Parenteel van Andreas Meerts

andreas-erfenis.jpg
1663-AndreasMeertsNalatenschap27Mei1663.jpg
1 andreas-erfenis
2 1663-AndreasMeertsNalatenschap27Mei1663
I Andreas Meerts (afb. 1 en 2) is geboren omstreeks 1590 in Dworp, België, zoon van Adrianus Franciscus Meerte en Anna van Overstraeten. Andreas is overleden in 1662, ongeveer 72 jaar oud.
Notitie bij Andreas:
"Geschiedenis van Dworp" door Constant Theys (1948) blz 204 : Andries Meerts (1634). Zijn vrouw heette Anna Hanssens en hij was pachter onder Esselt, waar hij in 1662 overleed.
- geboorte jaar geschat uit geboorte oudste kind
- overlijdensjaar ook onderbouwd door volgende gegevens:
- in 1659 treedt Andreas nog op als schepen van Dworp bij een erfenis waarbij Michiel Meerts een aantal rentes erft (1659 Cohier van Geodenissen van Dworp onder de ban van de heerlijkheid van Dworp. Griffier F. de Fraye)
- in 1663 vinden we een acte van de publieke verkoop van de goederen van wijlen Andries Meerts en Anna Hanssens door hun kinderen (stuk 138 16 mei 1663)
- In de inventaris van de griffie van de Heerlijkheid Esselt-Dworp vinden we in de Nalatenschapsakte van Andreas Meerts (27 Jul 1663)
Andreas trouwde, ten hoogste 24 jaar oud, vóór 1614 met Anna Hanssens, ten hoogste 24 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1590. Anna is overleden.
Kinderen van Andreas en Anna:
1 Guilielmus Meerts, geboren op 08-09-1638 in Dworp, België. Volgt II-a.
1614-BartholomeusMeerts1Apr1614.jpg
3 1614-BartholomeusMeerts1Apr1614
2 Bartholomeus Meerts (afb. 3), geboren op 01-04-1614 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie Pagina 6/5]. Bartholomeus is overleden vóór 1663, ten hoogste 49 jaar oud.
1616-HenricusMeerts22Mei1616.jpg
4 1616-HenricusMeerts22Mei1616
3 Henricus Meerts (afb. 4), geboren op 22-05-1616 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 12/16]. Henricus is overleden vóór 1663, ten hoogste 47 jaar oud.
4 Franciscus Meerts, geboren op 06-11-1618 in Dworp, België. Volgt II-b.
1621-PetrusMerts4Mei1621.jpg
5 1621-PetrusMerts4Mei1621
5 Petrus Meerts (afb. 5), geboren op 04-05-1621 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 24/39]. Petrus is overleden.
Notitie bij Petrus:
geboorte akte Merts
6 Christina Meerts, geboren op 02-02-1626 in Dworp, België. Volgt II-c.
1629.01-ElisabethMeerts27Jan1629.jpg
6 1629.01-ElisabethMeerts27Jan1629
7 Elisabeth Meerts (afb. 6), geboren op 27-01-1629 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 39/69]. Elisabeth is overleden.
8 Mattheus Meerts, geboren omstreeks 1613. Volgt II-d.
9 Cornelius Meerts, geboren op 21-12-1631 in Dworp, België. Volgt II-e.
1638-GuillaumeMeerts8Sep1638.jpg
1715-GuillauneMeerts10Sep1715ErfgenamenInventarisvandeGriffievandeHeerlijkheidEsseltDworp.jpg
1633Linkebeek-AnneDemoll8Oct1633LucDemollMargueriteHanssens.jpg
1649-CatharinaHanssens23Jun1649DanielHanssensMartineVanroy.jpg
7 1638-GuillaumeMeerts8Sep1638
8 1715-GuillauneMeerts10Sep1715ErfgenamenInventarisvandeGriffievandeHeerlijkheidEsseltDworp
9 1633Linkebeek-AnneDemoll8Oct1633LucDemollMargueriteHanssens
10 1649-CatharinaHanssens23Jun1649DanielHanssensMartineVanroy
II-a Guilielmus Meerts (afb. 7 en 8) is geboren op 08-09-1638 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie Pagina 60/112], zoon van Andreas Meerts (zie I) en Anna Hanssens. Guilielmus is overleden omstreeks 1715, ongeveer 77 jaar oud.
Notitie bij Guilielmus:
- In Telling 7 Jul 1702 van Dworp, www.jammart.be/dworp.html : Mogelijkerwijs nummer 62: Ingel Meerts. Meer informatie mbp.science.ru.nl/leo_meerts/genealogy/bel_ned/TellingDworpin1702-Meerts.html
Guilielmus:
(1) trouwde, ten hoogste 27 jaar oud, vóór 1665 met Anna de Mol (afb. 9), ten hoogste 32 jaar oud. Anna is geboren op 04-10-1633 in Linkebeek, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie Pagina 18/106], dochter van [waarschijnlijk] Luc de Mol en [waarschijnlijk] Marguerite Hanssens. Anna is overleden omstreeks 1675, ongeveer 42 jaar oud.
Notitie bij Anna:
Geboorte gevonden Linkebeek 4 Oct 1633 (p 7 doopboek) dochter van Luc Demoll x Marguerite Hanssens. Gevonden in index register (Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 18/33). Het doopboek zelf is niet digitaal beschikbaar (WLM Dec 2016). Geen huwelijk gevonden van deze Anna in Linkebeek.
(2) trouwde, ongeveer 37 jaar oud, omstreeks 1675 in Dworp, België met Catharina Hanssens (afb. 10), ongeveer 26 jaar oud. Catharina is geboren op 24-01-1649 in Dworp, België, dochter van Daniel Hanssens en Martine van Roye. Catharina is overleden.
Notitie bij Catharina:
Er zijn meerdere Catharina’s gevonden. Wat betreft leeftijd kinderen past die met geboorte 23 Jun 1649 het beste. Een andere mogelijkheid is (eerder toegekend) 10 Feb 1636 dochter van Guilielmi Hanssens x Magdalena de Mesmaeker. Echter zou dan bij de geboorte van jongste dochter 55 jaar geweest zijn. Verder heet haar oudste zoon Daniel (vader van Catharina)
Kinderen van Guilielmus en Anna:
1 Joanna Meerts, geboren op 28-06-1665 in Dworp, België. Volgt III-b.
1667-FranciscusMeerts19Oct1667GuilelmusMeertsAnnadeMol.jpg
11 1667-FranciscusMeerts19Oct1667GuilelmusMeertsAnnadeMol
2 Franciscus Meerts (afb. 11), geboren op 19-10-1667 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 125/239]. Franciscus is overleden vóór 1715, ten hoogste 48 jaar oud.
Notitie bij Franciscus:
geboorteakte Meets
1670-GuilielmusMeerts128Nov1670GuilielmusMeertsAnnadeMoll.jpg
12 1670-GuilielmusMeerts128Nov1670GuilielmusMeertsAnnadeMoll
3 Guillaumus Meerts (afb. 12), geboren op 28-11-1670 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 134/257]. Guillaumus is overleden vóór 1715, ten hoogste 45 jaar oud.
Notitie bij Guillaumus:
geboorteakte Meets
Kinderen van Guilielmus en Catharina:
4 Joannes Meerts, geboren op 19-11-1679 in Dworp, België. Volgt III-a.
5 Daniel Meerts, geboren op 18-03-1675 in Dworp, België. Volgt III-c.
1683-MatthiasMeets7Jun1683GuilielmusMeetsCatharinaHanssens.jpg
13 1683-MatthiasMeets7Jun1683GuilielmusMeetsCatharinaHanssens
6 Mathias Meerts (afb. 13), geboren op 07-06-1683 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 163/314]. Mathias is overleden vóór 1715, ten hoogste 32 jaar oud.
Notitie bij Mathias:
geboorteakte Meets
7 Gijsbert Meerts, geboren op 30-09-1686 in Dworp, België. Volgt III-d.
8 Elisabeth Meerts, geboren op 26-08-1691 in Dworp, België. Volgt III-e.
1679-JoannesMeerts19Nov1679GuillaumeMeertsCatharineHansens.jpg
1726Overlijden-JoisMeerts15Jan1726echtgenootAnnadeGreve.jpg
1706Huwelijk-JoisMeertsMariaDemol2Jan1706.jpg
1668-MariaDemoll29Jan1668JoannisDemollBarbaraDeGreve.jpg
1719Overlijden-MariaDemoll15Sep1719.jpg
1720Huwelijk-JoisMeertsAnnadeGreve4Feb1720.jpg
14 1679-JoannesMeerts19Nov1679GuillaumeMeertsCatharineHansens
15 1726Overlijden-JoisMeerts15Jan1726echtgenootAnnadeGreve
16 1706Huwelijk-JoisMeertsMariaDemol2Jan1706
17 1668-MariaDemoll29Jan1668JoannisDemollBarbaraDeGreve
18 1719Overlijden-MariaDemoll15Sep1719
19 1720Huwelijk-JoisMeertsAnnadeGreve4Feb1720
1690-AnnadeGreefMei1690AndreasdeGreefAdrianedeKoninck.jpg
20 1690-AnnadeGreefMei1690AndreasdeGreefAdrianedeKoninck
III-a Joannes Meerts (afb. 14 en 15) is geboren op 19-11-1679 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 154/296], zoon van Guilielmus Meerts (zie II-a) en Catharina Hanssens. Joannes is overleden op 15-01-1726 in Dworp, België, 46 jaar oud [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 132/262].
Notitie bij Joannes:
- Niet vermeld in Telling 7 Jul 1702 van Dworp, www.jammart.be/dworp.html: Vanwege zijn leeftijd. Meer informatie mbp.science.ru.nl/leo_meerts/genealogy/bel_ned/TellingDworpin1702-Meerts.html
Joannes:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 02-01-1706 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 6/11] met Maria de Moll (afb. 16 t/m 18), 37 jaar oud. Maria is geboren op 29-01-1668 in Dworp, België, dochter van Joannes de Moll en Barbara Degreve. Maria is overleden op 13-09-1719 in Dworp, België, 51 jaar oud [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 124/246].
Notitie bij Maria:
In Dworp is slechts een Maria de Moll gevonden met ongeveer de juiste geboortedatum: 29 Jan 1668, dochter Jan de Moll x Barbara Degreve. Het is niet zeker of dit correct is, want er ze was wel wat oud bij de geboortes van haar kinderen. Geen Maria Demol gevonden in Beersel.
(2) trouwde, 40 jaar oud, op 04-02-1720 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 24/47] met Anna de Greve (afb. 19 en 20), 29 jaar oud. Anna is geboren op 04-05-1690 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie p 211/347], dochter van Andreas de Greef en Adriana de Koninck. Anna is overleden in Dworp, België.
Notitie bij Anna:
WLM Sep 2018:
- Op zoek naar Anna de Greve x Joannes Meerts * 19 Nov 1679, gehuwd 4 Feb 1720, Dworp. Zij hebben ten minste een zoon Daniël Meerts geboren 1 Jan 1726
- Geboorte Anna 4 mei 1690, Dworp, ouders Andreas de Greef x Adriana de Koninck
Microfiches_Rijksarchief_Belgie p 211/347
Uit de acte lees ik moeder Adriana; in de overzichten Dworp staat Helena
Bij geboorte Daniël: 32 jaar
- Geboorte Anna 10 Mar 1680, Dworp, ouders Egidius de Greef x Elisabeth de Bouck
Microfiches_Rijksarchief_Belgie p 155/298
Bij geboorte Daniël: 42 jaar. Waarschijnlijk te oud om de moeder van Daniel te zijn. Zie ook argument volgende alinea
- Huwelijk gevonden van Anna de Greef x Guillelmus Leemans 6 feb 1710, Dworp
Microfiches_Rijksarchief_Belgie p 13/24
Uit dit huwelijk ten minste een zoon Petrus * feb 1716. Waarschijnlijk is Anna degene die geboren is 10 Mar 1680: bij geboorte Petrus 36 jaar
Kinderen van Joannes en Maria:
1 Judocus (Josse) Meerts, geboren omstreeks 1716 in Dworp, België. Volgt IV-a.
1706-GuiellimusMerts11Mar1706JoisMertsMarieDemol.jpg
1724Overlijden-GuilielmusMerts9Jul1724ZoonJoisMerts.jpg
21 1706-GuiellimusMerts11Mar1706JoisMertsMarieDemol
22 1724Overlijden-GuilielmusMerts9Jul1724ZoonJoisMerts
2 Guillaume Meerts (afb. 21 en 22), geboren op 11-03-1706 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 6/9]. Guillaume is overleden op 09-07-1724 in Dworp, België, 18 jaar oud [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 131/260].
Notitie bij Guillaume:
geboorteakte Mets
Gevonden overlijden 9 Jul 1724 Guiliemmus Merts zoon Jois Merts
1708-JoannaMeers25Feb1708JoannesMeersMariaDeMol.jpg
23 1708-JoannaMeers25Feb1708JoannesMeersMariaDeMol
3 Joanna Meerts (afb. 23), geboren op 25-02-1708 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 11/19]. Joanna is overleden.
Notitie bij Joanna:
geboorteakte Meers
4 Franciscus Meerts, geboren op 09-05-1711 in Dworp, België. Volgt IV-c.
1714-EgidiusMets6Dec1714JoannisMetsMariaDemol.jpg
1728Overlijden-EgidiusMeerts29Aug1728JoisMeertsNN.jpg
24 1714-EgidiusMets6Dec1714JoannisMetsMariaDemol
25 1728Overlijden-EgidiusMeerts29Aug1728JoisMeertsNN
5 Egidius Meerts (afb. 24 en 25), geboren op 06-12-1714 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 25/46]. Egidius is overleden op 29-08-1728 in Dworp, België, 13 jaar oud [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 111/220].
Notitie bij Egidius:
geboorteakte Mets
Overlijden gevonden 29 Aug 1728, zoon van Jois Meerts en N.N.
6 Catharina Meerts, geboren op 28-01-1718 in Dworp, België. Volgt IV-d.
Kind van Joannes en Anna:
7 Daniel Meerts, geboren op 01-01-1723 in Dworp, België. Volgt IV-b.
1784Overlijden-JudocusMeerts2Feb1784.jpg
1745DworpHuwelijk-JudocusMeertsCatharinaLeemans23Feb1745.jpg
1716-CatharinaLeemans19Jul1716FrancisciLeemansPaschasiaHouwert.jpg
1747Overlijden-CatharinaLeemans24Mar1747JudiciMeerts.jpg
1747Huwelijk-JudocusMeertsFranciscadeVogel19Mei1747.jpg
1727-FranciscaDevogel6Mar1727GuilielmiDevogelCatahtinaHauwaert.jpg
26 1784Overlijden-JudocusMeerts2Feb1784
27 1745DworpHuwelijk-JudocusMeertsCatharinaLeemans23Feb1745
28 1716-CatharinaLeemans19Jul1716FrancisciLeemansPaschasiaHouwert
29 1747Overlijden-CatharinaLeemans24Mar1747JudiciMeerts
30 1747Huwelijk-JudocusMeertsFranciscadeVogel19Mei1747
31 1727-FranciscaDevogel6Mar1727GuilielmiDevogelCatahtinaHauwaert
1792Overlijden-FranciscaDevogel20Aug1792.jpg
32 1792Overlijden-FranciscaDevogel20Aug1792
IV-a Judocus (Josse) Meerts (afb. 26) is geboren omstreeks 1716 in Dworp, België, zoon van Joannes Meerts (zie III-a) en Maria de Moll. Josse is overleden op 02-02-1784 in Dworp, België, ongeveer 68 jaar oud [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 22/43].
Notitie bij Josse:
- de geboortedatum noch een van de ouders van Judocus Josse zijn gevonden. Het is daarom niet zeker of Judocus Josse een zoon is van Joannes Meerts x Maria de Mol. Voorlopig (aug 2002, WLM) is deze toekenning gebaseerd op:
- 1. wat geboortedatum past Judocus het best in dit gezin, geschatte leeftijd moeder bij geboorte Judocus 35 jaar. Maria de Mol is overleden 15 sep 1719, dan zou Judocus dus op of voor die datum geboren zijn.
- 2. dochter van Judocus Josse x Francisca de Vogel heeft als tweede naam Maria (naar moeder Judocus)
- 3. 3e en 5e kind van Judocus Josse x Francisca de Vogel heten Jan Babtist naar Joannes (vader Judocus)
- 4. 4e kind van Judocus Josse x Francisca de Vogel heet Egidius naar broer van Joannes (oom Judocus)
(WLM Oct2016) Opmerking In de overlijdensacte van Judocus staat als echtgenote Susanne Devogel. Waarschijnlijk een schrijffout. In Dworp is geen Susanne Devogel geboren
Josse:
(1) trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 23-02-1745 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 48/94] met Catharina Leemans (afb. 27 t/m 29), 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Josse en Catharina:
Wat vreemd is, gestaafd met kopien uit de doopboeken Dworp:
- we vinden tweemaal geboorte van Joannes Baptista (1753 en 1755) en één overlijden (1760); echter na de geboorte van de tweede Joannes Baptiste.
- we vinden ook twee geboortes met naam Joanna, zonder een overlijdens datum in Dworp vóór 1804 (kerkboeken)
Catharina is geboren op 19-07-1716 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 28/53], dochter van Franciscus Leemans en Judoca (Paschasia) Houwaert. Catharina is overleden op 23-03-1747 in Dworp, België, 30 jaar oud [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 107/212].
(2) trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 14-05-1747 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 51/101] met Francisca de Vogel (afb. 30 t/m 32), 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Josse en Francisca:
- getuigen Egidius Meerts en Egidius Springael
Francisca is geboren op 08-03-1727 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 56/108], dochter van Guillaume de Vogel en Catharina Hauwaert. Francisca is overleden op 20-08-1792 in Dworp, België, 65 jaar oud [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 52/102].
Kinderen van Josse en Catharina:
1746-FranciscusMeerts18Jan1746JudociMeertsCatharinaLeemans.jpg
33 1746-FranciscusMeerts18Jan1746JudociMeertsCatharinaLeemans
1 Franciscus Meerts (afb. 33), geboren op 18-01-1746 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 110/214]. Franciscus is overleden.
1747-JoannaMeerts2Mar1747JudociMeertsCatharinaLeemans.jpg
34 1747-JoannaMeerts2Mar1747JudociMeertsCatharinaLeemans
2 Joanna Meerts (afb. 34), geboren op 02-03-1747 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 114/223]. Joanna is overleden.
Notitie bij Joanna:
- peter en meter (doopgetuigen): Petrus Petroons en Joanna Leemans
Kinderen van Josse en Francisca:
3 Petrus Meerts, geboren op 23-07-1760 in Dworp, België. Volgt V-a.
1753-JoannesBaptistaMeerts13Jan1753JudociMerrtsFranciscaDevogel.jpg
35 1753-JoannesBaptistaMeerts13Jan1753JudociMerrtsFranciscaDevogel
4 Joannes Baptista Meerts (afb. 35), geboren op 13-01-1753 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 137/268]. Joannes is overleden.
1755-JoannesBaptistaMeerts27Jul1755JudociMeertsFranciscaDeVogel.jpg
1760Overlijden-JoannesMeerts20Aug1760JudociMeertsFranciscadeVogel.jpg
36 1755-JoannesBaptistaMeerts27Jul1755JudociMeertsFranciscaDeVogel
37 1760Overlijden-JoannesMeerts20Aug1760JudociMeertsFranciscadeVogel
5 Joannes Baptista Meerts (afb. 36 en 37), geboren op 27-07-1755 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 146/286]. Joannes is overleden op 20-08-1760 in Dworp, België, 5 jaar oud [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 85/168].
Notitie bij Joannes:
Waarschijnlijk overleden 20 Aug 1760 als Joannes infant Judoci Meerts x Francisca de Vogel
6 Joanna Meerts, geboren op 20-02-1758 in Dworp, België. Volgt V-b.
7 Judocus Meerts, geboren op 22-07-1750 in Dworp, België. Volgt V-c.
8 Anna Maria Meerts, geboren op 01-03-1748 in Dworp, België. Volgt V-d.
1770-BarbaraMeerts25Jul1770JudociMeertsFranciscaDevogel.jpg
1771Overlijden-BarbaraMeerts26Feb1771infansJudociMeertsSusannedeVogel.jpg
38 1770-BarbaraMeerts25Jul1770JudociMeertsFranciscaDevogel
39 1771Overlijden-BarbaraMeerts26Feb1771infansJudociMeertsSusannedeVogel
9 Barbara Meerts (afb. 38 en 39), geboren op 25-07-1770 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie Pagina 15/25]. Barbara is overleden op 26-02-1771 in Dworp, België, 7 maanden oud [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 6/10].
1769-ChristophorusMeerts26Mar1769JudocusMeertsFranciscaDevogel.jpg
40 1769-ChristophorusMeerts26Mar1769JudocusMeertsFranciscaDevogel
10 Christophorus Meerts (afb. 40), geboren op 26-03-1769 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie Pagina 12/18]. Christophorus is overleden.
11 Egidius Meerts, geboren op 23-04-1766 in Dworp, België. Volgt V-e.
1763-JoannaMeerrts4Apr1763JudociMeertsFranciscaDevogel.jpg
41 1763-JoannaMeerrts4Apr1763JudociMeertsFranciscaDevogel
12 Joanna Meerts (afb. 41), geboren op 04-04-1763 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 172/338]. Joanna is overleden.
1760-PetrusMeerts23Jul1760JudocusMeertsFranciscadeVogel.jpg
1843OverlijdenBrainelAlleud-PierreMeedts12Feb1843.jpg
1785HuwelijkBrainelAlleud-PetrusMeedtsMariaCharlier25Jan1785.jpg
1794OverlijdenBrainelAlleud-MariaCharlier15Dec1794.jpg
1795HuwelijkBrainelAlleud-PetrusMeertsMariaTheresiaDanis5Jul1795.jpg
1766BrainelAlleud-MariaTheresiaDanis13Feb1766JoannisJosephiDanisMariaTheresiaWattelet.jpg
42 1760-PetrusMeerts23Jul1760JudocusMeertsFranciscadeVogel
43 1843OverlijdenBrainelAlleud-PierreMeedts12Feb1843
44 1785HuwelijkBrainelAlleud-PetrusMeedtsMariaCharlier25Jan1785
45 1794OverlijdenBrainelAlleud-MariaCharlier15Dec1794
46 1795HuwelijkBrainelAlleud-PetrusMeertsMariaTheresiaDanis5Jul1795
47 1766BrainelAlleud-MariaTheresiaDanis13Feb1766JoannisJosephiDanisMariaTheresiaWattelet
1835OverlijdenBrainelAlleud-MarieDanis29Sep1835.jpg
48 1835OverlijdenBrainelAlleud-MarieDanis29Sep1835
V-a Petrus Meerts (afb. 42 en 43) is geboren op 23-07-1760 in Dworp, België, zoon van Judocus (Josse) Meerts (zie IV-a) en Francisca de Vogel. Petrus is overleden op 12-02-1843 in Braine l’Alleud, België, 82 jaar oud.
Notitie bij Petrus:
- geboorteakte Meedts
- ook wel als voornaam Pierre
Beroep:
daglon., moissonier(korenmaaier)
Petrus:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 25-01-1785 in Braine l’Alleud/Eigenbrakel, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 150/280] met Marie Charlier (afb. 44 en 45), 29 jaar oud. Marie is geboren op 15-08-1755 in Braine l’Alleud/Eigenbrakel, België, dochter van Michaelis Joseph Charlier en Marie Francoise Matthys. Marie is overleden op 15-12-1794 in Braine l’Alleud/Eigenbrakel, België, 39 jaar oud [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 149].
(2) trouwde, 34 jaar oud, op 05-07-1795 in Braine l’Alleud/Eigenbrakel, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 138/269] met Marie Therese Danis (afb. 46 t/m 48), 29 jaar oud. Marie is geboren op 13-02-1766 in Braine l’Alleud/Eigenbrakel, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 37/78], dochter van Jean Joseph Danis en Marie Therese Watelet.
Notitie bij de geboorte van Marie:
37
Marie is overleden op 29-09-1835 in Braine l’Alleud/Eigenbrakel, België, 69 jaar oud [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 62].
Kinderen van Petrus en Marie (1):
1 Jean Pierre Meerts, geboren op 13-12-1785 in Braine l’Alleud/Eigenbrakel, België. Volgt VI-b.
2 Marie Meerts, geboren op 09-03-1788 in Braine l’Alleud/Eigenbrakel, België. Marie is overleden op 20-03-1808 in Braine l’Alleud/Eigenbrakel, België, 20 jaar oud.
3 Marie Antoinette Meerts, geboren op 17-10-1790 in Braine l’Alleud/Eigenbrakel, België. Volgt VI-c.
4 Angelique Meerts, geboren op 11-08-1793 in Braine l’Alleud/Eigenbrakel, België. Volgt VI-d.
Kinderen van Petrus en Marie (2):
5 Pierre Meerts, geboren op 06-09-1796 in Braine l’Alleud/Eigenbrakel, België. Volgt VI-a.
6 Catharine Meerts, geboren op 06-03-1799 in Braine l’Alleud/Eigenbrakel, België. Catharine is overleden.
Notitie bij Catharine:
geboorte acte Meedtz
7 Florian Meerts, geboren omstreeks 1800. Florian is overleden op 12-03-1803 in Braine l’Alleud/Eigenbrakel, België, ongeveer 3 jaar oud.
8 Jacques Joseph Meerts, geboren op 26-01-1800 in Braine l’Alleud, België. Volgt VI-e.
1796-PierreMeerts6Sep1796PetrusMeertsMarieThereseDanis.jpg
1830OverlijdenWaterloo-PierreMeerts2Nov1830.jpg
1823HuwelijkWaterloo-PierreMeertsMarieJosepheOllivier29Dec1823.jpg
1796Waterloo-MarieJosephOllevier3Mar1796JacobiJesephiOllevierMariaHeijmans.jpg
1867OverlijdenWaterloo-MarieJeosepheOllivier19Mei1867.jpg
49 1796-PierreMeerts6Sep1796PetrusMeertsMarieThereseDanis
50 1830OverlijdenWaterloo-PierreMeerts2Nov1830
51 1823HuwelijkWaterloo-PierreMeertsMarieJosepheOllivier29Dec1823
52 1796Waterloo-MarieJosephOllevier3Mar1796JacobiJesephiOllevierMariaHeijmans
53 1867OverlijdenWaterloo-MarieJeosepheOllivier19Mei1867
VI-a Pierre Meerts (afb. 49 en 50) is geboren op 06-09-1796 in Braine l’Alleud/Eigenbrakel, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 274/547], zoon van Petrus Meerts (zie V-a) en Marie Therese Danis. Pierre is overleden op 02-11-1830 in Waterloo, België, 34 jaar oud.
Notitie bij Pierre:
- geboren 20 Fructiedor an IV
- Beroep journalier(dagloner), later tisserand (wever)
Beroep:
journalier, later tisserand
Pierre trouwde, 27 jaar oud, op 29-12-1823 in Waterloo, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 328-329] met Marie Josepha Ollivier (afb. 51 t/m 53), 27 jaar oud. Marie is geboren op 02-03-1796 in Waterloo, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 262/523], dochter van Jacques Joseph Ollivier en Anna Maria Heymans. Marie is overleden op 17-05-1867 in Waterloo, België, 71 jaar oud [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 725].
Beroep:
dagwerkster
Kinderen van Pierre en Marie:
1 Pierre Joseph Meerts, geboren op 30-09-1824 in Waterloo, België. Volgt VII-a.
2 Julien Joseph Meerts, geboren op 12-07-1826 in Waterloo, België. Volgt VII-b.
3 Josephine Gislaine Meerts, geboren op 28-08-1828 in Waterloo, België. Volgt VII-c.
4 Léocardie Josephe Meerts, geboren op 05-03-1831 in Waterloo, België. Volgt VII-d.
1824-PierreJosephMeerts30Sep1824PierreMeertsMarieJosephOlivier.jpg
1847HuwelijkWaterloo-PierreJosephMeertsHenrietteThirion10Nov1847.jpg
1827Waterloo-HenrietteThirion5Jan1827JeanJosephThirionsAnnaJosephaBernard.jpg
1870OverlijdenWaterloo-HenrietteThirions21Jul1870.jpg
54 1824-PierreJosephMeerts30Sep1824PierreMeertsMarieJosephOlivier
55 1847HuwelijkWaterloo-PierreJosephMeertsHenrietteThirion10Nov1847
56 1827Waterloo-HenrietteThirion5Jan1827JeanJosephThirionsAnnaJosephaBernard
57 1870OverlijdenWaterloo-HenrietteThirions21Jul1870
VII-a Pierre Joseph Meerts (afb. 54) is geboren op 30-09-1824 in Waterloo, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 37/26], zoon van Pierre Meerts (zie VI-a) en Marie Josepha Ollivier. Pierre is overleden op 31-01-1906 in Den Haag, Nederland, 81 jaar oud.
Notitie bij Pierre:
- vertrok naar ’s Gravenhage met een reisvergunning tot 15 maart 1872 (zie fol 157).
- vertrok op 8 augustus 1893 naar Loosduinen Nederland.
- stratenmaker, opzichter, later aannemer
Beroep:
stratemaker, opzichter, aannemer
Pierre:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 10-11-1847 in Waterloo, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 679] met Henriette Thirion (afb. 55 t/m 57), 20 jaar oud. Henriette is geboren op 05-01-1827 in Waterloo, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 84], dochter van Jean Joseph Thirion en Anna Josepha Bernard. Henriette is overleden op 21-07-1870 in Waterloo, België, 43 jaar oud [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 11].
Beroep:
dagwerkster
(2) trouwde, 51 jaar oud, op 05-07-1876 in Den Haag, Nederland met Lambertina Jeanette Anten, 49 jaar oud. Lambertina is geboren op 15-12-1826 in Luik, België, dochter van Johannes Lambertus Anten en Jeanette Delchef. Lambertina is overleden op 15-11-1890 in Den Haag, Nederland, 63 jaar oud. Lambertina is weduwe van Leendert van Maurik (±1826-vóór 1870).
Kinderen van Pierre en Henriette:
1 Emile Meerts, geboren op 23-08-1859 in Waterloo, België. Volgt VIII-a.
2 Desire Josephe Meerts, geboren op 05-08-1848 in Waterloo, België. Desire is overleden op 12-05-1870 in Waterloo, België, 21 jaar oud.
3 Eloise Antoinette Meerts, geboren op 09-11-1856 in Waterloo, België. Volgt VIII-b.
4 Ernest Meerts, geboren op 21-10-1862 in Waterloo, België. Ernest is overleden op 18-01-1883 in Scheveningen, Nederland, 20 jaar oud.
Beroep:
stratenmaker
5 Marie Henriette Meerts, geboren op 09-11-1865 in Waterloo, België. Volgt VIII-c.
6 Xavier Joseph Meerts, geboren op 17-09-1854 in Waterloo, België. Volgt VIII-d.
1859-EmileMeerts23Aug1859PierreJosephMeertsHenrietteThirion.jpg
1860DenHaag-MariaPetronellavanderKroft21Mei1860.jpg
58 1859-EmileMeerts23Aug1859PierreJosephMeertsHenrietteThirion
59 1860DenHaag-MariaPetronellavanderKroft21Mei1860
VIII-a Emile Meerts (afb. 58) is geboren op 23-08-1859 in Waterloo, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 733/acte57], zoon van Pierre Joseph Meerts (zie VII-a) en Henriette Thirion. Emile is overleden op 20-04-1917 in Den Haag, Nederland, 57 jaar oud.
Notitie bij Emile:
- Emile is geboren als Belg, hij verkreeg de Nederlandse nationaliteit op 8 december 1891.
Beroep:
stratenmaker Gemeentewerken Den Haag
Emile trouwde, 25 jaar oud, op 05-11-1884 in Den Haag, Nederland met Maria Petronelle van der Kroft (afb. 59), 24 jaar oud. Maria is geboren op 21-05-1860 in Den Haag, Nederland [bron: familysearch.org/ark:/61903/3:1:939D-WTHK-K?i=218&wc=9P68-RM3%3A108152501%2C110641001%3Fcc%3D1576401 pagina 219 #1136], dochter van Adrianus Wilhelmus van der Kroft en Wilhelmina Hubertha van der Zalm. Maria is overleden op 25-09-1932 in Den Haag, Nederland, 72 jaar oud.
Notitie bij Maria:
- Maria Petronella/Pieternella
- Zie voor voorouders en verdere uitgebreide familie relaties: www.vanderkroft.net/kroften/f13.html#f3231, Genealogie Van der Kroft
Kinderen van Emile en Maria:
1 Adrianus Wilhelmus (Willem) Meerts, geboren op 25-04-1887 in Den Haag, Nederland. Volgt IX-a.
2 Emile Meerts, geboren op 09-08-1890 in Den Haag, Nederland. Volgt IX-b.
3 Francois Xavier Meerts, geboren op 15-01-1894 in Den Haag, Nederland. Volgt IX-c.
4 Johannes Hendrik Meerts, geboren op 16-03-1902 in Den Haag, Nederland. Volgt IX-d.
5 Josephina Henriette Marie Meerts, geboren op 13-05-1888 in Den Haag, Nederland. Volgt IX-e.
6 Marie Petronella Meerts, geboren op 17-11-1899 in Den Haag, Nederland. Marie is overleden op 12-12-1902 in Den Haag, Nederland, 3 jaar oud.
7 Pierre Joseph Meerts, geboren op 28-09-1891 in Den Haag, Nederland. Pierre is overleden op 21-07-1914 in Den Haag, Nederland, 22 jaar oud.
Beroep:
stoffeerder
8 Pierre Joseph Henri Meerts, geboren op 20-08-1885 in Den Haag, Nederland. Pierre is overleden op 11-08-1887 in Den Haag, Nederland, 1 jaar oud.
9 Thomas Hendrikus Meerts, geboren op 02-05-1896 in Den Haag, Nederland. Volgt IX-f.
1876DenHaag-AdrianusWilherlmus25Apr1876EmileMeertsMariaPetronellvanderKroft.jpg
MeertsRiko.jpg
AdrianusMeertsAlidaRikoTrouwboekje1939-I.jpg
AdrianusMeertsAlidaRikoTrouwboekje1939-II.jpg
1887DenHaag-AlidaRiko30Mei1887JohannesRikoTheodoraMariavanderVos.jpg
60 1876DenHaag-AdrianusWilherlmus25Apr1876EmileMeertsMariaPetronellvanderKroft
61 MeertsRiko
62 AdrianusMeertsAlidaRikoTrouwboekje1939-I
63 AdrianusMeertsAlidaRikoTrouwboekje1939-II
64 1887DenHaag-AlidaRiko30Mei1887JohannesRikoTheodoraMariavanderVos
IX-a Adrianus Wilhelmus (Willem) Meerts (afb. 60 t/m 63) is geboren op 25-04-1887 in Den Haag, Nederland [bron: haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&miaet=1&micode=0335-01&minr=7795406&miview=inv2 pagina 70], zoon van Emile Meerts (zie VIII-a) en Maria Petronelle van der Kroft. Willem is overleden op 03-02-1982 in Den Haag, Nederland, 94 jaar oud.
Beroep:
Zadelmaker, Hoofd Brandwacht, Hoofd Sociale Zaken Den Haag
Willem trouwde, 25 jaar oud, op 24-07-1912 in Den Haag, Nederland met Alida Riko (afb. 64), 25 jaar oud. Alida is geboren op 30-05-1887 in Den Haag, Nederland [bron: haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht?mivast=59&mizig=236&miadt=59&miaet=54&micode=0335-01.370&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=ldt&mistart=836 pagina 145], dochter van Johannes Riko en Theodora Maria van der Vos. Alida is overleden op 02-05-1971 in Den Haag, Nederland, 83 jaar oud. Zij is begraven op 06-05-1971 in Den Haag st Barbara, Nederland.
Beroep:
strijkster
Kinderen van Willem en Alida:
1 Johannes Daniel (Jan) Meerts, geboren op 29-01-1917 in Den Haag, Nederland. Volgt X-a.
2 Emile Meerts, geboren op 22-01-1920 in Den Haag, Nederland. Volgt X-b.
3 Theodora Maria (Thea) Meerts, geboren op 24-09-1923 in Den Haag, Nederland. Volgt X-c.
4 Adrianus Wilhelmus (Wim) Meerts, geboren op 27-05-1914 in Den Haag, Nederland. Volgt X-d.
1998-OverlijdenNijmegen-JohannesDanielMeerts16Sep1998.jpg
65 1998-OverlijdenNijmegen-JohannesDanielMeerts16Sep1998
X-a Johannes Daniel (Jan) Meerts (afb. 65) is geboren op 29-01-1917 in Den Haag, Nederland, zoon van Adrianus Wilhelmus (Willem) Meerts (zie IX-a) en Alida Riko. Jan is overleden op 16-09-1998 in Nijmegen, Nederland, 81 jaar oud.
Beroep:
verzekeringsagent/accountancy
Jan trouwde, 29 jaar oud, op 11-09-1946 in Den Haag, Nederland met Christina Josephina (Christel) Nijsen, 21 jaar oud. Christel is geboren op 09-03-1925 in Weltevreden, Nederlands Indië, dochter van Cornelis Anthonius Maria (Cor) Nijsen en Maria Jansen. Christel is overleden op 23-07-2009 in Groesbeek, Nederland, 84 jaar oud.
Kinderen van Jan en Christel:
1 Wilhelmus Leonardus (Leo) Meerts. Volgt XI-a.
2 René Antonius Meerts. Volgt XI-b.
XI-a Wilhelmus Leonardus (Leo) Meerts, zoon van Johannes Daniel (Jan) Meerts (zie X-a) en Christina Josephina (Christel) Nijsen. Leo trouwde met Hans Catharina (Hanneke) Remie. Hanneke is een dochter van Hans Theodoor Remie en Catharina Cornelia Cruyff.
Kinderen van Leo en Hanneke:
1 Frank Daniel Theodoor (Frank) Meerts. Volgt XII-a.
2 Jeroen Wilhelmus Cornelis (Jeroen) Meerts. Volgt XII-b.
XII-a Frank Daniel Theodoor (Frank) Meerts, zoon van Wilhelmus Leonardus (Leo) Meerts (zie XI-a) en Hans Catharina (Hanneke) Remie. Frank ging een geregistreerd partnerschap aan met Paula Huizing. Paula is een dochter van Berend Johannes Hindrik (Bé) Huizing en Jacoba Elizabeth (Elly) van Velzen.
Kinderen van Frank en Paula:
1 Name Suppressed.
2 Name Suppressed.
XII-b Jeroen Wilhelmus Cornelis (Jeroen) Meerts, zoon van Wilhelmus Leonardus (Leo) Meerts (zie XI-a) en Hans Catharina (Hanneke) Remie. Jeroen trouwde met Yvonne van de Haar. Yvonne is een dochter van Jan van de Haar en Nel de Groot.
Kinderen van Jeroen en Yvonne:
1 Name Suppressed.
2 Name Suppressed.
3 Name Suppressed.
4 Name Suppressed.
XI-b René Antonius Meerts, zoon van Johannes Daniel (Jan) Meerts (zie X-a) en Christina Josephina (Christel) Nijsen. René trouwde met Alberta de Vries.
Kinderen van René en Alberta:
1 Daniel Berend Meerts.
2 Heiko Anthonius Meerts.
X-b Emile Meerts is geboren op 22-01-1920 in Den Haag, Nederland, zoon van Adrianus Wilhelmus (Willem) Meerts (zie IX-a) en Alida Riko. Emile is overleden op 20-05-1990 in Den Haag, Nederland, 70 jaar oud.
Beroep:
Journalist, Hoofd buitenland redactie ANP
Emile trouwde, 25 jaar oud, op 26-10-1945 in Den Haag, Nederland met Rosetta Gretha (Ronnie) de Leeuw, 25 jaar oud. Ronnie is geboren op 29-03-1920 in Den Haag, Nederland, dochter van Jacob de Leeuw en Veronica Norden. Ronnie is overleden op 24-10-2005 in Den Haag, Nederland, 85 jaar oud.
Beroep:
beeldend kunstenaar
Kinderen van Emile en Ronnie:
1 Paul Willem (Paul) Meerts. Volgt XI-c.
2 Laura Veronica (Laura) Meerts. Volgt XI-d.
XI-c Paul Willem (Paul) Meerts, zoon van Emile Meerts (zie X-b) en Rosetta Gretha (Ronnie) de Leeuw. Paul:
(1) trouwde met Elisabeth M.C.T. Walta. Elisabeth is een dochter van Jan Walta en Jeltjes Vronica Wetting.
(2) trouwde met Leni Buisman. Leni is een dochter van Cornelis Buisman en Clara te Heer.
(3) trouwde met Judith Lubbers. Judith is een dochter van Anton Gerard Lubbers en Hella Florenze de Bruijn.
Kinderen van Paul en Elisabeth:
1 Edo Remi Meerts. Volgt XII-c.
2 Iris Pauline Meerts. Volgt XII-d.
Kinderen van Paul en Leni:
3 Cornelius Fedor Ronnart Meerts.
4 Clarissa Annemaria Meerts.
XII-c Edo Remi Meerts, zoon van Paul Willem (Paul) Meerts (zie XI-c) en Elisabeth M.C.T. Walta. Edo trouwde met Marianne Wouterina Willemse.
Kind van Edo en Marianne:
1 Name Suppressed.
XII-d Iris Pauline Meerts, dochter van Paul Willem (Paul) Meerts (zie XI-c) en Elisabeth M.C.T. Walta. Iris trouwde met Cornelis Machielse.
Kinderen van Iris en Cornelis:
1 Name Suppressed.
2 Name Suppressed.
XI-d Laura Veronica (Laura) Meerts, dochter van Emile Meerts (zie X-b) en Rosetta Gretha (Ronnie) de Leeuw. Laura trouwde met Rob Zeldenrust.
Kinderen van Laura en Rob:
1 Marthe Zeldenrust.
2 Reinier Zeldenrust.
X-c Theodora Maria (Thea) Meerts is geboren op 24-09-1923 in Den Haag, Nederland, dochter van Adrianus Wilhelmus (Willem) Meerts (zie IX-a) en Alida Riko. Thea is overleden op 10-10-2005 in Den Haag, Nederland, 82 jaar oud. Thea trouwde, 27 jaar oud, op 06-06-1951 in Den Haag, Nederland met Jurijan (Jur) Reesink, 27 jaar oud. Jur is geboren op 27-07-1923 in Aalten, Nederland, zoon van Jurijan Reesink en Margaretha Helena Riekel. Jur is overleden op 21-10-1978 in Den Haag, Nederland, 55 jaar oud.
Beroep:
grenskommies
Kinderen van Thea en Jur:
1 Edwin Boudewijn (Ed Paul) Reesink. Volgt XI-e.
2 Alex Leopold (Lex) Reesink.
XI-e Edwin Boudewijn (Ed Paul) Reesink, zoon van Jurijan (Jur) Reesink en Theodora Maria (Thea) Meerts (zie X-c). Ed Paul trouwde met Misia Lins Vieira. Misia is een dochter van Cyro Marlusio de Melo Vieira en Rilda Lins Vieira.
Kind van Ed Paul en Misia:
1 Loic Benjamin Reesink.
1979OverlijdenDenHaag-AdrianusWilhelmusMeerts17Feb1979.jpg
66 1979OverlijdenDenHaag-AdrianusWilhelmusMeerts17Feb1979
X-d Adrianus Wilhelmus (Wim) Meerts (afb. 66) is geboren op 27-05-1914 in Den Haag, Nederland, zoon van Adrianus Wilhelmus (Willem) Meerts (zie IX-a) en Alida Riko. Wim is overleden op 17-02-1979 in Den Haag, Nederland, 64 jaar oud.
Beroep:
huisschilder
Wim trouwde, 27 jaar oud, op 22-05-1942 in Den Haag, Nederland met Francina (Francien) Duijm, 32 jaar oud. Francien is geboren op 30-10-1909 in Den Haag, Nederland, dochter van Adriaan Duijm en Neeltje Hermina van der Laan. Francien is overleden op 17-01-1996 in Den Haag, Nederland, 86 jaar oud.
Beroep:
ambtenares
IX-b Emile Meerts is geboren op 09-08-1890 in Den Haag, Nederland, zoon van Emile Meerts (zie VIII-a) en Maria Petronelle van der Kroft. Emile is overleden op 05-06-1943 in Den Haag, Nederland, 52 jaar oud.
Beroep:
broodbezorger of loodgieter
Emile trouwde, 21 jaar oud, op 10-07-1912 in Den Haag, Nederland met Johanna Frederika van Drunick, 21 jaar oud. Johanna is geboren op 24-09-1890 in Den Haag, Nederland, dochter van Antonius Wilhelmus van Drunick en Maartje Bijl. Johanna is overleden op 05-03-1966 in Den Haag, Nederland, 75 jaar oud.
