealogy

Adela van Marle

DEATH:

Spouse: Enguerrand I van Coucy
MARRIAGE:

Children from this relation
 1. Thomas I van Coucy (1078 - 1130)

       __
     __|__
    __|
   | |  __
   | |__|__
  __|
  | |   __
  | |  __|__
  | |__|
  |   |  __
  |   |__|__
 __|
| |     __
| |   __|__
| |  __|
| | | |  __
| | | |__|__
| |__|
|   |   __
|   |  __|__
|   |__|
|    |  __
|    |__|__
|
|--Adela van Marle 
|
|      __
|     __|__
|   __|
|   | |  __
|   | |__|__
|  __|
| | |   __
| | |  __|__
| | |__|
| |   |  __
| |   |__|__
|__|
  |     __
  |   __|__
  |  __|
  | | |  __
  | | |__|__
  |__|
   |   __
   |  __|__
   |__|
     |  __
     |__|__

To the PERSONS INDEX, the SURNAMES INDEX. or the page of the Meerts genealogy

Gerardus Meerte van Merode

DEATH: BEF 1504

Spouse: Elisabeth Meerte
MARRIAGE:


       __
     __|__
    __|
   | |  __
   | |__|__
  __|
  | |   __
  | |  __|__
  | |__|
  |   |  __
  |   |__|__
 __|
| |     __
| |   __|__
| |  __|
| | | |  __
| | | |__|__
| |__|
|   |   __
|   |  __|__
|   |__|
|    |  __
|    |__|__
|
|--Gerardus Meerte van Merode 
|
|      __
|     __|__
|   __|
|   | |  __
|   | |__|__
|  __|
| | |   __
| | |  __|__
| | |__|
| |   |  __
| |   |__|__
|__|
  |     __
  |   __|__
  |  __|
  | | |  __
  | | |__|__
  |__|
   |   __
   |  __|__
   |__|
     |  __
     |__|__

To the PERSONS INDEX, the SURNAMES INDEX. or the page of the Meerts genealogy

Catharina van Naaldwijk

DEATH:

Father: Aelbrecht van Naeltyk
Mother: Bata van Vleuten

Spouse: Paul van Haestrecht
MARRIAGE:

Children from this relation
 1. Adriana van Haestrecht (ABT 1450 - 8 OCT 1512)

                  __
                __|__
               __|
              | |  __
              | |__|__
             __|
             | |   __
             | |  __|__
             | |__|
             |   |  __
             |   |__|__
 _Aelbrecht van Naeltyk _|
|            |     __
|            |   __|__
|            |  __|
|            | | |  __
|            | | |__|__
|            |__|
|              |   __
|              |  __|__
|              |__|
|               |  __
|               |__|__
|
|--Catharina van Naaldwijk 
|
|                 __
|                __|__
|              __|
|              | |  __
|              | |__|__
|             __|
|            | |   __
|            | |  __|__
|            | |__|
|            |   |  __
|            |   |__|__
|_Bata van Vleuten ______|
             |     __
             |   __|__
             |  __|
             | | |  __
             | | |__|__
             |__|
              |   __
              |  __|__
              |__|
                |  __
                |__|__

To the PERSONS INDEX, the SURNAMES INDEX. or the page of the Meerts genealogy

Aleyde Reunne van Neveken

BIRTH: 1245
DEATH:

Father: Hendrik van Neveken
Mother: ? ?

Spouse: Guillaume (Willem) de Platea dit Rex uten Steenweeghe dit Coninck
MARRIAGE:

Children from this relation
 1. Arnold II uten Steenweghe (1281 - 1322)

                                         __
                                        __|__
                          _Walter Labus van Neveken _|
                         |              |  __
                         |              |__|__
            _Engelbertus van Neveken _|
            |             |                __
            |             |              __|__
            |             |_? ? ______________________|
            |                           |  __
            |                           |__|__
 _Hendrik van Neveken _|
|           |                             __
|           |                            __|__
|           |              ___________________________|
|           |             |              |  __
|           |             |              |__|__
|           |_? ? _____________________|
|                         |                __
|                         |              __|__
|                         |___________________________|
|                                       |  __
|                                       |__|__
|
|--Aleyde Reunne van Neveken 
|
|                                         __
|                                       __|__
|                         ___________________________|
|                         |              |  __
|                         |              |__|__
|            __________________________|
|           |             |                __
|           |             |              __|__
|           |             |___________________________|
|           |                           |  __
|           |                           |__|__
|_? ? _________________|
            |                             __
            |                            __|__
            |              ___________________________|
            |             |              |  __
            |             |              |__|__
            |__________________________|
                         |                __
                         |              __|__
                         |___________________________|
                                       |  __
                                       |__|__

Notes

- Ook genaamd de SAINT-GERY.

