Andreas Meerts

The year of birth of Andreas Meerts was estimated on basis of the birth of his oldest child. It has been assumed that Andreas Meerts en Michaelis Meerts are brothers. This assumption is mainly based the approximate age of their children and the fact no other Meerts's are mentioned around that time in Dworp. Andreas Meerts is a decendent of the Meerte Family. The major proof is found by the quote in "Eigen Schoon en de Brabander": dat Adriaan Meerts, die zich in Dworp vestigde en daar o.a. 1e schepen van de vierschaar werd, een zoon is van Adriaan (Adrianus) Meerte, luitenant-stadhouder van het Graafschap Asse en van Anna van Overstraeten. (thanks to Olivier Meert). Andreas Meerts and Adriaan Meerts are considered to be the same person. The corresponding family tree is found here.

The year of death of Andreas is based on the following:

1. In 1659 Andreas acts as schepen of Dworp in a deed in which Michiel Meerts inherited a number of allowances (1659 Cohier van Goedenissen van Dworp onder de ban van de heerlijkheid van Dworp. Griffier F. de Fraye)

Click on image for an enlarged view
 

Michiel Meerts erft (erflater onbekend) 1659

 1. een erfrente van 8 fl. op goederen, gelegen on de "Quaresme".
 2. een rente van 8 fl. op de goederen van Adriaen Oths, zijnde 5 dagwanden grond en een gebouw, gelegen op de Solheide.
 3. een erfrente van 8 fl. op de goederen van Daniel Duyne, zijnde 3 dagwanden grond en een gebouw op de Wayenbergh.
 4. een erfrente van 9 fl. 7,5 st. op de goederen van Jan van den Bossche, sijnde een stuk grond op de "Cleyeen Moorter".

  Andries Meerts staat vermeld als schepen.

  - fl. = gulden
  - st. = stuiver
  - 1 bunder = 1,3 ha = 4 dagwanden
  - 1 bunder = 100 vierkante roeden
  - 1 ha = 1 1/2 morgen
 

2. In 1663 we find an deed of public sale of the goods of the deceased Andries Meerts and Anna Hanssen by their children (stuk 138 16 mei 1663)

Click on image for an enlarged view
 

Publieke verkoop van de goederen van wijlen Andries Meerts en zijn vrouw Anna Hanssen door hun kinderen, 1663

 1. een stuk grond met een huis, stallen, schuren e.d. waarop Andries gewoond heeft, I dagwand groot, grenzend aan "'s Heeren straete", het "Crayevelt", de goederen van het godshuis van Sevenborre en de goederen van de erfgenamen Matteus de Boeck. Gekocht door Peeter Meerts voor 519 fl.
 2. een stuk grond met een huis, 1 dagwand groot, gelegen op de Rullerode, grenzend aan de goederen van Charles van Walschot, de goederen van de verkopers, de "gemeynte" en de goederen van Geert de Mesmaeker. Gekocht door Mattijs Meerts voor 328 fl. 16 st.
 3. een stuk grond met huis, stallen e.d., 0,5 bunder groot, grenzend aan de goederen van de verkopers, de geederen van het godshuis van Sevenborre en "'s Heeren straete". Gekocht door Jan Balsack voor 521 fl. 2 st.
 4. een stuk grond met een huis, 1,5 dagwand groot, gelegen op de "Cleyn Meulebeke", grenzend aan de goederen van Michiel van Isterdael, de goederen van het godshuis van Sevenborre, de goederen van Guillam Mosselmans en "s Heeren straete". Gekocht door Mattijs Meerts voor 311 fl. 1st.
 5. 1 dagwand grond,gelegen op het "Wagevelt", grenzend aan de goederen van het godshuis van Sevenborre, de goederen van Michiel van Isterdael en de goederen van de verkopers. Gekocht door Cornelis Meerts voor 111 fl. 6 st.
 6. een erfrente van 6 fl. 5 st. op 0,5 dagwand weide van Hendrik Cranenbroeck en Elisabeth Hanssens, gelegen op de Huilerode (vanaf 15/11/1634). Niet verkocht