Kinderen van Emile en Johanna:
1 Emile Meerts, geboren op 24-07-1911 in Den Haag, Nederland. Volgt X-e.
2 Maria Petronella Meerts, geboren op 11-11-1913 in Den Haag, Nederland. Volgt X-f.
3 Antonius Wilhelmus Meerts, geboren op 06-12-1915 in Den Haag, Nederland. Volgt X-g.
4 Maartje Meerts, geboren op 07-12-1917 in Den Haag, Nederland. Volgt X-h.
5 Pierre Joseph Meerts, geboren op 27-08-1920 in Den Haag, Nederland. Volgt X-i.
6 Johannes Fredericus Meerts. Volgt X-j.
X-e Emile Meerts is geboren op 24-07-1911 in Den Haag, Nederland, zoon van Emile Meerts (zie IX-b) en Johanna Frederika van Drunick. Emile is overleden op 11-02-1993 in Amsterdam, Nederland, 81 jaar oud.
Beroep:
loodgieter
Emile trouwde, 30 jaar oud, op 04-02-1942 in Den Haag, Nederland met Rosalia Francisca Fonteijn, 24 jaar oud. Rosalia is geboren op 11-07-1917 in Den Haag, Nederland, dochter van Michael Fonteijn en Johanna Jacoba Spoor. Rosalia is overleden op 29-08-2006 in Den Haag, Nederland, 89 jaar oud.
Kinderen van Emile en Rosalia:
1 Johanna Jacoba Meerts. Volgt XI-f.
2 Emilie Meerts. Volgt XI-g.
3 Sonja Meerts. Volgt XI-h.
4 Michael Emile Fredericus Meerts. Volgt XI-i.
XI-f Johanna Jacoba Meerts, dochter van Emile Meerts (zie X-e) en Rosalia Francisca Fonteijn. Johanna trouwde met Arnoldus Franciscus Troch. Arnoldus is een zoon van Hermanus Johannes Troch en Josefa Prochaska.
XI-g Emilie Meerts, dochter van Emile Meerts (zie X-e) en Rosalia Francisca Fonteijn. Emilie trouwde met Klaas van Leeuwen. Klaas is een zoon van Nicolaas van Leeuwen en Alida Cornelia Francina van der Geest.
XI-h Sonja Meerts, dochter van Emile Meerts (zie X-e) en Rosalia Francisca Fonteijn. Sonja trouwde met Andries van Embden. Andries is een zoon van Barend van Embden en Hendrika Gijsberta Postuma.
Kinderen van Sonja en Andries:
1 Hendrik Emile van Embden. Volgt XII-e.
2 Emile Barend van Embden.
XII-e Hendrik Emile van Embden, zoon van Andries van Embden en Sonja Meerts (zie XI-h). Hendrik trouwde met Anita Willemina de Zeeuw.
Kinderen van Hendrik en Anita:
1 Name Suppressed.
2 Name Suppressed.
XI-i Michael Emile Fredericus Meerts, zoon van Emile Meerts (zie X-e) en Rosalia Francisca Fonteijn. Michael trouwde met Yvonne van der Burg. Yvonne is een dochter van Jacobus van der Burg en Maria Johanna Petronella van Beek.
Kinderen van Michael en Yvonne:
1 Rick Meerts.
2 Vicky Meerts.
X-f Maria Petronella Meerts is geboren op 11-11-1913 in Den Haag, Nederland, dochter van Emile Meerts (zie IX-b) en Johanna Frederika van Drunick. Maria is overleden op 01-11-1955 in Den Haag, Nederland, 41 jaar oud. Maria trouwde, 31 jaar oud, op 31-10-1945 met Willem Pieter Brouwers, 32 jaar oud. Willem is geboren op 31-01-1913 in Den Haag, Nederland, zoon van Florentius Brouwers en Maria van Meel. Willem is overleden op 21-12-1990 in Den Haag, Nederland, 77 jaar oud. Willem trouwde later op 04-05-1956 met Margaretha Johanna Theodora Hollander (geb. 1910).
Beroep:
stukadoor
Kinderen van Maria en Willem:
1 Willem Pieter Brouwers.
2 Johannes Fredericus Brouwers.
X-g Antonius Wilhelmus Meerts is geboren op 06-12-1915 in Den Haag, Nederland, zoon van Emile Meerts (zie IX-b) en Johanna Frederika van Drunick. Antonius is overleden op 03-03-1950 in Den Haag, Nederland, 34 jaar oud.
Beroep:
loodgieter
Antonius trouwde, 27 jaar oud, op 06-01-1943 in Den Haag, Nederland met Adriana Theodora van Heese, 21 jaar oud. Adriana is geboren op 08-12-1921 in Den Haag, Nederland, dochter van Theodorus Josephus van Heese en Catharina Marks.
Kinderen van Antonius en Adriana:
1 Emilie Meerts. Volgt XI-j.
2 Antonius Wilhelmus Meerts, geboren op 18-07-1945 in Den Haag, Nederland. Antonius is overleden op 19-08-1945 in Den Haag, Nederland, 1 maand oud.
3 Antonius Wilhelmus Meerts. Volgt XI-k.
4 Pierre Joseph Meerts. Volgt XI-l.
XI-j Emilie Meerts, dochter van Antonius Wilhelmus Meerts (zie X-g) en Adriana Theodora van Heese. Emilie trouwde met Cornelis Johannes Riebeek. Cornelis is een zoon van Willem Carel Riebeek en Cornelia Johanna Wassenaar.
XI-k Antonius Wilhelmus Meerts, zoon van Antonius Wilhelmus Meerts (zie X-g) en Adriana Theodora van Heese. Antonius:
(1) trouwde met Willy Wiggers. Willy is een dochter van Albert Wiggers en Aagje Margaretha Volder.
(2) trouwde met Yvonne van Engeland. Yvonne is een dochter van Hendrikus van Engeland en Theodora Wilhelmina Kolste. Yvonne trouwde voorheen met Jacobus Barend Belder.
Kind van Antonius en Willy:
1 Christina Amelia Meerts.
XI-l Pierre Joseph Meerts, zoon van Antonius Wilhelmus Meerts (zie X-g) en Adriana Theodora van Heese. Pierre trouwde met Anna Maria Weih. Anna is een dochter van Arthur Theophil Weih en Jacoba Maria Baggerman.
X-h Maartje Meerts is geboren op 07-12-1917 in Den Haag, Nederland, dochter van Emile Meerts (zie IX-b) en Johanna Frederika van Drunick. Maartje is overleden op 01-11-1995 in Den Haag, Nederland, 77 jaar oud. Maartje trouwde, 24 jaar oud, op 05-08-1942 in Den Haag, Nederland met Hermanus Johannes Willem Kok, 26 jaar oud. Hermanus is geboren op 19-04-1916 in Den Haag, Nederland, zoon van Hermanus Johannes Willem Kok en Margaretha Wilhelmina Abspoel. Hermanus is overleden.
Beroep:
melkslijter
X-i Pierre Joseph Meerts is geboren op 27-08-1920 in Den Haag, Nederland, zoon van Emile Meerts (zie IX-b) en Johanna Frederika van Drunick. Pierre is overleden op 06-11-1995 in Den Haag, Nederland, 75 jaar oud. Pierre trouwde, 21 jaar oud, op 22-07-1942 in Den Haag, Nederland met Mijntje Johanna Korsman, 21 jaar oud. Mijntje is geboren op 23-04-1921 in Den Haag, Nederland, dochter van Johannes Leonardus Jacobus Korsman en Margaretha van der Heiden. Mijntje is overleden op 23-12-1984 in Den Haag, Nederland, 63 jaar oud.
Kinderen van Pierre en Mijntje:
1 Margaretha Johanna Meerts. Volgt XI-m.
2 Johanna Frederika Meerts. Volgt XI-n.
3 Pierre Joseph Meerts. Volgt XI-o.
4 Maria Cornelia Meerts.
5 Emile Meerts. Volgt XI-p.
XI-m Margaretha Johanna Meerts, dochter van Pierre Joseph Meerts (zie X-i) en Mijntje Johanna Korsman. Margaretha trouwde met Robert Langehenkel. Robert is een zoon van Carolus Franciscus Joannes Langehenkel en Marianna Blitz. Robert trouwde voorheen met Huiberdina Cornelia van der Maas (geb. 1927). Robert trouwde voorheen met Mirjam Lutz. Robert is weduwnaar van Elise Lans (1919-1980).
XI-n Johanna Frederika Meerts, dochter van Pierre Joseph Meerts (zie X-i) en Mijntje Johanna Korsman. Johanna trouwde met Wijnandus Leo Freek. Wijnandus is een zoon van Franciscus Johannes Freek en Sophia Wilhelmina van Hijkoop.
XI-o Pierre Joseph Meerts, zoon van Pierre Joseph Meerts (zie X-i) en Mijntje Johanna Korsman. Pierre trouwde met Elisabeth Nieuwenhuijsen. Elisabeth is een dochter van David Johannes Nieuwenhuijsen en Aaltje Schipper.
Kinderen van Pierre en Elisabeth:
1 Martijn Meerts.
2 Karen Meerts.
XI-p Emile Meerts, zoon van Pierre Joseph Meerts (zie X-i) en Mijntje Johanna Korsman. Emile trouwde met Katinka van Kuijen. Katinka is een dochter van Jacobus Theodorus Johannes van Kuijen en Dora Braam.
X-j Johannes Fredericus Meerts, zoon van Emile Meerts (zie IX-b) en Johanna Frederika van Drunick. Johannes trouwde met Ida Ratelband. Ida is een dochter van Leendert Ratelband en Ida van Bohemen.
Kinderen van Johannes en Ida:
1 Robert Meerts.
2 Tineke Meerts.
IX-c Francois Xavier Meerts is geboren op 15-01-1894 in Den Haag, Nederland, zoon van Emile Meerts (zie VIII-a) en Maria Petronelle van der Kroft. Francois is overleden op 09-12-1975 in Den Haag, Nederland, 81 jaar oud.
Notitie bij Francois:
- verhuisde naar Wassenaar en naar Voorburg.
Beroep:
verzekeringsagent
Francois:
(1) trouwde met Anna Elisabeth Antonia Cornelis. Anna is geboren op 23-03-1897 in Nijmegen, Nederland, dochter van Hendricus Wilhelmus Cornelis en Fennechien Bierling. Anna is overleden op 08-08-1972 in Den Haag, Nederland, 75 jaar oud.
(2) trouwde, 30 jaar oud, op 13-08-1924 in Den Haag, Nederland met Maria Cornelia Niholt, 33 jaar oud. Maria is geboren op 22-01-1891 in Den Haag, Nederland, dochter van Jurrianus Niholt en Jacoba Elisabeth van Kol. Maria is overleden op 06-05-1959 in Den Haag, Nederland, 68 jaar oud.
Kinderen van Francois en Maria:
1 Francois Xavier Meerts, geboren op 12-12-1925 in Den Haag, Nederland. Volgt X-k.
2 Jacoba Elisabeth Meerts, geboren op 02-09-1927 in Den Haag, Nederland. Volgt X-l.
X-k Francois Xavier Meerts is geboren op 12-12-1925 in Den Haag, Nederland, zoon van Francois Xavier Meerts (zie IX-c) en Maria Cornelia Niholt. Francois is overleden op 01-12-1990 in Ryssenhout, Nederland, 64 jaar oud.
Beroep:
technisch beambte
Francois trouwde met Pietertje Margaritha Bontekoe. Pietertje is een dochter van Andries Bontekoe en Petronella Grada Wiggers.
Kinderen van Francois en Pietertje:
1 Rene Francois Meerts. Volgt XI-q.
2 Saskia Margeritha Meerts. Volgt XI-r.
XI-q Rene Francois Meerts, zoon van Francois Xavier Meerts (zie X-k) en Pietertje Margaritha Bontekoe. Rene trouwde met Cornelia Wilhemina Schrama. Cornelia is een dochter van Johannes Martinus Schrama en Gertruida Hubertina Theodora Kok.
XI-r Saskia Margeritha Meerts, dochter van Francois Xavier Meerts (zie X-k) en Pietertje Margaritha Bontekoe. Saskia begon een relatie met Henk Schuurhuis.
X-l Jacoba Elisabeth Meerts is geboren op 02-09-1927 in Den Haag, Nederland, dochter van Francois Xavier Meerts (zie IX-c) en Maria Cornelia Niholt. Jacoba is overleden op 24-02-1990 in Gouda, Nederland, 62 jaar oud. Jacoba trouwde met Abraham de Korte. Abraham is een zoon van Abraham de Korte en Carolina Hendrika de Rooij.
IX-d Johannes Hendrik Meerts is geboren op 16-03-1902 in Den Haag, Nederland, zoon van Emile Meerts (zie VIII-a) en Maria Petronelle van der Kroft. Johannes is overleden op 03-09-1962 in Rijswijk-Delft, Nederland, 60 jaar oud.
Beroep:
kapper
Johannes trouwde, 23 jaar oud, op 12-11-1925 in Piershil, Nederland met Adriana Verhorst, 24 jaar oud. Adriana is geboren op 15-08-1901 in Piershil, Nederland, dochter van Willem Verhorst en Neeltje van der Maas. Adriana is overleden op 07-12-1999, 98 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Adriana:
1 Maria Pieternella Meerts. Volgt X-m.
2 Neeltje Elizabeth Meerts. Volgt X-n.
3 Johannes Hendrik Meerts, geboren op 24-10-1944 in Voorburg, Nederland. Johannes is overleden op 23-11-1944 in Voorburg, Nederland, 30 dagen oud.
X-m Maria Pieternella Meerts, dochter van Johannes Hendrik Meerts (zie IX-d) en Adriana Verhorst. Maria trouwde met Nic Anthony Straet Laurey.
Kind van Maria en Nic:
1 Helene Marie Louise Straet Laurey.
X-n Neeltje Elizabeth Meerts, dochter van Johannes Hendrik Meerts (zie IX-d) en Adriana Verhorst. Neeltje trouwde met Karel Johannes de Vryer.
Kinderen van Neeltje en Karel:
1 Rickie de Vryer.
2 Anja de Vryer. Volgt XI-s.
XI-s Anja de Vryer, dochter van Karel Johannes de Vryer en Neeltje Elizabeth Meerts (zie X-n). Anja trouwde met N.N. de Groot.
IX-e Josephina Henriette Marie Meerts is geboren op 13-05-1888 in Den Haag, Nederland, dochter van Emile Meerts (zie VIII-a) en Maria Petronelle van der Kroft. Josephina is overleden op 13-03-1976 in Den Haag, Nederland, 87 jaar oud.
Beroep:
naaister
Josephina trouwde, 31 jaar oud, op 28-01-1920 in Den Haag, Nederland met Nicolaas Johannes van den Berg, 42 jaar oud. Nicolaas is geboren op 23-03-1877 in Oestgeest, Nederland, zoon van Nicolaas van den Berg en Catharina van Klaveren. Nicolaas is overleden op 16-08-1952 in Den Haag, Nederland, 75 jaar oud. Nicolaas is weduwnaar van Christina Samson (geb. ±1877).
Beroep:
sigarenwinkelier
IX-f Thomas Hendrikus Meerts is geboren op 02-05-1896 in Den Haag, Nederland, zoon van Emile Meerts (zie VIII-a) en Maria Petronelle van der Kroft. Thomas is overleden op 27-06-1980 in Wassenaar, Nederland, 84 jaar oud.
Beroep:
chauffeur
Thomas trouwde, 28 jaar oud, op 21-05-1924 in Wassenaar, Nederland met Helena Huberta Witteman, 26 jaar oud. Helena is geboren op 15-11-1897 in Wassenaar, Nederland, dochter van Johannes Jacobus Witteman en Johanna Knijnenburg. Helena is overleden op 18-10-1987 in Katwijk, Nederland, 89 jaar oud.
Kinderen van Thomas en Helena:
1 Maria Alida Meerts, geboren op 16-12-1925 in Wassenaar, Nederland. Maria is overleden op 08-02-1936 in Wassenaar, Nederland, 10 jaar oud.
Notitie bij Maria:
Overledene: Maria Alida Meerts
Leeftijd: 10
Vader: Thomas Meerts
Moeder: Helena Huberta Witteman
Gebeurtenis: Overlijden
Datum: zaterdag 8 februari 1936
Documenttype: BS Overlijden
Erfgoedinstelling: Nationaal ArchiefNationaal Archief
Plaats instelling: Wassenaar
Collectiegebied: Zuid-Holland
Aktenummer: 18
Registratiedatum: 10 februari 1936
Akteplaats: Wassenaar
Aktesoort: Overlijdensakte
www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/78288625/srcid/20707388/oid/1
2 Johannes Jacobus Meerts. Volgt X-o.
3 Emile Meerts. Volgt X-p.
4 Adrianus Wilhelmus Meerts, geboren op 24-10-1930 in Wassenaar, Nederland. Adrianus is overleden op 31-12-1945 in Wassenaar, Nederland, 15 jaar oud.
Notitie bij Adrianus:
Overledene: Adrianus Wilhelmus Meerts
Leeftijd: 5
Vader: Thomas Meerts
Moeder: Helena Huberta Witteman
Gebeurtenis: Overlijden
Datum: maandag 31 december 1945
Documenttype: BS Overlijden
Erfgoedinstelling: Nationaal ArchiefNationaal Archief
Plaats instelling: Wassenaar
Collectiegebied: Zuid-Holland
Aktenummer: 3
Registratiedatum: 3 januari 1946
Akteplaats: Wassenaar
Aktesoort: Overlijdensakte
www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/78298468/srcid/20709958/oid/1
5 Jacobus Englebertus Meerts, geboren op 24-10-1930 in Wassenaar, Nederland. Jacobus is overleden op 17-10-1964 in Scheveningen, Nederland, 33 jaar oud.
X-o Johannes Jacobus Meerts, zoon van Thomas Hendrikus Meerts (zie IX-f) en Helena Huberta Witteman. Johannes trouwde met N.N. Verhoek.
X-p Emile Meerts, zoon van Thomas Hendrikus Meerts (zie IX-f) en Helena Huberta Witteman. Emile trouwde met Everdina Jenie Wilhelmina van Eldik.
Kinderen van Emile en Everdina:
1 Everdina Meerts. Volgt XI-t.
2 Jolanda Meerts. Volgt XI-u.
3 Emilie Meerts. Volgt XI-v.
XI-t Everdina Meerts, dochter van Emile Meerts (zie X-p) en Everdina Jenie Wilhelmina van Eldik. Everdina trouwde met Gerrit Pieter Meel.
XI-u Jolanda Meerts, dochter van Emile Meerts (zie X-p) en Everdina Jenie Wilhelmina van Eldik. Jolanda trouwde met Rolf Doorloos.
XI-v Emilie Meerts, dochter van Emile Meerts (zie X-p) en Everdina Jenie Wilhelmina van Eldik. Emilie trouwde met Nicolaas Adrianus van de Kaay.
VIII-b Eloise Antoinette Meerts is geboren op 09-11-1856 in Waterloo, België, dochter van Pierre Joseph Meerts (zie VII-a) en Henriette Thirion. Eloise is overleden op 14-03-1938 in Groningen, Nederland, 81 jaar oud [bron: BS Groningen overlijden 1938 Akte nr. 1094].
Notitie bij Eloise:
- na overlijden ingeschreven te Den Haag 20 maart 1938
Eloise trouwde, ongeveer 34 jaar oud, omstreeks 1890 in Den Haag, Nederland met Thomas van der Maden, ongeveer 38 jaar oud. Thomas is geboren op 13-02-1852 in Den Haag, Nederland. Thomas is overleden op 10-06-1916 in Den Haag, Nederland, 64 jaar oud.
Kinderen van Eloise en Thomas:
1 Eloïse Antoinette van der Maden, geboren op 29-06-1895 in Den Haag, Nederland. Eloïse is overleden op 28-08-1921 in Den Haag, Nederland, 26 jaar oud.
2 Johanna Gerarda van der Maden, geboren op 20-08-1899 in Den Haag, Nederland. Volgt IX-g.
IX-g Johanna Gerarda van der Maden is geboren op 20-08-1899 in Den Haag, Nederland, dochter van Thomas van der Maden en Eloise Antoinette Meerts (zie VIII-b). Johanna is overleden. Johanna trouwde, 23 jaar oud, op 20-06-1923 in Den Haag, Nederland [bron: 195.242.171.17/hga/virtuelestudiezaal/WebsitePubliek/ScanVenster.aspx?containerid=503774&zoomlevel=1&digitaalmateriaalid=503773] met Antonius Aloijsius Dongelmans, 26 jaar oud. Antonius is geboren op 12-05-1897 in Den Haag, Nederland [bron: Geboorten ’s-Gravenhage Periode: 1893-1902: 4-mei-1897 - 25-mei-1897 Aktenummer: 2031-2324, Fiche 1440, afbeelding 22], zoon van Nicolaas Petrus Paulus Dongelmans en Johanna Wilhelmina Peters. Antonius is overleden op 22-05-1928 in Den Haag, Nederland, 31 jaar oud [bron: Overlijdens ’s-Gravenhage Periode: 1923-1932: 8-mei-1928 - 24-mei-1928 Aktenummer: 1726-1905, Fiche 1903, afbeelding 30].
Beroep:
boekhouder bij een ijzerhandel
VIII-c Marie Henriette Meerts is geboren op 09-11-1865 in Waterloo, België, dochter van Pierre Joseph Meerts (zie VII-a) en Henriette Thirion. Marie is overleden op 05-09-1892 in Den Haag, Nederland, 26 jaar oud. Marie trouwde, 22 jaar oud, op 10-03-1888 in Den Haag, Nederland met Petrus Hendrikus Andreas (Piet) Vollebregt, 21 jaar oud. Piet is geboren op 11-04-1866 in Monster, Nederland, zoon van Johannes Cornelis Vollebregt en Johanna Maria Bruinen. Piet is overleden op 28-07-1918 in Den Haag, Nederland, 52 jaar oud. Piet trouwde later op 23-08-1893 met Johanna Maria Gertruida van der Lubbe (1861-1932).
Beroep:
broodbakker
VIII-d Xavier Joseph Meerts is geboren op 17-09-1854 in Waterloo, België, zoon van Pierre Joseph Meerts (zie VII-a) en Henriette Thirion. Xavier is overleden op 18-09-1899 in Den Haag, Nederland, 45 jaar oud.
Beroep:
stratenmaker
Xavier trouwde, 26 jaar oud, op 01-05-1881 in Den Haag, Nederland met Marie Johanna Pickard, 24 jaar oud. Marie is geboren op 26-11-1856 in Den Haag, Nederland, dochter van Francisus Saverius Pickard en Maria Augustijn. Marie is overleden op 11-04-1920 in Den Haag, Nederland, 63 jaar oud.
Kinderen van Xavier en Marie:
1 Maria Johanna Meerts, geboren op 04-03-1880 in Den Haag, Nederland. Maria is overleden op 13-12-1881 in Den Haag, Nederland, 1 jaar oud.
2 Francois Xavier Joseph Meerts, geboren op 24-12-1882 in Den Haag, Nederland. Francois is overleden op 26-05-1909 in Den Haag, Nederland, 26 jaar oud.
3 Xavier Joseph Thomas Meerts, geboren op 22-12-1889 in Den Haag, Nederland. Volgt IX-h.
4 Wilhelmus Theodorus Meerts, geboren op 07-02-1894 in Den Haag, Nederland. Volgt IX-i.
1959HuwelijkDenHaag-XavierJosephThomasMeertsGerdinaJohannaLingbeek18Nov1959.jpg
67 1959HuwelijkDenHaag-XavierJosephThomasMeertsGerdinaJohannaLingbeek18Nov1959
IX-h Xavier Joseph Thomas Meerts is geboren op 22-12-1889 in Den Haag, Nederland, zoon van Xavier Joseph Meerts (zie VIII-d) en Marie Johanna Pickard. Xavier is overleden op 25-04-1970 in Den Haag, Nederland, 80 jaar oud.
Beroep:
scheepsmker, kruidenier,opzichte
Xavier:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 01-05-1912 in Den Haag, Nederland met Maria Catharina van der Herp, 27 jaar oud. Maria is geboren op 09-06-1884 in Den Haag, Nederland, dochter van Louis Pierre Wilhelmus van der Herp en Margaretha Binnendijk. Maria is overleden op 26-02-1914 in Den Haag, Nederland, 29 jaar oud.
(2) trouwde, 25 jaar oud, op 28-04-1915 in Den Haag, Nederland met Alida Jacoba Bos, 32 jaar oud. Alida is geboren op 16-08-1882 in Tiel, Nederland, dochter van Cornelis Bos en Aaltje Steenis. Alida is overleden op 04-04-1955 in Den Haag, Nederland, 72 jaar oud.
Beroep:
kruidenierster
(3) trouwde, 69 jaar oud, op 18-10-1959 in Den Haag, Nederland met Gerdina Johanna Lingbeek (afb. 67), 56 jaar oud. Gerdina is geboren op 03-02-1903 in Klundert, Nederland, dochter van Casper Andries Lingbeek en Hendrika Johanna Hopster. Gerdina is overleden op 09-03-1978 in Den Haag, Nederland, 75 jaar oud. Gerdina is weduwe van Hendrik Isaak Tak (1894-1945), met wie zij trouwde op 13-11-1929. Gerdina trouwde later op 28-03-1972 met Arij Moor (geb. 1901).
Notitie bij Gerdina:
- Komt op 30-9-1925 vanuit Barradeel naar ’s-Gravenhage, en vertrekt vandaar op 7-11-1927 naar Hurghada (Egypte), vanwaar zij op 15-5-1929 weer terugkeert naar ’s-Gravenhage, onderwijzeres (1929)
Beroep:
onderwijzeres
IX-i Wilhelmus Theodorus Meerts is geboren op 07-02-1894 in Den Haag, Nederland, zoon van Xavier Joseph Meerts (zie VIII-d) en Marie Johanna Pickard. Wilhelmus is overleden op 01-02-1966 in Den Haag, Nederland, 71 jaar oud.
Beroep:
kapper
Wilhelmus:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 09-07-1919 in Den Haag, Nederland met Dina Louisa Anna van der Vin, 32 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 05-06-1931. Dina is geboren op 26-07-1886 in Den Haag, Nederland, dochter van Lodewijk Josephus van der Vin en Maria Gerarda Theresia van der Vis. Dina is overleden in Den Haag, Nederland.
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 08-06-1932 in Den Haag, Nederland met Hendrika Wilhelmina Elisabeth Isbrucke, 21 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 14-05-1935. Hendrika is geboren op 21-08-1910 in Den Haag, Nederland, dochter van Hendrik Alexander Isbrucke en Frederika Alida Meerloo. Hendrika is overleden.
(3) trouwde, 42 jaar oud, op 03-06-1936 in Den Haag, Nederland met Johanna Ardina van Gorkum, 28 jaar oud. Johanna is geboren op 21-10-1907 in Amsterdam, Nederland, dochter van Cornelis Johannes van Gorkom en Jannigje van der Weijden. Johanna is overleden op 22-12-1986 in Den Haag, Nederland, 79 jaar oud.
Beroep:
kapster
Kind van Wilhelmus en Dina:
1 Xavier Joseph Ludovicus Meerts.
Kinderen van Wilhelmus en Johanna:
2 Wilhelmus Cornelis Johannes Meerts, geboren op 24-08-1942 in Den Haag, Nederland. Volgt X-q.
3 Ronald Meerts. Volgt X-r.
4 Janny Maria Johanna Meerts.
X-q Wilhelmus Cornelis Johannes Meerts is geboren op 24-08-1942 in Den Haag, Nederland, zoon van Wilhelmus Theodorus Meerts (zie IX-i) en Johanna Ardina van Gorkum. Wilhelmus is overleden in Den Haag, Nederland. Wilhelmus:
(1) trouwde met Johanna Stoop. Johanna is een dochter van Christoffel Stoop en Alida Groenendijk.
(2) trouwde met Osira Francina Bernhard. Osira is een dochter van Willem Albertus Karel Bernhard en Alberta Francina Mann.
Kind van Wilhelmus en Johanna:
1 Johanna Wilhelmina Meerts.
X-r Ronald Meerts, zoon van Wilhelmus Theodorus Meerts (zie IX-i) en Johanna Ardina van Gorkum. Ronald trouwde met Marjolijn Schmidt. Marjolijn is een dochter van Johannes Daniel Schmidt en Hendrika Johanna Pieternella Vrouwenfelder.
VII-b Julien Joseph Meerts is geboren op 12-07-1826 in Waterloo, België, zoon van Pierre Meerts (zie VI-a) en Marie Josepha Ollivier. Julien is overleden op 27-08-1870 in Rotterdam, Nedeland, 44 jaar oud.
Beroep:
stratenmaker
Julien trouwde, 23 jaar oud, op 16-01-1850 met Willemina Antonia Francisca van der Bijl, 20 jaar oud. Willemina is geboren op 30-07-1829 in Delft, Nederland, dochter van Hendrik van der Bijl en Maria Edixhoven. Willemina is overleden op 20-11-1911 in Den Haag, Nederland, 82 jaar oud.
Kinderen van Julien en Willemina:
1 Maria Francisca Meerts, geboren op 25-08-1850 in Delft, Nederland. Volgt VIII-e.
2 Anna Maria Meerts, geboren op 18-04-1852 in Delft, Nederland. Volgt VIII-f.
3 Antonia Petronella Meerts, geboren op 18-03-1855 in Delft, Nederland. Volgt VIII-g.
4 Pieter Joseph Meerts, geboren op 15-10-1856 in Delft, Nederland. Pieter is overleden op 11-05-1857 in Delft, Nederland, 6 maanden oud.
5 Johanna Christina Meerts, geboren op 24-12-1858 in Delft, Nederland. Johanna is overleden op 13-07-1871 in Delft, Nederland, 12 jaar oud.
VIII-e Maria Francisca Meerts is geboren op 25-08-1850 in Delft, Nederland, dochter van Julien Joseph Meerts (zie VII-b) en Willemina Antonia Francisca van der Bijl. Maria is overleden op 28-04-1932 in Den Haag, Nederland, 81 jaar oud. Maria trouwde, 22 jaar oud, op 30-07-1873 in Delft, Nederland met Theodorus Franciscus Donkers, 24 jaar oud. Theodorus is geboren op 06-01-1849 in Delft, Nederland, zoon van Franciscus Nicolaas Donkers en Wilhelmina ’s-Gravemade. Theodorus is overleden op 25-03-1929 in Delft, Nederland, 80 jaar oud.
Notitie bij Theodorus:
- overlijdensacte no: 221
Kinderen van Maria en Theodorus:
1 Franciscus Nicolaas Donkers, geboren omstreeks 12-06-1874 in Delft, Nederland. Franciscus is overleden op 17-11-1884 in Delft, Nederland, ongeveer 10 jaar oud.
Notitie bij Franciscus:
- overlijdensacte no. 654: 10 jaar oud
2 Wilhelmina Cornelia Maria Donkers, geboren op 06-11-1875 in Delft, Nederland. Wilhelmina is overleden.
3 Antonius Theodorus Donkers, geboren omstreeks 14-04-1877 in Delft, Nederland. Antonius is overleden op 18-11-1886 in Delft, Nederland, ongeveer 9 jaar oud.
Notitie bij Antonius:
- overlijdensacte no: 780: 9 jaar oud
4 Josephus Theodorus Donkers, geboren op 15-01-1879 in Delft, Nederland. Volgt IX-j.
5 Antonia Maria Donkers, geboren op 12-11-1880 in Delft, Nederland. Antonia is overleden.
6 Theodorus Christiaan Donkers, geboren op 14-02-1882 in Delft, Nederland. Theodorus is overleden op 05-03-1883 in Delft, Nederland, 1 jaar oud.
Notitie bij Theodorus:
- overlijdensacte 214: 13 maanden oud
7 Cornelia Johanna Donkers, geboren op 28-11-1883 in Delft, Nederland. Cornelia is overleden.
8 Franciscus Nicolaas Donkers, geboren op 12-02-1885 in Delft, Nederland. Franciscus is overleden.
9 Theodorus Marie Donkers, geboren op 11-05-1886 in Delft, Nederland. Theodorus is overleden.
10 Anton Cristiaan Donkers, geboren op 08-11-1887 in Delft, Nederland. Anton is overleden op 19-05-1890 in Delft, Nederland, 2 jaar oud.
Notitie bij Anton:
- overlijdensacte no 311: oud 2 jaar
11 Hendrik Donkers, geboren op 09-09-1889 in Delft, Nederland. Hendrik is overleden.
IX-j Josephus Theodorus Donkers is geboren op 15-01-1879 in Delft, Nederland, zoon van Theodorus Franciscus Donkers en Maria Francisca Meerts (zie VIII-e). Josephus is overleden. Josephus trouwde, 37 jaar oud, op 07-09-1916 in Utrecht, Nederland met Jansje Gerardina Cornelia Beeker, 31 of 32 jaar oud. Jansje is geboren in 1884 in Utrecht, Nederland, dochter van Hendrik Johannes Beeker en Jansje Cornelia de Wolf. Jansje is overleden.
VIII-f Anna Maria Meerts is geboren op 18-04-1852 in Delft, Nederland, dochter van Julien Joseph Meerts (zie VII-b) en Willemina Antonia Francisca van der Bijl. Anna is overleden op 10-04-1929 in Den Haag, Nederland, 76 jaar oud. Anna trouwde, 19 jaar oud, op 25-10-1871 in Delft, Nederland met Christiaan Bernardus Alexander Collée, 27 jaar oud. Christiaan is geboren op 19-05-1844 in Delft, Nederland, zoon van Gulielmus Collee en Elisabeth Maria Gesina Buiss. Christiaan is overleden op 07-03-1899 in Den Haag, Nederland, 54 jaar oud.
Beroep:
geweermaker, later koperslager
Kinderen van Anna en Christiaan:
1 N.N. Collee, levenloos geboren kind, geboren op 19-01-1872.
Notitie bij N.N.:
- acte no. 30: doodgeboren
2 Wilhelmus Josephus Fredericus Collée, geboren omstreeks 1873 in Kampen, Nederland. Wilhelmus is overleden op 18-05-1877 in Den Haag, Nederland, ongeveer 4 jaar oud.
3 Wilhelmina Helena Collée, geboren op 28-11-1874 in Kampen, Nederland. Volgt IX-k.
4 Maria Antonia Collée, geboren in 1876 in Kampen, Nederland. Maria is overleden in 1876 in Kampen, Nederland, geen jaar oud.
5 Elisabeth Maria Gesina Collée, geboren op 12-03-1877 in Den Haag, Nederland. Elisabeth is overleden op 28-07-1877 in Den Haag, Nederland, 4 maanden oud.
6 Antonia Petronella Collée, geboren op 12-03-1877 in Den Haag, Nederland. Antonia is overleden op 29-07-1877 in Den Haag, Nederland, 4 maanden oud.
7 Wilhelmus Theodorus Collée, geboren op 16-09-1878 in Den Haag, Nederland. Volgt IX-l.
8 Christianus Adrianus Collée, geboren op 19-01-1880 in Haarlem, Nederland. Volgt IX-m.
9 Hendricus Josphus Collée, geboren in 1881 in Haarlem, Nederland. Hendricus is overleden op 05-10-1881 in Haarlem, Nederland, geen jaar oud.
10 Adrianus Joseph Collée, geboren in 1882 in Haarlem, Nederland. Adrianus is overleden op 10-11-1882 in Haarlem, Nederland, geen jaar oud.
11 Anna Wilhelmina Collee, geboren op 07-04-1884 in Den Haag, Nederland. Anna is overleden op 14-07-1884 in Den Haag, Nederland, 3 maanden oud.
12 Joseph Arie Collee, geboren op 10-08-1885 in Den Haag, Nederland. Volgt IX-n.
13 Maria Wilhelmina Collee, geboren op 24-11-1886 in Den Haag, Nederland. Volgt IX-o.
14 Antonia Collee, geboren op 02-04-1888 in Den Haag, Nederland. Volgt IX-p.
IX-k Wilhelmina Helena Collée is geboren op 28-11-1874 in Kampen, Nederland, dochter van Christiaan Bernardus Alexander Collée en Anna Maria Meerts (zie VIII-f). Wilhelmina is overleden op 07-06-1907 in Den Haag, Nederland, 32 jaar oud. Wilhelmina trouwde, 26 jaar oud, op 23-01-1901 met Anton Rust, 22 jaar oud. Anton is geboren op 24-08-1878 in Den Haag, Nederland. Anton is overleden op 07-05-1924 in Den Haag, Nederland, 45 jaar oud.
IX-l Wilhelmus Theodorus Collée is geboren op 16-09-1878 in Den Haag, Nederland, zoon van Christiaan Bernardus Alexander Collée en Anna Maria Meerts (zie VIII-f). Wilhelmus is overleden. Wilhelmus trouwde, 28 jaar oud, op 02-08-1907 in Nijmegen, Nederland met Johanna Jacoba Cornelia Fest, 45 jaar oud. Johanna is geboren op 13-03-1862 in Nijmegen, Nederland, dochter van Peter Fest en Joanna Otten. Johanna is overleden op 22-10-1937 in Nijmegen, Nederland, 75 jaar oud.
IX-m Christianus Adrianus Collée is geboren op 19-01-1880 in Haarlem, Nederland, zoon van Christiaan Bernardus Alexander Collée en Anna Maria Meerts (zie VIII-f). Christianus is overleden vóór 1926, ten hoogste 46 jaar oud. Christianus trouwde, 20 jaar oud, op 19-12-1900 in Den Haag, Nederland met Maria de Waal, 19 jaar oud. Maria is geboren op 04-06-1881 in Gouda, Nederland, dochter van Wilhelmus Hendricus de Waal en Maria Melchert. Maria is overleden.
Kinderen van Christianus en Maria:
1 Anna Maria Collée, geboren op 20-12-1900 in Den Haag, Nederland. Volgt X-s.
2 Wilhelmus Hendricus Collée, geboren op 11-06-1903 in Den Haag, Nederland. Volgt X-t.
X-s Anna Maria Collée is geboren op 20-12-1900 in Den Haag, Nederland, dochter van Christianus Adrianus Collée (zie IX-m) en Maria de Waal. Anna is overleden. Anna trouwde, 28 jaar oud, op 17-04-1929 in Den Haag, Nederland met Jan Goedhart, 39 jaar oud. Jan is geboren op 23-10-1889 in Haarlem, Nederland. Jan is overleden.
X-t Wilhelmus Hendricus Collée is geboren op 11-06-1903 in Den Haag, Nederland, zoon van Christianus Adrianus Collée (zie IX-m) en Maria de Waal. Wilhelmus is overleden. Wilhelmus trouwde, 22 jaar oud, op 05-05-1926 in Den Haag, Nederland met Maria de Bruin, 22 jaar oud. Maria is geboren op 20-01-1904 in Den Haag, Nederland. Maria is overleden.
IX-n Joseph Arie Collee is geboren op 10-08-1885 in Den Haag, Nederland, zoon van Christiaan Bernardus Alexander Collée en Anna Maria Meerts (zie VIII-f). Joseph is overleden op 06-03-1971 in Den Haag, Nederland, 85 jaar oud. Joseph trouwde, 23 jaar oud, op 12-05-1909 in Den Haag, Nederland met Elisabeth Hilgersum, 20 jaar oud. Elisabeth is geboren op 07-07-1888 in Den Haag, Nederland, dochter van Leonardus Hilgersum en Alida Leenards. Elisabeth is overleden op 23-08-1932 in Den Haag, Nederland, 44 jaar oud.
Kinderen van Joseph en Elisabeth:
1 Maria (Rietje) Collee. Volgt X-u.
2 Christianus Collee. Volgt X-v.
3 Louisa Collee. Louisa is overleden.
4 Wilhelmina Collee. Volgt X-w.
5 Hendrika Collee. Hendrika is overleden.
6 Leonardus Collée. Leonardus is overleden.
7 Johanna Aleida Collee, geboren op 01-09-1909 in Den Haag, Nederland. Volgt X-x.
8 Franciscus Christianus Collee, geboren op 14-10-1910 in Den Haag, Nederland. Franciscus is overleden op 24-11-1967 in Den Haag, Nederland, 57 jaar oud.
9 Antonia Josephina Collee, geboren op 05-02-1912 in Den Haag, Nederland. Antonia is overleden op 20-12-1961 in Den Haag, Nederland, 49 jaar oud.
10 Joseph Joop Collee, geboren op 09-07-1913 in Den Haag, Nederland. Volgt X-y.
11 Helena Collee, geboren op 30-05-1922. Helena is overleden in 09-1967, 45 jaar oud.
X-u Maria (Rietje) Collee, dochter van Joseph Arie Collee (zie IX-n) en Elisabeth Hilgersum. Rietje is overleden. Rietje trouwde met Jacobus Hendrikus Petrus Stolk. Jacobus is geboren op 28-07-1912 in Den Haag, Nederland, zoon van Petrus Theodorus Stolk en Helena Maria Esman. Jacobus is overleden op 15-11-2010 in Den Haag, Nederland, 98 jaar oud.
X-v Christianus Collee, zoon van Joseph Arie Collee (zie IX-n) en Elisabeth Hilgersum. Christianus is overleden. Christianus trouwde met Christina Maria Rabeneck. Christina is een dochter van Lambertus Friedrich Heinrich Rabeneck en Cathatrina Johanna Jehee.
X-w Wilhelmina Collee, dochter van Joseph Arie Collee (zie IX-n) en Elisabeth Hilgersum. Wilhelmina is overleden. Wilhelmina trouwde met Jannus Kasterop. Jannus is een zoon van N.N. en Lena Kasterop. Jannus is overleden.
X-x Johanna Aleida Collee is geboren op 01-09-1909 in Den Haag, Nederland, dochter van Joseph Arie Collee (zie IX-n) en Elisabeth Hilgersum. Johanna is overleden op 18-11-1974 in Den Haag, Nederland, 65 jaar oud. Johanna trouwde, 23 jaar oud, op 17-05-1933 in Den Haag, Nederland met Fritz Eduard Wiggers, 21 jaar oud. Fritz is geboren op 02-03-1912 in Duisburg, Duitsland, zoon van Jan Hendrik Wiggers en Mathilda Teunissen. Fritz is overleden.
X-y Joseph Joop Collee is geboren op 09-07-1913 in Den Haag, Nederland, zoon van Joseph Arie Collee (zie IX-n) en Elisabeth Hilgersum. Joseph is overleden op 06-01-1976 in Den Haag, Nederland, 62 jaar oud. Joseph trouwde, 25 jaar oud, op 16-11-1938 in Rijswijk (Z-H), Nederland met Lisa Vijverberg, 25 jaar oud. Lisa is geboren op 06-07-1913 in Den Haag, Nederland, dochter van Andries Johannes Vijverberg en Lisa Velden. Lisa is overleden op 03-02-1961 in Den Haag, Nederland, 47 jaar oud.
IX-o Maria Wilhelmina Collee is geboren op 24-11-1886 in Den Haag, Nederland, dochter van Christiaan Bernardus Alexander Collée en Anna Maria Meerts (zie VIII-f). Maria is overleden. Maria trouwde, 26 jaar oud, op 06-08-1913 in Den Haag, Nederland met Johannes Hendrikus Cornelis Veltmeijer, 27 jaar oud. Johannes is geboren op 03-01-1886 in Rotterdam, Nedeland, zoon van Gerrit Veltmeijer en Klazina Kau. Johannes is overleden.
IX-p Antonia Collee is geboren op 02-04-1888 in Den Haag, Nederland, dochter van Christiaan Bernardus Alexander Collée en Anna Maria Meerts (zie VIII-f). Antonia is overleden op 11-10-1957 in Den Haag, Nederland, 69 jaar oud. Antonia trouwde, 33 jaar oud, op 12-10-1921 in Den Haag, Nederland met Jacobus van Staaijeren, 35 jaar oud. Jacobus is geboren op 19-01-1886 in Rotterdam, Nedeland, zoon van Wilhelmus van Staaijeren en Elisabeth Neeleman. Jacobus is overleden.
VIII-g Antonia Petronella Meerts is geboren op 18-03-1855 in Delft, Nederland, dochter van Julien Joseph Meerts (zie VII-b) en Willemina Antonia Francisca van der Bijl. Antonia is overleden op 27-12-1909 in Den Haag, Nederland, 54 jaar oud. Antonia trouwde, 24 jaar oud, op 27-08-1879 in Den Haag, Nederland met Hendrik Barbier, 25 jaar oud. Hendrik is geboren op 16-09-1853 in Den Haag, Nederland, zoon van Johannes Theodorus Barbier en Cornelia van Alphen. Hendrik is overleden op 18-08-1919 in Den Haag, Nederland, 65 jaar oud.
Beroep:
grutter
VII-c Josephine Gislaine Meerts is geboren op 28-08-1828 in Waterloo, België, dochter van Pierre Meerts (zie VI-a) en Marie Josepha Ollivier. Josephine is overleden op 20-02-1873, 44 jaar oud.
Notitie bij Josephine:
- opmerkelijk is dat bij alle geboortes van haar 6 kinderen er in de boeken (aangifte van geboorte) duidelijk vermeld werd "Celibataire" (Ongehuwde)
- wat de drijfveer was, is onbekend (tot heden juli 1996)
- wie de vaders waren, is onbekend (tot heden juli 1996)
- Josephine is later (8 jaar na de geboorte van haar jongste kind en 21 jaar na de geboorte van haar oudste kind) getrouwd met Jean Babtist Colson
Beroep:
dagwerkster
Josephine trouwde, 43 jaar oud, op 05-08-1872 in Waterloo, België met Jean Babtist Colson, 47 jaar oud. Jean is geboren op 30-09-1824 in Waterloo, België, zoon van Jean Joseph Colson en Marie Anne Celestine Francy. Jean is overleden op 04-10-1892 in Waterloo, België, 68 jaar oud. Jean is weduwnaar van Jeannette Vandenouden (±1825-vóór 1872), met wie hij trouwde vóór 1872. Jean trouwde later na 1873 met Catharina Glibert (geb. ±1840).