To the PERSONS INDEX, the SURNAMES INDEX. or the page of the Meerts genealogy


Jan van Pijlijser (Ridder, vaandeldrage)

BIRTH: 1272
DEATH: 1342
TITLE: Ridder, vaandeldrage
TITLE: heer van Donghelberghe, van Wavre, van Koekelberg en van Huldenberg (1303)

Father: Jan I van Brabant
Mother: Marie Janneke Pijlijser

Spouse: Catharina Clutinc
MARRIAGE:

Children from this relation
 1. Jan (Jr) van Pijlijser (1300 - 1393)

                                                          _Godfried III van Brabant _________
                                         _Hendrik I van Brabant ___________|_Margaretha van Limburg ___________
                            _Hendrik II van Brabant _|
                           |             |                  _Mattheus I van de Elzas __________
                           |             |_Mathilde van de Elzas ___________|_Maria van England ________________
              _Hendrik III van Brabant _|
              |             |                               _Frederik I Barbarossa van Zwaben _
              |             |             _Filips van Zwaben _______________|_Beatrix I van BourgondiŽ _________
              |             |_Maria van Zwaben _______|
              |                          |                  _Isašk van Byzantium ______________
              |                          |_Irene Angela van Constantinopel _|_? ? ______________________________
 _Jan I van Brabant _______|
|             |                                            ___________________________________
|             |                           __________________________________|___________________________________
|             |              _________________________|
|             |             |             |                  ___________________________________
|             |             |             |__________________________________|___________________________________
|             |_Aleidis van BourgondiŽ __|
|                           |                               ___________________________________
|                           |             __________________________________|___________________________________
|                           |_________________________|
|                                        |                  ___________________________________
|                                        |__________________________________|___________________________________
|
|--Jan van Pijlijser 
|
|                                                          ___________________________________
|                                        __________________________________|___________________________________
|                           _________________________|
|                           |             |                  ___________________________________
|                           |             |__________________________________|___________________________________
|              __________________________|
|             |             |                               ___________________________________
|             |             |             __________________________________|___________________________________
|             |             |_________________________|
|             |                          |                  ___________________________________
|             |                          |__________________________________|___________________________________
|_Marie Janneke Pijlijser _|
              |                                            ___________________________________
              |                           __________________________________|___________________________________
              |              _________________________|
              |             |             |                  ___________________________________
              |             |             |__________________________________|___________________________________
              |__________________________|
                           |                               ___________________________________
                           |             __________________________________|___________________________________
                           |_________________________|
                                        |                  ___________________________________
                                        |__________________________________|___________________________________

Notes

- bastaardzoon van Johan I van Brabant
- Jean-Baptiste Meeuwe , Jan Pylyser , Jan Pijlijser
- De eerstgeborene Jan van Hertog Jan I van Brabant is geboren in 1252 of 1253, verwekt bij zijn minnares Janneke Pijlijser. Jan Pijlijser
kon de titel hertog niet krijgen omdat het een buitenechtelijk kind was en werd als compensatie tot ridder geslagen. Deze zoon gebruikte dan ook de titel "Ridder Jan Pijlijser" waarbij hij
verwees naar de familienaam van zijn moeder. Er is een bier genaamd Hertog Jan, waar ook het speciale 'Janneke' bier te vinden is, verwijzend naar Janneke Pijlijser (zie afbeelding rechts).

Janneke Pijlijser, ťťn van de bekendste minnaressen van Jan, omschreven als "vurig" en roo
dharig. Mogelijk is zij een dochter van Henrick, zoon van Geldulf, de enige vermelde Pijlijser in Brabant in deze periode. Hij was schepen van Brussel tussen 1250 en 1275. De familie Pijlijser stamt w
aarschijnlijk uit West Vlaanderen. Ridder Jan Pijlijser, heer van Coeckelberghe bij Brussel, geboren 1272, trouwde met Catharina Clutinc en kreeg maar ťťn gekende afstammeling en die geb
ruikte dezelfde titel. Deze Jan trouwde Oedele (Udele), dochter van Heer Otten van Valkenvoorde. Door dit huwelijk kwam hij in het bezit van aanzienlijke leengoederen in Drunen en het land van Heusden
in Noord Brabant.