Beroep:
journalier (dagloner)
Kinderen van Josephine uit onbekende relatie:
1 Marie Victoire Meerts, geboren op 16-02-1851 in Waterloo, België. Marie is overleden.
2 Elisabeth Philomena Meerts, geboren op 15-07-1853 in Waterloo, België. Elisabeth is overleden op 23-08-1855 in Waterloo, België, 2 jaar oud.
3 Pierre Louis Meerts, geboren op 08-04-1856 in Waterloo, België. Pierre is overleden.
Notitie bij Pierre:
- komende van Waterloo, België werd hij op 19 maart 1881 ingeschreven te ’s Gravenhage.
Beroep:
stratenmaker
4 Florean Meerts, geboren op 17-11-1857 in Waterloo, België. Volgt VIII-h.
5 Henriette Meerts, geboren op 15-04-1860 in Waterloo, België. Volgt VIII-i.
6 Ernest Meerts, geboren op 05-07-1864 in Waterloo, België. Ernest is overleden.
VIII-h Florean Meerts is geboren op 17-11-1857 in Waterloo, België, zoon van Josephine Gislaine Meerts (zie VII-c). Florean is overleden. Florean trouwde, 25 jaar oud, op 25-01-1883 in Bilzen, België met Maria Philomena Schuljen, 22 jaar oud. Maria is geboren op 17-06-1860 in Bilzen, België, dochter van Pieter Joseph Schuljen en Anna Catharina Stas. Maria is overleden.
Kinderen van Florean en Maria:
1 Maria Meerts, geboren op 20-09-1883 in Bilzen, België. Maria is overleden.
2 Victorine Meerts, geboren op 27-06-1885 in Bilzen, België. Victorine is overleden.
3 Josephine Catherine Meerts, geboren op 14-10-1887 in Bilzen, België. Josephine is overleden.
4 Pieter Meerts, geboren op 20-11-1888 in Bilzen, België. Pieter is overleden.
5 Antoine Joseph Meerts, geboren op 12-12-1890 in Bilzen, België. Antoine is overleden.
6 Josephine Meerts, geboren op 24-12-1892 in Bilzen, België. Josephine is overleden.
7 Florimont Ernest Meerts, geboren op 15-01-1896 in Bilzen, België. Florimont is overleden.
VIII-i Henriette Meerts is geboren op 15-04-1860 in Waterloo, België, dochter van Josephine Gislaine Meerts (zie VII-c). Henriette is overleden op 27-12-1893, 33 jaar oud.
Notitie bij Henriette:
- Gevonden Henriette Meerts (o 15 apr 1860) dochter van Jean Babtist Colson en Josephine Gislaine Meerts,en Henriette Meerts (+ 27 dec 1893) echtgenote van Desire Dury geboren te Waterloo. Waarschijnlijk is dit dezelfde person: Echtgenote is ook in Waterlloo geboren. Leeftijd kan kloppen. Er is geen andere Henriette Meerts gevonden tot nu toe (WLM)
Henriette trouwde, 24 jaar oud, op 12-07-1884 in Waterloo, België met Désiré Dury, 24 jaar oud. Désiré is geboren op 17-09-1859 in Waterloo, België, zoon van Pierre Joseph Dury en Marie Francoise Leroy. Désiré is overleden. Désiré is weduwnaar van Marie Catharine Leroy (geb. 1859).
Beroep:
Paveur
VII-d Léocardie Josephe Meerts is geboren op 05-03-1831 in Waterloo, België, dochter van Pierre Meerts (zie VI-a) en Marie Josepha Ollivier. Léocardie is overleden op 05-03-1882 in Waterloo, België, 51 jaar oud. Léocardie trouwde, 19 jaar oud, op 07-08-1850 in Waterloo, België met Thélèsphore Plasman, 27 jaar oud. Thélèsphore is geboren op 04-01-1823 in Waterloo, België, zoon van Henriette Julie Plasman. Thélèsphore is overleden op 04-01-1874 in Waterloo, België, 51 jaar oud.
Beroep:
journalier (dagloner)
Kind van Léocardie en Thélèsphore:
1 Hortense Ghislaine Plasman, geboren op 27-12-1860 in Waterloo, België. Volgt VIII-j.
VIII-j Hortense Ghislaine Plasman is geboren op 27-12-1860 in Waterloo, België, dochter van Thélèsphore Plasman en Léocardie Josephe Meerts (zie VII-d). Hortense is overleden.
Beroep:
Journalière
Hortense:
(1) trouwde met Francois Joseph Benoit. Francois is geboren in 1858. Francois is overleden op 02-04-1896 in Ohain, België, 37 of 38 jaar oud.
Beroep:
Paveur
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 17-09-1898 in Ohain, België met Francois Delvaux, 30 jaar oud. Francois is geboren op 31-08-1868 in La Hulpe, België, zoon van Pierre Joseph Delvaux en Sylvie Fiefvez. Francois is overleden.
Beroep:
plafoneur
Kinderen van Hortense en Francois (1):
1 Maria Benoit, geboren op 17-01-1888 in Braine l’Alleud, België. Maria is overleden.
2 Marie Catherine Benoit, geboren op 02-10-1893 in Ohain, België. Marie is overleden.
3 Francois Ghislain Benoit, geboren op 15-06-1895 in Ohain, België. Francois is overleden.
VI-b Jean Pierre Meerts is geboren op 13-12-1785 in Braine l’Alleud/Eigenbrakel, België, zoon van Petrus Meerts (zie V-a) en Marie Charlier. Jean is overleden op 25-09-1862 in Waasmunster, Waasland,, België, 76 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer, kalsijdelegger, calseydelegger
Jean trouwde, 27 jaar oud, op 17-07-1813 in Waasmunster, Waasland,, België met Anna Catharina Brtijs, 25 jaar oud. Anna is geboren op 12-03-1788 in Sint-Niklaas, België. Anna is overleden op 17-02-1851 in Waasmunster, Waasland,, België, 62 jaar oud.
Beroep:
Spinster, landbouwster
VI-c Marie Antoinette Meerts is geboren op 17-10-1790 in Braine l’Alleud/Eigenbrakel, België, dochter van Petrus Meerts (zie V-a) en Marie Charlier. Marie is overleden op 19-02-1855 in Braine l’Alleud/Eigenbrakel, België, 64 jaar oud. Marie trouwde, 20 jaar oud, op 29-05-1811 in Braine l’Alleud, België met Albert Joseph (Josse) Frederick, 28 jaar oud. Albert is geboren op 30-08-1782 in Baulers, België, zoon van Pierre Joseph Fredrich en Marie Jeanne Joseph Daout. Albert is overleden op 22-09-1854 in Braine l’Alleud, België, 72 jaar oud.
Kinderen van Marie en Albert:
1 Pierre Joseph Frédérick, geboren in 1813 in Braine l’Alleud, België. Volgt VII-e.
2 Jean Joseph Frédérick, geboren in 1817 in Braine l’Alleud, België. Volgt VII-f.
3 Félicien Frederick, geboren op 11-04-1826 in Braine l’Alleud, België. Volgt VII-g.
4 Albert Fredrick, geboren op 26-03-1829 in Braine l’Alleud, België. Volgt VII-h.
5 Louis Ghislain Frederick, geboren op 21-01-1832 in Braine l’Alleud, België. Volgt VII-i.
VII-e Pierre Joseph Frédérick is geboren in 1813 in Braine l’Alleud, België, zoon van Albert Joseph (Josse) Frederick en Marie Antoinette Meerts (zie VI-c). Pierre is overleden op 13-11-1849 in Braine l’Alleud, België, 35 of 36 jaar oud. Pierre trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 09-10-1841 in Braine l’Alleud, België met Angélique Voussure, 31 jaar oud. Angélique is geboren op 16-02-1810 in Braine l’Alleud, België, dochter van Pierre Joseph Voussure en Marie Catharine Leroy. Angélique is overleden op 20-02-1882 in Braine l’Alleud, België, 72 jaar oud.
Kinderen van Pierre en Angélique:
1 Marie Rose Fredrick, geboren op 29-11-1835 in Braine l’Alleud, België. Volgt VIII-k.
2 Elisa Ghislaine Fredrick, geboren op 16-12-1842 in Braine l’Alleud, België. Volgt VIII-l.
VIII-k Marie Rose Fredrick is geboren op 29-11-1835 in Braine l’Alleud, België, dochter van Pierre Joseph Frédérick (zie VII-e) en Angélique Voussure. Marie is overleden.
Beroep:
servante
Marie trouwde, 27 jaar oud, op 20-10-1863 in Braine l’Alleud, België met Hipolite Joseph Bouvier, 28 jaar oud. Hipolite is geboren op 11-02-1835. Hipolite is overleden.
VIII-l Elisa Ghislaine Fredrick is geboren op 16-12-1842 in Braine l’Alleud, België, dochter van Pierre Joseph Frédérick (zie VII-e) en Angélique Voussure. Elisa is overleden.
Beroep:
Journalière, ménagère
Elisa trouwde, 26 jaar oud, op 31-07-1869 in Braine l’Alleud, België met Eugène Boelens, 25 jaar oud. Eugène is geboren op 10-12-1843 in Brussel, Belge. Eugène is overleden.
Beroep:
Paveur, plafonneur
VII-f Jean Joseph Frédérick is geboren in 1817 in Braine l’Alleud, België, zoon van Albert Joseph (Josse) Frederick en Marie Antoinette Meerts (zie VI-c). Jean is overleden.
Beroep:
journalier
Jean trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 05-10-1840 in Braine l’Alleud, België met Marie Antoinette Wilputte, 25 jaar oud. Marie is geboren op 05-11-1814 in Braine l’Alleud, België, dochter van Tousaint Joseph Wilputte en Anne Marie Danys. Marie is overleden.
Beroep:
journaliere
VII-g Félicien Frederick is geboren op 11-04-1826 in Braine l’Alleud, België, zoon van Albert Joseph (Josse) Frederick en Marie Antoinette Meerts (zie VI-c). Félicien is overleden op 28-06-1902 in Braine l’Alleud, België, 76 jaar oud.
Beroep:
Journalier, cultivateur
Félicien trouwde, 24 jaar oud, op 13-03-1851 in Braine l’Alleud, België met Marie Catherine Denderlinck, 24 jaar oud. Marie is geboren op 22-08-1826 in Buizingen, België, dochter van Jean Baptiste Denderlinck en Marie Josèphe Danys. Marie is overleden op 15-12-1885 in Braine l’Alleud, België, 59 jaar oud.
Beroep:
Servante, cultivatrice
Kinderen van Félicien en Marie:
1 Philippe Joseph Fredrick, geboren op 08-02-1852 in Braine l’Alleud, België. Volgt VIII-m.
2 Marie Antoinette Fredrick, geboren op 10-05-1855 in Braine l’Alleud, België. Volgt VIII-n.
3 Emerence Ghislaine Frederick, geboren op 25-07-1861 in Braine l’Alleud, België. Volgt VIII-o.
VIII-m Philippe Joseph Fredrick is geboren op 08-02-1852 in Braine l’Alleud, België, zoon van Félicien Frederick (zie VII-g) en Marie Catherine Denderlinck. Philippe is overleden.
Beroep:
plafoneur
Philippe trouwde, 25 jaar oud, op 08-09-1877 in Braine l’Alleud, België met Marie Louise Wetz, 28 jaar oud. Marie is geboren op 04-06-1849 in Braine l’Alleud, België. Marie is overleden.
VIII-n Marie Antoinette Fredrick is geboren op 10-05-1855 in Braine l’Alleud, België, dochter van Félicien Frederick (zie VII-g) en Marie Catherine Denderlinck. Marie is overleden op 21-10-1894 in Braine l’Alleud, België, 39 jaar oud. Marie trouwde, 19 jaar oud, op 12-09-1874 in Braine l’Alleud, België met Philippe Vanham, 22 jaar oud. Philippe is geboren op 14-08-1852 in Waterloo, België. Philippe is overleden.
Beroep:
Journalier, paveur
VIII-o Emerence Ghislaine Frederick is geboren op 25-07-1861 in Braine l’Alleud, België, dochter van Félicien Frederick (zie VII-g) en Marie Catherine Denderlinck. Emerence is overleden. Emerence:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op 22-01-1881 in Braine l’Alleud, België met Edouard Ghislain Kegelaert, 24 jaar oud. Edouard is geboren op 06-01-1857 in Braine l’Alleud, België. Edouard is overleden op 15-09-1893 in Gossouareff Baïra, Rusland, 36 jaar oud.
Beroep:
macon
(2) trouwde, 45 jaar oud, op 03-04-1907 in Braine l’Alleud, België met Simon Desmet, 60 jaar oud. Simon is geboren op 17-05-1846 in Braine l’Alleud, België. Simon is overleden.
Beroep:
Cultivateur
VII-h Albert Fredrick is geboren op 26-03-1829 in Braine l’Alleud, België, zoon van Albert Joseph (Josse) Frederick en Marie Antoinette Meerts (zie VI-c). Albert is overleden op 26-01-1879 in Braine l’Alleud, België, 49 jaar oud.
Beroep:
jounalier
Albert trouwde, 25 jaar oud, op 09-11-1854 in Braine l’Alleud, België met Emilie Senterre, 20 jaar oud. Emilie is geboren op 28-07-1834 in Braine l’Alleud, België, dochter van Henri Joseph Senterre en Marie Francoise Paquet. Emilie is overleden op 17-02-1880 in Parijs, Frankrijk, 45 jaar oud.
Beroep:
Journalière,teinturière en peaux
Kinderen van Albert en Emilie:
1 Jean Baptiste Fredrick, geboren op 15-08-1855 in Braine l’Alleud, België. Volgt VIII-p.
2 Marie Catherine Fredrick, geboren op 11-12-1857 in Braine l’Alleud, België. Volgt VIII-q.
VIII-p Jean Baptiste Fredrick is geboren op 15-08-1855 in Braine l’Alleud, België, zoon van Albert Fredrick (zie VII-h) en Emilie Senterre. Jean is overleden.
Beroep:
teinturier, macon
Jean trouwde met Marie Catherine Geuvorts. Marie is geboren op 09-12-1858 in Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, België. Marie is overleden.
Beroep:
Ménagère
VIII-q Marie Catherine Fredrick is geboren op 11-12-1857 in Braine l’Alleud, België, dochter van Albert Fredrick (zie VII-h) en Emilie Senterre. Marie is overleden.
Beroep:
Journalière, ménagère
Marie trouwde, 21 jaar oud, op 17-11-1879 in Braine l’Alleud, België met Léon Victor Huriaux, 24 jaar oud. Léon is geboren op 28-03-1855 in Brussel, België. Léon is overleden.
Beroep:
Journalier, entrepréneur
VII-i Louis Ghislain Frederick is geboren op 21-01-1832 in Braine l’Alleud, België, zoon van Albert Joseph (Josse) Frederick en Marie Antoinette Meerts (zie VI-c). Louis is overleden.
Beroep:
domestique
Louis trouwde, 21 jaar oud, op 06-04-1853 in Waterloo, België met Marie Josèphe Vanisterdael, 22 jaar oud. Marie is geboren op 05-12-1830 in Waterloo, België, dochter van Gilles Vanisterdael en Augustine Bernard. Marie is overleden.
1793BreainelAlleud-AngelicaMeerts11Aug1793PetriMeertsMariaCharlier.jpg
68 1793BreainelAlleud-AngelicaMeerts11Aug1793PetriMeertsMariaCharlier
VI-d Angelique Meerts (afb. 68) is geboren op 11-08-1793 in Braine l’Alleud/Eigenbrakel, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 306/568], dochter van Petrus Meerts (zie V-a) en Marie Charlier. Angelique is overleden op 14-09-1814 in Braine l’Alleud/Eigenbrakel, België, 21 jaar oud. Angelique trouwde, 20 jaar oud, op 17-11-1813 in Braine l’Alleud, België met Jean Baptist Baillieu, 27 jaar oud. Jean is geboren op 11-06-1786 in Braine l’Alleud, België, zoon van Pierre Joseph Baillieu en Marie Joseph Godeau. Jean is overleden op 31-03-1839 in Braine l’Alleud, België, 52 jaar oud.
Beroep:
journalier
1800BrainelAlleud-JacobusJosephMeerts26Jan1800PetriMeertsMarieThereseDanis.jpg
1826Huwelijk-JacquesJosephMeertsMarieJosephDuhoux16Aug1826.jpg
69 1800BrainelAlleud-JacobusJosephMeerts26Jan1800PetriMeertsMarieThereseDanis
70 1826Huwelijk-JacquesJosephMeertsMarieJosephDuhoux16Aug1826
VI-e Jacques Joseph Meerts (afb. 69) is geboren op 26-01-1800 in Braine l’Alleud, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 89], zoon van Petrus Meerts (zie V-a) en Marie Therese Danis. Jacques is overleden op 16-05-1885 in Braine l’Alleud, België, 85 jaar oud.
Notitie bij Jacques:
- Datum geboorte uit geboorte acte in overeenstemming met trouwacte (26 jaar in 1826)
- Trouwacte bevestigd huwelijk met Marie Joseph Duhoux en de ouders van Jacques Joseph
Beroep:
Paveur, journalier
Jacques trouwde, 26 jaar oud, op 16-08-1826 in Braine l’Alleud, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 228] met Marie Joseph Duhoux (afb. 70), 31 jaar oud. Marie is geboren op 17-02-1795 in Braine l’Alleud, België, dochter van Jean Joseph Duhoux en Anne Thérèse Vandercame. Marie is overleden op 22-11-1862 in Braine l’Alleud, België, 67 jaar oud.
Beroep:
Journalière, ménagère
Kinderen van Jacques en Marie:
1 André Joseph Meerts, geboren op 28-05-1827 in Braine l’Alleud, België. Volgt VII-j.
2 Jean Martin Meerts, geboren op 26-04-1832 in Braine l’Alleud, België. Volgt VII-k.
3 Jacques Joseph Meerts, geboren op 03-07-1835 in Braine l’Alleud, België. Volgt VII-l.
VII-j André Joseph Meerts is geboren op 28-05-1827 in Braine l’Alleud, België, zoon van Jacques Joseph Meerts (zie VI-e) en Marie Joseph Duhoux. André is overleden.
Beroep:
Journalier, paveur
André trouwde, 26 jaar oud, op 15-10-1853 in Braine l’Alleud, België met Marie Joseph Moureau, 25 jaar oud. Marie is geboren op 27-10-1827 in Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, België, dochter van Pierre Francois Moureau en Amélie Senterre. Marie is overleden.
Beroep:
servante, ménagère
Kinderen van André en Marie:
1 Marie Thérèse Ghislaine Meerts, geboren op 13-05-1854 in Braine l’Alleud, België. Volgt VIII-r.
2 Jean Baptiste Meerts, geboren op 07-07-1858 in Braine l’Alleud, België. Volgt VIII-s.
VIII-r Marie Thérèse Ghislaine Meerts is geboren op 13-05-1854 in Braine l’Alleud, België, dochter van André Joseph Meerts (zie VII-j) en Marie Joseph Moureau. Marie is overleden.
Beroep:
Journalière, ménagère
Marie trouwde, 23 jaar oud, op 10-05-1878 in Braine l’Alleud, België met Achille Deschamps, 25 jaar oud. Achille is geboren op 23-03-1853 in Braine l’Alleud, België, zoon van Auguste Deschamps en Antoinette Désirée Jeanlin. Achille is overleden.
Beroep:
macon
Kinderen van Marie en Achille:
1 Antoinette Marie Ghislaine Deschamps, geboren op 13-07-1879 in Braine l’Alleud, België. Volgt IX-q.
2 Juliette Ghislaine Deschamps, geboren op 02-02-1882 in Braine l’Alleud, België. Juliette is overleden.
3 Edouard Deschamps, geboren op 09-02-1886 in Braine l’Alleud, België. Volgt IX-r.
4 Thérèse Ghislaine Deschamps, geboren op 12-07-1891 in Braine l’Alleud, België. Thérèse is overleden.
IX-q Antoinette Marie Ghislaine Deschamps is geboren op 13-07-1879 in Braine l’Alleud, België, dochter van Achille Deschamps en Marie Thérèse Ghislaine Meerts (zie VIII-r). Antoinette is overleden. Antoinette trouwde, 24 jaar oud, op 03-02-1904 in Braine l’Alleud, België met Maurice Jean Boucqueau, 21 jaar oud. Maurice is geboren op 21-04-1882 in Waterloo, België, zoon van Clément Alfred Francois Boucqueau en Elisa Castaigne. Maurice is overleden.
Beroep:
Cultivateur
Kinderen van Antoinette en Maurice:
1 Clément Alfred Francois Boucqueau, geboren op 20-12-1904 in Braine l’Alleud, België. Clément is overleden.
2 Raoul Gean Ghislain Boucqueau, geboren op 21-06-1908 in Braine l’Alleud, België. Raoul is overleden.
IX-r Edouard Deschamps is geboren op 09-02-1886 in Braine l’Alleud, België, zoon van Achille Deschamps en Marie Thérèse Ghislaine Meerts (zie VIII-r). Edouard is overleden.
Beroep:
macon
Edouard trouwde, 25 jaar oud, op 10-06-1911 in Braine l’Alleud, België met Marie Christiane, 36 jaar oud. Marie is geboren op 11-04-1875 in Braine l’Alleud, België, dochter van Sylvian Christiane en Catherine Durvaux. Marie is overleden.
Beroep:
Ménagère
Kind van Edouard en Marie:
1 Eva Alphonsine Camille Ghislaine Deschamps, geboren op 09-04-1912 in Braine l’Alleud, België. Eva is overleden.
VIII-s Jean Baptiste Meerts is geboren op 07-07-1858 in Braine l’Alleud, België, zoon van André Joseph Meerts (zie VII-j) en Marie Joseph Moureau. Jean is overleden.
Beroep:
Paveur
Jean trouwde, 25 jaar oud, op 08-12-1883 in Braine l’Alleud, België met Marie Joseph Tielemans, 24 jaar oud. Marie is geboren op 20-06-1859 in Braine l’Alleud, België, dochter van Jean Baptiste Tielemans en Marie Joseph Depre. Marie is overleden.
Beroep:
Vannière, ménagère
Kinderen van Jean en Marie:
1 Julienne Aldegonde Meerts, geboren op 28-01-1884 in Merksem, België. Volgt IX-s.
2 Marie Julienne Meerts, geboren op 13-11-1887 in Merkplas, België. Volgt IX-t.
3 Léona Meerts, geboren op 10-12-1893 in Braine l’Alleud, België. Léona is overleden.
4 Marie Meerts, geboren op 03-08-1895 in Braine l’Alleud, België. Volgt IX-u.
5 Jean Baptiste Meerts, geboren op 01-04-1989 in Braine l’Alleud, België. Jean is overleden.
IX-s Julienne Aldegonde Meerts is geboren op 28-01-1884 in Merksem, België, dochter van Jean Baptiste Meerts (zie VIII-s) en Marie Joseph Tielemans. Julienne is overleden.
Beroep:
Ménagère
Julienne trouwde, 19 jaar oud, op 30-05-1903 in Braine l’Alleud, België met Francois Ghislain Picard, 20 jaar oud. Francois is geboren op 17-09-1882 in Braine l’Alleud, België, zoon van Charles Auguste Ghislain Picard en Joséphine Céline Ghislaine Dubois. Francois is overleden.
Beroep:
plafonneur
Kind van Julienne en Francois:
1 Laura Julia Maria Picard, geboren op 12-04-1905 in Braine l’Alleud, België. Laura is overleden.
IX-t Marie Julienne Meerts is geboren op 13-11-1887 in Merkplas, België, dochter van Jean Baptiste Meerts (zie VIII-s) en Marie Joseph Tielemans. Marie is overleden. Marie:
(1) trouwde, 18 jaar oud, op 16-06-1906 in Braine l’Alleud, België met Francois Verlinden, 26 jaar oud. Francois is geboren op 02-03-1880 in Hautem-Sainte-Marguerite, België, zoon van Jean Baptiste Verlinden en Joséphine Laermans. Francois is overleden op 09-02-1907 in Dampremy, België, 26 jaar oud.
(2) trouwde, 23 jaar oud, op 01-07-1911 in Braine l’Alleud, België met Emile Vandeput, 23 jaar oud. Emile is geboren op 24-10-1887 in Hautem-Sainte-Marguerite, België, zoon van Philippe Vandeput en Mathilde Bamps. Emile is overleden.
Beroep:
camionneur
Kind van Marie en Francois:
1 Jeanne Marie Marguerite Ghislaine Verlinden, geboren op 04-10-1906 in Braine l’Alleud, België. Jeanne is overleden.
Kind van Marie en Emile:
2 Jean Baptiste Henri Vandeput, geboren op 10-09-1911 in Braine l’Alleud, België. Jean is overleden.
IX-u Marie Meerts is geboren op 03-08-1895 in Braine l’Alleud, België, dochter van Jean Baptiste Meerts (zie VIII-s) en Marie Joseph Tielemans. Marie is overleden.
Beroep:
tailleuse
Marie trouwde, 28 jaar oud, op 16-07-1924 in Brussel, België met Rene Maurice Gislain Paquet, 34 jaar oud. Rene is geboren op 03-02-1890 in Treignes (Namur), België, zoon van August Paquet en Marie Boseau. Rene is overleden. Rene is weduwnaar van Marie Ghislaine Hosselet (ovl. vóór 1924).
Beroep:
coiffeur
VII-k Jean Martin Meerts is geboren op 26-04-1832 in Braine l’Alleud, België, zoon van Jacques Joseph Meerts (zie VI-e) en Marie Joseph Duhoux. Jean is overleden in Braine l’Alleud, België.
Beroep:
journalier
Jean trouwde, 28 jaar oud, op 25-04-1861 in Braine l’Alleud, België met Marie Catherine Emerence van Cutsem, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jean en Marie:
- Vancustem
Marie is geboren op 07-10-1838 in Braine l’Alleud, België, dochter van Hypolite van Cutsem en Marie Thérèse Derycke. Marie is overleden.
Beroep:
Ménagère
Kinderen van Jean en Marie:
1 Hypolite Ghislain Meerts, geboren op 04-08-1861 in Braine l’Alleud, België. Volgt VIII-t.
2 Marie Ghislaine Thérèse Meerts, geboren op 06-12-1863 in Braine l’Alleud, België. Volgt VIII-u.
VIII-t Hypolite Ghislain Meerts is geboren op 04-08-1861 in Braine l’Alleud, België, zoon van Jean Martin Meerts (zie VII-k) en Marie Catherine Emerence van Cutsem. Hypolite is overleden.
Beroep:
Paveur
Hypolite trouwde met Julie Ghislaine Deleenaire. Julie is geboren op 18-10-1865 in Braine l’Alleud, België, dochter van Floribert Deleenaire en Pauline Matheys. Julie is overleden.
Kinderen van Hypolite en Julie:
1 Emile Ghislain Meerts, geboren op 01-07-1888 in Wauthier Braine, België. Volgt IX-v.
2 Zélia Ghislaine Meerts, geboren op 10-09-1890 in Braine l’Alleud, België. Volgt IX-w.
3 Siméon Joseph Ghislain Meerts, geboren op 14-05-1893 in Braine l’Alleud, België. Siméon is overleden.
4 Julia Maria Ghislaine Meerts, geboren op 14-06-1895 in Braine l’Alleud, België. Volgt IX-x.
5 Pierre Joseph Meerts, geboren op 25-06-1897 in Braine l’Alleud, België. Pierre is overleden.
6 Clémence Marie Ghisliane Meerts, geboren op 17-06-1899 in Braine l’Alleud, België. Clémence is overleden.
7 Elvire Julie Philomènee Meerts, geboren op 03-03-1902 in Braine l’Alleud, België. Elvire is overleden.
8 Jules Hypolite Ghislain Meerts, geboren op 11-06-1904 in Braine l’Alleud, België. Jules is overleden.
9 Bertha Céline Marie Meerts, geboren op 27-09-1905 in Braine l’Alleud, België. Volgt IX-y.
IX-v Emile Ghislain Meerts is geboren op 01-07-1888 in Wauthier Braine, België, zoon van Hypolite Ghislain Meerts (zie VIII-t) en Julie Ghislaine Deleenaire. Emile is overleden in 1933, 44 of 45 jaar oud.
Beroep:
Paveur
Emile trouwde, 22 jaar oud, op 04-03-1911 in Braine l’Alleud, België met Julia Régina Marie Ghislaine Voussure, 19 jaar oud. Julia is geboren op 21-12-1891 in Braine l’Alleud, België, dochter van Jules Adolphe Ghislain Voussure en Marie Joseph Simon. Julia is overleden in 1953, 61 of 62 jaar oud.
Beroep:
Ouvrière de fabrique, ménagère
Kinderen van Emile en Julia:
1 Marie Apolline Ghislaine Meerts, geboren op 27-05-1911 in Braine l’Alleud, België. Volgt X-z.
2 Jules Alphonse Meerts, geboren op 30-07-1912 in Braine l’Alleud, België. Jules is overleden.
X-z Marie Apolline Ghislaine Meerts is geboren op 27-05-1911 in Braine l’Alleud, België, dochter van Emile Ghislain Meerts (zie IX-v) en Julia Régina Marie Ghislaine Voussure. Marie is overleden in 2000, 88 of 89 jaar oud. Marie trouwde met Maurice Pleunes. Maurice is geboren op 12-05-1894 in Braine l’Alleud, België, zoon van Gustave Jean Auguste Pleunes en Elisa Delphine Adele Ghislaine Hancq. Maurice is overleden in 1964 in Braine l’Alleud, België, 69 of 70 jaar oud.
IX-w Zélia Ghislaine Meerts is geboren op 10-09-1890 in Braine l’Alleud, België, dochter van Hypolite Ghislain Meerts (zie VIII-t) en Julie Ghislaine Deleenaire. Zélia is overleden in 1982, 91 of 92 jaar oud. Zélia trouwde, 20 jaar oud, op 09-09-1911 in Braine l’Alleud, België met Raymond Alfred Ghislain Hautphenne, 21 jaar oud. Raymond is geboren op 11-12-1889 in Braine l’Alleud, België, zoon van Fortuné Ghislain Hautphenne en Régina Fortunée Ghislaine Voussure. Raymond is overleden.
Beroep:
macon
IX-x Julia Maria Ghislaine Meerts is geboren op 14-06-1895 in Braine l’Alleud, België, dochter van Hypolite Ghislain Meerts (zie VIII-t) en Julie Ghislaine Deleenaire. Julia is overleden. Julia trouwde met Herculaas Albertus Marthinus Buchling. Herculaas is overleden.
IX-y Bertha Céline Marie Meerts is geboren op 27-09-1905 in Braine l’Alleud, België, dochter van Hypolite Ghislain Meerts (zie VIII-t) en Julie Ghislaine Deleenaire. Bertha is overleden in 1996, 90 of 91 jaar oud. Bertha trouwde, 18 jaar oud, op 26-06-1924 met Georges Emile Ghislain Jacqmin, 20 jaar oud. Georges is geboren op 28-03-1904 in Braine l’Alleud, België. Georges is overleden op 25-09-1977 in Braine l’Alleud, België, 73 jaar oud.
VIII-u Marie Ghislaine Thérèse Meerts is geboren op 06-12-1863 in Braine l’Alleud, België, dochter van Jean Martin Meerts (zie VII-k) en Marie Catherine Emerence van Cutsem. Marie is overleden.
Beroep:
Ménagère
Marie trouwde, 21 jaar oud, op 21-02-1885 in Braine l’Alleud, België met Augustin Ghislain Adrien Messe, 24 jaar oud. Augustin is geboren op 05-02-1861 in Braine l’Alleud, België, zoon van Augustin Joseph Messe en Antoinette Ghislaine Montoisy. Augustin is overleden.
Beroep:
macon
Kinderen van Marie en Augustin:
1 Marie Antoinette Ghislaine Meerts, geboren op 08-06-1813 in Braine l’Alleud, België. Volgt IX-z.
2 Léopold Ghislain Messe, geboren op 25-05-1885 in Braine l’Alleud, België. Volgt IX-aa.
3 Léontine Ghislaine Emerence Messe, geboren op 05-03-1888 in Braine l’Alleud, België. Léontine is overleden.
4 Julie Ghislaine Messe, geboren op 23-07-1891 in Braine l’Alleud, België. Julie is overleden.
5 Angèle Ghisliane Messe, geboren op 29-11-1896 in Braine l’Alleud, België. Volgt IX-ab.
6 Léon Ghislain Messe, geboren op 12-04-1900 in Braine l’Alleud, België. Léon is overleden.
IX-z Marie Antoinette Ghislaine Meerts is geboren op 08-06-1813 in Braine l’Alleud, België, dochter van Augustin Ghislain Adrien Messe en Marie Ghislaine Thérèse Meerts (zie VIII-u). Marie is overleden.
Notitie bij Marie:
Elle à été légitimée par le mariage de ses parents mais inscrite aux archives sous le nom de sa mère
Marie trouwde, 93 jaar oud, op 16-03-1907 in Braine l’Alleud, België met Dieudonné Francq, 27 jaar oud. Dieudonné is geboren op 16-10-1879 in Braine l’Alleud, België, zoon van Edouard Francq en Véronique Ghislaine Jonet. Dieudonné is overleden.
Beroep:
macon
IX-aa Léopold Ghislain Messe is geboren op 25-05-1885 in Braine l’Alleud, België, zoon van Augustin Ghislain Adrien Messe en Marie Ghislaine Thérèse Meerts (zie VIII-u). Léopold is overleden.
Beroep:
macon
Léopold trouwde met Louise Jacqmin. Louise is geboren op 05-09-1885 in Braine l’Alleud, België, dochter van Pierre Joseph Ghislain (Jules) Jacqmin en Flore Ghislaine Arcq. Louise is overleden.
Beroep:
Ouvrière de fabrique
Kind van Léopold en Louise:
1 Adrien Augustin Ghislain Messe, geboren op 22-05-1908 in Braine l’Alleud, België. Adrien is overleden.
IX-ab Angèle Ghisliane Messe is geboren op 29-11-1896 in Braine l’Alleud, België, dochter van Augustin Ghislain Adrien Messe en Marie Ghislaine Thérèse Meerts (zie VIII-u). Angèle is overleden in 1979, 82 of 83 jaar oud. Angèle trouwde met Pierre Joseph Cuvelier. Pierre is geboren op 15-09-1888 in Braine l’Alleud, België. Pierre is overleden.
VII-l Jacques Joseph Meerts is geboren op 03-07-1835 in Braine l’Alleud, België, zoon van Jacques Joseph Meerts (zie VI-e) en Marie Joseph Duhoux. Jacques is overleden op 26-12-1878 in Braine l’Alleud, België, 43 jaar oud.
Beroep:
journalier
Jacques trouwde, 33 jaar oud, op 31-07-1868 in Braine l’Alleud, België met Jeanne Marie Segers, 29 jaar oud. Jeanne is geboren op 23-01-1839 in Gaasbeek, België, dochter van Pierre Joseph Segers en Antoinette Vankelekom. Jeanne is overleden.
Beroep:
servante, ménagère
Kinderen van Jacques en Jeanne:
1 Therese Ghislaine Meerts, geboren op 02-10-1869 in Braine l’Alleud, België. Volgt VIII-v.
2 Pierre Joseph Meerts, geboren op 15-12-1870 in Braine l’Alleud, België. Volgt VIII-w.
3 Henri Joseph Meerts, geboren op 24-05-1873 in Braine l’Alleud, België. Volgt VIII-x.
VIII-v Therese Ghislaine Meerts is geboren op 02-10-1869 in Braine l’Alleud, België, dochter van Jacques Joseph Meerts (zie VII-l) en Jeanne Marie Segers. Therese is overleden.
Notitie bij Therese:
- wonende te Brussel
Therese:
(1) trouwde met Henri Charles van Nerom. Henri is overleden vóór 1900.
(2) trouwde, 31 jaar oud, op 10-05-1901 in London, England met Charles Marie Joseph Tytgat, 28 jaar oud. Charles is geboren op 24-05-1872 in Meulebeke, België, zoon van Alfred W.M.G. Tytgat en Marie Hortense L.J. Plettinck. Charles is overleden.
Notitie bij Charles:
- Charles, Marie, Joseph, Prudent, Leo, Ghislain, Aloyse
- wonende te Brussel
Beroep:
journalist
Kind van Therese en Charles:
1 Gabrielle Marie Therese Ghislaine Meerts, geboren op 24-06-1899 in Brussel, België. Gabrielle is overleden.
Notitie bij Gabrielle:
- Charles en Therese herkennen en legitimeren hun kind tijdens huwelijk
VIII-w Pierre Joseph Meerts is geboren op 15-12-1870 in Braine l’Alleud, België, zoon van Jacques Joseph Meerts (zie VII-l) en Jeanne Marie Segers. Pierre is overleden.
Beroep:
Paveur
Pierre trouwde, 24 jaar oud, op 08-06-1895 in Braine l’Alleud, België met Silvie Ghislaine Delval, 18 jaar oud. Silvie is geboren op 13-10-1876 in Braine l’Alleud, België, dochter van Alphonse Delval en Sylvie Ghislaine Matheys. Silvie is overleden.
Beroep:
Ouvrière de fabrique
Kinderen van Pierre en Silvie:
1 Alphonse Jacques Joseph Meerts, geboren op 28-08-1895 in Braine l’Alleud, België. Alphonse is overleden.
2 Thérèse Marie Meerts, geboren op 27-08-1897 in Braine l’Alleud, België. Thérèse is overleden.
3 Félicien Pierre Joseph Meerts, geboren op 28-10-1898 in Braine l’Alleud, België. Félicien is overleden.
4 Francois Ghislain Meerts, geboren op 12-03-1900 in Braine l’Alleud, België. Francois is overleden.
VIII-x Henri Joseph Meerts is geboren op 24-05-1873 in Braine l’Alleud, België, zoon van Jacques Joseph Meerts (zie VII-l) en Jeanne Marie Segers. Henri is overleden.
Beroep:
Paveur
Henri:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 16-08-1894 in Waterloo, België met Désirée Adèle Streens, 26 jaar oud. Désirée is geboren op 04-05-1868 in Waterloo, België, dochter van Jean Joseph Streens en Catherine Danis. Désirée is overleden op 08-06-1903 in Braine l’Alleud, België, 35 jaar oud.
Beroep:
Ouvrière de fabrique
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 11-08-1906 in Braine l’Alleud, België met Marie Louise Schoonjans, 28 jaar oud. Marie is geboren op 31-10-1877 in Braine l’Alleud, België, dochter van Henri Joseph Schoonjans en Marie Louise Danis. Marie is overleden.
Beroep:
Ouvrière de fabrique
Kind van Henri en Marie:
1 Henriette Régina Meerts, geboren op 20-04-1905 in Braine l’Alleud, België. Henriette is overleden.
1780Huwelijk-PetrusvanSchuytbroekJoannaMeerts4Apr1780.jpg
1758-JoannaMeerts20Feb1758JudociMeertsFranciscaDevogel.jpg
71 1780Huwelijk-PetrusvanSchuytbroekJoannaMeerts4Apr1780
72 1758-JoannaMeerts20Feb1758JudociMeertsFranciscaDevogel
V-b Joanna Meerts (afb. 71 en 72) is geboren op 20-02-1758 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 156/306], dochter van Judocus (Josse) Meerts (zie IV-a) en Francisca de Vogel. Joanna is overleden.
Notitie bij Joanna:
Joanna is waarschijnlijk gehuwd met Petrus van Schuytbroek. Past prima wat betreft leeftijd. Getuige Joannes Baptista Meerts (broer van Joanna)
Joanna trouwde, 22 jaar oud, op 04-04-1780 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 120/231] met Petrus van Schuytbroeck.
1750-JudocusMeerts22Jul1750JudocusMeertsFranciscaDevogel.jpg
73 1750-JudocusMeerts22Jul1750JudocusMeertsFranciscaDevogel
V-c Judocus Meerts (afb. 73) is geboren op 22-07-1750 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 127/249], zoon van Judocus (Josse) Meerts (zie IV-a) en Francisca de Vogel. Judocus is overleden op 12-03-1837 in Ways, België, 86 jaar oud.
Notitie bij Judocus:
- zijn overlijden werd aangegeven door zijn zoon Jean Joseph die toen 44 j. oud was, woonde te Coiture St Germain en er het beroep van landbouwer uitoefende.
Beroep:
tuchtmeester
Judocus trouwde, 31 jaar oud, op 25-06-1782 in Ways, België met Anne Marie Mercier, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Judocus en Anne:
- ook gevonden Morrue
Anne is geboren op 10-03-1760 in Braine l’Alleud/Eigenbrakel, België, dochter van André Joseph Mercier en Maria Demol. Anne is overleden op 23-02-1837 in Ways, België, 76 jaar oud.
Beroep:
Cultivatrice
Kinderen van Judocus en Anne:
1 Pierre Joseph Meerts, geboren op 01-03-1784 in Ways, België. Volgt VI-f.
2 Anne Marie Meerts, geboren op 27-10-1786 in Ways, België. Volgt VI-g.
3 Marie Antoinette Meerts, geboren op 22-04-1789 in Ways, België. Marie is overleden op 07-05-1789 in Ways, België, 15 dagen oud.
4 Marie Josepha Meerts, geboren op 25-06-1790 in Ways, België. Volgt VI-h.
5 Jean Joseph Meerts, geboren op 03-03-1793 in Ways, België. Volgt VI-i.
6 Catharine Josepha Meerts, geboren omstreeks 1797 in Ways, België. Catharine is overleden op 07-11-1822 in Ways, België, ongeveer 25 jaar oud.
VI-f Pierre Joseph Meerts is geboren op 01-03-1784 in Ways, België, zoon van Judocus Meerts (zie V-c) en Anne Marie Mercier. Pierre is overleden op 09-07-1826 in Waterloo, België, 42 jaar oud.
Beroep:
journalier
Pierre:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 15-11-1809 in Waterloo, België met Marie Josephe Nicaise, 23 jaar oud. Marie is geboren op 02-10-1786 in Braine l’Alleud/Eigenbrakel, België, dochter van Francois Nicaise en Marie Catherine Delcambe. Marie is overleden op 14-06-1817 in Waterloo, België, 30 jaar oud.
(2) trouwde, ten hoogste 42 jaar oud, vóór 1826 met Marie Francoise Bodenghien, ten hoogste 32 jaar oud. Marie is geboren op 30-03-1794 in Ohain, België, dochter van Pierre Bodenghien en Marie Francoise Bodenghien. Marie is overleden op 03-12-1859 in Lasne-Chapelle-Saint-Lambert, België, 65 jaar oud. Marie is weduwe van Bernard Santpoux (1788-1817), met wie zij trouwde op 22-11-1815 in Ohain, België. Marie trouwde later op 13-01-1830 in Ohain, België met Jaqques Joseph Dubois (geb. 1777).
Kinderen van Pierre en Marie (1):
1 Francois Joseph Meerts, geboren op 30-08-1810 in Waterloo, België. Francois is overleden op 09-05-1820 in Waterloo, België, 9 jaar oud.
2 Léecadie Josèphe Meerts, geboren op 08-12-1812 in Waterloo, België. Volgt VII-m.
3 Marie Josephe Meerts, geboren op 07-05-1815 in Waterloo, België. Volgt VII-n.
VII-m Léecadie Josèphe Meerts is geboren op 08-12-1812 in Waterloo, België, dochter van Pierre Joseph Meerts (zie VI-f) en Marie Josephe Nicaise. Léecadie is overleden op 18-04-1839 in Waterloo, België, 26 jaar oud.
Beroep:
servante
Léecadie trouwde, 18 jaar oud, op 24-08-1831 in Waterloo, België met Jean Baptist Minne, 24 jaar oud. Jean is geboren op 13-09-1806 in Waterloo, België, zoon van Pierre Joseph Minne en Anne Joseph Theys. Jean is overleden. Jean trouwde later op 26-02-1840 in Waterloo, België met Marie Thérèse Tellier (geb. 1807).
Beroep:
Paveur
Kinderen van Léecadie en Jean:
1 Aurélie Ghislaine Minne, geboren op 12-05-1833 in Waterloo, België. Volgt VIII-y.
2 Flore Joséphine Ghislaine Minne, geboren op 09-09-1835 in Waterloo, België. Volgt VIII-z.
VIII-y Aurélie Ghislaine Minne is geboren op 12-05-1833 in Waterloo, België, dochter van Jean Baptist Minne en Léecadie Josèphe Meerts (zie VII-m). Aurélie is overleden.
Beroep:
Couturière
Aurélie trouwde, 24 jaar oud, op 14-10-1857 in Waterloo, België met Pierre Joseph Siroul, 24 jaar oud. Pierre is geboren op 10-12-1832 in Waterloo, België, zoon van Lambert Siroul en Henriette Minne. Pierre is overleden.
Beroep:
tailleur de pierre
VIII-z Flore Joséphine Ghislaine Minne is geboren op 09-09-1835 in Waterloo, België, dochter van Jean Baptist Minne en Léecadie Josèphe Meerts (zie VII-m). Flore is overleden. Flore trouwde, 26 jaar oud, op 22-01-1862 in Waterloo, België met Alexandre Vanpe, 26 jaar oud. Alexandre is geboren op 12-08-1835 in Waterloo, België, zoon van Jaques Vanpe en Marie Josèphe Vanderbeck. Alexandre is overleden.
Beroep:
journalier
VII-n Marie Josephe Meerts is geboren op 07-05-1815 in Waterloo, België, dochter van Pierre Joseph Meerts (zie VI-f) en Marie Josephe Nicaise. Marie is overleden op 25-09-1889 in Lillois-Witterzee, België, 74 jaar oud. Marie trouwde met Ferdinand Smons. Ferdinand is geboren op 02-02-1808 in Waterloo, België, zoon van Francois Smons en Jeanne Marie Juliette Lacroix. Ferdinand is overleden op 29-07-1877 in Waterloo, België, 69 jaar oud.
Kinderen van Marie en Ferdinand:
1 Ferdinand Léopold Smons, geboren op 08-01-1844 in Waterloo, België. Volgt VIII-aa.
2 Anne Marie Smons, geboren op 11-08-1854 in Waterloo, België. Volgt VIII-ab.
VIII-aa Ferdinand Léopold Smons is geboren op 08-01-1844 in Waterloo, België, zoon van Ferdinand Smons en Marie Josephe Meerts (zie VII-n). Ferdinand is overleden op 02-03-1907 in Waterloo, België, 63 jaar oud.
Beroep:
dagloner 1875
Ferdinand trouwde, 31 jaar oud, op 18-09-1875 in Waterloo, België met Marie Catharine Minne, 43 jaar oud. Marie is geboren op 18-01-1832 in Waterloo, België, dochter van Jean Francois Minne en Magdeleine Arcq. Marie is overleden.
VIII-ab Anne Marie Smons is geboren op 11-08-1854 in Waterloo, België, dochter van Ferdinand Smons en Marie Josephe Meerts (zie VII-n). Anne is overleden.
Beroep:
Ménagère
Anne:
(1) trouwde met Donat Rousie. Donat is overleden op 31-07-1888 in Lillois-Witterzee, België.
(2) trouwde, 50 jaar oud, op 21-12-1904 in Lillois-Witterzee, België met Jean Baptiste Ghislain Tournay, 62 jaar oud. Jean is geboren op 11-02-1842 in Lillois-Witterzee, België, zoon van Jean Joseph Tournay en Henriette Saint Jean. Jean is overleden.
Beroep:
Ouvrier, macon
VI-g Anne Marie Meerts is geboren op 27-10-1786 in Ways, België, dochter van Judocus Meerts (zie V-c) en Anne Marie Mercier. Anne is overleden op 01-12-1855 in Bousval, België, 69 jaar oud.
Beroep:
Ménagère
Anne trouwde, 23 jaar oud, op 07-07-1810 in Ways, België met Francois Joseph Grégoire, 46 jaar oud. Francois is geboren op 25-03-1764 in Bousval, België, zoon van Jean Francois Grégoire en Marie Catherine Strens. Francois is overleden op 16-11-1838 in Bousval, België, 74 jaar oud.
Kinderen van Anne en Francois:
1 Anne Joseph Grégoire, geboren op 02-04-1813 in Bousval, België. Anne is overleden op 27-01-1814 in Bousval, België, 9 maanden oud.
2 Grégoire, levenloos geboren kind, geboren op 21-04-1825.
VI-h Marie Josepha Meerts is geboren op 25-06-1790 in Ways, België, dochter van Judocus Meerts (zie V-c) en Anne Marie Mercier. Marie is overleden op 10-03-1871 in Ways, België, 80 jaar oud. Marie trouwde, 25 jaar oud, op 21-11-1815 in Ways, België met Jean Joseph Charlier, 35 jaar oud. Jean is geboren op 21-02-1780 in Ways, België, zoon van Henri Joseph Charlier en Marie Ludovique Mambour. Jean is overleden op 20-01-1854 in Ways, België, 73 jaar oud.
Beroep:
Ouvrier journalier
Kinderen van Marie en Jean:
1 Henriette Joseph Charlier, geboren op 13-10-1817 in Ways, België. Henriette is overleden op 02-07-1824 in Ways, België, 6 jaar oud.
2 Félix Joseph Charlier, geboren op 05-05-1819 in Ways, België. Volgt VII-o.
3 Geneviève Charlier, geboren op 29-05-1824 in Ways, België. Geneviève is overleden op 18-08-1845 in Ways, België, 21 jaar oud.
4 Rosalie Joseph Charlier, geboren op 14-07-1827 in Ways, België. Volgt VII-p.
5 Marie Francoise Charlier, geboren op 12-06-1830 in Ways, België. Volgt VII-q.
VII-o Félix Joseph Charlier is geboren op 05-05-1819 in Ways, België, zoon van Jean Joseph Charlier en Marie Josepha Meerts (zie VI-h). Félix is overleden op 03-03-1880 in Ways, België, 60 jaar oud. Félix trouwde, 29 jaar oud, op 02-05-1849 in Ways, België met Marie Francoise Girlot, 25 jaar oud. Marie is geboren op 08-05-1823 in Ways, België. Marie is overleden op 15-08-1894 in Ways, België, 71 jaar oud.
VII-p Rosalie Joseph Charlier is geboren op 14-07-1827 in Ways, België, dochter van Jean Joseph Charlier en Marie Josepha Meerts (zie VI-h). Rosalie is overleden op 11-01-1894 in Ways, België, 66 jaar oud. Rosalie trouwde, 35 jaar oud, op 15-04-1863 in Ways, België met Pierre Joseph Goisse, 35 jaar oud. Pierre is geboren op 17-09-1827 in Lasne, België, zoon van Jean Baptiste Gois en Anne Joseph Wilmet. Pierre is overleden op 15-12-1897 in Ways, België, 70 jaar oud.
VII-q Marie Francoise Charlier is geboren op 12-06-1830 in Ways, België, dochter van Jean Joseph Charlier en Marie Josepha Meerts (zie VI-h). Marie is overleden. Marie trouwde, 20 jaar oud, op 25-09-1850 in Ways, België met Jean Joseph Jacobs, 27 jaar oud. Jean is geboren op 07-10-1822 in Glabais, België, zoon van Nicolas Jacobs en Julie Hussière. Jean is overleden op 20-12-1861 in Ways, België, 39 jaar oud.
Kinderen van Marie en Jean:
1 Julie Joseph Jacobs, geboren op 09-04-1851 in Ways, België. Volgt VIII-ac.
2 Charles Jacobs, geboren in 1854. Charles is overleden.
3 Marie Joseph Ghislaine Jacobs, geboren op 07-04-1856 in Ways, België. Volgt VIII-ad.
4 Marie Rosalie Jacobs, geboren op 29-04-1857 in Ways, België. Marie is overleden.
5 Marie Catherine Jacobs, geboren op 11-03-1860 in Ways, België. Marie is overleden.
6 Augustin Félix Joseph Jacobs, geboren op 25-09-1861 in Ways, België. Augustin is overleden.
VIII-ac Julie Joseph Jacobs is geboren op 09-04-1851 in Ways, België, dochter van Jean Joseph Jacobs en Marie Francoise Charlier (zie VII-q). Julie is overleden. Julie trouwde, 28 jaar oud, op 17-11-1879 in Ways, België met Théodore Joseph Joachim, 29 jaar oud. Théodore is geboren op 07-08-1850 in Ways, België. Théodore is overleden op 29-01-1908 in Ways, België, 57 jaar oud.
VIII-ad Marie Joseph Ghislaine Jacobs is geboren op 07-04-1856 in Ways, België, dochter van Jean Joseph Jacobs en Marie Francoise Charlier (zie VII-q). Marie is overleden. Marie trouwde met Pierre Francois Calbert. Pierre is geboren op 08-09-1857 in Loupoigne, België. Pierre is overleden.
VI-i Jean Joseph Meerts is geboren op 03-03-1793 in Ways, België, zoon van Judocus Meerts (zie V-c) en Anne Marie Mercier. Jean is overleden op 18-12-1866 in Couture-Saint-Germain, België, 73 jaar oud. Jean trouwde, 38 jaar oud, op 08-02-1832 in Couture-Saint-Germain, België met Victoire Joseph Dindal, 29 jaar oud. Victoire is geboren op 10-04-1802 in Couture-Saint-Germain, België, dochter van Claude Joseph Dindal en Marie Lutgarde Felix. Victoire is overleden op 19-03-1871 in Couture-Saint-Germain, België, 68 jaar oud.
Beroep:
rentière
Kinderen van Jean en Victoire:
1 Charlotte Rosalie Ghislaine Meerts, geboren op 27-02-1838 in Couture-Saint-Germain, België. Volgt VII-r.
2 Odile Adélaïde Meerts, geboren op 14-05-1840 in Couture-Saint-Germain, België. Volgt VII-s.
3 Marie Thérèse Meerts, geboren op 10-10-1843 in Couture-Saint-Germain, België. Volgt VII-t.
4 Louis Joseph Ghislain Meerts, geboren op 03-10-1848 in Couture-Saint-Germain, België. Volgt VII-u.
VII-r Charlotte Rosalie Ghislaine Meerts is geboren op 27-02-1838 in Couture-Saint-Germain, België, dochter van Jean Joseph Meerts (zie VI-i) en Victoire Joseph Dindal. Charlotte is overleden op 14-03-1875 in Ohain, België, 37 jaar oud. Charlotte trouwde, 21 jaar oud, op 07-09-1859 in Couture-Saint-Germain, België met Felicien Joseph Vandermoust, 34 jaar oud. Felicien is geboren op 05-06-1825 in Ohain, België, zoon van Henri Joseph Vandermoust en Marie Thérèse Mathy. Felicien is overleden.
Beroep:
Cultivateur
Kinderen van Charlotte en Felicien:
1 Jean Joseph Félicien Ghislain Vandermouse, geboren op 19-03-1860 in Couture-Saint-Germain, België. Volgt VIII-ae.
2 Odile Vandermoust, geboren op 30-10-1863 in Ohain, België. Volgt VIII-af.
VIII-ae Jean Joseph Félicien Ghislain Vandermouse is geboren op 19-03-1860 in Couture-Saint-Germain, België, zoon van Felicien Joseph Vandermoust en Charlotte Rosalie Ghislaine Meerts (zie VII-r). Jean is overleden.
Beroep:
plafoneur
Jean trouwde, 25 jaar oud, op 26-12-1885 in Ohain, België met Rosalie Legraive, 24 jaar oud. Rosalie is geboren op 18-08-1861 in Ohain, België, dochter van Eugène Legraive en Constance Josèphe Buffin. Rosalie is overleden.
Kinderen van Jean en Rosalie:
1 Léontine Vandermouse, geboren op 17-09-1884 in La Hulpe, België. Léontine is overleden.
2 Emile Francois Vandermous, geboren op 10-10-1886 in Ohain, België. Volgt IX-ac.
IX-ac Emile Francois Vandermous is geboren op 10-10-1886 in Ohain, België, zoon van Jean Joseph Félicien Ghislain Vandermouse (zie VIII-ae) en Rosalie Legraive. Emile is overleden. Emile trouwde, 21 jaar oud, op 02-05-1908 in Genval, België met Louise Bellicourt, 18 jaar oud. Louise is geboren op 25-09-1889 in Genval, België, dochter van Jean Baptiste Bellicourt en Elisabeth Josephine Delbrassinne. Louise is overleden.
VIII-af Odile Vandermoust is geboren op 30-10-1863 in Ohain, België, dochter van Felicien Joseph Vandermoust en Charlotte Rosalie Ghislaine Meerts (zie VII-r). Odile is overleden. Odile trouwde, 25 jaar oud, op 10-11-1888 in Ohain, België met Edmond Ferdinand Delbrassinne, 22 of 23 jaar oud. Edmond is geboren op 16-?-1865 in Rosières, België, zoon van Jean Joseph Delbrassinne en Euphémie Spreutels. Edmond is overleden.
Beroep:
Ouvrier, cultivateur
VII-s Odile Adélaïde Meerts is geboren op 14-05-1840 in Couture-Saint-Germain, België, dochter van Jean Joseph Meerts (zie VI-i) en Victoire Joseph Dindal. Odile is overleden op 21-03-1895 in Bousval, België, 54 jaar oud. Odile trouwde, 29 jaar oud, op 19-11-1869 in Couture-Saint-Germain, België met Henri Joseph Ghislain Vallee, 36 jaar oud. Henri is geboren op 05-02-1833 in Bousval, België, zoon van Ghislain Vallee en Marie Thérèse Saublen. Henri is overleden op 12-10-1875 in Bousval, België, 42 jaar oud.
Beroep:
forgeron
Kind van Odile en Henri:
1 Emile Ghislain Vallee, geboren op 23-08-1872 in Bousval, België. Volgt VIII-ag.
VIII-ag Emile Ghislain Vallee is geboren op 23-08-1872 in Bousval, België, zoon van Henri Joseph Ghislain Vallee en Odile Adélaïde Meerts (zie VII-s). Emile is overleden.
Beroep:
Menuisier
Emile trouwde, 24 jaar oud, op 26-09-1896 in Bousval, België met Virginie Madeleine Cornet, 22 jaar oud. Virginie is geboren op 29-11-1873 in Limal, België, dochter van Honoré Cornet en Marie Sidonie Malcorps. Virginie is overleden.
Kinderen van Emile en Virginie:
1 Germaine Mathilde Ghislaine Vallee, geboren op 02-11-1898 in Limal, België. Germaine is overleden.
2 Jeanne Marie Paula Ghislaine Vallee, geboren op 12-09-1908 in Limal, België. Jeanne is overleden.
VII-t Marie Thérèse Meerts is geboren op 10-10-1843 in Couture-Saint-Germain, België, dochter van Jean Joseph Meerts (zie VI-i) en Victoire Joseph Dindal. Marie is overleden.
Beroep:
Ménagère
Marie trouwde, 22 jaar oud, op 19-01-1866 in Couture-Saint-Germain, België met Nicolas Joseph Ghislain Fievet, 26 jaar oud. Nicolas is geboren op 27-10-1839 in Couture-Saint-Germain, België, zoon van Nicolas Joseph Fievet en Marie Ghislaine Manandise. Nicolas is overleden.
Beroep:
Cultivateur
VII-u Louis Joseph Ghislain Meerts is geboren op 03-10-1848 in Couture-Saint-Germain, België, zoon van Jean Joseph Meerts (zie VI-i) en Victoire Joseph Dindal. Louis is overleden op 04-12-1910 in Genappe, België, 62 jaar oud.
Beroep:
journalier
Louis trouwde, 21 jaar oud, op 04-07-1870 in Couture-Saint-Germain, België met Joséphine Ghislaine Buchelot, 28 jaar oud. Joséphine is geboren op 10-02-1842 in Couture-Saint-Germain, België, dochter van Pierre Joseph Buchelot en Mélanie Peigny. Joséphine is overleden.
Beroep:
Ménagère
Kind van Louis en Joséphine:
1 Raymond Joseph Ghislain Meerts, geboren op 26-10-1870 in Couture-Saint-Germain, België. Volgt VIII-ah.
VIII-ah Raymond Joseph Ghislain Meerts is geboren op 26-10-1870 in Couture-Saint-Germain, België, zoon van Louis Joseph Ghislain Meerts (zie VII-u) en Joséphine Ghislaine Buchelot. Raymond is overleden.
Beroep:
journalier
Raymond trouwde, 22 jaar oud, op 07-10-1893 in Maransart, België met Adeline Minne, 25 jaar oud. Adeline is geboren op 06-03-1868 in Maransart, België, dochter van Jean Baptiste Minne en Marie Josèphe Art. Adeline is overleden.
Beroep:
Ménagère
1774Huwelijk-JoesBaptaMeertsMariaMeerts27Apr1774.jpg
1748-AnnaMariaMeerts1Mar1748JudocusMeertsFranciscaDevogel.jpg
74 1774Huwelijk-JoesBaptaMeertsMariaMeerts27Apr1774
75 1748-AnnaMariaMeerts1Mar1748JudocusMeertsFranciscaDevogel
V-d Anna Maria Meerts (afb. 74 en 75) is geboren op 01-03-1748 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 118/230], dochter van Judocus (Josse) Meerts (zie IV-a) en Francisca de Vogel. Anna is overleden op 20-05-1833 in Dworp, België, 85 jaar oud. Anna trouwde, 26 jaar oud, op 27-04-1774 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 132/255] met Joannes Baptist Meerts, 19 jaar oud. Zie V-m voor persoonsgegevens van Joannes.
Kinderen van Anna en Joannes:
1775-FranciscaMeerts17Jul1775JoisBaptMeertsMariaMeerts.jpg
1779Overlijden-FranciscaMeerts5Jan1779JoisBaptMeertsMariaMeerts.jpg
76 1775-FranciscaMeerts17Jul1775JoisBaptMeertsMariaMeerts
77 1779Overlijden-FranciscaMeerts5Jan1779JoisBaptMeertsMariaMeerts
1 Francisca Meerts (afb. 76 en 77), geboren op 17-07-1775 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie Pagina 28/51]. Francisca is overleden op 05-01-1779 in Dworp, België, 3 jaar oud [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 10/18].
Notitie bij Francisca:
geboorteakte Meers
2 Judocus Meerts, geboren op 23-02-1778 in Dworp, België. Volgt VI-j.
3 Joannes Baptista Meerts, geboren op 25-08-1780 in Dworp, België. Volgt VI-k.
4 Petrus Meerts, geboren op 24-03-1783 in Dworp, België. Volgt VI-l.
5 Guilielmus Meerts, geboren op 30-10-1786 in Dworp, België. Volgt VI-m.
6 Marie Anne Meerts, geboren op 17-10-1789 in Dworp, België. Volgt VI-n.
1778-JudocusMeerts28Feb1778JoisBapteMeertsMariaMeerts.jpg
78 1778-JudocusMeerts28Feb1778JoisBapteMeertsMariaMeerts
VI-j Judocus Meerts (afb. 78) is geboren op 23-02-1778 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie Pagina 36/67], zoon van Joannes Baptist Meerts (zie V-m) en Anna Maria Meerts (zie V-d). Judocus is overleden op 08-02-1862 in Alsemberg, Belgë, 83 jaar oud.
Notitie bij Judocus:
- Judocus x Maria Theresia Guns is mogelijkerwijs Judocus *23 feb 1778 zoon van Jan Baptist Meerts en Anne Maria Meerts (Stam Andreas). Getuige bij huwelijk van hun zoon Judocus was oom Guillaume Meerts kleermaker te Dworp.
Judocus trouwde, 35 jaar oud, op 07-09-1813 in Alsemberg, België met Maria Theresia Guns, 27 jaar oud. Maria is geboren op 01-06-1786 in Ottenburg, België, dochter van Michael Guns en Maria Theresia Crabs. Maria is overleden op 01-07-1866 in Alsemberg, Belgë, 80 jaar oud.
Kinderen van Judocus en Maria:
1 Maria Anna Catharina Meerts, geboren op 09-08-1814 in Alsemberg, België. Maria is overleden.
2 Josse Théodore Meerts, geboren op 04-02-1817 in Alsemberg, België. Volgt VII-v.
3 Petronilla Meerts, geboren op 24-02-1822 in Alsemberg, België. Petronilla is overleden.
4 Maria Josepha Meerts, geboren op 21-08-1828 in Alsemberg, België. Maria is overleden op 12-07-1905 in Alsemberg, België, 76 jaar oud.
VII-v Josse Théodore Meerts is geboren op 04-02-1817 in Alsemberg, België, zoon van Judocus Meerts (zie VI-j) en Maria Theresia Guns. Josse is overleden op 10-10-1874 in Tubize, België, 57 jaar oud.
Notitie bij Josse:
Achternaam op geboorteakte van zoon Josse lijkt wel "Guns" te zijn, maar soms staat er ook "Gunst" of "Hons" of "Hoens".
Josse trouwde, 26 jaar oud, op 01-07-1843 in Alsemberg, Belgë met Maria Anne Hauwaert, 24 jaar oud. Maria is geboren op 16-04-1819 in Dworp, België, dochter van Johannes Baptist Hauwaert en Christina Bedroeft. Maria is overleden.
Notitie bij Maria:
- Naam mogelijk Hauwaert (WLM Oct 2017)
Kinderen van Josse en Maria:
1844Alsemberg-JudocusMeerts11Mar1844JosseTheodoreMeeertsMariaAnneHauwaerts.jpg
79 1844Alsemberg-JudocusMeerts11Mar1844JosseTheodoreMeeertsMariaAnneHauwaerts
1 Judocus Meerts (afb. 79), geboren op 11-03-1844 in Alsemberg, Belgë. Judocus is overleden.
2 Maria Theresia Meerts, geboren op 18-11-1845 in Alsemberg, Belgë. Maria is overleden.
3 Felix Meerts, geboren op 11-09-1848 in Ittre, België. Volgt VIII-ai.
1851Ittre-JulesMerst19Jul1851JosseTheodoreMeeertsMariaAnneHauwaerts.jpg
80 1851Ittre-JulesMerst19Jul1851JosseTheodoreMeeertsMariaAnneHauwaerts
4 Jules Merst (afb. 80), geboren op 19-07-1851 in Ittre, België. Jules is overleden.
5 Victor Zénobe Merst, geboren op 10-04-1855 in Ittre, België. Volgt VIII-aj.
1857Ittre-CatherinePhilomeneMerst11Oct855JosseTheodoreMeeertsMariaAnneHauwaerts.jpg
81 1857Ittre-CatherinePhilomeneMerst11Oct855JosseTheodoreMeeertsMariaAnneHauwaerts
6 Catherine Philomène Merst (afb. 81), geboren op 11-10-1857 in Ittre, België. Catherine is overleden op 13-09-1863 in Tubize, België, 5 jaar oud.
1848Ittre-FelixMeerts11Sep1848JosseTheodoreMeeertsMariaAnneHauwaerts.jpg
1918Overlijden-FelixMeerts25Jan1918.jpg
82 1848Ittre-FelixMeerts11Sep1848JosseTheodoreMeeertsMariaAnneHauwaerts
83 1918Overlijden-FelixMeerts25Jan1918
VIII-ai Felix Meerts (afb. 82 en 83) is geboren op 11-09-1848 in Ittre, België, zoon van Josse Théodore Meerts (zie VII-v) en Maria Anne Hauwaert. Felix is overleden op 25-01-1918 in Dworp, België, 69 jaar oud.
Beroep:
paswerker
Felix trouwde met Aurelia Ghislaine Leclercq. Aurelia is geboren omstreeks 1848. Aurelia is overleden.
Kinderen van Felix en Aurelia:
1 Leopold Meerts, geboren in 1873. Leopold is overleden na 1918, minstens 45 jaar oud.
Beroep:
paswerker
2 Jules Victor Meerts, geboren op 12-12-1875 in Nivelle, België. Volgt IX-ad.
3 Marie Gislaine Meerts, geboren op 04-01-1882 in Dworp, België. Marie is overleden.
4 Mathilde Julie Meerts, geboren op 04-03-1885 in Dworp, België. Mathilde is overleden.
5 Philomena Meerts, geboren op 30-12-1887 in Dworp, België. Philomena is overleden op 10-04-1888 in Dworp, België, 3 maanden oud.
6 Victor Meerts, geboren op 06-03-1889 in Dworp, België. Victor is overleden.
IX-ad Jules Victor Meerts is geboren op 12-12-1875 in Nivelle, België, zoon van Felix Meerts (zie VIII-ai) en Aurelia Ghislaine Leclercq. Jules is overleden op 06-05-1901 in Brussel, België, 25 jaar oud.
Notitie bij Jules:
- bij overlijden 25 jaar, 4 maanden en 25 dagen oud, moeder vermeld Aurelie Declercq
Beroep:
mechanicien
Jules trouwde met Jeanne Marie van den Cruyce.
1855Ittre-VictorZenobeMerst10Apr1855JosseTheodoreMeeertsMariaAnneHauwaerts.jpg
84 1855Ittre-VictorZenobeMerst10Apr1855JosseTheodoreMeeertsMariaAnneHauwaerts
VIII-aj Victor Zénobe Merst (afb. 84) is geboren op 10-04-1855 in Ittre, België, zoon van Josse Théodore Meerts (zie VII-v) en Maria Anne Hauwaert. Victor is overleden op 25-04-1924 in Brussel, Belgë, 69 jaar oud. Victor trouwde, 30 jaar oud, op 29-12-1885 in Wavre, België met Marie Josephina Peeters, 23 jaar oud. Marie is geboren op 20-08-1862 in Wavre, België, dochter van Marie Francois Xavier Peeters en Anne Marie Rosalie Mertens. Marie is overleden.
Kinderen van Victor en Marie:
1 Victor Xavier Merst, geboren op 15-05-1886 in Ittre, België. Volgt IX-ae.
2 Felix Leo Merst, geboren op 01-07-1887 in Sint -Joris-Weert, België. Volgt IX-af.
3 Jules Celestin Merst, geboren op 26-04-1889 in Hoeilaart, België. Jules is overleden op 10-03-1890, 10 maanden oud.
4 Emile Joseph Merst, geboren op 09-12-1892 in Hoeilaart, België. Emile is overleden.
5 Georges Charles Merst, geboren op 02-03-1894 in Hoeilaart, België. Volgt IX-ag.
6 Rosalie Marie Thérèse Merst, geboren op 25-07-1895 in Hoeilaart, België. Rosalie is overleden.
7 Marie Célestina Merst, geboren op 20-04-1897. Volgt IX-ah.
8 Julia Victorina Merst, geboren op 30-08-1899 in Overijse, België. Volgt IX-ai.
9 Joanna Merst, geboren op 07-08-1903 in Overijse, België. Joanna is overleden.
IX-ae Victor Xavier Merst is geboren op 15-05-1886 in Ittre, België, zoon van Victor Zénobe Merst (zie VIII-aj) en Marie Josephina Peeters. Victor is overleden. Victor trouwde met Marie Elisabeth Kumps. Marie is geboren op 09-08-1888 in Duisburg, Duitsland, dochter van Joannes Franciscus Kumps en Joanna Maria Lefevre. Marie is overleden.
Kinderen van Victor en Marie:
1 Josphina Merst, geboren op 23-11-1906 in Overijse, België. Volgt X-aa.
2 Georges Merst, geboren op 09-01-1909 in Overijse, België. Georges is overleden op 11-01-1909 in Overijse, België, 2 dagen oud.
3 Felix Camiel Merst, geboren op 26-12-1909 in Overijse, België. Volgt X-ab.
4 Frans Rene Merst, geboren op 14-02-1911 in Overijse, België. Frans is overleden.
5 Marie Merst, geboren op 16-08-1913 in Overijse, België. Marie is overleden.
6 Théophile Joseph Merst, geboren op 24-02-1916 in Hoeilaart, België. Théophile is overleden.
7 Jean Merst, geboren op 05-07-1918 in Hoeilaart, België. Volgt X-ac.
8 Julien Albert Merst, geboren op 21-07-1921 in Hoeilaart, België. Julien is overleden.
X-aa Josphina Merst is geboren op 23-11-1906 in Overijse, België, dochter van Victor Xavier Merst (zie IX-ae) en Marie Elisabeth Kumps. Josphina is overleden. Josphina trouwde, 18 jaar oud, op 22-08-1925 in Hoeilaart, België met Jean Babtiste Firmin Sterckx, 24 jaar oud. Jean is geboren op 18-04-1901 in Overijse, België. Jean is overleden.
X-ab Felix Camiel Merst is geboren op 26-12-1909 in Overijse, België, zoon van Victor Xavier Merst (zie IX-ae) en Marie Elisabeth Kumps. Felix is overleden in 1978, 68 of 69 jaar oud. Felix begon een relatie met Joanna Maria Suzanne Van Humbeek. Joanna is geboren op 22-11-1910 in Hoeilaart, België. Joanna is overleden in 1984, 73 of 74 jaar oud.
Kind van Felix en Joanna:
1 Victor Xavier Merst, geboren op 29-01-1930 in Hoeilaart, België. Victor is overleden op 23-03-1930 in Hoeilaart, België, 1 maand oud.
X-ac Jean Merst is geboren op 05-07-1918 in Hoeilaart, België, zoon van Victor Xavier Merst (zie IX-ae) en Marie Elisabeth Kumps. Jean is overleden op 26-11-1999 in Brussel, Belgë, 81 jaar oud. Jean begon een relatie met Renee Florence Marie Deboodt. Renee is geboren in 1926. Renee is overleden.
IX-af Felix Leo Merst is geboren op 01-07-1887 in Sint -Joris-Weert, België, zoon van Victor Zénobe Merst (zie VIII-aj) en Marie Josephina Peeters. Felix is overleden op 03-12-1970 in Andelecht, België, 83 jaar oud. Felix trouwde, 34 jaar oud, op 17-09-1921 in Hoeilaart, België met Suzanne Clara Philomène Vandeursen, 23 jaar oud. Suzanne is geboren op 12-08-1898 in Gilly, België, dochter van Pieter Vandeursen en Adèle Permans. Suzanne is overleden op 28-03-1962 in Brussel, België, 63 jaar oud.
Kinderen van Felix en Suzanne:
1 Louisa Merst, geboren op 29-01-1922. Louisa is overleden.
2 Alfons Hendrik Merst, geboren op 06-08-1924 in Hoeilaart, België. Alfons is overleden op 03-04-1925 in Hoeilaart, België, 7 maanden oud.
3 Victor Robert Merst, geboren op 21-04-1926 in Hoeilaart, België. Victor is overleden op 16-08-1926 in Hoeilaart, België, 3 maanden oud.
4 Simone Merst, geboren op 01-01-1929 in Hoeilaart, België. Volgt X-ad.
X-ad Simone Merst is geboren op 01-01-1929 in Hoeilaart, België, dochter van Felix Leo Merst (zie IX-af) en Suzanne Clara Philomène Vandeursen. Simone is overleden op 15-06-2002 in Ganshoren, België, 73 jaar oud. Simone trouwde met Jacques Ceuppens. Jacques is geboren op 11-02-1926 in Andelecht, België, zoon van Henri Ceuppens en Marie Virginie Coyman. Jacques is overleden op 27-02-1990 in Etterbeek, België, 64 jaar oud.
IX-ag Georges Charles Merst is geboren op 02-03-1894 in Hoeilaart, België, zoon van Victor Zénobe Merst (zie VIII-aj) en Marie Josephina Peeters. Georges is overleden. Georges trouwde, 35 jaar oud, op 01-03-1930 in Rosières, Belgë met Rosine Mathilde, 21 jaar oud. Zij is geboren op 23-04-1908 in Rosières, Belgë. Zij is overleden.
Kind van Georges en Rosine Mathilde:
1 Léopold Raphaël Merst.
IX-ah Marie Célestina Merst is geboren op 20-04-1897, dochter van Victor Zénobe Merst (zie VIII-aj) en Marie Josephina Peeters. Marie is overleden. Marie trouwde, 17 jaar oud, op 31-12-1914 met Théophile Quintelier, 23 jaar oud. Théophile is geboren op 16-01-1891 in Hoeilaart, België. Théophile is overleden.
Kinderen van Marie en Théophile:
1 Rosa Josephina Quintelier, geboren op 01-09-1916 in Hoeilaart, België. Rosa is overleden.
2 Denise Adolphine Rosa Quintelier, geboren op 29-06-1929 in Hoeilaart, België. Denise is overleden.
IX-ai Julia Victorina Merst is geboren op 30-08-1899 in Overijse, België, dochter van Victor Zénobe Merst (zie VIII-aj) en Marie Josephina Peeters. Julia is overleden in 1982 in Overijse, België, 82 of 83 jaar oud. Julia trouwde, 24 jaar oud, op 08-12-1923 in Audergem, België met Henri De Becker, 23 jaar oud. Henri is geboren op 25-06-1900 in Audergem, België. Henri is overleden.
1780-JoisBaptaMeerts25Aug1780JoisBaptaMeertsMariaMeerts.jpg
1861Overlijden-JanBaptistMeerts30Dec1861echtgCatharinaGuillaumeoudersJanBaptisteMeertsMariaHauwaert.jpg
1804Huwelijk-JoannesBaptistaMeertsAnnaCatharinaGuillaume8Jan1804.jpg
1804Huwelijk-JoannesBaptistaMeertsAnnaCatharinaGuillaume8Jan1804Getuigen.jpg
1782-AnnaCatharinaGuiliaume30Jul1782EgidiiGuiliaumeCatharinaPetrooms.jpg
85 1780-JoisBaptaMeerts25Aug1780JoisBaptaMeertsMariaMeerts
86 1861Overlijden-JanBaptistMeerts30Dec1861echtgCatharinaGuillaumeoudersJanBaptisteMeertsMariaHauwaert
87 1804Huwelijk-JoannesBaptistaMeertsAnnaCatharinaGuillaume8Jan1804
88 1804Huwelijk-JoannesBaptistaMeertsAnnaCatharinaGuillaume8Jan1804Getuigen
89 1782-AnnaCatharinaGuiliaume30Jul1782EgidiiGuiliaumeCatharinaPetrooms
VI-k Joannes Baptista Meerts (afb. 85 en 86) is geboren op 25-08-1780 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie Pagina 52/99], zoon van Joannes Baptist Meerts (zie V-m) en Anna Maria Meerts (zie V-d). Joannes is overleden op 29-12-1861 in Dworp, België, 81 jaar oud.
Notitie bij Joannes:
WLM Jan 2017
- In de huwelijks akte met Anne Catharina staat "Joannes Baptista Meerts geboren op 25-08-1782"; dit moet 25-08-1780 zijn
- getuige bij huwelijk van Joannes Baptista: Petrus Meerts (broer van de bruidegom), daglooner, 20 jaar oud, Guillelmus Meerts (ook broer van de bruidegom), kleermaker, 17 jaar oud.
- Uit de huwelijksakte (8 Jan 1804) blijkt duidelijk dat Joannes Baptista Meerts een zoon is van Joannes Baptist Meerts x Anna Maria Meerts, ook de relatie met de getuigen klopt
- De geboorteakte en huwelijksakte van Joannes Baptista Meerts (* 25 Aug 1780) x Anne Catharina de Guillaume, ouders Johannes (Jan) Baptist Meerts x Marie Anne Meerts zijn strijdig met overlijdensakte (+ 29 Dec 1861).Gezien de vermelde leeftijd (82) moet hij wel geboren zijn rond 1779/80. In die overlijdens akte staan als ouders Jan Baptist Meerts x Maria Hauwaert. Gezien de andere bovenstaande punten moet dit een een fout zijn. Er is geen geboorte gevonden van Maria Hauwaert in Dworp rond 1780 en ook lijkt er geen Jan Baptist meer te zijn met geboortedatum rond 1780.
Beroep:
kleermaker
Joannes trouwde, 23 jaar oud, op 08-01-1804 in Dworp, België met Anne Catharina Guillaume (afb. 87 t/m 89), 21 jaar oud. Anne is geboren op 30-07-1782 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie Pagina 65/124], dochter van Egidius Guillaume en Anne Catharina Peetroons. Anne is overleden.
Beroep:
kleermaakster
Kinderen van Joannes en Anne:
1 Anne Catherine Meerts, geboren op 20-02-1804 in Dworp, België. Anne is overleden op 09-06-1831 in Dworp, België, 27 jaar oud.
Notitie bij Anne:
geboren 30 Pluvoise XII
1810-AnneCatharinaMeerts20Dec1810JoannesBaptistaMeertsAnneCatahrinaGuillaume.jpg
90 1810-AnneCatharinaMeerts20Dec1810JoannesBaptistaMeertsAnneCatahrinaGuillaume
2 Anne Catherine Meerts (afb. 90), geboren op 20-12-1810 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 256/28]. Anne is overleden op 01-01-1811 in Dworp, België, 12 dagen oud.
1819-AnneMarieMeerts10Aug1819JoannesBaptistaMeertsAnneCatahrinaGuillaume.jpg
91 1819-AnneMarieMeerts10Aug1819JoannesBaptistaMeertsAnneCatahrinaGuillaume
3 Anne Marie Meerts (afb. 91), geboren op 10-08-1819 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 477/10]. Anne is overleden op 07-08-1834 in Dworp, België, 14 jaar oud.
4 Barbara Meerts, geboren op 08-11-1821 in Dworp, België. Volgt VII-w.
1813-FrancoisMeerts30Sep1813JeanBaptisteMeertsAnneCatherineGuillaume.jpg
92 1813-FrancoisMeerts30Sep1813JeanBaptisteMeertsAnneCatherineGuillaume
5 Francois Meerts (afb. 92), geboren op 30-09-1813 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 365/25]. Francois is overleden op 12-03-1870 in Dworp, België, 56 jaar oud.
1816-GuillaumeMeerts19Aug1816JoannesBaptistaMeertsAnneCatahrinaGuillaume.jpg
93 1816-GuillaumeMeerts19Aug1816JoannesBaptistaMeertsAnneCatahrinaGuillaume
6 Guillaume Meerts (afb. 93), geboren op 19-08-1816 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 428]. Guillaume is overleden op 06-11-1824 in Dworp, België, 8 jaar oud.
7 Jean Baptist Meerts, geboren op 23-11-1807 in Dworp, België. Volgt VII-x.
1805-JeanneMariaMeerts13Sep1805JeanBaptisteMeertsAnneCatherineGuillaume.jpg
94 1805-JeanneMariaMeerts13Sep1805JeanBaptisteMeertsAnneCatherineGuillaume
8 Jeanne Marie Meerts (afb. 94), geboren op 13-09-1805 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 61]. Jeanne is overleden.
Notitie bij Jeanne:
- geboren op 26 fructidor an 13.
1821-MarieAnneMeerts8Nov1821JoannesBaptistaMeertsAnneCatahrinaGuillaume.jpg
95 1821-MarieAnneMeerts8Nov1821JoannesBaptistaMeertsAnneCatahrinaGuillaume
9 Marie Anne Meerts (afb. 95), geboren op 08-11-1821 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 516/139]. Marie is overleden in Dworp, België.
1864Huwelijk-GillisDeneyerBarbaraMeerts25Jun1864.jpg
1864Huwelijk-GillisDeneyerBarbaraMeerts25Jun1864Bijlage1.jpg
1864Huwelijk-GillisDeneyerBarbaraMeerts25Jun1864Bijlage2.jpg
1864Huwelijk-GillisDeneyerBarbaraMeerts25Jun1864Bijlage3.jpg
1821-BarbaraMeerts8Nov1821JoannesBaptistaMeertsAnneCatahrinaGuillaume.jpg
96 1864Huwelijk-GillisDeneyerBarbaraMeerts25Jun1864
97 1864Huwelijk-GillisDeneyerBarbaraMeerts25Jun1864Bijlage1
98 1864Huwelijk-GillisDeneyerBarbaraMeerts25Jun1864Bijlage2
99 1864Huwelijk-GillisDeneyerBarbaraMeerts25Jun1864Bijlage3
100 1821-BarbaraMeerts8Nov1821JoannesBaptistaMeertsAnneCatahrinaGuillaume
VII-w Barbara Meerts (afb. 96 t/m 100) is geboren op 08-11-1821 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 516/139], dochter van Joannes Baptista Meerts (zie VI-k) en Anne Catharina Guillaume. Barbara is overleden.
Notitie bij Barbara:
Opmerking bij huwelijks akte Barbara x Gillis Deneyer: "Barbara Meerts is de dochter van Joannes Baptist Meerts en Catharina Guillaume en de kleindochter van Joannes Baptist Meerts en Maria Hauwaert."
Om deze akte op te stellen, heeft het gemeentebestuur gebruik gemaakt van de overlijdensakte van Joannes Baptist Meerts (29 December 1861), waarvan we weten dat hjij fout is. Zie Joannes Baptist Meerts (* 25 Aug 1780)
Beroep:
huishoudster
Barbara:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op 23-06-1841 in Dworp, België met Petrus Janssens, 26 jaar oud. Petrus is geboren op 14-06-1815 in Dworp, België, zoon van Egidius Janssens en Maria Mertens. Petrus is overleden op 28-04-1861 in Dworp, België, 45 jaar oud. Petrus is weduwnaar van Johanna Maria Berckmans (±1815-1841), met wie hij trouwde vóór 1841.
Beroep:
Cultivateur
(2) trouwde, 42 jaar oud, op 25-06-1864 in Dworp, België met Gillis Denayer, 45 jaar oud. Gillis is geboren op 04-10-1818 in Dworp, België, zoon van Joannes Baptista Denayer en Jacoba Peetroons. Gillis is overleden. Gillis is weduwnaar van Anna Catharina van der Helpen (geb. 1808), met wie hij trouwde op 13-03-1850 in Dworp, België.
Notitie bij Gillis:
- Gillis
Beroep:
papiermakersgast
Kinderen van Barbara en Petrus:
1 Henricus Janssens, geboren op 29-08-1845 in Dworp, België. Volgt VIII-ak.
2 Carolus Janssens, geboren op 13-06-1857 in Dworp, België. Volgt VIII-al.
VIII-ak Henricus Janssens is geboren op 29-08-1845 in Dworp, België, zoon van Petrus Janssens en Barbara Meerts (zie VII-w). Henricus is overleden. Henricus trouwde, 29 jaar oud, op 19-09-1874 in Dworp, België met Joanna Catharina Denayer, 26 jaar oud. Joanna is geboren op 28-08-1848 in Dworp, België, dochter van Jan Baptiste Denayer en Joanna Maria Deprins. Joanna is overleden.
VIII-al Carolus Janssens is geboren op 13-06-1857 in Dworp, België, zoon van Petrus Janssens en Barbara Meerts (zie VII-w). Carolus is overleden. Carolus trouwde, 24 jaar oud, op 07-06-1882 in Dworp, België met Catharina Boon, 29 jaar oud. Catharina is geboren op 12-02-1853 in Dworp, België, dochter van Petrus Boon en Anna-Maria Guillaume. Catharina is overleden.
1807-JeanBaptisteMeerts23Nov1807JeanBaptisteMeertsAnneCatherineGuillaume.jpg
101 1807-JeanBaptisteMeerts23Nov1807JeanBaptisteMeertsAnneCatherineGuillaume
VII-x Jean Baptist Meerts (afb. 101) is geboren op 23-11-1807 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 138], zoon van Joannes Baptista Meerts (zie VI-k) en Anne Catharina Guillaume. Jean is overleden op 28-11-1868 in Brussel, België, 61 jaar oud.
Notitie bij Jean:
- bij zijn huwelijk is Johan Baptist Denati, zwager van de bruid getuige.
Beroep:
landbouwer op Grootheyde
Jean:
(1) begon een relatie met Anna Catharina Denati.
Notitie bij de relatie van Jean en Anna:
Dit paar is niet gehuwd.
(2) trouwde, 23 jaar oud, op 13-08-1831 in Dworp, België met Anna Catharina Hauwaert, 21 jaar oud. Anna is geboren op 07-09-1809 in Dworp, België, dochter van Barbara Hauwaert. Anna is overleden op 13-01-1894 in Brussel, België, 84 jaar oud.
Kind van Jean en Anna (1):
1 Johannes Baptista Meerts, geboren op 07-02-1830 in Dworp, België. Johannes is overleden.
Notitie bij Johannes:
- geen geboorteakte gevonden in 1827, 1828, 1829 en 1830 (WLM Jan 2017)
Kinderen van Jean en Anna (2):
2 Joannes Baptista Meerts, geboren op 07-01-1831 in Dworp, België. Volgt VIII-am.
3 Jeanne Baptiste Meerts, geboren op 01-04-1832 in Dworp, België. Jeanne is overleden.
4 Caroline Meerts, geboren op 24-04-1838 in Dworp, België. Volgt VIII-an.
5 Barbe Meerts, geboren op 20-05-1840 in Dworp, België. Volgt VIII-ao.
6 Julienne Meerts, geboren op 04-07-1842 in Dworp, België. Volgt VIII-ap.
7 Johanna Meerts, geboren op 14-03-1844 in Dworp, België. Johanna is overleden op 21-03-1844 in Dworp, België, 7 dagen oud.
8 Joseph Meerts, geboren op 18-10-1845 in Dworp, België. Volgt VIII-aq.
9 Joanna Meerts, geboren op 16-02-1849 in Dworp, België. Joanna is overleden op 20-10-1849 in Dworp, België, 8 maanden oud.
10 Jean Baptist Meerts, geboren op 09-09-1850 in Dworp, België. Volgt VIII-ar.
1831-JanBaptistMeerts7Jan1831JeanBaptistMeertsAnnaCatharinaDenati.jpg
102 1831-JanBaptistMeerts7Jan1831JeanBaptistMeertsAnnaCatharinaDenati
VIII-am Joannes Baptista Meerts (afb. 102) is geboren op 07-01-1831 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 114], zoon van Jean Baptist Meerts (zie VII-x) en Anna Catharina Hauwaert. Joannes is overleden omstreeks 1898, ongeveer 67 jaar oud.
Notitie bij Joannes:
- onwettige zoon bij Anna Catharina Hauwaert. In de geboorte akte is vermeld : "zich erkennende den vader te wezen en het zelve voortgebracht"
- kind erkend bij huwelijk van Jean Baptist Meerts met Anna Catharina Hauwaert.