Jan en Oedele kregen ook maar ťťn kind, werd Jan genaamd, die de titel "Ridder
Jan Pijlijser van Valckenvoirdt" gebruikte. Hij trouwde in 1392 met Jonckvrouwe Geertruijt dochter van Heer Willem van Buextel, ( Boxtel). Zijn eerstgeborene Willem is een voorouder van vele Til
burgse geslachten, zijn zoon Hendrik kocht rond 1500 de boerderij genaamd "waterhoef", later gekend als de Pijlijserhoeve, in Tilburg. ( afgebroken in 1960 en was dus meer dan 460 jaar oud )
. Zijn eerstgeborene Barbara Willem Pillisers trouwde voor 1495 Peter Niclaes sPapen (eveneens een voorouder van mij - Zie familie Spape). Hun kinderen en kleinkinderen trouwen met ander bekende famil
ies uit het toenmalige Tilburg, waaronder de familienamen Pulskens, Reijnen, Van Boerden, Mutsaerts en Colen.
Web content link:nl.wikipedia.org/wiki/PylyserPijlijser in Wikepedia

To the PERSONS INDEX, the SURNAMES INDEX. or the page of the Meerts genealogy


Balderic van ThŁringen

BIRTH: ABT 478
DEATH: 529

Father: Basinumus II van ThŁringen
Mother: Menia

Spouse:

Children from this relation
 1. ? van ThŁringen (ABT 505 - )

                                                        _Merwig I van ThŁringen _
                                           _Wedelphus van ThŁringen _|_________________________
                             _Merwig II van ThŁringen _|
                             |             |              _________________________
                             |             |__________________________|_________________________
                _Basimux I van ThŁringen _|
               |             |                           _________________________
               |             |              __________________________|_________________________
               |             |__________________________|
               |                           |              _________________________
               |                           |__________________________|_________________________
 _Basinumus II van ThŁringen _|
|               |                                         _Vultuulf _______________
|               |                           _Wandilarius _____________|_________________________
|               |              _Theodemir _______________|
|               |             |             |              _________________________
|               |             |             |__________________________|_________________________
|               |_Basina van ThŁringen ____|
|                            |                           _________________________
|                            |              __________________________|_________________________
|                            |__________________________|
|                                          |              _________________________
|                                          |__________________________|_________________________
|
|--Balderic van ThŁringen 
|
|                                                        _________________________
|                                          __________________________|_________________________
|                             __________________________|
|                            |             |              _________________________
|                            |             |__________________________|_________________________
|               __________________________|
|               |             |                           _________________________
|               |             |              __________________________|_________________________
|               |             |__________________________|
|               |                           |              _________________________
|               |                           |__________________________|_________________________
|_Menia ______________________|
               |                                         _________________________
               |                           __________________________|_________________________
               |              __________________________|
               |             |             |              _________________________
               |             |             |__________________________|_________________________
               |__________________________|
                             |                           _________________________
                             |              __________________________|_________________________
                             |__________________________|
                                          |              _________________________
                                          |__________________________|_________________________

To the PERSONS INDEX, the SURNAMES INDEX. or the page of the Meerts genealogy

Hendrik van der Hellen

BIRTH: 1325, Brussel, BelgiŽ
DEATH: BEF 1385, Brussel, BelgiŽ

Father: Godevaert van der Hellen
Mother: Elisabeth van Molenbeke

Spouse: Kathelijne van Molenbeke
MARRIAGE:

Children from this relation
 1. Cathelijne van der Hellen ( - )
 2. Henric van der Hellen ( ... - 1421)
 3. Elisabeth van der Hellen (BEF 1387 - AFT 1401)

                                                         ________________________
                                           ___________________________|________________________
                             ___________________________|
                            |              |              ________________________
                            |              |___________________________|________________________
               _Godevaert van der Hellen _|
              |              |                            ________________________
              |              |              ___________________________|________________________
              |              |___________________________|
              |                            |              ________________________
              |                            |___________________________|________________________
 _Godevaert van der Hellen _|
|              |                                          _Meinaert Mennens ______
|              |                            _Hendrik Meynaert Mennens _|_? ? ___________________
|              |              _Hendrik Meynaert Mennens _|
|              |              |              |              _Wouter van Bijgaerden _
|              |              |              |_Baeatrijs van Bijgaarden _|_? ? ___________________
|              |_Lysbeth Mennens __________|
|                            |                            ________________________
|                            |              _Seger Cassaert ___________|________________________
|                            |_Catharina Zeger Cassaert _|
|                                          |              ________________________
|                                          |_? ? ______________________|________________________
|
|--Hendrik van der Hellen 
|
|                                                        ________________________
|                                          ___________________________|________________________
|                            ___________________________|
|                            |              |              ________________________
|                            |              |___________________________|________________________
|              _Ingelbert van Molenbeke __|
|              |              |                            ________________________
|              |              |              ___________________________|________________________
|              |              |___________________________|
|              |                            |              ________________________
|              |                            |___________________________|________________________
|_Elisabeth van Molenbeke __|
              |                                          ________________________
              |                            ___________________________|________________________
              |              ___________________________|
              |              |              |              ________________________
              |              |              |___________________________|________________________
              |_? ? ______________________|
                            |                            ________________________
                            |              ___________________________|________________________
                            |___________________________|
                                          |              ________________________
                                          |___________________________|________________________

To the PERSONS INDEX, the SURNAMES INDEX. or the page of the Meerts genealogy