Beroep:
werkman op Destelheyde
Joannes:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 15-10-1856 in Dworp, België met Joanna Tordeurs, 23 jaar oud. Joanna is geboren op 08-03-1833 in Dworp, België, dochter van Petrus Tondeurs en Johanna Leemans. Joanna is overleden op 22-09-1871 in Uccle, België, 38 jaar oud.
(2) trouwde, 41 jaar oud, op 12-06-1872 in Drogenbos, België met Anna Francisca Bosmans, 31 jaar oud. Anna is geboren op 25-12-1840 in Schepdaal, België, dochter van Antonius Bosmans en Joanna Catharina van Laetheman. Anna is overleden.
Beroep:
Journalier1904
Kinderen van Joannes en Joanna:
1 Anna Maria Meerts, geboren op 02-11-1856 in Dworp, België. Anna is overleden.
2 Philippus Meerts, geboren op 12-02-1859 in Dworp, België. Philippus is overleden.
3 Virginia Meerts, geboren op 05-10-1861 in Dworp, België. Virginia is overleden op 27-09-1864 in Dworp, België, 2 jaar oud.
4 Gillis Meerts, geboren op 30-12-1863 in Dworp, België. Gillis is overleden.
5 Barbara Meerts, geboren op 01-08-1866 in Dworp, België. Volgt IX-aj.
Kind van Joannes en Anna:
6 Joannes Baptista Meerts, geboren op 26-01-1873 in Drogenbos, België. Volgt IX-ak.
IX-aj Barbara Meerts is geboren op 01-08-1866 in Dworp, België, dochter van Joannes Baptista Meerts (zie VIII-am) en Joanna Tordeurs. Barbara is overleden. Barbara trouwde, 25 jaar oud, op 17-08-1891 in Ukkel, België met Jean Joseph Porto, 30 jaar oud. Jean is geboren op 13-06-1861 in Ukkel. Jean is overleden.
IX-ak Joannes Baptista Meerts is geboren op 26-01-1873 in Drogenbos, België, zoon van Joannes Baptista Meerts (zie VIII-am) en Anna Francisca Bosmans. Joannes is overleden omstreeks 1950 in Beersel, België, ongeveer 77 jaar oud.
Beroep:
Ouvrier d’usine (1904)
Joannes trouwde, 31 jaar oud, op 20-02-1904 in Alsemberg, België met Mathilda Ost, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Joannes en Mathilda:
Enfant reconnu Clement Ost devenu Meerts, né le 26/12/1902 à Dworp
Mathilda is geboren op 20-11-1881 in Huizingen, België, dochter van Joannes Baptista Ost en Joséphine Paulina Cochy. Mathilda is overleden op 03-01-1974 in Halle, België, 92 jaar oud.
Kinderen van Joannes en Mathilda:
1 Clement Meerts, geboren op 29-12-1902 in Dworp, België. Clement is overleden.
Notitie bij Clement:
Enfant reconnu Clement Ost devenu Meerts, né le 26/12/1902 à Dworp
2 Jan Baptist Meerts, geboren op 01-10-1904 in Beersel, België. Jan is overleden op 22-02-1905 in Beersel, België, 4 maanden oud.
3 Maria Meerts, geboren op 22-09-1905 in Beersel, België. Maria is overleden.
4 Joanna Meerts, geboren op 17-03-1907 in Beersel, België. Joanna is overleden.
5 Jan Baptist Meerts, geboren op 22-08-1908 in Beersel, België. Jan is overleden.
6 Margaretha Meerts, geboren op 26-02-1910 in Beersel, België. Margaretha is overleden op 21-08-1910 in Beersel, België, 5 maanden oud.
7 Louis Meerts, geboren op 06-04-1911 in Beersel, België. Louis is overleden op 20-09-2001 in Halle, België, 90 jaar oud.
8 Guilielmus Meerts, geboren op 24-06-1912 in Beersel, België. Volgt X-ae.
X-ae Guilielmus Meerts is geboren op 24-06-1912 in Beersel, België, zoon van Joannes Baptista Meerts (zie IX-ak) en Mathilda Ost. Guilielmus is overleden op 14-12-1993 in Ganshoren, België, 81 jaar oud. Guilielmus trouwde, 35 jaar oud, op 25-10-1947 in Ixelles Brussel, België met Ghislaine Marie Edwine Sorriaux, 33 jaar oud. Ghislaine is geboren op 01-02-1914 in Anderlecht, België, dochter van Guillaume Philomene Desmeth en Victoire Marie Edwina Sorriaux. Ghislaine is overleden op 23-11-2003 in Court St Etienne, België, 89 jaar oud.
Beroep:
kleermaakster
Kinderen van Guilielmus en Ghislaine:
1 Germaine Marie Mathilde Meerts.
2 Clement Jean Baptist Meerts. Volgt XI-w.
XI-w Clement Jean Baptist Meerts, zoon van Guilielmus Meerts (zie X-ae) en Ghislaine Marie Edwine Sorriaux. Clement trouwde met Anne-Marie Montoisy. Anne-Marie is een dochter van Jean Montoisy en Diane Duhen.
Kind van Clement en Anne-Marie:
1 Roxane Meerts.
VIII-an Caroline Meerts is geboren op 24-04-1838 in Dworp, België, dochter van Jean Baptist Meerts (zie VII-x) en Anna Catharina Hauwaert. Caroline is overleden op 13-05-1895 in Brussel, België, 57 jaar oud.
Notitie bij Caroline:
- werd dood aangetroffen.
Caroline:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 28-04-1866 in Brussel, België met Livin Adriaensen, 31 jaar oud. Livin is geboren op 20-04-1835 in Augen, België. Livin is overleden op 14-04-1868, 32 jaar oud.
(2) trouwde, 34 jaar oud, op 10-08-1872 in Brussel, België met Jean Bogemans, 27 jaar oud. Jean is geboren op 23-02-1845 in Nieuwpoort, België, zoon van Jean Baptist Bogemans en Suzanne Rosalie van de Voorde. Jean is overleden. Jean is weduwnaar van Theresia Roobaert (±1845-vóór 1872), met wie hij trouwde vóór 1872.
Beroep:
marmerpolijster
VIII-ao Barbe Meerts is geboren op 20-05-1840 in Dworp, België, dochter van Jean Baptist Meerts (zie VII-x) en Anna Catharina Hauwaert. Barbe is overleden op 04-05-1897 in Brugge, België, 56 jaar oud.
Notitie bij Barbe:
- overlijden ingeschreven te Brussel nr 368/1897 suppl.
Beroep:
dagwerkster
Barbe trouwde, 19 jaar oud, op 30-10-1859 in Brussel, België met Livin Constant Schelfhout, 25 jaar oud. Livin is geboren op 22-01-1834 in St.Niklaas, België, zoon van Henri Schelfhout en Jeanne Francoise van den Bos. Livin is overleden.
Beroep:
tanneur
Kinderen van Barbe en Livin:
1 Marie Catherine Schelfhout, geboren op 17-08-1859 in Brussel, België. Marie is overleden.
Notitie bij Marie:
- geboren Meerts, werd erkend en gewettigd bij huwelijk van haar moeder
2 Joseph Schelfhout, geboren op 15-07-1879 in Brussel, Belge. Volgt IX-al.
IX-al Joseph Schelfhout is geboren op 15-07-1879 in Brussel, Belge, zoon van Livin Constant Schelfhout en Barbe Meerts (zie VIII-ao). Joseph is overleden.
Beroep:
Ouvrier ébéniste 1899
Joseph trouwde, 19 jaar oud, op 24-04-1899 in Brussel, België met Marie Motheu, 18 jaar oud. Marie is geboren op 30-01-1881 in Brussel, België, dochter van Henri Motheu en Marie van Bellingen. Marie is overleden.
Beroep:
Journalière 1899
VIII-ap Julienne Meerts is geboren op 04-07-1842 in Dworp, België, dochter van Jean Baptist Meerts (zie VII-x) en Anna Catharina Hauwaert. Julienne is overleden op 22-05-1931 in Brussel, België, 88 jaar oud.
Beroep:
linnenweefster
Julienne:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 01-07-1868 in Brussel, België met Pierre Mees, 21 jaar oud. Pierre is geboren op 03-01-1847 in Antwerpen, België, zoon van Jeanne Mees. Pierre is overleden op 31-12-1896, 49 jaar oud.
(2) trouwde, 55 jaar oud, op 08-11-1897 in Brussel, België met Frederic Puttaert, 34 jaar oud. Frederic is geboren op 07-06-1863 in Brussel, België, zoon van Adriaan Puttaert en Claire Flercks. Frederic is overleden.
Kind van Julienne uit onbekende relatie:
1 Constant Meerts, geboren op 30-01-1865 in Brussel, België. Constant is overleden op 13-02-1865 in Brussel, België, 14 dagen oud.
Kinderen van Julienne en Pierre:
2 Andre Mees Meerts, geboren op 10-11-1866 in Brussel, België. Andre is overleden.
Notitie bij Andre:
- Julienne Meerts en Pierre Mees herkennen en legitimeren kind Andre Mees
3 Joseph Jean Mees, geboren op 03-06-1878 in Brussel, België. Volgt IX-am.
IX-am Joseph Jean Mees is geboren op 03-06-1878 in Brussel, België, zoon van Pierre Mees en Julienne Meerts (zie VIII-ap). Joseph is overleden. Joseph trouwde, 21 jaar oud, op 18-04-1900 in Gemmenich, Luik, België met Marie Hubetine Elisabeth Nyssen, 18 jaar oud. Marie is geboren op 02-02-1882 in Gemmenich, Luik, België. Marie is overleden.
VIII-aq Joseph Meerts is geboren op 18-10-1845 in Dworp, België, zoon van Jean Baptist Meerts (zie VII-x) en Anna Catharina Hauwaert. Joseph is overleden op 03-04-1892 in Brussel, België, 46 jaar oud.
Beroep:
dagwerker
Joseph trouwde, 28 jaar oud, op 15-06-1874 in Brussel, België met Maria Bril, 29 jaar oud. Maria is geboren op 07-08-1844 in Brussel, België, dochter van Willem Lodewijk Michel Bril en Maria van der Kelen. Maria is overleden. Maria trouwde later op 27-07-1893 in Brussel, België met Antoon Gobbaer (geb. 1850).
Beroep:
kantwerkster
VIII-ar Jean Baptist Meerts is geboren op 09-09-1850 in Dworp, België, zoon van Jean Baptist Meerts (zie VII-x) en Anna Catharina Hauwaert. Jean is overleden op 07-02-1899 in Brussel, België, 48 jaar oud.
Notitie bij Jean:
- huwelijksakte nr 838/1874.
- overlijdensakte nr 536/1899.
Beroep:
ouvrier de fabrique
Jean trouwde, 23 jaar oud, op 15-01-1874 in Brussel, België met Mathilde Angelique Sempo, 23 jaar oud. Mathilde is geboren op 11-10-1850 in Brussel, België, dochter van Eleonor Sempo en Maria Anna Helena Everard. Mathilde is overleden op 30-10-1924 in Brussel, België, 74 jaar oud.
Notitie bij Mathilde:
- overlijdensakte nr 2041/1924.
Kinderen van Jean en Mathilde:
1 Leonard Meerts, geboren op 01-10-1874 in Brussel, België. Leonard is overleden op 21-11-1874 in Brussel, België, 1 maand oud.
Notitie bij Leonard:
- geboorte akte nr 4769/1874.
- overlijdensakte nr 4897/1874.
2 Jean Baptist Leopold Meerts, geboren op 09-10-1875 in Brussel, België. Volgt IX-an.
3 Joseph Meerts, geboren op 11-11-1878 in Brussel, België. Volgt IX-ao.
4 Jean Baptist Francois Meerts, geboren op 14-04-1881 in Brussel, België. Jean is overleden op 01-07-1884 in Brussel, België, 3 jaar oud.
Notitie bij Jean:
- geboorte akte nr 1873/1881.
- overlijdensakte nr 2806/1884
5 Isabelle Meerts, geboren op 06-12-1883 in Brussel, België. Isabelle is overleden op 26-06-1884 in Brussel, België, 6 maanden oud.
Notitie bij Isabelle:
- geboorte akte nr 5236/1883.
- overlijdensakte nr 2737/1884.
6 Jean Baptist Meerts, geboren op 02-05-1885 in Brussel, België. Volgt IX-ap.
7 N.N. Meerts, geboren op 10-02-1888 in Brussel, België. N.N. is overleden op 19-02-1888 in Brussel, België, 9 dagen oud.
Notitie bij N.N.:
- geboorte akte nr 624/1888.
- levensloos geboren.
- Geboorte Akte No.624: Den 11 février 1888 om 10 uur du matin, na bestatiging stellen Wy Charles Gommaire François Buls, Ambtenaer des Burgelyken Stand der Stad Brussel de overlydensakte op van "concernant la présentation sans vie, d’un enfant du sexe féminin, issu le dix de ce mois à trois heures du matin Inpasse de la Rosière no.7, 25D, de Mathilde Angélique Sempo, Epouse de Jean Baptiste Meerts, ouvrier de fabique, domicilié mÒeme maison. Sur la déclaration du père de trente sept ans et deDavid Touret coupeuse de table, âgé de vingt sept ans, domicilié à Bruxelles. Les temoins ont déclaré ne savoir signer etantilletres. (getekend:) Buls.
8 Auguste Meerts, geboren op 10-02-1889 in Brussel, België. Volgt IX-aq.
9 Francoise Philippine Meerts, geboren op 07-11-1892 in Brussel, België. Volgt IX-ar.
10 Caroline Meerts, geboren op 06-04-1896 in Brussel, België. Caroline is overleden op 22-03-1899 in Brussel, België, 2 jaar oud.
Notitie bij Caroline:
- geboorte akte nr 1374/1896.
- overlijdensakte nr 1258/1899.
IX-an Jean Baptist Leopold Meerts is geboren op 09-10-1875 in Brussel, België, zoon van Jean Baptist Meerts (zie VIII-ar) en Mathilde Angelique Sempo. Jean is overleden in St.Joost ten Node Brussel, België.
Notitie bij Jean:
- geboorte akte nr 4879/1875.
- huwelijksakte nr 359/1899.
- gaan op 3 october 1899 te St.Gillis Brussel wonen.
Beroep:
bediende bij de spoorwegen
Jean trouwde, 23 jaar oud, op 23-09-1899 in St.Gillis Brussel, België met Jeanne de Bruyn, 24 jaar oud. Jeanne is geboren op 18-02-1875 in St.Gillis Brussel, België, dochter van Louis Jean de Bruyn en Jeanne Marie Besie. Jeanne is overleden.
Beroep:
kleermaakster
Kind van Jean en Jeanne:
1 Raymond Meerts, geboren op 31-03-1900 in St.Gillis Brussel, België. Volgt X-af.
X-af Raymond Meerts is geboren op 31-03-1900 in St.Gillis Brussel, België, zoon van Jean Baptist Leopold Meerts (zie IX-an) en Jeanne de Bruyn. Raymond is overleden op 25-06-1948 in Brussel, België, 48 jaar oud.
Notitie bij Raymond:
- zijn overlijden werd aangegeven door zijn zoon Roger, 27 j. oud.
Beroep:
café en restauranthouder
Raymond:
(1) trouwde met Maria Frederic Pincemail. Maria is geboren omstreeks 1900. Maria is overleden vóór 25-10-1947, ten hoogste 47 jaar oud.
(2) trouwde, 47 jaar oud, op 25-10-1947 in Brussel, België met Jeanne Haeck, 38 jaar oud. Jeanne is geboren op 13-01-1909 in Brussel, België, dochter van Eugene Gustave Haeck en Maria Walmag. Jeanne is overleden.
Kind van Raymond en Maria:
1 Roger Meerts, geboren omstreeks 1921.
IX-ao Joseph Meerts is geboren op 11-11-1878 in Brussel, België, zoon van Jean Baptist Meerts (zie VIII-ar) en Mathilde Angelique Sempo. Joseph is overleden op 25-07-1955 in Brussel, België, 76 jaar oud.
Notitie bij Joseph:
- geboorte akte nr 4980/1878.
- huwelijksakte nr 920/1902.
- overlijdensakte nr 1306/1955.
- uit het bevolkingsregister: Joseph verhuist op 20 februari 1897 naar Aken, Duitsland. Komt terug op 26 augustus 1899 in de rue de Faucon 8. Daar woont ook de familie Meerts-Sempo. Hij huwt op 26 mei 1902 met Trippel, welke hij vermoedelijk leerde kennen in Aken. Ze gaan wonen in de rue Haute 5, waar eveneens Anna Peeters, geboren 1855 in Duitsland is ingeschreven als dienster, deze is in de boeken van 1910 niet meer terug te vinden.
Beroep:
glasgraveerder
Joseph trouwde, 23 jaar oud, op 26-05-1902 in Brussel, België met Josephine Trippel, 28 jaar oud. Josephine is geboren op 20-11-1873 in Keulen, Duitsland, dochter van Helene Trippel. Josephine is overleden op 23-07-1951 in Brussel, België, 77 jaar oud.
Notitie bij Josephine:
- overlijdensakte nr 1384/1951.
Beroep:
dienster
Kind van Joseph en Josephine:
1 Jean Meerts, geboren op 02-08-1903 in Brussel, België. Volgt X-ag.
X-ag Jean Meerts is geboren op 02-08-1903 in Brussel, België, zoon van Joseph Meerts (zie IX-ao) en Josephine Trippel. Jean is overleden op 13-12-1978 in Brussel, België, 75 jaar oud. Hij is begraven op 16-12-1978 in Vorst/Alsemberg, België.
Notitie bij Jean:
- geboorte akte nr 2440/1903
- huwelijksakte nr 445/1927
- overlijdensakte nr 2214/1978
- werkte bij het dagblad "Le Soir"
Beroep:
timmerman
Jean trouwde, 24 jaar oud, op 10-09-1927 in St.Gillis Brussel, België met Hortense de Crom, ongeveer 17 jaar oud. Hortense is geboren omstreeks 1910 in St.Gillis Brussel, België, dochter van Adolphe Jean Baptist de Crom en Jeanne Baelen. Hortense is overleden na 13-12-1978, minstens 68 jaar oud.
Beroep:
magazijnjuffrouw
Kind van Jean en Hortense:
1 N.N. Meerts. Volgt XI-x.
XI-x N.N. Meerts, dochter van Jean Meerts (zie X-ag) en Hortense de Crom. N.N. trouwde met Charles Recoquillion.
Kinderen van N.N. en Charles:
1 Daniel Recoquillion.
2 Michel Recoquillion. Volgt XII-f.
XII-f Michel Recoquillion, zoon van Charles Recoquillion en N.N. Meerts (zie XI-x). Michel trouwde met N.N. Davignon.
IX-ap Jean Baptist Meerts is geboren op 02-05-1885 in Brussel, België, zoon van Jean Baptist Meerts (zie VIII-ar) en Mathilde Angelique Sempo. Jean is overleden.
Notitie bij Jean:
- geboorte akte nr 1888/1885.
- huwelijksakte nr 1445/1909.
Beroep:
schilder
Jean trouwde, 24 jaar oud, op 18-09-1909 in Brussel, België met Louise Chaltin, 22 jaar oud. Louise is geboren op 03-08-1887 in Elsene Brussel, België, dochter van Edmond Chaltin en Marie Sophie Keyaerts. Louise is overleden.
Beroep:
linnenherstelster
Kind van Jean en Louise:
1 Eduard Louis Meerts-Chaltin, geboren op 08-02-1908 in Brussel, België. Eduard is overleden.
Notitie bij Eduard:
- geboorte akte nr 378/1908.
- herkennen en wettigen hun kind Eduard Louis Chaltin
IX-aq Auguste Meerts is geboren op 10-02-1889 in Brussel, België, zoon van Jean Baptist Meerts (zie VIII-ar) en Mathilde Angelique Sempo. Auguste is overleden op 06-03-1944 in Brussel, België, 55 jaar oud.
Notitie bij Auguste:
- geboorte akte nr 638/1889
- Akte No. 638. - Le 12 février 1889 à 2 heures après midi, après constatation, nous Emile Pierre Joseph Bequet, officier de l’État civil de la ville de Bruxelles, dressons l’Acte de Naissance de Auguste Neerts, né le dix de ce mois à 9 heures du matin rue des Radis No.27, 2me Don, fils de Jean Baptiste Meerts, journalier, né à Toureppe, et de Mathilde Angélique Sempo, né à Bruxelles, conjoints, domiciliés mÒeme maison. Sur la déclaration du père, âgé 38 ans. En présense de André Claessens, journalier, âgé 39 ans et de André Schelfhout, vitrier, âgé 27 ans, domiciliés à Bruxelles. Duquel acte ... Le père a déclaré ne savoir signer, etant illettré. (getekend:) Claessens. Schelfhout. P.Bequet.
- huwelijksakte nr 1919/1920
- overlijdensakte nr 890/1944
Beroep:
inpakker
Auguste trouwde, 31 jaar oud, op 28-08-1920 in Brussel, België met Maria Hendricks, 23 jaar oud. Maria is geboren op 08-03-1897 in Brussel, België, dochter van Paul Jean Hendricks en Jeanette Bertens. Maria is overleden.
Beroep:
laarsenstikster
Kinderen van Auguste en Maria:
1 Jeanne Josephine Meerts, geboren op 01-09-1923 in Brussel, België. Volgt X-ah.
2 Francoise Jeanne Meerts, geboren op 13-05-1926 in Brussel, België. Volgt X-ai.
3 Adeine Josephine Meerts. Volgt X-aj.
4 Paula Meerts. Volgt X-ak.
X-ah Jeanne Josephine Meerts is geboren op 01-09-1923 in Brussel, België, dochter van Auguste Meerts (zie IX-aq) en Maria Hendricks.
Notitie bij Jeanne:
- geboorte akte nr 1565/1923
- huwelijksakte nr 1064/1941
Jeanne trouwde, 18 jaar oud, op 20-12-1941 in Brussel, België met Maurice Eugene Bavais, 20 jaar oud. Maurice is geboren op 10-08-1921 in Brussel, België, zoon van Jean Bavais.
Beroep:
magazijnier
X-ai Francoise Jeanne Meerts is geboren op 13-05-1926 in Brussel, België, dochter van Auguste Meerts (zie IX-aq) en Maria Hendricks.
Notitie bij Francoise:
- geboorte akte nr 635/1926
- huwelijksakte nr 825/1947
Francoise trouwde, 21 jaar oud, op 02-08-1947 in Brussel, België met Jean Remy Pascal Verstricke, 25 jaar oud. Jean is geboren op 11-08-1921 in Luik, België, zoon van Jan Baptist Verstricke en Hubertine Remy.
Beroep:
wegwerker (ouvrier cantonnier)
X-aj Adeine Josephine Meerts, dochter van Auguste Meerts (zie IX-aq) en Maria Hendricks. Adeine trouwde met Guillaume Jean Buys. Guillaume is een zoon van Francois Buys en Catharine Masson.
X-ak Paula Meerts, dochter van Auguste Meerts (zie IX-aq) en Maria Hendricks. Paula trouwde met Henri Emmanuel Louis van Droogenbroeck. Henri is een zoon van Corneille van Droogenbroeck en Maria Josent.
IX-ar Francoise Philippine Meerts is geboren op 07-11-1892 in Brussel, België, dochter van Jean Baptist Meerts (zie VIII-ar) en Mathilde Angelique Sempo. Francoise is overleden in 07-1970 in St.Gillis Brussel, België, 77 jaar oud. Zij is begraven op 01-08-1970.
Notitie bij Francoise:
- geboorte akte nr 4095/1892
- huwelijksakte nr 1854/1911
Beroep:
laarsenstikster
Francoise trouwde, 19 jaar oud, op 13-11-1911 in Brussel, België met Pierre Joseph Mortier, 23 jaar oud. Pierre is geboren op 25-06-1888 in Brussel, België, zoon van Pierre Joseph Mortier en Virginie Arents. Pierre is overleden.
Beroep:
magazijnier
1783-PetrusMeerts20Mar1783JoisBapteMeertsMariaMeerts.jpg
103 1783-PetrusMeerts20Mar1783JoisBapteMeertsMariaMeerts
VI-l Petrus Meerts (afb. 103) is geboren op 24-03-1783 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie Pagina 68/131], zoon van Joannes Baptist Meerts (zie V-m) en Anna Maria Meerts (zie V-d). Petrus is overleden op 03-03-1867 in Dworp, België, 83 jaar oud.
Beroep:
domestique
Petrus:
(1) trouwde, 30 jaar oud, op 01-04-1813 in Dworp, België met Jeanne Catharine de Mol, 26 jaar oud. Jeanne is geboren op 28-04-1786 in Dworp, België, dochter van Simon de Mol en Elisabeth Wauthier. Jeanne is overleden.
Beroep:
aide de menage
(2) trouwde, 36 jaar oud, op 02-09-1819 met Marie Anne Peetroons, 23 jaar oud. Marie is geboren op 19-04-1796 in Dworp, België, dochter van Jacoba Peetroons.
Notitie bij de geboorte van Marie:
- Peetroons
Marie is overleden op 28-04-1858 in Dworp, België, 62 jaar oud.
Notitie bij Marie:
- ook gevonden Anne Maria Peetroons
Kinderen van Petrus en Marie:
1 Jean Baptiste Meerts, geboren op 11-07-1820 in Halle, België. Jean is overleden.
2 Maria Catharina Meerts, geboren op 10-03-1823 in Dworp, België. Volgt VII-y.
3 Josephus Meerts, geboren op 04-02-1826 in Dworp, België. Volgt VII-z.
4 Guillaume Meerts, geboren op 27-12-1828 in Dworp, België. Guillaume is overleden op 06-01-1831 in Dworp, België, 2 jaar oud.
5 Petrus Josephus Meerts, geboren op 06-10-1831 in Dworp, België. Volgt VII-aa.
6 Philomena Meerts, geboren op 25-05-1835 in Dworp, België. Philomena is overleden op 19-12-1835 in Dworp, België, 6 maanden oud.
7 Johanna Maria Meerts, geboren op 12-03-1838 in Dworp, België. Johanna is overleden op 25-01-1839 in Dworp, België, 10 maanden oud.
VII-y Maria Catharina Meerts is geboren op 10-03-1823 in Dworp, België, dochter van Petrus Meerts (zie VI-l) en Marie Anne Peetroons. Maria is overleden op 02-09-1866 in Dworp, België, 43 jaar oud. Maria trouwde, 19 jaar oud, op 18-01-1843 in Dworp, België met Jean Baptist de Wandeler, 52 jaar oud. Jean is geboren op 23-12-1790 in Huizingen, België, zoon van Jean Babtiste de Wandeleer en Petronelle Schoriers. Jean is overleden op 20-12-1864 in Dworp, België, 73 jaar oud. Jean is weduwnaar van Anna Maria Godean (1789-1842).
Beroep:
schaapherder
Kinderen van Maria en Jean:
1 Rosalie de Wandeler. Volgt VIII-as.
2 Marie Philippine de Wandeler, geboren op 20-01-1847 in Dworp, België. Volgt VIII-at.
VIII-as Rosalie de Wandeler, dochter van Jean Baptist de Wandeler en Maria Catharina Meerts (zie VII-y). Rosalie is overleden. Rosalie trouwde met Louis Francois de Weerdt. Louis is overleden.
VIII-at Marie Philippine de Wandeler is geboren op 20-01-1847 in Dworp, België, dochter van Jean Baptist de Wandeler en Maria Catharina Meerts (zie VII-y). Marie is overleden. Marie trouwde, 21 jaar oud, op 24-02-1868 in Roubaix, Frankrijk met Theophile Schamp, 23 jaar oud. Theophile is geboren op 05-09-1844 in Petegem a/d Leie, België, zoon van Ivo Schamp en Amélie Callant. Theophile is overleden op 05-08-1909 in Roubaix, Frankrijk, 64 jaar oud.
Kind van Marie en Theophile:
1 Auguste Schamp, geboren op 01-01-1882 in Roubaix, Frankrijk. Auguste is overleden op 26-04-1915 in Darmmstadt, Duitsland, 33 jaar oud.
Notitie bij Auguste:
- Guerre 14-18 43e RIT Régiment d’Infanterie Territoriale
VII-z Josephus Meerts is geboren op 04-02-1826 in Dworp, België, zoon van Petrus Meerts (zie VI-l) en Marie Anne Peetroons. Josephus is overleden op 26-06-1906 in Tournai, België, 80 jaar oud.
Beroep:
Scieur en bois, cultivateur
Josephus trouwde, 31 jaar oud, op 02-07-1857 in Braine l’Alleud, België met Marie Catherine Vanroy, 31 jaar oud. Marie is geboren op 28-12-1825 in Braine l’Alleud, België, dochter van Charles Vanroy en Catherine Gabriel. Marie is overleden.
Kinderen van Josephus en Marie:
1 Pierre Joseph Meerts, geboren op 17-06-1858 in Braine l’Alleud, België. Volgt VIII-au.
2 Francoise Florentine Ghislaine Meerts, geboren op 02-11-1862 in Braine l’Alleud, België. Volgt VIII-av.
3 Marie Antoinette Meerts, geboren op 26-04-1864 in Braine l’Alleud, België. Volgt VIII-aw.
4 Célina Meerts, geboren op 05-06-1872 in Braine l’Alleud, België. Volgt VIII-ax.
VIII-au Pierre Joseph Meerts is geboren op 17-06-1858 in Braine l’Alleud, België, zoon van Josephus Meerts (zie VII-z) en Marie Catherine Vanroy. Pierre is overleden.
Beroep:
macon
Pierre trouwde, 26 jaar oud, op 20-12-1884 in Braine l’Alleud, België met Louise Aimée Ghislaine Ghion, 26 jaar oud. Louise is geboren op 10-01-1858 in Braine l’Alleud, België, dochter van Edouard Adolphe Ghion en Francoise Ghislaine Lehert. Louise is overleden.
VIII-av Francoise Florentine Ghislaine Meerts is geboren op 02-11-1862 in Braine l’Alleud, België, dochter van Josephus Meerts (zie VII-z) en Marie Catherine Vanroy. Francoise is overleden.
Beroep:
Ménagère
Francoise trouwde, 24 jaar oud, op 16-04-1887 in Braine l’Alleud, België met Evariste Ghislain Lelievre, 28 jaar oud. Evariste is geboren op 13-09-1858 in Haut-Ittre, België, zoon van Mathias Joseph Lelievre en Joséphine Delferiere. Evariste is overleden.
Beroep:
plafoneur
VIII-aw Marie Antoinette Meerts is geboren op 26-04-1864 in Braine l’Alleud, België, dochter van Josephus Meerts (zie VII-z) en Marie Catherine Vanroy. Marie is overleden.
Beroep:
Ouvrière de fabrique
Marie trouwde, 25 jaar oud, op 12-10-1889 in Braine l’Alleud, België met Emile Joseph Dubois, 23 jaar oud. Emile is geboren op 22-06-1866 in Braine l’Alleud, België, zoon van Pierre Joseph Dubois en Marie Thérèse Kerckx. Emile is overleden.
Beroep:
marbrier
Kinderen van Marie en Emile:
1 Joseph Arcie Ghiskain Dubois, geboren op 24-11-1890 in Braine l’Alleud, België. Joseph is overleden.
2 Emile Joseph Dubois, geboren op 10-11-1892 in Braine l’Alleud, België. Emile is overleden.
3 Victor Ghislain Dubois, geboren op 01-08-1897 in Braine l’Alleud, België. Victor is overleden.
VIII-ax Célina Meerts is geboren op 05-06-1872 in Braine l’Alleud, België, dochter van Josephus Meerts (zie VII-z) en Marie Catherine Vanroy. Célina is overleden.
Beroep:
Ménagère
Célina trouwde, 24 jaar oud, op 24-04-1897 in Braine l’Alleud, België met Justillien Ghislain Debecker, 25 jaar oud. Justillien is geboren op 11-10-1871 in Wauthier Braine, België, zoon van Victor Louis Ghislain Debecker en Apolonie Devos. Justillien is overleden.
Beroep:
macon
Kinderen van Célina en Justillien:
1 Léon Charles Debecker, geboren op 05-11-1899 in Braine l’Alleud, België. Léon is overleden.
2 Albert Joseph Ghislain Debecker, geboren op 23-11-1906 in Braine l’Alleud, België. Albert is overleden.
VII-aa Petrus Josephus Meerts is geboren op 06-10-1831 in Dworp, België, zoon van Petrus Meerts (zie VI-l) en Marie Anne Peetroons. Petrus is overleden.
Notitie bij Petrus:
- Hein van der Brempt (idem Jelle de LOECKER) geeft als ouders Petrus Josephus Meerts (* 1831) x Johanna Maria van Cutsem Petrus Meerts (* 24 Mar 1783) x Jeanne Catharine de Mol (* 28 Apr 1786). Deze laatste zou bij de geboorte van Petrus Josephus 45 jaar oud zijn geweest. gw.geneanet.org/heinvdb?lang=nl&p=petrus+josephus&n=meerts en gw.geneanet.org/skerit?lang=nl&pz=jelle&nz=de+loecker&ocz=0&p=jeanne+catherine&n=demol Dit gezin heeft slechts een kind
- WLM geeft als ouders van Petrus Josephus: Petrus Meerts (ca 1795) x Marie Anne Peetroons (ca 1795) Petrus Josephus heeft 5 broers en zusters en past prima in de gezinsopbouw.
Laatste lijkt dus meer waarschijnlijk.
Petrus trouwde, 26 jaar oud, op 26-06-1858 in Dworp, België met Johanna Maria van Cutsem, 25 jaar oud. Johanna is geboren op 11-02-1833 in Dworp, België, dochter van Gillis van Cutsem en Maria Anna Surkeyn. Johanna is overleden.
Kinderen van Petrus en Johanna:
1 Petrus Josephus Meerts, geboren op 07-07-1859 in Dworp, België. Petrus is overleden.
2 Johannes Baptist Meerts, geboren op 29-06-1860 in Dworp, België. Volgt VIII-ay.
3 Petrus Meerts, geboren op 18-02-1862 in Dworp, België. Petrus is overleden.
4 Fransiscus Meerts, geboren op 18-11-1863 in Dworp, België. Fransiscus is overleden op 24-01-1869 in Dworp, België, 5 jaar oud.
5 Marie Anne Meerts, geboren op 30-09-1865 in Dworp, België. Volgt VIII-az.
6 Judocus Meerts, geboren op 29-08-1868 in Dworp, België. Volgt VIII-ba.
7 Anna Catharina Meerts, geboren op 28-06-1871 in Dworp, België. Anna is overleden.
8 Henricus Meerts, geboren op 27-01-1874 in Dworp, België. Henricus is overleden op 28-11-1876 in Dworp, België, 2 jaar oud.
9 Johanna Maria Meerts, geboren op 30-07-1876 in Dworp, België. Johanna is overleden.
VIII-ay Johannes Baptist Meerts is geboren op 29-06-1860 in Dworp, België, zoon van Petrus Josephus Meerts (zie VII-aa) en Johanna Maria van Cutsem. Johannes is overleden op 20-11-1898 in Dworp, België, 38 jaar oud.
Notitie bij Johannes:
- werkman wonende te Wauwerighem
Johannes trouwde, 27 jaar oud, op 09-07-1887 in Dworp, België met Johanna Maria Ophals, 27 jaar oud. Johanna is geboren op 21-01-1860 in Beersel, België, dochter van Jan Baptist Ophals en Elisabeth Sterckx. Johanna is overleden op 12-01-1922 in Dworp, België, 61 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Johanna:
1 Petrus Meerts, geboren op 11-09-1888 in Dworp, België. Volgt IX-as.
2 Anna Maria Meerts, geboren op 08-09-1891 in Dworp, België. Volgt IX-at.
IX-as Petrus Meerts is geboren op 11-09-1888 in Dworp, België, zoon van Johannes Baptist Meerts (zie VIII-ay) en Johanna Maria Ophals. Petrus is overleden op 29-05-1964 in Halle, België, 75 jaar oud. Petrus trouwde met Marie Ludovica (Marie-Louise) Poquet. Marie-Louise is geboren op 11-09-1880 in Lembeek, België. Marie-Louise is overleden omstreeks 1983 in Halle, België, ongeveer 103 jaar oud.
Kind van Petrus en Marie-Louise:
1 Josef Meerts.
IX-at Anna Maria Meerts is geboren op 08-09-1891 in Dworp, België, dochter van Johannes Baptist Meerts (zie VIII-ay) en Johanna Maria Ophals. Anna is overleden. Anna trouwde, 19 jaar oud, op 18-02-1911 in Dworp, België met Jozef Boon, 22 jaar oud. Jozef is geboren op 17-12-1888 in Dworp, België, zoon van Franciscus Boon en Anna-Maria Lissens. Jozef is overleden.
VIII-az Marie Anne Meerts is geboren op 30-09-1865 in Dworp, België, dochter van Petrus Josephus Meerts (zie VII-aa) en Johanna Maria van Cutsem. Marie is overleden.
Beroep:
fabriekwerkster
Marie trouwde, 23 jaar oud, op 02-09-1889 in Dworp, België met Fransiscus Meynaert, 24 jaar oud. Fransiscus is geboren op 17-08-1865 in Dworp, België, zoon van Carolus Meynaert en Philomena Goossens. Fransiscus is overleden.
VIII-ba Judocus Meerts is geboren op 29-08-1868 in Dworp, België, zoon van Petrus Josephus Meerts (zie VII-aa) en Johanna Maria van Cutsem. Judocus is overleden. Judocus trouwde met Barbara Swaelens. Barbara is geboren op 14-08-1873. Barbara is overleden.
Kinderen van Judocus en Barbara:
1 Petrus Firminus Meerts, geboren op 25-09-1894. Volgt IX-au.
2 Jaak Pieter Meerts, geboren op 14-01-1898. Volgt IX-av.
3 Catharina Meerts, geboren op 27-07-1899. Catharina is overleden.
Notitie bij Catharina:
- Trinette
4 Rosalie Meerts, geboren op 19-10-1900 in Dworp, België. Volgt IX-aw.
5 Jeanne Meerts, geboren op 13-04-1903. Jeanne is overleden.
6 Guillaume Meerts, geboren op 23-01-1905. Volgt IX-ax.
7 Maria Meerts, geboren in 1909. Maria is overleden.
8 Rosa Meerts, geboren op 17-12-1910. Rosa is overleden.
IX-au Petrus Firminus Meerts is geboren op 25-09-1894, zoon van Judocus Meerts (zie VIII-ba) en Barbara Swaelens. Petrus is overleden. Petrus trouwde met Sabine van Muylder. Sabine is geboren op 14-02-1900. Sabine is overleden.
Kinderen van Petrus en Sabine:
1 Maurice Meerts, geboren op 17-03-1922. Volgt X-al.
2 Sabina Meerts.
X-al Maurice Meerts is geboren op 17-03-1922, zoon van Petrus Firminus Meerts (zie IX-au) en Sabine van Muylder. Maurice trouwde met Alice Deguillaume. Alice is geboren op 04-11-1922.
Kinderen van Maurice en Alice:
1 Gemma Meerts. Volgt XI-y.
2 Stefaan Meerts. Volgt XI-z.
3 Urbaan Meerts. Volgt XI-aa.
XI-y Gemma Meerts, dochter van Maurice Meerts (zie X-al) en Alice Deguillaume. Gemma trouwde met Frans Scheytjens.
XI-z Stefaan Meerts, zoon van Maurice Meerts (zie X-al) en Alice Deguillaume. Stefaan trouwde met Frida Moriau.
Kinderen van Stefaan en Frida:
1 Jonas Meerts.
2 Anneleen Meerts.
3 Sanne Meerts.
XI-aa Urbaan Meerts, zoon van Maurice Meerts (zie X-al) en Alice Deguillaume. Urbaan trouwde met Godelieve de Becker.
Kinderen van Urbaan en Godelieve:
1 Kasper Meerts.
2 Kwinten Meerts.
IX-av Jaak Pieter Meerts is geboren op 14-01-1898, zoon van Judocus Meerts (zie VIII-ba) en Barbara Swaelens. Jaak is overleden. Jaak trouwde met Joanna Denayer. Joanna is geboren op 17-08-1899. Joanna is overleden.
Kinderen van Jaak en Joanna:
1 Judo Isidoor Meerts. Volgt X-am.
2 Jacques Pierre Meerts. Volgt X-an.
3 Emmerentia Wilhelmina Meerts. Volgt X-ao.
4 Filip Meerts. Volgt X-ap.
X-am Judo Isidoor Meerts, zoon van Jaak Pieter Meerts (zie IX-av) en Joanna Denayer. Judo trouwde met Louisa Debast.
Kind van Judo en Louisa:
1 Rudi Meerts.
X-an Jacques Pierre Meerts, zoon van Jaak Pieter Meerts (zie IX-av) en Joanna Denayer. Jacques trouwde met Pauline Thomaes.
Kind van Jacques en Pauline:
1 Arlette Meerts.
X-ao Emmerentia Wilhelmina Meerts, dochter van Jaak Pieter Meerts (zie IX-av) en Joanna Denayer. Emmerentia trouwde met Gaston Leemans.
Kind van Emmerentia en Gaston:
1 N.N. Leemans. N.N. is overleden vóór 2001.
X-ap Filip Meerts, zoon van Jaak Pieter Meerts (zie IX-av) en Joanna Denayer. Filip trouwde met Irene Weemaels.
Kinderen van Filip en Irene:
1 Gerda-Maria Meerts. Volgt XI-ab.
2 Herman Meerts. Volgt XI-ac.
XI-ab Gerda-Maria Meerts, dochter van Filip Meerts (zie X-ap) en Irene Weemaels. Gerda-Maria trouwde met Wilfried Steens.
XI-ac Herman Meerts, zoon van Filip Meerts (zie X-ap) en Irene Weemaels. Herman trouwde met Carine Uylenbroeck.
Kinderen van Herman en Carine:
1 Emy Meerts.
2 Joeri Meerts.
IX-aw Rosalie Meerts is geboren op 19-10-1900 in Dworp, België, dochter van Judocus Meerts (zie VIII-ba) en Barbara Swaelens. Rosalie is overleden op 22-07-1971 in Halle, België, 70 jaar oud. Rosalie trouwde, 19 jaar oud, op 31-07-1920 in Dworp, België met Philip Jan de Voghel, 22 jaar oud. Philip is geboren op 23-11-1897 in Halle, België, zoon van Joannes Baptista Josephus de Voghel en Philippine Weyenbergh. Philip is overleden op 08-01-1986 in Halle, België, 88 jaar oud.
Kind van Rosalie en Philip:
1 Marcel de Voghel.
IX-ax Guillaume Meerts is geboren op 23-01-1905, zoon van Judocus Meerts (zie VIII-ba) en Barbara Swaelens. Guillaume is overleden. Guillaume trouwde met Marie-Therese van de Werf. Marie-Therese is geboren op 16-10-1908. Marie-Therese is overleden.
Kinderen van Guillaume en Marie-Therese:
1 Robert Meerts. Volgt X-aq.
2 Anny Meerts.
X-aq Robert Meerts, zoon van Guillaume Meerts (zie IX-ax) en Marie-Therese van de Werf. Robert trouwde met Josee Lefever.
Kind van Robert en Josee:
1 Patrick Meerts. Volgt XI-ad.
XI-ad Patrick Meerts, zoon van Robert Meerts (zie X-aq) en Josee Lefever. Patrick trouwde met Christel de Smet.
Kinderen van Patrick en Christel:
1 Dries Meerts.
2 Kaat Meerts.
1786-GuilielmusMeerts30Oct1786JoannisBaptisteMeertsMariaMeerts.jpg
1815Huwelijk-GuillielmusMeertsMariaJoannaGuns21Aug1815.jpg
104 1786-GuilielmusMeerts30Oct1786JoannisBaptisteMeertsMariaMeerts
105 1815Huwelijk-GuillielmusMeertsMariaJoannaGuns21Aug1815
VI-m Guilielmus Meerts (afb. 104) is geboren op 30-10-1786 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie Pagina 96/186], zoon van Joannes Baptist Meerts (zie V-m) en Anna Maria Meerts (zie V-d). Guilielmus is overleden.
Notitie bij Guilielmus:
- wonende bij de kerk
Matricule : 7156
Naam : MEERTS
Voorna(a)m(en) : Guillaume
Voornamen vader : Jean Baptiste
Voorna(a)m(en) moeder : Marie
Naam moeder : MEERT
Geboorteplaats : Tourneppe section de Beersel
Burgelijke Stand geboorten : Dyle ( Belgique )
Geboortedatum : 30 octobre 1786
Kwota / Bron : SDH/GR 21 YC 26
Nota : 3e régiment d’infanterie de ligne, 24 février 1807-1er mai 1811 (matricules 6 001 à 8 904).
Pagina nummer : 197
URL-document : www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/visionneuse/visionneuse.php?arko=YToxMDp7czoxMDoidHlwZV9mb25kcyI7czo3OiJhcmtvX2lyIjtzOjg6ImltZ190eXBlIjtzOjM6ImpwZyI7czo0OiJyZWYwIjtzOjI6IjI2IjtzOjQ6InJlZjEiO2k6MjM7czo0OiJyZWYyIjtzOjI6IjMxIjtzOjQ6InJlZjMiO3M6MDoiIjtzOjQ6InJlZjQiO3M6MDoiIjtzOjEyOiJpbWFnZV9kZXBhcnQiO3M6NzY6Ii9QQVJDT1VSU0lORElWL0NPTlRST0xFVFJPVVBFL0dSMjFZQy8yMVlDMDAyNlgvU0hER1JfR1JfMjFfWUNfMDAyNlhfMDE5Ny5KUEciO3M6MTY6InZpc2lvbm5ldXNlX2h0bWwiO2I6MTtzOjIxOiJ2aXNpb25uZXVzZV9odG1sX21vZGUiO3M6NDoicHJvZCI7fQ==#uielem_move=188.88333129882812%2C73&uielem_islocked=0&uielem_zoom=63&uielem_brightness=0&uielem_contrast=0&uielem_isinverted=0&uielem_rotate=F
Opnemer : moulinbernard
Rangnummer : 506648
Beroep:
kleermaker
Guilielmus trouwde, 28 jaar oud, op 21-08-1815 in Dworp, België met Maria Joanna Guns (afb. 105), 23 jaar oud. Maria is geboren op 23-08-1791 in Ottenburg, België, dochter van Michael Guns en Maria Theresia Crabs. Maria is overleden op 01-12-1864 in Dworp, België, 73 jaar oud.
Notitie bij Maria:
- peter: Mathias Guns, meter: meter: Joanna Abs
Kinderen van Guilielmus en Maria:
1816-MarieThereseMeerts26Feb1816GuilielmuseertsMariaJoannaGuns.jpg
106 1816-MarieThereseMeerts26Feb1816GuilielmuseertsMariaJoannaGuns
1 Marie Therese Meerts (afb. 106), geboren op 26-02-1816 in Dworp, België. Marie is overleden.
1818-GuillaumeMeerts21Apr1818GuilielmuseertsMariaJoannaGuns.jpg
107 1818-GuillaumeMeerts21Apr1818GuilielmuseertsMariaJoannaGuns
2 Guillaume Meerts (afb. 107), geboren op 21-04-1818 in Dworp, België. Guillaume is overleden op 08-07-1854 in Court Saint Etienne, België, 36 jaar oud.
Notitie bij Guillaume:
- werd ingeschreven in Dworp, België op 22 juli 1854.
Beroep:
grondwerker
1820-JeanBaptisteMeerts17Mei1820GuilielmuseertsMariaJoannaGuns.jpg
108 1820-JeanBaptisteMeerts17Mei1820GuilielmuseertsMariaJoannaGuns
3 Jean Baptist Meerts (afb. 108), geboren op 17-05-1820 in Dworp, België. Jean is overleden op 15-02-1822 in Dworp, België, 1 jaar oud.
4 Anne Marie Meerts, geboren op 06-03-1822 in Dworp, België. Volgt VII-ab.
5 Joannes Baptista Meerts, geboren op 07-12-1823 in Dworp, België. Volgt VII-ac.
6 Joanna Meerts, geboren op 25-12-1825 in Dworp, België. Volgt VII-ad.
7 Petrus Josephus Meerts, geboren op 11-12-1827 in Dworp, België. Volgt VII-ae.
8 Egidius Meerts, geboren op 05-03-1830 in Dworp, België. Volgt VII-af.
1833-MarieThereseMeerts20Mar1833GuilielmuseertsMariaJoannaGuns.jpg
109 1833-MarieThereseMeerts20Mar1833GuilielmuseertsMariaJoannaGuns
9 Marie Therese Pauline Meerts (afb. 109), geboren op 20-03-1833 in Dworp, België. Marie is overleden op 31-07-1864 in Dworp, België, 31 jaar oud.
1822-AnneMarieMeerts6Mar1822GuilielmuseertsMariaJoannaGuns.jpg
110 1822-AnneMarieMeerts6Mar1822GuilielmuseertsMariaJoannaGuns
VII-ab Anne Marie Meerts (afb. 110) is geboren op 06-03-1822 in Dworp, België, dochter van Guilielmus Meerts (zie VI-m) en Maria Joanna Guns. Anne is overleden op 17-12-1890 in Dworp, België, 68 jaar oud. Anne trouwde, 23 jaar oud, op 14-05-1845 in Dworp, België met Judocus Josephus Winderick, 28 jaar oud. Judocus is geboren op 25-12-1816 in Brussel, België, zoon van Catharina Winderickx. Judocus is overleden vóór 1890, ten hoogste 74 jaar oud.
Notitie bij Judocus:
- onwettige zoon van Catharina
1823-JoannesBaptistaMeerts7Dec1823GuilielmuseertsMariaJoannaGuns.jpg
111 1823-JoannesBaptistaMeerts7Dec1823GuilielmuseertsMariaJoannaGuns
VII-ac Joannes Baptista Meerts (afb. 111) is geboren op 07-12-1823 in Dworp, België, zoon van Guilielmus Meerts (zie VI-m) en Maria Joanna Guns. Joannes is overleden op 03-10-1875 in Alsemberg, België, 51 jaar oud.
Beroep:
knecht
Joannes trouwde, 29 jaar oud, op 06-01-1853 in Alsemberg, België met Joanna Isabella de Boeck, 27 jaar oud. Joanna is geboren op 14-02-1825 in Alsemberg, België. Joanna is overleden na 1883, minstens 58 jaar oud.
Beroep:
landbouwster
Kinderen van Joannes en Joanna:
1 Joannes Franciscus Meerts, geboren omstreeks 1855. Joannes is overleden.
2 Joannes Baptista Meerts, geboren omstreeks 1857. Joannes is overleden.
3 Anna Marie Meerts, geboren op 21-03-1859 in Alsemberg, België. Volgt VIII-bb.
4 Ludovica Meerts, geboren op 11-07-1861 in Alsemberg, België. Volgt VIII-bc.
VIII-bb Anna Marie Meerts is geboren op 21-03-1859 in Alsemberg, België, dochter van Joannes Baptista Meerts (zie VII-ac) en Joanna Isabella de Boeck. Anna is overleden in 1931 in st Genesius Rhode, België, 71 of 72 jaar oud. Anna trouwde, 23 jaar oud, op 13-11-1882 in Alsemberg, België met Franciscus Algoet, 22 jaar oud. Zie VIII-bg voor persoonsgegevens van Franciscus.
Kinderen van Anna en Franciscus:
1 Jeanne Isabelle Anne Marie Algoet, geboren op 10-08-1883 in st Genesius Rhode, België. Jeanne is overleden op 29-01-1910 in st Genesius Rhode, België, 26 jaar oud.
2 Marie Jeanne Delphine Algoet, geboren op 22-06-1887 in st Genesius Rhode, België. Marie is overleden op 13-02-1906 in st Genesius Rhode, België, 18 jaar oud.
3 Daniel Xavier Francois Marcelle Algoet, geboren op 08-04-1894 in st Genesius Rhode, België. Daniel is overleden op 25-09-1894 in st Genesius Rhode, België, 5 maanden oud.
4 Marie Collette Adèle Algoet, geboren op 21-06-1896 in st Genesius Rhode, België. Marie is overleden.
5 Nestor Oscar Germain Léon Algoet, geboren op 18-12-1899 in st Genesius Rhode, België. Nestor is overleden.
VIII-bc Ludovica Meerts is geboren op 11-07-1861 in Alsemberg, België, dochter van Joannes Baptista Meerts (zie VII-ac) en Joanna Isabella de Boeck. Ludovica is overleden in 1914, 52 of 53 jaar oud. Ludovica trouwde, 21 jaar oud, op 09-04-1883 in Alsemberg, België met Josephus Algoet, 30 jaar oud. Zie VIII-bf voor persoonsgegevens van Josephus.
Kinderen van Ludovica en Josephus:
1 Joanna Isabella Algoet, geboren op 16-10-1883 in Alsemberg, België. Joanna is overleden.
2 Anna Maria Algoet, geboren op 08-09-1884 in Alsemberg, België. Anna is overleden.
3 Daniel Joannes Baptista Algoet, geboren op 04-11-1885 in Alsemberg, België. Volgt IX-ay.
4 Josephus Guillielmus Franciscus Algoet, geboren op 19-09-1887 in Alsemberg, België. Josephus is overleden.
5 Maria Catharina JUlia Algoet, geboren op 31-03-1889 in Alsemberg, België. Volgt IX-az.
IX-ay Daniel Joannes Baptista Algoet is geboren op 04-11-1885 in Alsemberg, België, zoon van Josephus Algoet (zie VIII-bf) en Ludovica Meerts (zie VIII-bc). Daniel is overleden. Daniel trouwde met Maria De Neve. Maria is overleden.
IX-az Maria Catharina JUlia Algoet is geboren op 31-03-1889 in Alsemberg, België, dochter van Josephus Algoet (zie VIII-bf) en Ludovica Meerts (zie VIII-bc). Maria is overleden. Maria trouwde, 23 jaar oud, op 30-05-1912 in Alsemberg, België met Petrus Josephus Smulders, 23 jaar oud. Petrus is geboren op 01-09-1888 in Alsemberg, België, zoon van Karel Willem Smulders en Maria Barbara Tierens. Petrus is overleden.
1825-JoannaMeerts25Dec1825GuilielmuseertsMariaJoannaGuns.jpg
112 1825-JoannaMeerts25Dec1825GuilielmuseertsMariaJoannaGuns
VII-ad Joanna Meerts (afb. 112) is geboren op 25-12-1825 in Dworp, België, dochter van Guilielmus Meerts (zie VI-m) en Maria Joanna Guns. Joanna is overleden.
Beroep:
werkster
Joanna trouwde, 25 jaar oud, op 28-05-1851 in Brussel, België met Jean Charles Demesmacker, 24 jaar oud. Jean is geboren op 14-03-1827 in Brussel, België, zoon van Henri de Mesmaeker en Marie Anne Tielemans. Jean is overleden.
Beroep:
knecht
1827-PetrusJosephusMeerts11Dec1827GuilielmuseertsMariaJoannaGuns.jpg
1856HuwelijkBrussel-PetrusJosephusMeertsAnnaCatharinaBasteels13Feb1856.jpg
113 1827-PetrusJosephusMeerts11Dec1827GuilielmuseertsMariaJoannaGuns
114 1856HuwelijkBrussel-PetrusJosephusMeertsAnnaCatharinaBasteels13Feb1856
VII-ae Petrus Josephus Meerts (afb. 113) is geboren op 11-12-1827 in Dworp, België, zoon van Guilielmus Meerts (zie VI-m) en Maria Joanna Guns. Petrus is overleden.
Notitie bij Petrus:
- huwelijksakte nr 140/1856.
Beroep:
knecht
Petrus trouwde, 28 jaar oud, op 13-02-1856 in Brussel, België met Anna Catharina Basteels (afb. 114), 30 jaar oud. Anna is geboren op 15-10-1825 in Hoeilaart, België, dochter van Cretien Basteels en Anna Poots. Anna is overleden.
1830-EgidiusMeerrts5Mar1830GuillaumusMeertsMariaJoannaGuns.jpg
115 1830-EgidiusMeerrts5Mar1830GuillaumusMeertsMariaJoannaGuns
VII-af Egidius Meerts (afb. 115) is geboren op 05-03-1830 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 88], zoon van Guilielmus Meerts (zie VI-m) en Maria Joanna Guns. Egidius is overleden. Egidius trouwde, 33 jaar oud, op 26-05-1863 in Hoeilaart, België met Petronella Stroobants, 21 jaar oud. Petronella is geboren op 09-12-1841 in Hoeilaart, België. Petronella is overleden.
1789-MariaAnnaMeerts17Oct1789JoannisBaptistaMeertsMariaMeerts.jpg
1815Huwelijk-JaquesBigareMarieAnneMeerts26dec1815.jpg
116 1789-MariaAnnaMeerts17Oct1789JoannisBaptistaMeertsMariaMeerts
117 1815Huwelijk-JaquesBigareMarieAnneMeerts26dec1815
VI-n Marie Anne Meerts (afb. 116) is geboren op 17-10-1789 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie Pagina 120/234], dochter van Joannes Baptist Meerts (zie V-m) en Anna Maria Meerts (zie V-d). Marie is overleden. Marie trouwde, 26 jaar oud, op 26-12-1815 in Dworp, België met Jacques Bigare (afb. 117), 29 of 30 jaar oud. Jacques is geboren in 1785 in Brussel, België. Jacques is overleden op 17-04-1867 in Saint-Gilles, België, 81 of 82 jaar oud.
Notitie bij Jacques:
- enfant de la patrie.
Beroep:
Journalier, Agriculteur
Kinderen van Marie en Jacques:
1 Jean Baptiste Bigare, geboren op 16-09-1816 in Dworp, België. Jean is overleden.
2 ? Begaere, geboren op 05-01-1819 in Dworp, België. ? is overleden op 05-01-1819 in Dworp, België, geen dag oud.
3 Jean Guillaume Begaere, geboren op 30-08-1820 in Dworp, België. Jean is overleden op 30-08-1820 in Dworp, België, geen dag oud.
4 Jeanne Marie Begarees, geboren op 04-02-1825 in Dworp, België. Volgt VII-ag.
5 Jean Baptiste Begaerts, geboren op 09-03-1828 in Dworp, België. Jean is overleden op 11-04-1839 in Dworp, België, 11 jaar oud.
6 Anne Catherine Begaerts, geboren op 11-02-1831 in Dworp, België. Anne is overleden.
7 Marie Anne Begard, geboren op 17-01-1834 in Dworp, België. Volgt VII-ah.
VII-ag Jeanne Marie Begarees is geboren op 04-02-1825 in Dworp, België, dochter van Jacques Bigare en Marie Anne Meerts (zie VI-n). Jeanne is overleden. Jeanne trouwde, 20 jaar oud, op 18-10-1845 in Dworrp, België met Henri Vandervelden, 27 jaar oud. Henri is geboren op 27-08-1818 in Alsemberg, België, zoon van Jean Baptiste Vandervelden en Elisabeth Vanderheyden. Henri is overleden.
VII-ah Marie Anne Begard is geboren op 17-01-1834 in Dworp, België, dochter van Jacques Bigare en Marie Anne Meerts (zie VI-n). Marie is overleden op 19-02-1864 in Forest (Vorst), België, 30 jaar oud. Marie trouwde, 22 jaar oud, op 01-10-1856 in Ixelles Brussel, België met Jean Baptiste Moerenhout, 23 jaar oud. Jean is geboren op 23-01-1833 in Molenbeek St.Jan, België, zoon van Jean Baptiste Moerenhout en Anne Marie Debroux. Jean is overleden na 1882 in Ielles, Brussel, België, minstens 49 jaar oud.
Kinderen van Marie en Jean:
1 Guillaume Moerenhout, geboren op 15-09-1859 in Forest (Vorst), België. Volgt VIII-bd.
2 Guillaume Moerenhout, geboren op 05-12-1861 in Forest (Vorst), België. Guillaume is overleden.
3 Clara Moerenhout, geboren op 18-01-1864 in Forest (Vorst), België. Clara is overleden.
VIII-bd Guillaume Moerenhout is geboren op 15-09-1859 in Forest (Vorst), België, zoon van Jean Baptiste Moerenhout en Marie Anne Begard (zie VII-ah). Guillaume is overleden op 12-04-1942 in Uccle, België, 82 jaar oud. Guillaume trouwde, 22 jaar oud, op 15-07-1882 in Forest (Vorst), België met Cécile Wellekens, 21 jaar oud. Cécile is geboren op 04-04-1861 in Saint-Gilles, België. Cécile is overleden op 13-02-1952 in Grimbergen, België, 90 jaar oud.
1766-EgidiusMeerts23Apr1766JosephusMeertsFranciscaDevoegel.jpg
1835Overlijden-EgidiusMeerts29Oct1835.jpg
1797Huwelijk-GilesMeertsMarieBoon27Apr1797.jpg
1768-JoannaMariaBoon25Sep1768JoannisBoonAnnaDenaeijer.jpg
1798Overleden-MariaBoon12Aug1798.jpg
1800Huwelijk-GilesMeertsJeanneHauwaerts25Oct1800.jpg
118 1766-EgidiusMeerts23Apr1766JosephusMeertsFranciscaDevoegel
119 1835Overlijden-EgidiusMeerts29Oct1835
120 1797Huwelijk-GilesMeertsMarieBoon27Apr1797
121 1768-JoannaMariaBoon25Sep1768JoannisBoonAnnaDenaeijer
122 1798Overleden-MariaBoon12Aug1798
123 1800Huwelijk-GilesMeertsJeanneHauwaerts25Oct1800
V-e Egidius Meerts (afb. 118 en 119) is geboren op 23-04-1766 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie Pagina 4/3], zoon van Judocus (Josse) Meerts (zie IV-a) en Francisca de Vogel. Egidius is overleden op 29-10-1835 in Dworp, België, 69 jaar oud.
Notitie bij Egidius:
- huwelijk gevonden met Egidius Meerts en Maria Boon in Dworp. Deze Egidius is zoon van Judocus Meerts x Francisca de Vogel (zie overlijdens acte).
- Acte van Overlijden Egidius Meerts no 51 (Archief gemeente Beersel, film 684374, is niet in digitale archief Dworp, een paar bladzijdes ontbreken!): Op heden den dertigsten october duyzend achthonderd vijf en dertig ten drij uren namiddag, voor ons Petrus Josephus Denayer, assessor ambtenaar van de borgelijke staat der gemeynte van Dworp, Canton Hal Provincie Braband, zijn gecompareerd: Guilielmus Meerts, oud achtenveertig jaeren, beroep kleermaecker, woonende te Dworp, zoon van de overledenen en Judocus van der Linden oud zevenendertig jaeren, beroep landbouwer schoonzoon van de overledenen, de welke ons hebben verklaert dat Egidius Meerts landbouwer, wonende en geboren te Dworp den derde april zeventienhonderd zes en zeventig echtgenote van Joanna Hauwaert oud zes en zeventig jaeren landbouwer te Dworp, zoon van wijlen Josephus en van wijlen Francisca de Vogel, overleden is gisteren negen en twintigsten october, ten elf uren des avonds te zijnen woonste in gehucht Destelheyde. Naer voorleezing dezer
hebben de twee comparanten met ons geteekend.

Opm WLM (Feb 2017)
1. In doopboeken Dworp geen Egidius Meerts gevonden geboren op 3 Apr 1776, wel 23 apr 1766. Op 3 apr 1776 zou Francisca Devogel overigens 49 jaar zijn geweest
2. Als Egidius op zijn sterfdag 76 jaar is, is hij geboren in het jaar 1759. Schrijffouten in overlijdens acte??
3. Volgens de Acte van overlijden van zijn vader Egidius Meerts (29 oct 1835) is Gielielmus bij de aangifte 48 jaar en dus geboren in 1787. Wie is de moeder van Gielielmus?
4. Judocus van der Linden is schoonzoon (stiefzoon) van Egidius (37, * 9 Jun 1798 zoon van Joanna Hauwaert x Jodocus Vanderlinden).

Jean Denayer (denayer.jean@skynet.be, Feb 2017): Bestudering van de aktes en de handtekening van met name Guilielmus (Guillaume) Meerts in oa. de trouwacte en geboorte actes van zijn kinderen leidt tot de volgende conclusies
- Guillaume Meerts, kleermaker, vindt men terug als getuige in 108 huwelijksaktes van Dworp tussen 1804 en 1853! Bron: Site van het Rijksarchief Zoeken naar Persoon. Hij is ook zeer dikwijls geciteerd als getuige in de geboorteaktes (waarschijnlijk ook meer dan 100 keer).
- Wat vooral opvalt is de handtekening! Guillelmus, kleermaker, zoon van Egidius Meerts heeft dezelfde handtekening dan Guillelmus, kleermaker, zoon van Jan Baptist Meerts.
- Er is maar een en dezelfde Guillelmus Meerts kleermaker was in Dworp: Guillelmus, zoon van Jan Baptist Meerts en Maria Meerts, en neef van Egidius Meerts (broer van Maria).
- Er bestaat geen geboorte akte van een Guillemus Meerts, zoon van Egidius. Ook geen huwelijksakteakte.
- Als men in de akte van overlijden van Egidius (29/10/1835), het woord "zoon" vervangt door het woord "neef" is alles OK.

WLM Feb 2017: Samenvatting van de fouten in de overlijdensakte van Egidius Meerts (+ 29 Oct 1835):
------------------------------------------------- Volgens de akte ------ Werkelijk ----- Interpretatie
Egidius Meerts geboren ----------------------- 3 Apr 1776 ------ 23 Apr 1766 --------- fout
Egidius Meerts Leeftijd bij overlijden ----------- 76 jaar ----------- 69 jaar ---------- fout
Leeftijd Egidius berekend uit akte gegevens --- 59 jaar -------------------------------- fout
Egidius echtgenote van Joanna Hauwaert ------- ok ---------------- ok
Leeftijd Guilelmus Meerts ------------------------ 48 jaar ---- 48 jaar (* 30 Oct 1776)
Leeftijd Judocus van der Linden (schoonzoon) - 37 jaar ---------- 37 jaar
Relatie Egidius met Guilelmus -------------------- zoon ------------- neef -------------- fout

Guilelmus Meerts (* 30 Oct 1776) (neef van Egidius Meerts) is een zoon van de zuster van Egidius Meerts: Anna Maria Meerts (* 1 Mar 1748) x Joannes Baptist Meerts (* 9 Apr 1755)
De ambtenaar, die deze overlijdensakte opgesteld heeft, maakte dus 4(!!) fouten, waarvan met name de relatie tussen Egidius en Guilelmus cruciaal is. Rekenen was ook niet zijn sterkte punt (!) gezien de opgegeven leeftijd van Egidius in de overlijdensakte.
Beroep:
landbouwer
Egidius:
(1) trouwde, 31 jaar oud, op 27-04-1797 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 225] met Joanna Maria Boon (afb. 120 t/m 122), 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Egidius en Joanna:
Jaar V, 7 Floreal
Joanna is geboren op 25-09-1768 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie Pagina 10/15], dochter van Joannis Boon en Anna Denayer. Joanna is overleden op 12-08-1798 in Dworp, België, 29 jaar oud [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 69/136].
Notitie bij Joanna:
- Bij huwelijk en overlijden Maria Boon.
- In overlijdens acte Maria: Maria Boon ex Dworp, filia Joannis et Maria Denayer amborum (beide) ex Dworp, uxor (vrouw van) Egidiii Meerts ex Dworp, etas 30 circiter annorum (leeftijd over 30 jaar). Dus geboren rond 1768.
Waarschijnlijk is Maria geboren als Joanna Maria (* 25 Sep 1768) . Past betreft leeftijd precies in het gezin.
(2) trouwde, 34 jaar oud, op 25-11-1800 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 232] met Joanna Hauwaert (afb. 123), 37 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Egidius en Joanna:
IX 4 Frimaire
Joanna is geboren op 18-04-1763 in Dworp, België, dochter van Michael Hauwaert en Johanna Leemans. Joanna is overleden op 26-04-1839 in Dworp, België, 76 jaar oud. Joanna is weduwe van Judocus Vanderlinden (1744-1800).
Beroep:
huishoudster
Kind van Egidius en Joanna (1):
1798-AnneMarieMeerts17Feb1798EgidiiMeertsMariaBoon.jpg
1798Overlijden-AnnaMariaMeerts6Mar1798EgidiiMeertsMarieBoon.jpg
124 1798-AnneMarieMeerts17Feb1798EgidiiMeertsMariaBoon
125 1798Overlijden-AnnaMariaMeerts6Mar1798EgidiiMeertsMarieBoon
1 Anna Maria Meerts (afb. 124 en 125), geboren op 17-02-1798 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie Pagina 168/333]. Anna is overleden op 06-03-1798 in Dworp, België, 17 dagen oud [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 68/13543].
Kind van Egidius en Joanna (2):
2 Joannes Babtista Meerts, geboren op 30-05-1804 in Dworp, België. Volgt VI-o.
VI-o Joannes Babtista Meerts is geboren op 30-05-1804 in Dworp, België, zoon van Egidius Meerts (zie V-e) en Joanna Hauwaert. Joannes is overleden op 19-03-1893 in Dworp, België, 88 jaar oud.
Notitie bij Joannes:
- wonende te Destelheijde
- Johan Babtist is waarschijnlijk getrouwd met Jeanne C. van Obbergen: locatie en leeftijd past precies (WLM)
Beroep:
landbouwer/dagloner
Joannes:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 21-08-1827 in Dworp, België met Jeanne Catharina van Obbergen.
(2) trouwde, 24 jaar oud, op 04-03-1829 in Dworp, België met Maria Catharina Debusscher, 24 jaar oud. Maria is geboren op 26-07-1804 in Dworp, België, dochter van Franciscus Debusscher en Anna-Maria de Mol. Maria is overleden op 31-03-1887 in Dworp, België, 82 jaar oud.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Joannes en Maria:
1829-JoannesBaptistaMeerts5Sep1829JoannesBaptistaMeertsMariaCatharinaDebusscher.jpg
126 1829-JoannesBaptistaMeerts5Sep1829JoannesBaptistaMeertsMariaCatharinaDebusscher
1 Johannes Baptista Meerts (afb. 126), geboren op 05-09-1829 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 72]. Johannes is overleden op 12-09-1829 in Dworp, België, 7 dagen oud.
2 Joanna Meerts, geboren op 05-10-1830 in Dworp, België. Volgt VII-ai.
3 Jan Baptist Meerts, geboren op 08-09-1832 in Dworp, België. Volgt VII-aj.
4 Egidius Meerts, geboren op 14-03-1835 in Dworp, België. Egidius is overleden op 25-06-1835 in Dworp, België, 3 maanden oud.
5 Meerts, levenloos geboren zoon, geboren op 15-03-1835 in Dworp, België.
Notitie:
- mort né masculin
6 Johannes Baptista Meerts, geboren op 09-04-1837 in Dworp, België. Johannes is overleden op 22-05-1839 in Dworp, België, 2 jaar oud.
7 Judocus Meerts, geboren op 20-05-1840 in Dworp, België. Judocus is overleden op 02-04-1841 in Dworp, België, 10 maanden oud.
8 Elisabeth Meerts, geboren op 14-05-1842 in Dworp, België. Volgt VII-ak.
9 Joanna Maria Meerts, geboren op 14-05-1845 in Dworp, België. Joanna is overleden.
10 Petrus Meerts, geboren op 26-07-1850 in Dworp, België. Petrus is overleden.
1830-JoannaMeerts5Mar1830JoannesBaptisteMeertsMariaCatherinaDebusscher.jpg
127 1830-JoannaMeerts5Mar1830JoannesBaptisteMeertsMariaCatherinaDebusscher
VII-ai Joanna Meerts (afb. 127) is geboren op 05-10-1830 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 106], dochter van Joannes Babtista Meerts (zie VI-o) en Maria Catharina Debusscher. Joanna is overleden op 19-11-1909 in Dworp, België, 79 jaar oud. Joanna trouwde, 30 jaar oud, op 16-01-1861 in Dworp, België met Petrus Goossens, 33 jaar oud. Petrus is geboren op 22-09-1827 in Dworp, België, zoon van Jean Baptiste Goossens en Elisabeth Mommaerts. Petrus is overleden.
1918Overlijden-JanBaptistMeerts3Jan1918.jpg
128 1918Overlijden-JanBaptistMeerts3Jan1918
VII-aj Jan Baptist Meerts (afb. 128) is geboren op 08-09-1832 in Dworp, België, zoon van Joannes Babtista Meerts (zie VI-o) en Maria Catharina Debusscher. Jan is overleden op 03-01-1918 in Dworp, België, 85 jaar oud.
Beroep:
landbouwer
Jan trouwde, 38 jaar oud, op 28-06-1871 in Dworp, België met Joanna Rosalie Uijlenbroeck, 39 jaar oud. Joanna is geboren op 14-04-1832 in Buizingen, België, dochter van Petrus Carolus Uylenbroeck en Maria Catharina de Bruyn. Joanna is overleden. Joanna is weduwe van Franciscus de Greef (ovl. 1869).
Notitie bij Joanna:
- Uylenbroeck
VII-ak Elisabeth Meerts is geboren op 14-05-1842 in Dworp, België, dochter van Joannes Babtista Meerts (zie VI-o) en Maria Catharina Debusscher. Elisabeth is overleden.
Beroep:
landbouwster
Elisabeth trouwde met Joannes Baptista de Bremaeker. Joannes is geboren op 13-06-1841 in Dworp, België, zoon van Petrus de Bremaeker en Barbara Heymans. Joannes is overleden.
Beroep:
landbouwer
1723-DanielMeers1Jan1723JoisMeersAnnadeGreve.jpg
1797Overlijden-DanielMeerts6Mar1797.jpg
1746Huwelijk-DanielMeertsMariaHanssens27Jan1746.jpg
1720-MariaHansens24Mar1720BarthasarisHansensMariaLoux.jpg
1789Overleden-MariaHansens25Oct1789vrouwDanielMeerts.jpg
129 1723-DanielMeers1Jan1723JoisMeersAnnadeGreve
130 1797Overlijden-DanielMeerts6Mar1797
131 1746Huwelijk-DanielMeertsMariaHanssens27Jan1746
132 1720-MariaHansens24Mar1720BarthasarisHansensMariaLoux
133 1789Overleden-MariaHansens25Oct1789vrouwDanielMeerts
IV-b Daniel Meerts (afb. 129 en 130) is geboren op 01-01-1723 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 46/88], zoon van Joannes Meerts (zie III-a) en Anna de Greve. Daniel is overleden op 06-03-1797 in Dworp, België, 74 jaar oud [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 65/131].
Notitie bij Daniel:
geboorteakte Meers
Daniel trouwde, 23 jaar oud, op 27-01-1746 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 49/97] met Maria Hanssens (afb. 131 t/m 133), 25 jaar oud. Maria is geboren op 24-03-1720 in Dworp, België, dochter van Balthasar Hanssen en Maria Loex. Maria is overleden op 25-10-1789 in Dworp, België, 69 jaar oud.
Kinderen van Daniel en Maria:
1 Peeter Hendrickx. Volgt V-f.
2 Cecilia Meerts, geboren op 25-02-1748 in Dworp, België. Volgt V-g.
3 Elisabeth Meerts, geboren op 28-10-1752 in Dworp, België. Volgt V-h.
1757-GuillelmusMeerts12Apr1757DanielisMeertsMariaHanssens.jpg
1757Overlijden-GuillelmusMeerts13Nov1757DanielMeertsMariaHanssens.jpg
134 1757-GuillelmusMeerts12Apr1757DanielisMeertsMariaHanssens
135 1757Overlijden-GuillelmusMeerts13Nov1757DanielMeertsMariaHanssens
4 Guillaumus Meerts (afb. 134 en 135), geboren op 12-04-1757 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 153/300]. Guillaumus is overleden op 13-11-1757 in Dworp, België, 7 maanden oud [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 81/160].
5 Jan Baptist Meerts, geboren op 06-09-1759 in Dworp, België. Volgt V-i.
6 Anna Maria Meerts, geboren op 04-11-1754 in Dworp, België. Volgt V-j.
V-f Peeter Hendrickx, zoon van Daniel Meerts (zie IV-b) en Maria Hanssens. Peeter is overleden op 13-03-1814 in Rhode Saint Genese, België.
Notitie bij Peeter:
- Het is niet duidelijk of Peeter Hedrickx een buitenechtelijke zoon is van Daniel Meerts of Maria Hanssens. (WLM Mei 2016) Gevonden via gw.geneanet.org/jbastin?lang=nl&pz=arthur+alphonse+marie&nz=beckx&ocz=0&p=peeter&n=hendrickx
Peeter trouwde met Barbara van Kanten.
Kind van Peeter en Barbara:
1 Marie Catharine Hendrickx, geboren in 1800 in Sint Genesius Rode, België. Volgt VI-p.
VI-p Marie Catharine Hendrickx is geboren in 1800 in Sint Genesius Rode, België, dochter van Peeter Hendrickx (zie V-f) en Barbara van Kanten. Marie is overleden.
Beroep:
Ménagère
Marie trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 07-10-1823 in Sint Genesius Rode, België met Francois Swalus, 24 of 25 jaar oud. Francois is geboren in 1798 in Sint Genesius Rode, België, zoon van Sébastien Swalens en Marie Anne Reniers. Francois is overleden.
1748-CeciliaMeerts25Feb1748DanielMeertsMariaHansens.jpg
1773Huwelijk-JoisHansensCeciliaMeerts12Oct1773.jpg
1777Huwelijk-PeterWoutersCeciliaMeerts7Jan1777.jpg
136 1748-CeciliaMeerts25Feb1748DanielMeertsMariaHansens
137 1773Huwelijk-JoisHansensCeciliaMeerts12Oct1773
138 1777Huwelijk-PeterWoutersCeciliaMeerts7Jan1777
V-g Cecilia Meerts (afb. 136) is geboren op 25-02-1748 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 118/230], dochter van Daniel Meerts (zie IV-b) en Maria Hanssens. Cecilia is overleden op 20-01-1815 in Dworp, België, 66 jaar oud.
Notitie bij Cecilia:
- gevonden huwelijk Cecilia Meerts met Jan Hanssen: op basis van leeftijd en het feit dat er maar een Cecilia is toegekend (WLM aug 2000)
- gevonden huwelijk Cecilia Meerts met Petrus Wouters: op basis van leeftijd en het feit dat er maar een Cecilia is toegekend (WLM aug 2000)
- bovenstaande betekent wel dat Cecilia twee maal getrouwd is.
Cecilia:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 12-10-1773 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 131/253] met Joannes Hanssen (afb. 137), ongeveer 23 jaar oud. Joannes is geboren omstreeks 1750. Joannes is overleden.
(2) trouwde, 28 jaar oud, op 07-01-1777 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 115/221] met Petrus Wouters (afb. 138), ongeveer 32 jaar oud. Petrus is geboren omstreeks 1745. Petrus is overleden.
Kinderen van Cecilia en Petrus:
1 Egidius Wouters, geboren op 10-06-1778 in Dwoep, België. Egidius is overleden.
2 Marie Francoise Wo(a)uters, geboren op 01-03-1784 in Dworp, België. Volgt VI-q.
VI-q Marie Francoise Wo(a)uters is geboren op 01-03-1784 in Dworp, België, dochter van Petrus Wouters en Cecilia Meerts (zie V-g). Marie is overleden.
Beroep:
Ménagère au moment de son mariage
Marie trouwde, 33 jaar oud, op 14-01-1818 in Dworp, België met Gielielmus Janssens, 31 jaar oud. Gielielmus is geboren op 06-04-1786 in Dworp, België, zoon van Petrus Janssens en Maria Anna Lauriers. Gielielmus is overleden.
Beroep:
Scieur de long (au moment de son mariage)
1752-ElisabethMeerts28Oct1752DanilelisMeertsMariaHanssens.jpg
139 1752-ElisabethMeerts28Oct1752DanilelisMeertsMariaHanssens
V-h Elisabeth Meerts (afb. 139) is geboren op 28-10-1752 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 135/265], dochter van Daniel Meerts (zie IV-b) en Maria Hanssens. Elisabeth is overleden op 18-01-1811 in Dworp, België, 58 jaar oud.
Notitie bij Elisabeth:
- Elisabeth is waarschijnlijk getrouwd met Fransiscus Leunis (WLM): leeftijd redelijk (dochter Cecilia geboren toen Elisabeth 42 jaar was), locatie en meter van dochter Elisabeth was zuster Cecilia Meerts
Elisabeth trouwde in Dworp, België met Franciscus Leunis. Franciscus is overleden op 02-07-1802 in Dworp, België.
Kinderen van Elisabeth en Franciscus:
1 Jean Baptiste Leunis, geboren op 14-05-1787 in Dworp, België. Volgt VI-r.
2 Marie Anne Leunis, geboren op 10-08-1790 in Dworp, België. Marie is overleden.
Beroep:
Ouvrière
3 Cecilia Leunis, geboren op 23-07-1794 in Dworp, België. Cecilia is overleden.
Notitie bij Cecilia:
- meter: Cecilia Meerts (zuster moeder?)
VI-r Jean Baptiste Leunis is geboren op 14-05-1787 in Dworp, België, zoon van Franciscus Leunis en Elisabeth Meerts (zie V-h). Jean is overleden.
Beroep:
journalier
Jean trouwde, 42 jaar oud, op 22-02-1830 in Dworp, België met Joanna Philippa Borremans, 46 jaar oud. Joanna is geboren op 20-01-1784 in Halle, België, dochter van Jean Baptiste Borremans en Pétronille Koninckx. Joanna is overleden. Joanna is weduwe van Jean Baptiste Hollemans (ovl. 1784).
Notitie bij Joanna:
- Overlijdens datum van Jean Baptiste Hollemans is incorrect of Jean Baptiste Hollemans was niet gehuwd met Joanna Maria Borremans * 1784
Beroep:
Ouvrière
1759-JoannesBaptistaMeerts6Sep1759DanielMeertsMariaHanssens.jpg
1790Huwelijk-JoannesBaptaAnnaCatharinaDemol9Sep1759.jpg
140 1759-JoannesBaptistaMeerts6Sep1759DanielMeertsMariaHanssens
141 1790Huwelijk-JoannesBaptaAnnaCatharinaDemol9Sep1759
V-i Jan Baptist Meerts (afb. 140) is geboren op 06-09-1759 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 160/315], zoon van Daniel Meerts (zie IV-b) en Maria Hanssens. Jan is overleden op 09-02-1826 in Dworp, België, 66 jaar oud.
Beroep:
Ouvrier,
Jan trouwde, 31 jaar oud, op 09-11-1790 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 77/153] met Anna Catharina de Mol (afb. 141), ongeveer 25 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1765, dochter van Hieronimus de Mol en Johanna Springdaal. Anna is overleden.
Notitie bij Anna:
geboorte van Anna Catharina de Mol dochter Heronimus de Mol x Johanna Sprigdael niet gevonde in Dworp. We veel andere kinderen van dit echtpaar in de periode 1760-1775, allen in Dworp.
Kinderen van Jan en Anna:
1 Joanna Meerts, geboren op 20-04-1792 in Dworp, België. Volgt VI-s.
2 Cecilia Meerts, geboren op 31-08-1794 in Dworp, België. Volgt VI-t.
1797-BarbaraMeerts5Oct1797JoannisBaptistMeertsAnnaCatherineDemol.jpg
142 1797-BarbaraMeerts5Oct1797JoannisBaptistMeertsAnnaCatherineDemol
3 Barbara Meerts (afb. 142), geboren op 05-10-1797 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie p 326]. Barbara is overleden op 15-10-1872 in Dworp, België, 75 jaar oud.
Notitie bij Barbara:
- bij overlijden: ongehuwde dochter
1800-JoannaCatherineMeerts5Jun1800JoannisBaptistaMeertsAnneDemol.jpg
143 1800-JoannaCatherineMeerts5Jun1800JoannisBaptistaMeertsAnneDemol
4 Jeanne Catharine Meerts (afb. 143), geboren op 05-06-1800 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie Pagina 178/352]. Jeanne is overleden.
Notitie bij Jeanne:
- 16 primaire VIII
1792-JoannaMeerts20Apr1792JoannisBaptisteMeertsAnnaCatharineDemol.jpg
144 1792-JoannaMeerts20Apr1792JoannisBaptisteMeertsAnnaCatharineDemol
VI-s Joanna Meerts (afb. 144) is geboren op 20-04-1792 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie Pagina 139/273], dochter van Jan Baptist Meerts (zie V-i) en Anna Catharina de Mol. Joanna is overleden op 11-03-1843 in Dworp, Belge, 50 jaar oud.
Notitie bij Joanna:
- peter: Daniel Meerts
Joanna trouwde, 25 jaar oud, op 15-09-1817 in Dworp, België met Johannes Baptista Vansintjan, 23 jaar oud. Johannes is geboren op 02-10-1793 in Dworp, België, zoon van Gillis Sintjan en Barbara Hollemans. Johannes is overleden.
Kinderen van Joanna en Johannes:
1 Cecilia Vansintjan, geboren op 12-03-1820 in Dworp, België. Volgt VII-al.
2 Barbe Vansintjan, geboren op 06-11-1833 in Dworp, België. Volgt VII-am.
VII-al Cecilia Vansintjan is geboren op 12-03-1820 in Dworp, België, dochter van Johannes Baptista Vansintjan en Joanna Meerts (zie VI-s). Cecilia is overleden op 23-10-1847, 27 jaar oud. Cecilia trouwde, 23 jaar oud, op 03-02-1844 in Dworp, België met Sebastianus Denayer, 26 jaar oud. Sebastianus is geboren op 17-08-1817 in Dworp, zoon van Renerius Denayer en Maria Anna Janssens. Sebastianus is overleden. Sebastianus trouwde later op 23-10-1847 in Dworp, België met Barbara Philippina Lederom (1824-1860). Sebastianus trouwde later op 16-02-1867 in Dworp, België met Anna Catharina Hannon (geb. 1831).
Notitie bij Sebastianus:
- alias Denayer
VII-am Barbe Vansintjan is geboren op 06-11-1833 in Dworp, België, dochter van Johannes Baptista Vansintjan en Joanna Meerts (zie VI-s). Barbe is overleden.
Beroep:
servante
Barbe:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 26-05-1858 in Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, België met Hypolite Joseph Stenuit, 26 jaar oud. Hypolite is geboren op 10-04-1832 in Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, België, zoon van Jean Joseph Stenuit en Catherine Wayez. Hypolite is overleden op 20-02-1867 in Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, België, 34 jaar oud.
Beroep:
jounalier
(2) trouwde, 36 jaar oud, op 13-10-1870 in Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, België met Englebert Ronsmans, 34 jaar oud. Englebert is geboren op 25-08-1836 in Bertem, België, zoon van Jean Baptiste Ronsmans en Jeanne Marie Laurent. Englebert is overleden.
Kind van Barbe en Hypolite:
1 Juliette Catherine Ghislaine Stenuit, geboren op 27-02-1862 in Ophain-Bois-Seigneur-Isaac. Volgt VIII-be.
VIII-be Juliette Catherine Ghislaine Stenuit is geboren op 27-02-1862 in Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, dochter van Hypolite Joseph Stenuit en Barbe Vansintjan (zie VII-am). Juliette is overleden.
Beroep:
Couturière
Juliette trouwde, 24 jaar oud, op 16-10-1886 in Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, België met Adolphe Ghislain Rayez, 24 jaar oud. Adolphe is geboren op 11-05-1862 in Lillois-Witterzee, België, zoon van Jean Baptiste Rayez en Sidonie Deschamps. Adolphe is overleden.
Beroep:
domestique agricóle
1794-CecilaMeerts31Dec1794JoannisBaptisteMeertsAnnaCatharinaDemol.jpg
145 1794-CecilaMeerts31Dec1794JoannisBaptisteMeertsAnnaCatharinaDemol
VI-t Cecilia Meerts (afb. 145) is geboren op 31-08-1794 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie Pagina 152/300], dochter van Jan Baptist Meerts (zie V-i) en Anna Catharina de Mol. Cecilia is overleden op 01-08-1867 in Dworp, België, 72 jaar oud.
Notitie bij Cecilia:
- 14 fructioos II
Beroep:
Journalière
Cecilia:
(1) trouwde, 32 jaar oud, op 16-05-1827 in Dworp, België met Daniel Declamps, 31 jaar oud. Daniel is geboren op 16-05-1796 in Dworp, België, zoon van Henricus Declamps en Emerentia Peetroons. Daniel is overleden op 21-10-1830 in Dworp, België, 34 jaar oud.
Notitie bij Daniel:
- Dechamp ?
(2) trouwde, 39 jaar oud, op 11-09-1833 in Dworp, België met Engellustus Loeckx, 29 jaar oud. Engellustus is geboren op 21-02-1804 in Dworp, België, zoon van Franciscus Loeckx en Elisabeth Denayer. Engellustus is overleden.
Beroep:
journalier
Kind van Cecilia en Daniel:
1 Emerentina Declamps, geboren op 14-02-1829 in Dworp, België. Volgt VII-an.
VII-an Emerentina Declamps is geboren op 14-02-1829 in Dworp, België, dochter van Daniel Declamps en Cecilia Meerts (zie VI-t). Emerentina is overleden na 1852 in Dworp, België, minstens 23 jaar oud. Emerentina trouwde, 21 jaar oud, op 29-01-1851 in Dworp, België met Jean Babtist van Creanem, 39 jaar oud. Jean is geboren op 11-08-1811 in Dworp, België. Jean is overleden na 1852 in Dworp, België, minstens 41 jaar oud.
Kind van Emerentina en Jean:
1 Franciscus van Creanem, geboren op 06-05-1852 in Dworp, België. Franciscus is overleden na 1893 in Dworp, België, minstens 41 jaar oud.
1754-AnnaMariaMeerts4Nov1754DanielMertsMariaHansens.jpg
1776Huwelijk-FranciscusWoutersAnnaMeerts29Oct1776.jpg
146 1754-AnnaMariaMeerts4Nov1754DanielMertsMariaHansens
147 1776Huwelijk-FranciscusWoutersAnnaMeerts29Oct1776
V-j Anna Maria Meerts (afb. 146) is geboren op 04-11-1754 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 143/280], dochter van Daniel Meerts (zie IV-b) en Maria Hanssens. Anna is overleden op 19-05-1817 in Beersel, België, 62 jaar oud.
Notitie bij Anna:
- geboorteakte Merts
- huwelijk: Anna Meerts x Fransicus Wouters 29 oct 1776
- huwelijk: Anna Maria Meerts x Henricus van der Cluysen 28 sep 1790 geboren 4 sep 1754
- mogelijkerwijs (WLM aug 2000) betreft het hier dezelfde Anna: locatie, Anna Maria zou wel wat oud zijn geweest voor eerste huwelijk in 1790
Anna:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 29-10-1776 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 114/220] met Franciscus Wauters (afb. 147), 28 jaar oud. Franciscus is geboren op 07-09-1748 in Beersel, België, zoon van Franciscus Wauters en Anna Vanderlinden. Franciscus is overleden op 21-10-1830 in Beersel, België, 82 jaar oud.
(2) trouwde, 35 jaar oud, op 28-09-1790 in Dworp, België met Henricus van der Cluysen. Henricus is een zoon van Henricus van der Cluysen en Elisabeth Huart. Henricus is overleden. Henricus is weduwnaar van Carola Borremans (ovl. vóór 1790), met wie hij trouwde vóór 1789.
Kinderen van Anna en Franciscus:
1 Giulelmus Wauters, geboren in 1777 in Beersel, België. Giulelmus is overleden op 11-10-1791 in Beersel, België, 13 of 14 jaar oud.
2 Franciscus Wauters, geboren op 12-05-1777 in Ruisbroek, België. Volgt VI-u.
3 Petrus Wauters, geboren in 1782. Petrus is overleden op 14-10-1791 in Beersel, België, 8 of 9 jaar oud.
4 Joannes Franciscus Wauters, geboren in 1782. Volgt VI-v.
5 Johannes Baptista Wauters, geboren omstreeks 1790. Volgt VI-w.
VI-u Franciscus Wauters is geboren op 12-05-1777 in Ruisbroek, België, zoon van Franciscus Wauters en Anna Maria Meerts (zie V-j). Franciscus is overleden vóór 1848, ten hoogste 71 jaar oud. Franciscus trouwde met Marie-Anne van Abbeele. Marie-Anne is geboren op 01-01-1782 in Alsemberg, België, dochter van Nicolaus van Abbeele en Barbara Panneels. Marie-Anne is overleden vóór 1848, ten hoogste 66 jaar oud.
Kinderen van Franciscus en Marie-Anne:
1 Anna Catharina Wauters, geboren op 11-06-1817 in Alsemberg, België. Volgt VII-ao.
2 Franciscus Wauters, geboren op 30-01-1826 in Alsemberg, België. Volgt VII-ap.
VII-ao Anna Catharina Wauters is geboren op 11-06-1817 in Alsemberg, België, dochter van Franciscus Wauters (zie VI-u) en Marie-Anne van Abbeele. Anna is overleden op 06-05-1902 in Ruisbroek, België, 84 jaar oud. Anna trouwde, 31 jaar oud, op 15-11-1848 in Drogenbos, België met Joannes Baptist Jacquemijns, 32 jaar oud. Joannes is geboren op 13-04-1816 in Drogenbos, België, zoon van Henricus Jacquemijns en Anna Maria Dekegel. Joannes is overleden op 18-10-1869 in Drogenbos, België, 53 jaar oud.
Notitie bij Joannes:
13 april 1816 : Geboorte - Drogenbos, Brabant, België
getuigen bij aangifte: Henri Van Haelen, 54 j, molenaar, Drogenbos
Anroine Verbeyst,32 j,dagloner, Drogenbos
Bronnen: Parochiregister Drogenbos
Moeder Anna Catharina Wauters
Beroep dienstmeid
Zij was dienstmeid bij Henricus Jacquemijns(32 )en Anna Maria De Kegel(33)
Zij huwde in 1848 met de zoon Joannes Baptist
Bronnen: bevolkingsregister Drogenbos (Ral 627.854) 1842 -1846
13 april 1816 : Birth registration
Bronnen: geboorteregister burgerlijke stand Drogenbos
na 1847 : Domicilie
Adres: Grote Baan, Droogenbosch, Belgie
De echtgenoten woonden er met Henri J (vader van JB ), Joseph(broer van JB) en de kinderen: Elisabeth,Jean Baptiste,Marie en Louise.
Bronnen: bevolkingsregister Drogenbos (Ral 627.854) 1847 -1857
15 november 1848 : Huwelijk (met Anna Catharina Wauters) - Drogenbos, Brabant, België
De huwelijksafkondigingen werden gedaan op 5/11 en 12/11/1848 te Drogenbos en te Ukkel waar Anna Catharina woonde op het ogenblik van haar huwelijk.
Bronnen: registers burgerlijke stand Drogenbos
na 1868 : Domicilie
Adres: Steenweg,66, Droogenbosch
Bronnen: register burgerlijke stand Drogenbos(739.212)
18 oktober 1869 : Overleden - Drogenbos, Brabant, België
Bronnen: parochieegister Drogenbos
VII-ap Franciscus Wauters is geboren op 30-01-1826 in Alsemberg, België, zoon van Franciscus Wauters (zie VI-u) en Marie-Anne van Abbeele. Franciscus is overleden. Franciscus trouwde, 37 jaar oud, op 26-05-1863 in Drogenbos, België met Anna Catharina Demessemaeker. Anna is overleden.
VI-v Joannes Franciscus Wauters is geboren in 1782, zoon van Franciscus Wauters en Anna Maria Meerts (zie V-j). Joannes is overleden in 1840 in Beersel, België, 57 of 58 jaar oud. Joannes trouwde met Joanna Maria de Geyndt. Joanna is overleden.
Kind van Joannes en Joanna:
1 Joannes Franciscus Wauters, geboren in 1816. Joannes is overleden op 17-08-1816 in Beersel, België, geen jaar oud.
VI-w Johannes Baptista Wauters is geboren omstreeks 1790, zoon van Franciscus Wauters en Anna Maria Meerts (zie V-j). Johannes is overleden op 29-07-1840, ongeveer 50 jaar oud. Johannes trouwde, ten hoogste 23 jaar oud, vóór 02-07-1813 met Johanna de Gynst, ten hoogste 23 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1790, dochter van Petrus de Gynst en Elisabeth Bellanger. Johanna is overleden op 13-04-1827 in Beersel, België, ongeveer 37 jaar oud.
Kind van Johannes en Johanna:
1 Johannes Franciscus Wouters, geboren op 02-07-1813 in Beersel, België. Volgt VII-aq.
VII-aq Johannes Franciscus Wouters is geboren op 02-07-1813 in Beersel, België, zoon van Johannes Baptista Wauters (zie VI-w) en Johanna de Gynst. Johannes is overleden in 1890, 76 of 77 jaar oud.
Beroep:
négociant
Johannes trouwde, 29 jaar oud, op 17-08-1842 in Dworp, België met Catharine Meerts, 26 jaar oud. Catharine is geboren op 25-09-1815 in Dworp, België, dochter van Egidius Laurentius Meerts en Cornelia Ludovica Hanssens. Catharine is overleden op 22-11-1890 in Andelecht, België, 75 jaar oud.
Notitie bij Catharine:
- Acte de Décès No. 643, du 24 Novembre 1890 à 11 h. du matin, de Catherine Meerts, décédée 22 de ce mois à 3 h. de relevée en son domicile, rue Brogniez No. 130 en cette comunne, âgée de 75 ans, 1 mois et 12 jours, née à Tourneppe, veuve de François Wouters, fille de Laurent Meerts et de Cornélie Hanssens. La déclaration faite par Albert Wouters, fils, peintre, âgé 35 ans.
Beroep:
landbouwster
Kind van Johannes en Catharine:
1 Albert Wouters, geboren in 1855. Albert is overleden.
Beroep:
peintre/schilder
1711-FranciscusMeets9Mei1711JoannisMeetsMariaDemol.jpg
1734Huwelijk-FranciscusMeertsAdrianaVerdoodt4Mei1734.jpg
1787Overleden-AdrianaVerdoodt10Jan1787.jpg
148 1711-FranciscusMeets9Mei1711JoannisMeetsMariaDemol
149 1734Huwelijk-FranciscusMeertsAdrianaVerdoodt4Mei1734
150 1787Overleden-AdrianaVerdoodt10Jan1787
IV-c Franciscus Meerts (afb. 148) is geboren op 09-05-1711 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 18/32], zoon van Joannes Meerts (zie III-a) en Maria de Moll. Franciscus is overleden.
Notitie bij Franciscus:
geboorteakte Meets
Franciscus trouwde, 22 jaar oud, op 04-05-1734 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 37/73] met Adriana Verdoodt (afb. 149 en 150), ongeveer 19 jaar oud. Adriana is geboren omstreeks 1715. Adriana is overleden op 10-01-1787 in Dworp, België, ongeveer 72 jaar oud [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 32/62].
Notitie bij Adriana:
geen geboorte gevonden in Dworp, Alsemberg en Beersel (WLM Dec 2016)
Kinderen van Franciscus en Adriana:
1734-EgidiusMeerts25Nov1734FrancisciMeertsAdrianaVerdoodt.jpg
1755Overlijden-EgidiusMeerts16Jun1755FrancisciMeertsAdrianaVerdoot.jpg
151 1734-EgidiusMeerts25Nov1734FrancisciMeertsAdrianaVerdoodt
152 1755Overlijden-EgidiusMeerts16Jun1755FrancisciMeertsAdrianaVerdoot
1 Egidius Meerts (afb. 151 en 152), geboren op 25-11-1734 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 73/140]. Egidius is overleden op 16-06-1755 in Dworp, België, 20 jaar oud [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 95/189].
2 Johannes Meerts, geboren op 20-10-1737 in Dworp, België. Volgt V-k.
1739-AnnaMariaMeets17Nov1739FrancisciMeetsJoannaVerdoodt.jpg
153 1739-AnnaMariaMeets17Nov1739FrancisciMeetsJoannaVerdoodt
3 Anna Maria Meerts (afb. 153), geboren op 17-11-1739 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 88/171]. Anna is overleden.
Notitie bij Anna:
geboorteakte Meets
4 Henricus Meerts, geboren op 20-07-1743 in Dworp, België. Volgt V-l.
1745-FranciscusMeerts28Feb1745FrancisciMeertsAdrianaVerdoodt.jpg
1745Overlijden-FransiscusMeets8Mar1745FrancisciMeetsAdrianaVerdoot.jpg
154 1745-FranciscusMeerts28Feb1745FrancisciMeertsAdrianaVerdoodt
155 1745Overlijden-FransiscusMeets8Mar1745FrancisciMeetsAdrianaVerdoot
5 Franciscus Meerts (afb. 154 en 155), geboren op 28-02-1745 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 106/206]. Franciscus is overleden op 08-03-1745 in Dworp, België, 8 dagen oud [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 105/209].
1746-MariaAnnaMeerts18Apr1746FrancisciMeertsAdrianaVerdoot.jpg
156 1746-MariaAnnaMeerts18Apr1746FrancisciMeertsAdrianaVerdoot
6 Marie Anne Meerts (afb. 156), geboren op 18-04-1746 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 111/216]. Marie is overleden.
1748-FranciscusMeerts8Aug1748FranciscusMeertsAdrianaVerdoodt.jpg
157 1748-FranciscusMeerts8Aug1748FranciscusMeertsAdrianaVerdoodt
7 Franciscus Meerts (afb. 157), geboren op 08-08-1748 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 120/234]. Franciscus is overleden.
1750-GuillelmusMeerts7Nov1750FranciscusMeertsAdrianaVerdoodt.jpg
1757Overlijden-GuillelmusMeerts29Mar1757FrancisciMeertsAdrianaVerdoot.jpg
158 1750-GuillelmusMeerts7Nov1750FranciscusMeertsAdrianaVerdoodt
159 1757Overlijden-GuillelmusMeerts29Mar1757FrancisciMeertsAdrianaVerdoot
8 Guillaumus Meerts (afb. 158 en 159), geboren op 07-11-1750 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 128/251]. Guillaumus is overleden op 29-03-1757 in Dworp, België, 6 jaar oud [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie].
1752-MariaMeerts31Oct1752FrancisciMeertsAdrianaVerdoot.jpg
160 1752-MariaMeerts31Oct1752FrancisciMeertsAdrianaVerdoot
9 Maria Meerts (afb. 160), geboren op 31-10-1752 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 136/266]. Maria is overleden.
10 Joannes Baptist Meerts, geboren op 09-04-1755 in Dworp, België. Volgt V-m.
1737-JoannesMeerts20Oct1737FrancisciMeertsAdrianaVerdoodt.jpg
161 1737-JoannesMeerts20Oct1737FrancisciMeertsAdrianaVerdoodt
V-k Johannes Meerts (afb. 161) is geboren op 20-10-1737 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 81/157], zoon van Franciscus Meerts (zie IV-c) en Adriana Verdoodt. Johannes is overleden vóór 22-01-1805, ten hoogste 67 jaar oud.
Notitie bij Johannes:
- overleden vóór 2 pluviôse an XIII (22 jan 1805)
- Ondanks het feit dat Johannes in de kerkregisters ingeschreven staat als zoon van Franciscus Meerts worden zijn kinderen vermeld als Meerckx-Meerchs en blijft de naam daarna gebruikt worden. Waarom?
Johannes trouwde met Catharine van den Linde. Catharine is geboren omstreeks 1711. Catharine is overleden.
Kinderen van Johannes en Catharine:
1 Egidius Meerchs, geboren op 28-10-1769 in Dworp, België. Volgt VI-x.
2 Henricus Meerts, geboren op 18-01-1777 in Dworp, België. Volgt VI-y.
VI-x Egidius Meerchs is geboren op 28-10-1769 in Dworp, België, zoon van Johannes Meerts (zie V-k) en Catharine van den Linde. Egidius is overleden.
Beroep:
Gillis
Egidius trouwde, 30 jaar oud, op 07-01-1800 in Dworp, België met Jeanne Anne Catharine Boon, ongeveer 30 jaar oud. Jeanne is geboren omstreeks 1770, dochter van Johannes Boon en Anna de Nayer. Jeanne is overleden op 14-05-1838 in Dworp, België, ongeveer 68 jaar oud.
Kinderen van Egidius en Jeanne:
1 Jacobus Meerchx, geboren op 03-12-1805 in Dworp, België. Jacobus is overleden.
Notitie bij Jacobus:
- geboren op 12 frimeire an XIII.
2 Jan Baptist Meerchs, geboren op 12-01-1807 in Dworp, België. Jan is overleden.
3 Gillis Meercks, geboren op 01-02-1808 in Dworp, België. Gillis is overleden.
VI-y Henricus Meerts is geboren op 18-01-1777 in Dworp, België, zoon van Johannes Meerts (zie V-k) en Catharine van den Linde. Henricus is overleden.
Notitie bij Henricus:
- bij zijn huwelijk is als zijn familienaam MERCKX vermeld.
Beroep:
werkman
Henricus trouwde, 28 jaar oud, op 22-01-1805 in Dworp, België met Anna Maria Swalus, 31 jaar oud. Anna is geboren op 10-05-1773 in Dworp, België, dochter van Jean Swalus en Emerina de Nayer. Anna is overleden.
Kinderen van Henricus en Anna:
1 Jean Baptist Meercks, geboren op 31-01-1805 in Dworp, België. Jean is overleden.
Notitie bij Jean:
- geboren op 14 pluviôse an XIII; dit is 31 jan 1805. Echter door Jean Joseph Meerts (Soest) (?) geconverteerd tot 1 juli 1810
2 Jeanne Marie Meercks, geboren op 11-12-1816 in Dworp, België. Jeanne is overleden.
1743-HenricusMeerts20Jul1743FranciscusMeertsAdrianaVerdoodt.jpg
1802Overlijden-HenricusMeerts3Feb1802.jpg
1755St.PietersLeeuw-MariaAnnavandeBotermerckt13Dec1755AdrianivandeBoetermercktElisabethLeunens.jpg
162 1743-HenricusMeerts20Jul1743FranciscusMeertsAdrianaVerdoodt
163 1802Overlijden-HenricusMeerts3Feb1802
164 1755St.PietersLeeuw-MariaAnnavandeBotermerckt13Dec1755AdrianivandeBoetermercktElisabethLeunens
V-l Henricus Meerts (afb. 162 en 163) is geboren op 20-07-1743 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 100/195], zoon van Franciscus Meerts (zie IV-c) en Adriana Verdoodt. Henricus is overleden op 03-02-1802 in Dworp, België, 58 jaar oud.
Notitie bij Henricus:
Uit de geboorte actes van de kinderen van Henricus weten we dat hij in Dworp geboren is.
Henricus x Maria Anna van de Botermert is mogelijk zoon (* 20-07-1743 ) van Franciscus Meerts x Adriana Verdoodt. Data kloppen en er is verder geen Henricus meer in Dworp gevonden. Er is nog geen huwelijkacte van Henricus Meerts x Maria Anna van de Botermert gevonden in St. Pieters Leeuw of in Dworp (WLM dec 2016).
- Well de overlijdensakte van Henricus met daarin Marianne van de Botermert vermeld als echtgenote
- JJM raporteert huwelijk van Henricus met Sabine van der Keelen. Is waarschijnlijk fout (WLM, aug 2000). Sabine van der Keelen is 2e echtgenote van Henricus Meerts zoon van Jean Baptist Meerts en Maria Anne Danan
Henricus trouwde met Maria Anna van de Botermert (afb. 164). Maria is geboren op 13-12-1755 in St.Pieters Leeuw, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 42/78], dochter van Adrianus van de Botermerckt en Elisabeth Leumens. Maria is overleden.
Notitie bij Maria:
geen huwelijk met Henricus Meerts gevonden in St. Pieters Leeuw of in Dworp (WLM dec 2016).
Wel een huwelijk Marie Anne van de Botermerkt x Nicolas Neefs 31 Jun 1759. Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 79
Ook geboorte in St. Pieters Leeuw (* 13 dec 1755) Marie Anne. Microfiches_Rijksarchief_Belgie Pagina 180
Kinderen van Henricus en Maria:
1785-SimonMeerts26Apr1785HendriciMeertsAnneVandebotermert.jpg
1785Overlijden-SimonMeerts5Mei1785infansHenriciMeertsMariaAnnavandeBotermerckt.jpg
165 1785-SimonMeerts26Apr1785HendriciMeertsAnneVandebotermert
166 1785Overlijden-SimonMeerts5Mei1785infansHenriciMeertsMariaAnnavandeBotermerckt
1 Simon Meerts (afb. 165 en 166), geboren op 26-04-1785 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie Pagina 82/159]. Simon is overleden op 05-05-1785 in Dworp, België, 9 dagen oud [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 26/51].
1791-JoannaCatharinaMeerts5Feb1791HenriciMeertsMariaAnnaVandebotermert.jpg
1791Overlijden-JoannaCatharinaMeertsHenriciMeertsMariaAnnaBotermerkt.jpg
167 1791-JoannaCatharinaMeerts5Feb1791HenriciMeertsMariaAnnaVandebotermert
168 1791Overlijden-JoannaCatharinaMeertsHenriciMeertsMariaAnnaBotermerkt
2 Johanna Catharina Meerts (afb. 167 en 168), geboren op 05-02-1791 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie Pagina 131/256]. Johanna is overleden op 04-11-1791 in Dworp, België, 8 maanden oud [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 51/100].
3 Jeanne Catharina Meerts, geboren op 19-07-1797 in Dworp, België. Volgt VI-z.
1797-JoannaCatherineMeerts19Jul1797HenriciMeertsMarieAnnaVandeBotermert.jpg
169 1797-JoannaCatherineMeerts19Jul1797HenriciMeertsMarieAnnaVandeBotermert
VI-z Jeanne Catharina Meerts (afb. 169) is geboren op 19-07-1797 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie Pagina 165/327], dochter van Henricus Meerts (zie V-l) en Maria Anna van de Botermert. Jeanne is overleden op 04-01-1871 in Brussel, België, 73 jaar oud. Jeanne trouwde met Charles Hallendyk.
1755-JoannesBaptistaMeerts9Apr1755FranciscusMeertsAdrianaVerdoodt.jpg
1829Overlijden-JoannesBaptistMeerts9Dec1829.png
170 1755-JoannesBaptistaMeerts9Apr1755FranciscusMeertsAdrianaVerdoodt
171 1829Overlijden-JoannesBaptistMeerts9Dec1829
V-m Joannes Baptist Meerts (afb. 170 en 171) is geboren op 09-04-1755 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 144/283], zoon van Franciscus Meerts (zie IV-c) en Adriana Verdoodt. Joannes is overleden op 09-12-1829 in Dworp, België, 74 jaar oud. Joannes trouwde, 19 jaar oud, op 27-04-1774 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 132/255] met Anna Maria Meerts, 26 jaar oud. Zie V-d voor persoonsgegevens van Anna.
Kinderen van Joannes en Anna: zie V-d.
1718-CatharinaMeets28Jan1718JoannisMeetsMariadeMol.jpg
1745OverlijdenHuldenberg-CatharinaMeerts6Mei1745.jpg
172 1718-CatharinaMeets28Jan1718JoannisMeetsMariadeMol
173 1745OverlijdenHuldenberg-CatharinaMeerts6Mei1745
IV-d Catharina Meerts (afb. 172 en 173) is geboren op 28-01-1718 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 31/59], dochter van Joannes Meerts (zie III-a) en Maria de Moll. Catharina is overleden op 06-05-1745 in Huldenberg, België, 27 jaar oud.
Notitie bij Catharina:
geboorteakte Mets
Catharina trouwde, 27 jaar oud, op 13-04-1745 in Overijse, België met Matheus de Mesmacker, 54 jaar oud. Zie IV-e voor persoonsgegevens van Matheus.
Kind van Catharina en Matheus:
1745Huldenberg-GerardusdeMesmacker22Apr1745MatheusdeMesmackerCatharinaMeerts.jpg
1745OverlijdenHuldenberg-GerardusdeMesmacker5Mei1745.jpg
174 1745Huldenberg-GerardusdeMesmacker22Apr1745MatheusdeMesmackerCatharinaMeerts
175 1745OverlijdenHuldenberg-GerardusdeMesmacker5Mei1745
1 Gerardus de Mesmacker (afb. 174 en 175), geboren op 22-04-1645 in Huldenberg, België. Gerardus is overleden op 05-05-1645 in Huldenberg, België, 13 dagen oud.
1665-JoannaMeerts28Jun1665GuilielmusMeertsAnnadeMol.jpg
176 1665-JoannaMeerts28Jun1665GuilielmusMeertsAnnadeMol
III-b Joanna Meerts (afb. 176) is geboren op 28-06-1665 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 118/223], dochter van Guilielmus Meerts (zie II-a) en Anna de Mol. Joanna is overleden.
Notitie bij Joanna:
- geboorte akte Meets
Joanna trouwde met Joos de Mesmacker (afb. 8).
Notitie bij het huwelijk van Joanna en Joos:
Huwelijk uit Erfgenamen van Guillaume Meerts 10 Sep 1715 (Inventaris van de Griffie van de Heerlijkheid Esselt-Dworp)
Joos is overleden.
Kinderen van Joanna en Joos:
1 Matheus de Mesmacker, geboren op 21-09-1690 in Overijse, België. Volgt IV-e.
2 Maria de Mesmacker, geboren op 20-03-1692 in Overijse, België. Maria is overleden.
3 Joanna de Mesmacker, geboren op 10-11-1693 in Overijse, België. Joanna is overleden.
4 Judocus de Mesmacker, geboren op 31-12-1693 in Overijse, België. Judocus is overleden.
5 Petronella de Mesmacker, geboren op 25-09-1697 in Overijse, België. Petronella is overleden.
6 Egidius de Mesmacker, geboren op 11-02-1700 in Overijse, België. Egidius is overleden.
7 Elisabeth de Mesmacker, geboren op 16-04-1702. Elisabeth is overleden.
8 Guillielmus de Mesmacker, geboren op 14-05-1706 in Overijse, België. Guillielmus is overleden.
1690Overijse-MetheusdeMemacker21Sep1690JoosdeMesackerJoannaMeerts.jpg
1745HuwelijkOverijse-MetheusdeMesmackerCatharinaMeerts13Apr1745.jpg
177 1690Overijse-MetheusdeMemacker21Sep1690JoosdeMesackerJoannaMeerts
178 1745HuwelijkOverijse-MetheusdeMesmackerCatharinaMeerts13Apr1745
IV-e Matheus de Mesmacker (afb. 177 en 178) is geboren op 21-09-1690 in Overijse, België, zoon van Joos de Mesmacker en Joanna Meerts (zie III-b). Matheus is overleden. Matheus trouwde, 54 jaar oud, op 13-04-1745 in Overijse, België met Catharina Meerts, 27 jaar oud. Zie IV-d voor persoonsgegevens van Catharina.
Kind van Matheus en Catharina: zie IV-d.
1675-DanielMeerts18Mar1675GuilielmusMeertsCatharinaHanssens.jpg
1756Overlijden-DanielMeerts9Jan1756echtgenoteCatharinaPauwels.jpg
1706Huwelijk-DanielMertsCatharinaPauwels25Jan1706.jpg
1679-CatharinaPauwels16Mei1679CorneliiPauwelsJoannaLeemans.jpg
1758Overlijden-CatharinaPauwels20Dec1758weduweDanielMeerts.jpg
179 1675-DanielMeerts18Mar1675GuilielmusMeertsCatharinaHanssens
180 1756Overlijden-DanielMeerts9Jan1756echtgenoteCatharinaPauwels
181 1706Huwelijk-DanielMertsCatharinaPauwels25Jan1706
182 1679-CatharinaPauwels16Mei1679CorneliiPauwelsJoannaLeemans
183 1758Overlijden-CatharinaPauwels20Dec1758weduweDanielMeerts
III-c Daniel Meerts (afb. 179 en 180) is geboren op 18-03-1675 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 144/277], zoon van Guilielmus Meerts (zie II-a) en Catharina Hanssens. Daniel is overleden op 09-01-1756 in Dworp, België, 80 jaar oud [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 97/192].
Notitie bij Daniel:
geboorteakte Meets
- Niet vermeld in Telling 7 Jul 1702 van Dworp, www.jammart.be/dworp.html: Vanwege zijn leeftijd. Meer informatie mbp.science.ru.nl/leo_meerts/genealogy/bel_ned/TellingDworpin1702-Meerts.html
Daniel trouwde, 30 jaar oud, op 25-01-1706 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 6/11] met Catharina Pauwels (afb. 181 t/m 183), 26 jaar oud. Catharina is geboren op 16-05-1679 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 153/294], dochter van Cornelius Pauwels en Joanna Leemmans. Catharina is overleden op 20-12-1758 in Dworp, België, 79 jaar oud [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 82/163].
Kinderen van Daniel en Catharina:
1 Elisabeth Meerts, geboren op 14-12-1708 in Dworp, België. Volgt IV-f.
2 Catharina Meerts, geboren op 26-03-1722 in Dworp, België. Volgt IV-g.
1717-JoannaCatahrinaMeets16Sep1717DanielisMeetsCatharinaPauwels.jpg
184 1717-JoannaCatahrinaMeets16Sep1717DanielisMeetsCatharinaPauwels
3 Johanna Catharina Meerts (afb. 184), geboren op 16-09-1717 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 31/58]. Johanna is overleden.
Notitie bij Johanna:
geboorteakte Meets
1711-PetronellaMeets6Aug1711DanielMeetsCatharinaPauwels.jpg
185 1711-PetronellaMeets6Aug1711DanielMeetsCatharinaPauwels
4 Petronella Meerts (afb. 185), geboren op 06-08-1711 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 18/33]. Petronella is overleden.
Notitie bij Petronella:
geboorteakte Meets
1713-CatharinaMets21Oct1713DanielisMetsCatharinaPauwels.jpg
186 1713-CatharinaMets21Oct1713DanielisMetsCatharinaPauwels
5 Catharina Meerts (afb. 186), geboren op 21-10-1713 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 23/42]. Catharina is overleden.
Notitie bij Catharina:
geboorteakte Mets
1714-JoannesMets26Nov1714DanielisMetsCatharinaPauwels.jpg
1776BuizingenOverlijden-JohannesMeerts25Feb1776.jpg
187 1714-JoannesMets26Nov1714DanielisMetsCatharinaPauwels
188 1776BuizingenOverlijden-JohannesMeerts25Feb1776
6 Joannes Meerts (afb. 187 en 188), geboren op 26-11-1714 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 25/46]. Joannes is overleden op 25-02-1776 in Buizingen, België, 61 jaar oud.
Notitie bij Joannes:
geboorteakte Mets
1728Huwelijk-DanielHanssensElisabethMeerts17Jul1728.jpg
1708-ElisabethMeers14Dec1708DanielisMeersCatharinaPauwels.jpg
1750Overlijden-ElisabethMeerts24Oct1750xDanielHanssens.jpg
189 1728Huwelijk-DanielHanssensElisabethMeerts17Jul1728
190 1708-ElisabethMeers14Dec1708DanielisMeersCatharinaPauwels
191 1750Overlijden-ElisabethMeerts24Oct1750xDanielHanssens
IV-f Elisabeth Meerts (afb. 189 t/m 191) is geboren op 14-12-1708 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 13/22], dochter van Daniel Meerts (zie III-c) en Catharina Pauwels. Elisabeth is overleden op 24-09-1750 in Dworp, België, 41 jaar oud [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 89/177].
Notitie bij Elisabeth:
- geboren Meers
- gevonden overlijden: Elisabeth Meerts echtgenote van Daniel Hansen (x 17 jul 1728) (Dworp 24 sep 1750)
- waarschijnlijk (WLM) is dit Elisabeth Meerts (* 11 sep 1708): locatie, enige Elisabeth die past wat leeftijd tot nu (aug 2000)
Elisabeth trouwde, 19 jaar oud, op 17-07-1728 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 32/62] met Daniel Hansens, 29 jaar oud. Daniel is geboren op 03-02-1699 in Dworp, België, zoon van Daniel Hansens en Joanna Maria Amelrijckx. Daniel is overleden op 02-11-1766 in Dworp, België, 67 jaar oud.
Kinderen van Elisabeth en Daniel:
1 Jacoba Hansens, geboren in Dworp, België. Jacoba is overleden op 07-01-1782 in Dworp, België.
2 Jean Daniel Hansens, geboren op 22-07-1732 in Dworp, België. Jean is overleden.
3 Joanna Hansens, geboren op 17-11-1734 in Dworp, België. Joanna is overleden.
4 Joannes Hansens, geboren op 31-01-1737 in Dworp, België. Joannes is overleden.
5 Petrus Hansens, geboren op 29-03-1740 in Dworp, België. Petrus is overleden.
6 Franciscus Hansens, geboren op 07-02-1743 in Dworp, België. Volgt V-n.
7 Catharina Hansens, geboren op 21-02-1746 in Dworp, België. Catharina is overleden.
8 Paulus Hansens, geboren op 04-05-1747 in Dworp, België. Paulus is overleden.
9 Maria Anna Hansens, geboren op 11-08-1750 in Dworp, België. Maria is overleden.
V-n Franciscus Hansens is geboren op 07-02-1743 in Dworp, België, zoon van Daniel Hansens en Elisabeth Meerts (zie IV-f). Franciscus is overleden op 05-04-1829 in Dworp, België, 86 jaar oud. Franciscus trouwde, 28 jaar oud, op 18-08-1771 in Dworp, België met Joanna Maria Vandermeren (Vermeren), 22 jaar oud. Joanna is geboren op 18-03-1749 in St.Nicolaas-Brussel, België, dochter van Guillielmus Vandermeren (Vermeren) en Maria Jacobs. Joanna is overleden op 18-02-1819 in Dworp, België, 69 jaar oud.
Kind van Franciscus en Joanna:
1 Joannes Franciscus Hanssens, geboren op 03-05-1782 in Dworp, België. Volgt VI-aa.
VI-aa Joannes Franciscus Hanssens is geboren op 03-05-1782 in Dworp, België, zoon van Franciscus Hansens (zie V-n) en Joanna Maria Vandermeren (Vermeren). Joannes is overleden op 03-12-1830 in Dworp, België, 48 jaar oud.
Beroep:
Ouvrier, papiermaker
Joannes trouwde, 39 jaar oud, op 05-02-1822 in Dworp, België met Joanna Catharina Vanobbergen, 32 jaar oud. Joanna is geboren op 30-11-1789 in Dworp, België, dochter van Joannes Baptista Vanobbergen en Barbara Denayer. Joanna is overleden op 11-07-1840 in Dworp, België, 50 jaar oud.
Beroep:
Ménagère
Kind van Joannes en Joanna:
1 Joanna Maria Hanssens, geboren op 18-03-1827 in Dworp, België. Volgt VII-ar.
VII-ar Joanna Maria Hanssens is geboren op 18-03-1827 in Dworp, België, dochter van Joannes Franciscus Hanssens (zie VI-aa) en Joanna Catharina Vanobbergen. Joanna is overleden in 1883, 55 of 56 jaar oud. Joanna trouwde, 23 jaar oud, op 19-06-1850 in Dworp, België met Daniel Algoet, 24 jaar oud. Daniel is geboren op 18-06-1826 in Dworp, België, zoon van Egidus (Gillis) Algoet en Theresia Animoen. Daniel is overleden op 28-01-1907 in st Genesius Rhode, België, 80 jaar oud.
Beroep:
landbouwer, boswachter
Kinderen van Joanna en Daniel:
1 Josephus Algoet, geboren op 15-01-1853 in Sint-Genesius-Rode, België. Volgt VIII-bf.
2 Franciscus Algoet, geboren op 07-04-1860 in Sint-Genesius-Rode, België. Volgt VIII-bg.
3 Guillaume Algoet, geboren op 20-06-1862 in Sint Genesius Rode, België. Volgt VIII-bh.
VIII-bf Josephus Algoet is geboren op 15-01-1853 in Sint-Genesius-Rode, België, zoon van Daniel Algoet en Joanna Maria Hanssens (zie VII-ar). Josephus is overleden in 1913 in Alsemberg, België, 59 of 60 jaar oud.
Beroep:
handelaar
Josephus trouwde, 30 jaar oud, op 09-04-1883 in Alsemberg, België met Ludovica Meerts, 21 jaar oud. Zie VIII-bc voor persoonsgegevens van Ludovica.
Kinderen van Josephus en Ludovica: zie VIII-bc.
VIII-bg Franciscus Algoet is geboren op 07-04-1860 in Sint-Genesius-Rode, België, zoon van Daniel Algoet en Joanna Maria Hanssens (zie VII-ar). Franciscus is overleden in 1942 in st Genesius Rhode, België, 81 of 82 jaar oud. Franciscus trouwde, 22 jaar oud, op 13-11-1882 in Alsemberg, België met Anna Marie Meerts, 23 jaar oud. Zie VIII-bb voor persoonsgegevens van Anna.
Kinderen van Franciscus en Anna: zie VIII-bb.
VIII-bh Guillaume Algoet is geboren op 20-06-1862 in Sint Genesius Rode, België, zoon van Daniel Algoet en Joanna Maria Hanssens (zie VII-ar). Guillaume is overleden op 20-06-1948 in Dworp, België, 86 jaar oud. Guillaume trouwde, 26 jaar oud, op 05-02-1889 in Dworp, België met Maria Ludovica Deneyer, 22 jaar oud. Maria is geboren op 11-06-1866 in Dworp, België, dochter van Franciscus Deneyer en Anna Maria vander Haegen. Maria is overleden.
1722-CatharinaMeerts26Mar1722DanielisMeertsCatharinaPauwels.jpg
192 1722-CatharinaMeerts26Mar1722DanielisMeertsCatharinaPauwels
IV-g Catharina Meerts (afb. 192) is geboren op 26-03-1722 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 43/83], dochter van Daniel Meerts (zie III-c) en Catharina Pauwels. Catharina is overleden. Catharina trouwde, 28 jaar oud, op 09-01-1751 in Dworp, België met Jean Baptiste Louckx. Jean is overleden.
Beroep:
Cultivateur à Dworp
Kinderen van Catharina en Jean:
1 Daniel Louckx, geboren op 12-11-1756 in Dworp, België. Volgt V-o.
1753-ElisabethLouckx22Oct1753JoisBaptisteLouckxCatharinaMerts.jpg
193 1753-ElisabethLouckx22Oct1753JoisBaptisteLouckxCatharinaMerts
2 Elisabeth Louckx (afb. 193), geboren op 22-10-1753 in Dworp,België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 140/274]. Elisabeth is overleden.
1755-JacobaLouckx17Jun1755JoannisBaptisteLouckxCatharinaMeerts.jpg
1755Overlijden-JacobaLuyck19Jun1755JoannisBaptisteLuyckCatharineMeerts.jpg
194 1755-JacobaLouckx17Jun1755JoannisBaptisteLouckxCatharinaMeerts
195 1755Overlijden-JacobaLuyck19Jun1755JoannisBaptisteLuyckCatharineMeerts
3 Jacoba Louckx (afb. 194 en 195), geboren op 17-06-1755 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 145/285]. Jacoba is overleden op 19-06-1755 in Dworp, België, 2 dagen oud [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 95/189].
4 Jeanne Louckx, geboren op 19-07-1751 in Dworp, België. Jeanne is overleden.
5 Nicolas Louckx, geboren op 09-04-1766 in Dworp, België. Nicolas is overleden op 15-02-1770 in Dworp, België, 3 jaar oud.
6 Pierre Louckx, geboren op 08-02-1761 in Dworp, België. Volgt V-p.
1756-DanielLouckx12Nov1756JoannisBaaptisteLouckxCatharineMeerts.jpg
196 1756-DanielLouckx12Nov1756JoannisBaaptisteLouckxCatharineMeerts
V-o Daniel Louckx (afb. 196) is geboren op 12-11-1756 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 151/296], zoon van Jean Baptiste Louckx en Catharina Meerts (zie IV-g). Daniel is overleden.
Beroep:
Cultivateur à Alsemberg (1807), journalier à Dworp (1819)
Daniel trouwde, 23 jaar oud, op 10-10-1780 in Dworp, België met Pétronille Derom, 26 of 27 jaar oud. Pétronille is geboren in 1753 in Sint Genesius Rode, België. Pétronille is overleden.
Notitie bij Pétronille:
- Pétronille Derong(g)e
Kinderen van Daniel en Pétronille:
1 Catherine Louckx, geboren op 06-05-1781 in Alsemberg, België. Catherine is overleden.
2 Marie Louckx, geboren op 20-04-1783 in Alsemberg, België. Volgt VI-ab.
3 Jeanne Louckx, geboren op 30-03-1785 in Alsemberg, België. Jeanne is overleden.
4 Daniel Louckx, geboren op 01-08-1787 in Dworp, België. Daniel is overleden.
5 Marie Anne Louckx, geboren op 03-10-1789 in Dworp, België. Marie is overleden.
6 Catherine Louckx, geboren op 22-02-1792 in Dworp, België. Volgt VI-ac.
7 Jean Baptiste Louckx, geboren op 06-03-1794 in Dworp, België. Jean is overleden.
8 Barbara Louckx, geboren op 05-02-1795 in Dworp, België. Barbara is overleden.
VI-ab Marie Louckx is geboren op 20-04-1783 in Alsemberg, België, dochter van Daniel Louckx (zie V-o) en Pétronille Derom. Marie is overleden. Marie trouwde, 24 jaar oud, op 17-09-1807 met Philippe Swalens, 34 jaar oud. Philippe is geboren op 25-08-1773 in Beersel, België, zoon van François Swalens en Catherine van Olbergen. Philippe is overleden.
Beroep:
Cultivateur à Beersel
VI-ac Catherine Louckx is geboren op 22-02-1792 in Dworp, België, dochter van Daniel Louckx (zie V-o) en Pétronille Derom. Catherine is overleden.
Beroep:
Ménagère
Catherine trouwde, 27 jaar oud, op 07-09-1819 in Dworp, België met Gilles Lots, 34 jaar oud. Gilles is geboren op 19-01-1785 in Dworp, België, zoon van Jacques Lots en Agnès Degreve. Gilles is overleden.
Beroep:
journalier
V-p Pierre Louckx is geboren op 08-02-1761 in Dworp, België, zoon van Jean Baptiste Louckx en Catharina Meerts (zie IV-g). Pierre is overleden na 1833, minstens 72 jaar oud.
Beroep:
Blokmaeker, journalier, laboureur, sabotier
Pierre trouwde in Dworp, België met Jeanne Catherine Denayer.
Notitie bij het huwelijk van Pierre en Jeanne:
- Het is niet helemaal zeker dat Pierre Loucks o 1671 gehuuwd is met Jeanne Catherine Denayer o 1762. Wel waarschijnlijk: locatie en leeftijd.
Jeanne is geboren in 1762 in Dworp, België, dochter van Jean Denayer en Susanne Everaerts. Jeanne is overleden op 22-09-1827, 64 of 65 jaar oud.
Kinderen van Pierre en Jeanne:
1 Pétronille Louckx, geboren op 04-08-1790 in Dworp, België. Volgt VI-ad.
2 Jeanne Louckx, geboren op 07-05-1795 in Dworp, België. Volgt VI-ae.
VI-ad Pétronille Louckx is geboren op 04-08-1790 in Dworp, België, dochter van Pierre Louckx (zie V-p) en Jeanne Catherine Denayer. Pétronille is overleden. Pétronille trouwde, 21 jaar oud, op 29-06-1812 in Dworp, België met Mathieu Deproost, 27 jaar oud. Mathieu is geboren op 14-06-1785 in Alsemberg, België, zoon van Arnoldus Deproost en Anne Marie Lenglet. Mathieu is overleden.
VI-ae Jeanne Louckx is geboren op 07-05-1795 in Dworp, België, dochter van Pierre Louckx (zie V-p) en Jeanne Catherine Denayer. Jeanne is overleden. Jeanne trouwde, 23 jaar oud, op 03-06-1818 in Dworp, België met Henri Reniers, 22 jaar oud. Henri is geboren op 28-06-1795 in Dworp, België, zoon van Michel Reniers en Elisabeth Leuners. Henri is overleden.
Kind van Jeanne en Henri:
1 Pierre Joseph Reniers, geboren op 31-03-1818 in Dworp, België. Pierre is overleden.
1686-GijsbertusMeets30Sep1686GuilielmiMeetsCatharinaHanssens.jpg
1716Overlijden-GilbertusMeets8Jan1716.jpg
1713Huwelijk-GilbertusMetsMariaStroobant12Nov1713.jpg
1678-MariaStroibans20Feb1678MechalisStroibansElisabethMesmakers.jpg
197 1686-GijsbertusMeets30Sep1686GuilielmiMeetsCatharinaHanssens
198 1716Overlijden-GilbertusMeets8Jan1716
199 1713Huwelijk-GilbertusMetsMariaStroobant12Nov1713
200 1678-MariaStroibans20Feb1678MechalisStroibansElisabethMesmakers
III-d Gijsbert Meerts (afb. 197 en 198) is geboren op 30-09-1686 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 172/333], zoon van Guilielmus Meerts (zie II-a) en Catharina Hanssens. Gijsbert is overleden op 08-01-1716 in Dworp, België, 29 jaar oud [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 122/242].
Notitie bij Gijsbert:
- geboorteakte Meets
- Niet vermeld in Telling 7 Jul 1702 van Dworp, www.jammart.be/dworp.html: Vanwege zijn leeftijd. Meer informatie mbp.science.ru.nl/leo_meerts/genealogy/bel_ned/TellingDworpin1702-Meerts.html
Gijsbert trouwde, 27 jaar oud, op 26-11-1713 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 16/30] met Maria Stroobant (afb. 199 en 200), 35 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gijsbert en Maria:
- Huwelijk gevonden van Gilbertus Mets met Maria Stroobant.
Maria is geboren op 20-02-1678 [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 151/291], dochter van [waarschijnlijk] Michael Stroobant en [waarschijnlijk] Elsisabeth Mesmakers. Maria is overleden.
Notitie bij Maria:
- WLM Oct 2016: Mogelijke geboortedatum 20 Feb 1678 Dworp, ouders: Michael Stroibans x Elisabeth Mosselsmans. De enige Maria gevonden in Dworp, waar de leefijd van past.
1691-ElisabethMeerts26Aug1691GuililmusMeertsCatharinaHanssens.jpg
201 1691-ElisabethMeerts26Aug1691GuililmusMeertsCatharinaHanssens
III-e Elisabeth Meerts (afb. 201) is geboren op 26-08-1691 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 181/348], dochter van Guilielmus Meerts (zie II-a) en Catharina Hanssens. Elisabeth is overleden.
Notitie bij Elisabeth:
geboorteakte Meets
Elisabeth trouwde met Jan van Cutsom (afb. 8).
Notitie bij het huwelijk van Elisabeth en Jan:
Huwelijk uit Erfgenamen van Guillaune Meerts 10Sep1715 (Inventaris van de Griffie van de Heerlijkheid Esselt-Dworp)
Jan is overleden.
1618-FranciscusMeerts6Nov1618.jpg
202 1618-FranciscusMeerts6Nov1618
II-b Franciscus Meerts (afb. 202) is geboren op 06-11-1618 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 17/26], zoon van Andreas Meerts (zie I) en Anna Hanssens. Franciscus is overleden vóór 1663, ten hoogste 45 jaar oud. Franciscus trouwde met Margarite Marischael. Margarite is geboren omstreeks 1620. Margarite is overleden vóór 1663, ten hoogste 43 jaar oud.
Kinderen van Franciscus en Margarite:
1646.01-FransiscusMeerts1Jan1646FransisciMeertsMargaretaMarishal.jpg
203 1646.01-FransiscusMeerts1Jan1646FransisciMeertsMargaretaMarishal
1 Franciscus Meerts (afb. 203), geboren op 01-01-1646 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 74/139]. Franciscus is overleden.
Notitie bij Franciscus:
geboorteakte Meets
1649.03-ChristianusMeerts11Mei1649.jpg
204 1649.03-ChristianusMeerts11Mei1649
2 Christianus Meerts (afb. 204), geboren op 11-05-1649 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 82/155]. Christianus is overleden.
Notitie bij Christianus:
door JJM naam gelezen als Cristiane. In overzicht Dworp: Cristianus (WLM). In doopboek Dworp Christianus (WLM Aug 2016)
geboorteakte Meets
1626.01-ChristinaMeerts2Feb1626GetuigeMichaelisMeerts.jpg
205 1626.01-ChristinaMeerts2Feb1626GetuigeMichaelisMeerts
II-c Christina Meerts (afb. 205) is geboren op 02-02-1626 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 34/59], dochter van Andreas Meerts (zie I) en Anna Hanssens. Christina is overleden vóór 1663, ten hoogste 37 jaar oud.
Notitie bij Christina:
moeder is vermeld als Maria in geboort akte.
geboorte akte Meets
Christina trouwde met Michaelis Peeteroens. Michaelis is een zoon van Henricus Peetroons en Anna Strijckers.
Kinderen van Christina en Michaelis:
1 Henricus Peetroons, geboren op 27-07-1653 in Dworp, België. Volgt III-f.
1655.01-AnnaPeeteroens6Mei1655MichalisPeeteroensChristineMeertsGetuigeAndreasMeerts.jpg
206 1655.01-AnnaPeeteroens6Mei1655MichalisPeeteroensChristineMeertsGetuigeAndreasMeerts
2 Anna Peeteroens (afb. 206), geboren op 06-05-1655 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 95/181]. Anna is overleden.
3 Petrus Peetroons, geboren op 18-10-1657 in Dworp, België. Volgt III-g.
1661.02-CatharinaMeerts11Jul1661MichaelisPetroensChristineMeerts.jpg
207 1661.02-CatharinaMeerts11Jul1661MichaelisPetroensChristineMeerts
4 Catharina Peetroons (afb. 207), geboren op 11-07-1661 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 107/205]. Catharina is overleden.
1653.02-HenricusPeeteroens27Jul1653MichailisPeetreroensChristineMeerts.jpg
208 1653.02-HenricusPeeteroens27Jul1653MichailisPeetreroensChristineMeerts
III-f Henricus Peetroons (afb. 208) is geboren op 27-07-1653 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagiina 90/170], zoon van Michaelis Peeteroens en Christina Meerts (zie II-c). Henricus is overleden. Henricus trouwde met Judoca Winderick. Judoca is geboren in 1651, dochter van Sébastien Windericx en Elisabeth Reep. Judoca is overleden.
Kind van Henricus en Judoca:
1 Guillaume Peetroons, geboren op 08-06-1683 in Dworp, België. Volgt IV-h.
IV-h Guillaume Peetroons is geboren op 08-06-1683 in Dworp, België, zoon van Henricus Peetroons (zie III-f) en Judoca Winderick. Guillaume is overleden. Guillaume trouwde, 30 jaar oud, op 23-02-1653 in Dworp, België met Alexandrine Wittebol, ongeveer 17 jaar oud. Alexandrine is geboren omstreeks 1670. Alexandrine is overleden op 23-02-1746 in Dworp, België, ongeveer 76 jaar oud.
Kinderen van Guillaume en Alexandrine:
1 Jacoba Peetroons, geboren op 11-02-1698 in Dworp, België. Volgt V-q.
2 Marie Peetroons, geboren op 06-02-1713 in Dworp, België. Volgt V-r.
V-q Jacoba Peetroons is geboren op 11-02-1698 in Dworp, België, dochter van Guillaume Peetroons (zie IV-h) en Alexandrine Wittebol. Jacoba is overleden op 12-03-1776 in Dworp, België, 78 jaar oud. Jacoba trouwde, 26 jaar oud, op 25-10-1724 in Dworp, België met Antonius Janssens. Antonius is overleden na 1742 in Dworp, België.
V-r Marie Peetroons is geboren op 06-02-1713 in Dworp, België, dochter van Guillaume Peetroons (zie IV-h) en Alexandrine Wittebol. Marie is overleden. Marie trouwde, 17 jaar oud, op 07-02-1730 in Dworp, België met Jean Demol. Jean is overleden.
Kinderen van Marie en Jean:
1 Hiérominus Demol, geboren op 16-08-1731 in Dworp, België. Volgt VI-af.
2 Guillaume Demol, geboren op 21-01-1736 in Dworp, België. Guillaume is overleden.
3 Emerentia Demol, geboren op 12-02-1738 in Dworp, België. Emerentia is overleden.
4 Judocus Demol, geboren op 08-05-1741 in Dworp, België. Judocus is overleden.
5 Anne Demol, geboren op 27-01-1745 in Dworp, België. Anne is overleden.
VI-af Hiérominus Demol is geboren op 16-08-1731 in Dworp, België, zoon van Jean Demol en Marie Peetroons (zie V-r). Hiérominus is overleden op 18-05-1782 in Dworp, België, 50 jaar oud. Hiérominus trouwde, 15 jaar oud, op 14-06-1747 in Buizingen, België met Anne Speeckaert, 23 jaar oud. Anne is geboren op 18-03-1724 in Dworp, België, dochter van Jean Speeckaert en Antoinette Busslot. Anne is overleden op 25-12-1787 in Dworp, België, 63 jaar oud.
Notitie bij Anne:
- fille posthume de Jean
Kinderen van Hiérominus en Anne:
1 Simon Demol, geboren op 18-02-1750 in Dworp, België. Volgt VII-as.
2 Egide Demol, geboren in 1752 in Dworp, België. Egide is overleden.
3 Anne Marie Demol, geboren in 1759 in Dworp, België. Volgt VII-at.
4 Joachim Demol, geboren op 08-04-1762 in Dworp, België. Volgt VII-au.
VII-as Simon Demol is geboren op 18-02-1750 in Dworp, België, zoon van Hiérominus Demol (zie VI-af) en Anne Speeckaert. Simon is overleden op 19-12-1815 in Dworp, België, 65 jaar oud. Simon trouwde met Elisabeth Wauters.
VII-at Anne Marie Demol is geboren in 1759 in Dworp, België, dochter van Hiérominus Demol (zie VI-af) en Anne Speeckaert. Anne is overleden.
Beroep:
Ménagère
Anne trouwde, 28 of 29 jaar oud, op 25-05-1788 in Dworp, België met Jean Baptiste Loeckx, 31 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Anne en Jean:
- Joachim Demol curateur de Anne Marie
Jean is geboren op 19-10-1756 in Alsemberg, België, zoon van Christiaenen Loeckx en Josine Debeer. Jean is overleden op 30-11-1846 in Dworp, België, 90 jaar oud.
Notitie bij Jean:
- Jean Baptiste Louckx, Loockx, Louchs, Loocx, Loockx
- domicilié à Hall en 1786
Beroep:
Journalier (1786), ouvrier papetier
Kinderen van Anne en Jean:
1 Anne Catherine Loeckx, geboren op 27-06-1789 in Alsemberg, België. Anne is overleden.
2 Jean Francois Loeckx, geboren op 25-10-1790 in Dworp, België. Volgt VIII-bi.
3 Marie Anne Loeckx, geboren op 21-12-1793 in Dworp, België. Marie is overleden.
VIII-bi Jean Francois Loeckx is geboren op 25-10-1790 in Dworp, België, zoon van Jean Baptiste Loeckx en Anne Marie Demol (zie VII-at). Jean is overleden.
Beroep:
Ouvrier papetier, laboureur (1842)
Jean trouwde, 22 jaar oud, op 01-03-1813 in Dworp, België met Victoria Sigaer, 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jean en Victoria:
- Geboren Brussel, Belgique (Notre Dame du Finistère)
Victoria is geboren op 02-10-1784 in Brussel, België. Victoria is overleden.
Beroep:
Laboureuse
Kinderen van Jean en Victoria:
1 Jean Baptiste Loeckx, geboren op 10-03-1814 in Dworp, België. Volgt IX-ba.
2 Charles Loeckx, geboren op 31-07-1822 in Dworp, België. Volgt IX-bb.
IX-ba Jean Baptiste Loeckx is geboren op 10-03-1814 in Dworp, België, zoon van Jean Francois Loeckx (zie VIII-bi) en Victoria Sigaer. Jean is overleden.
Beroep:
Laboureur
Jean trouwde, 28 jaar oud, op 11-06-1842 in Dworp, België met Françoise Vanvolsem, 28 jaar oud. Françoise is geboren op 13-03-1814 in Dworp, België. Françoise is overleden.
Notitie bij Françoise:
- Françoise Vanvolxum
Beroep:
Journalière
IX-bb Charles Loeckx is geboren op 31-07-1822 in Dworp, België, zoon van Jean Francois Loeckx (zie VIII-bi) en Victoria Sigaer. Charles is overleden.
Beroep:
Ouvrier
Charles trouwde, 25 jaar oud, op 07-06-1848 in Dworp, België met Anna Catharina Denayer, 27 jaar oud. Anna is geboren op 20-05-1821 in Sint Genesius Rode, België. Anna is overleden.
VII-au Joachim Demol is geboren op 08-04-1762 in Dworp, België, zoon van Hiérominus Demol (zie VI-af) en Anne Speeckaert. Joachim is overleden. Joachim trouwde, 26 of 27 jaar oud, in 1789 in Alsemberg, België met Marie Anne Vandergught.
1657-PetrusPetroens18Oct1657MichaelsiPetroensChristineMeerts.jpg
209 1657-PetrusPetroens18Oct1657MichaelsiPetroensChristineMeerts
III-g Petrus Peetroons (afb. 209) is geboren op 18-10-1657 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 99/189], zoon van Michaelis Peeteroens en Christina Meerts (zie II-c). Petrus is overleden. Petrus trouwde met Christine Boon.
Notitie bij het huwelijk van Petrus en Christine:
- Christine Boens, Augustine, BOON
Kinderen van Petrus en Christine:
1 Egide Peetroons, geboren op 28-02-1678 in Dworp, België. Egide is overleden.
2 Michel Peetroons, geboren op 18-04-1683 in Dworp, België. Volgt IV-i.
IV-i Michel Peetroons is geboren op 18-04-1683 in Dworp, België, zoon van Petrus Peetroons (zie III-g) en Christine Boon. Michel is overleden. Michel trouwde met Marie Hanssens. Marie is geboren omstreeks 1685. Marie is overleden.
Kinderen van Michel en Marie:
1 Pierre Peetroons, geboren op 06-02-1712 in Dworp, België. Volgt V-s.
2 Marie Peetroons, geboren op 11-06-1714 in Doworp, België. Marie is overleden.
V-s Pierre Peetroons is geboren op 06-02-1712 in Dworp, België, zoon van Michel Peetroons (zie IV-i) en Marie Hanssens. Pierre is overleden.
Notitie bij Pierre:
autres parents possibles : Judocus Peetroons x Vanpraet Catherine pour une naissance le 21 juillet 1716.
Pierre trouwde, 23 jaar oud, op 08-05-1735 in Dworp, België met Marie Petroons, 20 jaar oud. Marie is geboren op 11-06-1714 in Dworp, België, dochter van [waarschijnlijk] Judocus Petroons en [waarschijnlijk] Catharina Vanpraet. Marie is overleden.
Notitie bij Marie:
autres parents possibles : Judocus Peetroons x Vanpraet Catherine pour une naissance le 21 juillet 1716.
Kind van Pierre en Marie:
1 Jeanne Catharine Peetroons, geboren op 11-01-1750 in Dworp, België. Volgt VI-ag.
VI-ag Jeanne Catharine Peetroons is geboren op 11-01-1750 in Dworp, België, dochter van Pierre Peetroons (zie V-s) en Marie Petroons. Jeanne is overleden op 07-11-1818 in Dworp, België, 68 jaar oud. Jeanne trouwde, 20 jaar oud, op 05-05-1770 in Dworp, België met Jean Devillé, 22 jaar oud. Jean is geboren op 06-10-1747 in Dworp, België, zoon van Michel Devillé en Christine Vansintjan. Jean is overleden.
Kind van Jeanne en Jean:
1 Jean Michel Devillé, geboren op 21-02-1771 in Dworp, België. Volgt VII-av.
VII-av Jean Michel Devillé is geboren op 21-02-1771 in Dworp, België, zoon van Jean Devillé en Jeanne Catharine Peetroons (zie VI-ag). Jean is overleden op 25-04-1843 in Dworp, België, 72 jaar oud.
Beroep:
Journalier, laboureur
Jean trouwde, 34 jaar oud, op 26-09-1805 in Alsemberg, België met Catherine Hollemans, 25 jaar oud. Catherine is geboren op 26-09-1780 in Alsemberg, België. Catherine is overleden.
Beroep:
Laboureuse
1623-MariaDenayer2Feb1623EgidiusDenayerAdrienneLocus.jpg
210 1623-MariaDenayer2Feb1623EgidiusDenayerAdrienneLocus
II-d Mattheus Meerts (afb. 2) is geboren omstreeks 1613, zoon van Andreas Meerts (zie I) en Anna Hanssens. Mattheus is overleden.
Notitie bij Mattheus:
- Mathias
- Volgens Jean Denayer 2x getrouwd.gw.geneanet.org/jdenayer?iz=3&n=meerts&oc=1&p=mattheus
- Hij is geboren voor 1614 (begin doopboeken Dworp) en al zijn kinderen zijn in Dworp geboren. (WLM Sep 2016)

Jean Denayer(Feb 2018): In de inventaris van de griffie van de Heerlijkheid Esselt-Dworp vinden we in de Nalatenschapsakte van Andreas Meerts Mathys vermeld als zoon van Andreas Meerts x Anna Hanssens.
Het eerste kind van Matheus Meerts en Maria Denayer is op 11 juli 1646 geboren te Dworp en krijgt Andreas als voornaam.
Peter: Andreas Meerts, grootvader van het kind
Meter: Anna De Strijker, echtgenote van Daniel Hanssens
Op de geboortedatum van zijn eerste kind is Mattheus dus 33 jaar oud zijn.
Mattheus:
(1) trouwde met Maria Denayer (afb. 210). Maria is geboren op 12-02-1623 in Dworp, België, dochter van Egidius (Gillis) Denayer en Adriana Locus. Maria is overleden in 1678, 54 of 55 jaar oud.
(2) trouwde met Joanna Vandenbosch. Joanna is geboren omstreeks 1630 in Dworp, België. Joanna is overleden.
Notitie bij Joanna:
- ook gevonden Maria den bosch (o ca 1630) x Mathias Meerts (o ca 1630)
Kinderen van Mattheus en Maria:
1 Egidius Meerts, geboren op 18-05-1651 in Dworp, België. Volgt III-h.
1646.02-AndreasMeerts11Jul1646MattheusMeertsMariaDenayerGetuigeAndreasMeerts.jpg
211 1646.02-AndreasMeerts11Jul1646MattheusMeertsMariaDenayerGetuigeAndreasMeerts
2 Andreas Meerts (afb. 211), geboren op 11-07-1646 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 75/142]. Andreas is overleden.
Notitie bij Andreas:
geboorteakte Meets
Kinderen van Mattheus en Joanna:
1658.04JoannesMeerts27Mei1658MatthhiasMeertsJoannesvandenBosch.jpg
212 1658.04JoannesMeerts27Mei1658MatthhiasMeertsJoannesvandenBosch
3 Joannes Meerts (afb. 212), geboren op 27-05-1658 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 101/192]. Joannes is overleden.
Notitie bij Joannes:
geboorteakte Meets
4 Elisabeth Meerts, geboren op 17-05-1656 in Dworp, België. Volgt III-i.
1661-HieronimusMeerts14Jul1661MathiasMeertsJoannavandenBosch.jpg
213 1661-HieronimusMeerts14Jul1661MathiasMeertsJoannavandenBosch
5 Hieronimus Meerts (afb. 213), geboren op 14-07-1661 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 107/205]. Hieronimus is overleden.
Notitie bij Hieronimus:
geboorteakte Meets
1664-GuilielmusMeerts20Jan1664MathiasMeertsJoannaVandenbosch.jpg
214 1664-GuilielmusMeerts20Jan1664MathiasMeertsJoannaVandenbosch
6 Guillaume Meerts (afb. 214), geboren op 20-01-1664 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 113/215]. Guillaume is overleden.
1651.02-EgidiusMeerts18Mei1651.jpg
1726Overlijden-EgidiusMeedts17Sep1726.jpg
1653Uccle-AnnaPletinckx4Dec1653GuilielmusPletinckxCatharinaVleminckx.jpg
1698HuwelijkStPietersLeeuw-EgidiusMeertsAdrianaMeremans13Ayg1698.jpg
1661StPietersLeeuw-AdrianaMeremans30Mar1661.jpg
1730Overlijden-AdrianaMeremans23Feb1730.jpg
215 1651.02-EgidiusMeerts18Mei1651
216 1726Overlijden-EgidiusMeedts17Sep1726
217 1653Uccle-AnnaPletinckx4Dec1653GuilielmusPletinckxCatharinaVleminckx
218 1698HuwelijkStPietersLeeuw-EgidiusMeertsAdrianaMeremans13Ayg1698
219 1661StPietersLeeuw-AdrianaMeremans30Mar1661
220 1730Overlijden-AdrianaMeremans23Feb1730
AdrianaMeremans17Mei1727Page2.jpg
AdrianaMeremans17Mei1727Page1.jpg
221 AdrianaMeremans17Mei1727Page2
222 AdrianaMeremans17Mei1727Page1
III-h Egidius Meerts (afb. 215 en 216) is geboren op 18-05-1651 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 85/161], zoon van Mattheus Meerts (zie II-d) en Maria Denayer. Egidius is overleden op 17-09-1726 in Dworp, België, 75 jaar oud [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 133/264].
Notitie bij Egidius:
Kroniek (Jean Denayer gw.geneanet.org/jdenayer?lang=nl&iz=3&p=egidius&n=meerts):
- 16/04/1698: Huwelijk van Egidius Meerts, oudste zoon van Egidius en Anna Pletinckx, met Elisabeth De Blander
- 21/02/1701: Lening van het echtpaar Meerts-De Blander aan Guilliam Vanderbruggen. Vader Gillis stelt zich borg voor zijn zoon Egidius en zijn schoondochter Elisabeth.
- 17/09/1726: Overlijden van Egidius Meerts, echtgenoot van Adriana Meremans.
- 24/02/1727: Huwelijk van Hieronimus Meerts met Catharina Asselberghs
- 17/05/1727: Akte van overdracht van goederen van Adriana Meremans aan Jeronimus Meerts en Catharina Asselbergs.
- 10/03/1730: Jeronimus Meerts koopt het kindsdeel van zijn broer en zusters in de molen van zijn ouders Gillis Meerts en Anna Pletinckx. Jeronimus Meerts en Catharina Asselberghs betalen er 2.000 gulden voor, geld dat ze ontlenen van de bankier Nobertus Dannoot De papiermolen met zijn toebehoren wordt in onderpand gegeven
- 22/03/1730 : Overlijden van Adriana Meremans te Dworp (begraven op 23/02/1730)
mbp.science.ru.nl/leo_meerts/genealogy/bel_ned/EgidiusMeerts-AnnaPletinckx/EgidiusMeerts-AnnaPletinckxVersie2-1.html
- In Telling 7 Jul 1702 van Dworp, www.jammart.be/dworp.html : Nummer 95: Gillis Meerts, papiermaecker. Meer informatie mbp.science.ru.nl/leo_meerts/genealogy/bel_ned/TellingDworpin1702-Meerts.html
Beroep:
Ouvrier papetier
Egidius:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 06-07-1675 in Uccle, België met Anna Pletinckx (afb. 217), 21 jaar oud. Anna is geboren op 04-12-1653 in Uccle, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 24/84], dochter van Guilielmus Pletinckx en Catharina Vleminckx. Anna is overleden.
(2) trouwde, 47 jaar oud, op 13-08-1698 in St.Pieters Leeuw, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 247/476] met Adriana Meremans (afb. 218 t/m 222), 37 jaar oud. Adriana is geboren op 30-03-1661 in St.Pieters Leeuw, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie Pagina 124]. Adriana is overleden op 22-02-1730 in Dworp, België, 68 jaar oud [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 112/223].
Notitie bij Adriana:
Geen geboorte gevonden in Dworp, Alsemberg en Beersel (WLM Dec 2016)

Wel huwelijk gevonden Adrienne Meremans x Egidius Meerts 13 Aug 1698 in St. Pieters Leeuw. Ook een geboorte datum van Adrienne (* 30 Mei 1661). Microfiches_Rijksarchief_Belgie Pagina 124
De oorspronkelijke geboorteakte is heel slecht te lezen en het niet zeker of dat die van Adriana is: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 191/119 en de scan 1661StPietersLeeuw-AdrianaMeremans30Mar1661.jpg. Het is mogelijk dat hier staat ... dochter Petri Bosmans et Anna de ... Als getuige staat vermeld ... Meremans

Er is nog een eerder huwelijk van Adrienne Meremans x Adrien Clemens op 4 Sep 1653 ook in St. Pieters Leeuw. Dieze laatste Adrienne moet is echter een andere zijn (* 23 Nov 1618) Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 55/108.
Adrianna is daar waarschjinlijk ook geboren (nog te controleren WLM Dec 2016)

Acte van overdracht van goederen (17-5-1727) van Adriana Meremans, weduwe van Gillis Meerts
- Adriana Meremans, weduwe van Gillis Meerts draagt alle haar bezittingen over aan "Jeronimus Meerts, haere SchoonSone ... en Catharina Asselberghs, sijne huisvrouw".
- "Wijlen haere man als beschaedighde Borg voor Gillis Meerts, haar anderen SchoonSone ende Elisabeth de Blander, sijne huisvrouw".

In België wordt het woord "Schoonzoon" (letterlijk vertaald van het Frans: Beau-fils) gebruikt voor:
de man van je dochter. ( = schoonzoon, son-in-law)
de zoon van je echtgenoot (of echtgenote), geboren uit een ander huwelijk of relatie. (= stiefzoon, stepson)
Adriana Merremans is dus de stiefmoeder van Jeronimus en Gillis (Egidius) Meerts. Hun moeder is Anna Pletinckx.

Adriana Meremans, weduwe van Gillis Meerts draagt alle haar bezittingen over aan Jeronimus Meerts, haar stiefzoon, en Catharina Asselberghs: Adriana draagt al haar bezittingen over aan Jeronimus, zijnde huisraad, bedden, pannen, potten, 2 koeien, hooi, stro, hout en de som van 160 fl., de helft van 320 fl., die haar man als beschadigde borg voor Gillis Meerts, haar andere stiefzoon en Elisabeth de Blander, zijn vrouw, heeft moeten betalen aan Guillam vander Brugge, volgens het contract van 21-2-1701. In ruil hiervoor moeten Jeronimus en zijn vrouw Adriana onderhouden tot haar dood en voor haar begrafenis zorgen.
Kinderen van Egidius en Anna:
1 Egidius Meerts, geboren op 17-05-1676 in Uccle, België. Volgt IV-j.
2 Hieronimus (Jeronimus) Meerts, geboren op 17-12-1691 in Dworp, België. Volgt IV-k.
1679-FranciscusMiets11Feb1679EgidiiMietsAnnaPletiinx.jpg
223 1679-FranciscusMiets11Feb1679EgidiiMietsAnnaPletiinx
3 Franciscus Meerts (afb. 223), geboren op 11-02-1679 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 152/293]. Franciscus is overleden.
Notitie bij Franciscus:
geboorteakte Miets
4 Elizabeth Meerts, geboren op 10-04-1681 in Dworp, België. Volgt IV-l.
5 Catharina Meerts, geboren op 25-11-1683 in Dworp, België. Volgt IV-m.
6 Maria Anna Meerts, geboren omstreeks 1685. Volgt IV-n.
7 Joanna Meerts, geboren op 27-08-1686 in Dworp, België. Volgt IV-o.
8 Laurentia Meerts, geboren op 27-12-1688 in Dworp, België. Volgt IV-p.
1676Uccle-EgidiusMeerts17Mei1676EgidiusMeertsAnnaPletinckx.jpg
1697Huwelijk-EgidiusMeetsElisabethDeblander26Apr1697.jpg
1675-ElisabethdeBlander27Jan1675AdrianusdeBlanderElisabethvanElsewijck.jpg
1741Overlijden-ElisabethaDeblandel10Aug1741.jpg
224 1676Uccle-EgidiusMeerts17Mei1676EgidiusMeertsAnnaPletinckx
225 1697Huwelijk-EgidiusMeetsElisabethDeblander26Apr1697
226 1675-ElisabethdeBlander27Jan1675AdrianusdeBlanderElisabethvanElsewijck
227 1741Overlijden-ElisabethaDeblandel10Aug1741
IV-j Egidius Meerts (afb. 224) is geboren op 17-05-1676 in Uccle, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 34/34], zoon van Egidius Meerts (zie III-h) en Anna Pletinckx. Egidius is overleden op 17-06-1755 in Dworp, België, 79 jaar oud.
Notitie bij Egidius:
- Acte van overdracht van goederen (17-5-1727) van Adriana Meremans, weduwe van Gillis Meerts, aan Jeronimus Meerts, haar zoon, en Catharina Asselberghs: Adriana draagt al haar bezittingen over aan Jeronimus, zijnde huisraad, bedden, pannen, potten, 2 koeien, hooi, stro, hout en de som van 160 fl., de helft van 320 fl., die haar man als beschadigde borg voor Gillis Meerts, haar andere zoon en Elisabeth de Blander, zijn vrouw, heeft moeten betalen aan Guillam vander Brugge, volgens het contract van 21-2-1701. In ruil hiervoor moeten Jeronimus en zijn vrouw Adriana onderhouden tot haar dood en voor haar begrafenis zorgen.
- In Telling 7 Jul 1702 van Dworp, www.jammart.be/dworp.html : Nummer 96: Gillis Meerts den jongen. Meer informatie mbp.science.ru.nl/leo_meerts/genealogy/bel_ned/TellingDworpin1702-Meerts.html
Egidius trouwde, 20 jaar oud, op 26-04-1697 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 2/3] met Elizabeth de Blander (afb. 225 t/m 227), 22 jaar oud. Elizabeth is geboren op 27-01-1675 in Dworp, België, dochter van Adrianus de Blander en Elisabetha van Elewijck. Elizabeth is overleden op 10-08-1741 in Dworp, België, 66 jaar oud [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 100/199].
Kinderen van Egidius en Elizabeth:
1 Christianus Meerts, geboren op 02-04-1710 in Dworp, België. Volgt V-t.
2 David Meerts, geboren op 23-07-1701 in Dworp, België. Volgt V-u.
1697-EgidiusMeets19Apr1697EgidijMeetsElisabethDeblander.jpg
228 1697-EgidiusMeets19Apr1697EgidijMeetsElisabethDeblander
3 Egidius Meerts (afb. 228), geboren op 14-04-1697 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 199/386]. Egidius is overleden vóór 1699, ten hoogste 2 jaar oud.
Notitie bij Egidius:
- geboorteakte Meets
- Geen overlijden gevonden na 1714 (start overlijdensboeken) in Dworp, verder is jongere broer (* 1699) ook Egidius genoemd
4 Egidius Meerts, geboren op 19-08-1699 in Dworp, België. Volgt V-v.
5 Guillaumus Meerts, geboren op 17-09-1703 in Dworp, België. Volgt V-w.
1707-8Feb1707EgidiiMeersElisabetheDeblander.jpg
229 1707-8Feb1707EgidiiMeersElisabetheDeblander
6 Meerts (afb. 229), levenloos geboren kind, geboren op 02-02-1707 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 8/13].
Notitie:
geboorteakte Meers
7 Maria Anna Meerts, geboren op 31-12-1713 in Dworp, België. Volgt V-x.
1717-MadalenaMeets29Jan1717EgidiiMeetsElisabethDeblander.jpg
230 1717-MadalenaMeets29Jan1717EgidiiMeetsElisabethDeblander
8 Madelena Meerts (afb. 230), geboren op 21-01-1717 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 29/55]. Madelena is overleden.
Notitie bij Madelena:
geboorteakte Meets
1710-ChristianusMeerts2Apr1710EgidiiMeertsElisabethDeblander.jpg
1795Overlijde-ChristianusMeerts22Jan1795.jpg
1741Huwelijk-ChristianusMeedtsBarbaraLissens4Jul1741.jpg
1775Overlijden-BarbaraLissens3Jul1775EchtgChristianiMeerts.jpg
1775Huwelijk-ChristianusMeertsCatharinaBorremnans3Oct1775.jpg
1800Overlijden-CatharinaBorremans3Mar1800weduweChristianiMeerts.jpg
231 1710-ChristianusMeerts2Apr1710EgidiiMeertsElisabethDeblander
232 1795Overlijde-ChristianusMeerts22Jan1795
233 1741Huwelijk-ChristianusMeedtsBarbaraLissens4Jul1741
234 1775Overlijden-BarbaraLissens3Jul1775EchtgChristianiMeerts
235 1775Huwelijk-ChristianusMeertsCatharinaBorremnans3Oct1775
236 1800Overlijden-CatharinaBorremans3Mar1800weduweChristianiMeerts
V-t Christianus Meerts (afb. 231 en 232) is geboren op 02-04-1710 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 28/16], zoon van Egidius Meerts (zie IV-j) en Elizabeth de Blander. Christianus is overleden op 22-01-1795 in Dworp, België, 84 jaar oud [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 61/121].
Notitie bij Christianus:
geboorteakte Meets
Christianus:
(1) trouwde, 31 jaar oud, op 04-07-1741 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 43/84] met Barbara Lissens (afb. 233 en 234), ongeveer 31 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Christianus en Barbara:
geen geboorte gevonden in Dworp (WLM dec 2016)
Barbara is geboren omstreeks 1710. Barbara is overleden op 03-07-1775 in Dworp, België, ongeveer 65 jaar oud [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 8/14].
(2) trouwde, 65 jaar oud, op 03-10-1775 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 110/214] met Catharina Borremans (afb. 235 en 236), ongeveer 25 jaar oud. Catharina is geboren omstreeks 1750 in Beersel, België. Catharina is overleden op 10-03-1800 in Dworp, België, ongeveer 50 jaar oud [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 89/174].
Notitie bij Catharina:
geen geboorte gevonden in Beersel en Dworp (WLM dec 2016)
Kinderen van Christianus en Catharina:
1 Joannes Baptist Meerts, geboren op 27-05-1786 in Dworp, België. Volgt VI-ah.
1780-CatharinaMeets24Feb1780ChristianiMeetsCathrinaBorrenans.jpg
237 1780-CatharinaMeets24Feb1780ChristianiMeetsCathrinaBorrenans
2 Catharina Meerts (afb. 237), geboren op 24-02-1780 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie Pagina 49/93]. Catharina is overleden.
Notitie bij Catharina:
geboorteakte Meets
1789-BarbaraMeerts12Feb1789ChristianiMeertsCatharinaBorremans.jpg
1791Overlijden-BarbaraMeerts12Aug1791filiaChristianiMeertsCatharinaBorremans.jpg
238 1789-BarbaraMeerts12Feb1789ChristianiMeertsCatharinaBorremans
239 1791Overlijden-BarbaraMeerts12Aug1791filiaChristianiMeertsCatharinaBorremans
3 Barbara Meerts (afb. 238 en 239), geboren op 12-02-1789 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie Pagina 114/223]. Barbara is overleden op 12-08-1791 in Dworp, België, 2 jaar oud [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 49/96].
1793-JoannaCatherinaMeerts5Jan1793ChristianiMeertsCatharinaBorremans.jpg
1794Overlijden-JoannaCatherinaMeerts3Sep1794filiaChristianiMeertsCatherinaBorremans.jpg
240 1793-JoannaCatherinaMeerts5Jan1793ChristianiMeertsCatharinaBorremans
241 1794Overlijden-JoannaCatherinaMeerts3Sep1794filiaChristianiMeertsCatherinaBorremans
4 Johanna Catherina Meerts (afb. 240 en 241), geboren op 05-01-1793 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie Pagina 144/284]. Johanna is overleden op 03-09-1794 in Dworp, België, 1 jaar oud [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 60/118].
1786-JoannesBaptistaMeerts27Mei1786ChristianiMeertsCatharinaBorremans.jpg
242 1786-JoannesBaptistaMeerts27Mei1786ChristianiMeertsCatharinaBorremans
VI-ah Joannes Baptist Meerts (afb. 242) is geboren op 27-05-1786 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie Pagina 92/179], zoon van Christianus Meerts (zie V-t) en Catharina Borremans. Joannes is overleden op 15-09-1840 in Hoves, België, 54 jaar oud. Joannes trouwde, 27 jaar oud, op 13-03-1814 in Hoves, België met Célestine Mol, 21 jaar oud. Célestine is geboren op 21-06-1792 in Hoves, België, dochter van Jean Joseph Mol en Marie Therese Ravacle. Célestine is overleden op 29-10-1870 in Hoves, België, 78 jaar oud.
Beroep:
fileuse
Kinderen van Joannes en Célestine:
1 Leopold Francois Meerts, geboren op 30-09-1820 in Hoves, België. Volgt VII-aw.
2 Ferdinand Meerts, geboren op 30-05-1813 in Hoves, België. Ferdinand is overleden.
Notitie bij Ferdinand:
- geboren Mol, erkend bij huwelijk van Jean Babtist Meerts en Celestine Mol
3 Sophie Julie Meerts, geboren op 24-09-1815 in Hoves, België. Sophie is overleden op 23-12-1902 in Brussel, België, 87 jaar oud.
Notitie bij Sophie:
- overlijdensakte nr 4092/1902.
4 Pierre Joseph Meerts, geboren op 08-04-1829 in Hoves, België. Volgt VII-ax.
5 Josephine Meerts, geboren op 23-09-1818 in Hoves, België. Josephine is overleden op 05-04-1819 in Hoves, België, 6 maanden oud.
6 Marie Odile Meerts, geboren op 20-10-1823 in Hoves, België. Marie is overleden.
7 Pierre Joseph Meerts, geboren op 30-06-1826 in Hoves, België. Pierre is overleden op 28-11-1828 in Hoves, België, 2 jaar oud.
8 Alfonse Leopold Meerts, geboren op 06-12-1834 in Hoves, België. Alfonse is overleden op 06-08-1838 in Hoves, België, 3 jaar oud.
VII-aw Leopold Francois Meerts is geboren op 30-09-1820 in Hoves, België, zoon van Joannes Baptist Meerts (zie VI-ah) en Célestine Mol. Leopold is overleden op 21-05-1898 in Chevennes, Aisne, Picardie, Frankrijk, 77 jaar oud.
Beroep:
domestique
Leopold trouwde, 25 jaar oud, op 13-11-1845 in Neufvilles, België met Marie Catherine Place, 18 jaar oud. Marie is geboren op 13-06-1827 in Castiau Thieusies, België, dochter van Ferdinand Place en Flore Ygrèque. Marie is overleden op 14-05-1891 in Chevennes (PICAR), Frankrijk, 63 jaar oud.
Beroep:
servante
Kinderen van Leopold en Marie:
1 Florence Désiree Meerts, geboren op 25-03-1846 in Neufvilles, België. Volgt VIII-bj.
2 Élise Alphonsine Léonie Meerts, geboren op 27-07-1848 in Chevennes (PICAR), Frankrijk. Élise is overleden op 08-02-1880 in Chevennes (PICAR), Frankrijk, 31 jaar oud.
3 Marie Alexandrine Meerts, geboren op 31-08-1851 in Chevennes (PICAR), Frankrijk. Marie is overleden op 10-01-1873 in Chevennes (PICAR), Frankrijk, 21 jaar oud.
4 Marie Adèle Clara Meerts, geboren op 12-05-1853 in Chevennes (PICAR), Frankrijk. Volgt VIII-bk.
5 Jean-Baptiste Léoplod Abel Meerts, geboren op 08-01-1855 in Chevennes (PICAR), Frankrijk. Volgt VIII-bl.
6 Marie Clotilde Meerts, geboren op 08-03-1857 in Chevennes, Aisne, Frankrijk. Volgt VIII-bm.
7 Justine Laurence Laetitia Meerts, geboren op 22-06-1859 in Chevennes (PICAR), Frankrijk. Volgt VIII-bn.
8 Louise Eugénie Meerts, geboren op 09-01-1862 in Chevennes (PICAR), Frankrijk. Louise is overleden op 22-11-1879 in Chevennes (PICAR), Frankrijk, 17 jaar oud.
9 Pierre Joseph Meerts, geboren op 31-08-1864 in Chevennes, Aisne, Frankrijk. Volgt VIII-bo.
10 Marie Mariette Pauline Meerts, geboren op 12-03-1868 in Chevennes (PICAR), Frankrijk. Volgt VIII-bp.
11 Julien Alfred Meerts, geboren op 15-01-1871 in Chevennes (PICAR), Frankrijk. Volgt VIII-bq.
VIII-bj Florence Désiree Meerts is geboren op 25-03-1846 in Neufvilles, België, dochter van Leopold Francois Meerts (zie VII-aw) en Marie Catherine Place. Florence is overleden op 15-03-1890 in Chevennes, Aisne, Frankrijk, 43 jaar oud. Florence trouwde, 21 jaar oud, op 18-06-1867 in Chevennes (PICAR), Frankrijk met Ferdinand Xavier Jouglard, 26 jaar oud. Ferdinand is geboren op 26-05-1841 in Gercy (PICAR), Frankrijk, zoon van Marie Anne Hyacinthe Jouglard. Ferdinand is overleden op 15-11-1912 in Chevennes (PICAR), Frankrijk, 71 jaar oud.
Kinderen van Florence en Ferdinand:
1 Eugene Xavier Jouglard, geboren op 16-10-1868 in Chevennes (PICAR), Frankrijk. Volgt IX-bc.
2 Emile Philemon Jouglard, geboren op 21-03-1871 in Chevennes (PICAR), Frankrijk. Volgt IX-bd.
3 Jules Alfred Jouglard, geboren op 09-12-1873 in Chevennes (PICAR), Frankrijk. Volgt IX-be.
4 Marie Julia Jouglard, geboren op 05-03-1876 in Chevennes (PICAR), Frankrijk. Volgt IX-bf.
5 Julie Jouglard, geboren op 31-01-1879 in Chevennes (PICAR), Frankrijk. Julie is overleden op 04-05-1953 in La Vallée-au-Blé, Aisne, Frankrijk, 74 jaar oud.
6 Jouglard, geboren op 30-12-1881 in Chevennes (PICAR), Frankrijk. Hij is overleden op 30-12-1881 in Chevennes (PICAR), Frankrijk, geen dag oud.
7 Julien Jouglard, geboren op 18-02-1884 in Chevennes (PICAR), Frankrijk. Julien is overleden op 01-06-1908 in Chevennes (PICAR), Frankrijk, 24 jaar oud.
IX-bc Eugene Xavier Jouglard is geboren op 16-10-1868 in Chevennes (PICAR), Frankrijk, zoon van Ferdinand Xavier Jouglard en Florence Désiree Meerts (zie VIII-bj). Eugene is overleden op 30-11-1918, 50 jaar oud.
Beroep:
domestique
Eugene trouwde, 27 jaar oud, op 16-11-1895 in Leme_ Aisne, Frankrijk met Aline Blanche Voreaux, 19 jaar oud. Aline is geboren op 29-09-1876 in Lemé, Aisne, Frankrijk, dochter van Pierre Joseph Voreaux en Joséphine Adélaïde Masson. Aline is overleden op 21-08-1957 in Guise (PICAR), Frankrijk, 80 jaar oud.
Kinderen van Eugene en Aline:
1 Eugène Édouard Jouglard, geboren op 06-12-1896 in Lemé, Aisne, Frankrijk. Volgt X-ar.
2 Aline Marie Jouglard, geboren op 22-03-1898 in Lemé, Aisne, Frankrijk. Volgt X-as.
3 Jules Ernest Jouglard, geboren op 14-07-1899 in Lemé, Aisne, Frankrijk. Jules is overleden op 08-08-1952 in Marfontaine, Aisne, Picardie, Frankrijk, 53 jaar oud.
4 Marcel André Jouglard, geboren op 13-07-1901 in Lemé, Aisne, Frankrijk. Volgt X-at.
5 Henriette Léonie Jouglard, geboren op 30-12-1903 in Lemé, Aisne, Frankrijk. Volgt X-au.
X-ar Eugène Édouard Jouglard is geboren op 06-12-1896 in Lemé, Aisne, Frankrijk, zoon van Eugene Xavier Jouglard (zie IX-bc) en Aline Blanche Voreaux. Eugène is overleden op 02-11-1950 in Vervins, Aisne, Frankrijk, 53 jaar oud. Eugène trouwde, 29 jaar oud, op 20-02-1926 in Voulpaix (PICAR), Frankrijk met Marthe Villain. Marthe is overleden.
X-as Aline Marie Jouglard is geboren op 22-03-1898 in Lemé, Aisne, Frankrijk, dochter van Eugene Xavier Jouglard (zie IX-bc) en Aline Blanche Voreaux. Aline is overleden op 15-08-1955 in Vervins, Aisne, Frankrijk, 57 jaar oud. Aline trouwde met Anthime Louis Fléché. Anthime is geboren op 25-11-1894 in Lemé, Aisne, Frankrijk. Anthime is overleden op 30-01-1970 in La Vallée-au-Blé, Aisne, Frankrijk, 75 jaar oud.
X-at Marcel André Jouglard is geboren op 13-07-1901 in Lemé, Aisne, Frankrijk, zoon van Eugene Xavier Jouglard (zie IX-bc) en Aline Blanche Voreaux. Marcel is overleden op 28-04-1954 in Lemé, Aisne, Frankrijk, 52 jaar oud. Marcel trouwde, 22 jaar oud, op 28-07-1923 in Voulpaix_ Aisne, Frankrijk met Pauline Charlotte Quillet, 18 jaar oud. Pauline is geboren op 17-02-1905 in Voulpaix Aisne, Frankrijk, dochter van Jules Quillet en Fernande Baulard. Pauline is overleden op 04-07-1938 in Parijs Xe, Frankrijk, 33 jaar oud.
Kinderen van Marcel en Pauline:
1 André Marcel Jouglard, geboren op 10-08-1925 in Voulpaix (PICAR), Frankrijk. André is overleden op 06-01-2003 in Reims, Champagne-Ardenne, Frankrijk, 77 jaar oud.
2 Eugéne Charles Jouglard, geboren op 18-10-1928 in Wiège-Faty, Aisne, Frankrijk. Volgt XI-ae.
3 Gisèle Gracieuse Jouglard. Volgt XI-af.
4 Jacqueline Andrée Jouglard.
5 Andréa Marcelle Jouglard. Volgt XI-ag.
XI-ae Eugéne Charles Jouglard is geboren op 18-10-1928 in Wiège-Faty, Aisne, Frankrijk, zoon van Marcel André Jouglard (zie X-at) en Pauline Charlotte Quillet. Eugéne is overleden op 18-10-1990 in Reims, Champagne-Ardenne, Frankrijk, 62 jaar oud. Eugéne trouwde met Genevieve Carton.
XI-af Gisèle Gracieuse Jouglard, dochter van Marcel André Jouglard (zie X-at) en Pauline Charlotte Quillet. Gisèle trouwde met Donald Philip Pageotte. Donald is geboren op 27-05-1926. Donald is overleden op 08-08-2010 in Somersworth, Strafford County, Nh, USA, 84 jaar oud.
XI-ag Andréa Marcelle Jouglard, dochter van Marcel André Jouglard (zie X-at) en Pauline Charlotte Quillet. Andréa trouwde met Roger Emilien Andre Obert. Roger is geboren op 14-10-1928 in Reims, Champagne-Ardenne, Frankrijk. Roger is overleden op 08-01-1991 in Reims, Champagne-Ardenne, Frankrijk, 62 jaar oud.
Beroep:
Ouvrier typographe
X-au Henriette Léonie Jouglard is geboren op 30-12-1903 in Lemé, Aisne, Frankrijk, dochter van Eugene Xavier Jouglard (zie IX-bc) en Aline Blanche Voreaux. Henriette is overleden op 29-09-1982 in Hirson, Aisne, Frankrijk, 78 jaar oud. Henriette trouwde, 23 jaar oud, op 25-08-1927 in Origny-en-Thiérache, Aisne, Picardie, Frankrijk met Fernand Léon Parisot, 22 jaar oud. Fernand is geboren op 11-08-1905 in Origny-en-Thiérache, Aisne, Picardie, Frankrijk. Fernand is overleden op 17-07-1985 in Origny-en-Thiérache, Aisne, Picardie, Frankrijk, 79 jaar oud.
IX-bd Emile Philemon Jouglard is geboren op 21-03-1871 in Chevennes (PICAR), Frankrijk, zoon van Ferdinand Xavier Jouglard en Florence Désiree Meerts (zie VIII-bj). Emile is overleden op 05-11-1953 in Reims, Champagne-Ardenne, Frankrijk, 82 jaar oud. Emile trouwde, 20 jaar oud, op 08-08-1891 in Sains-Richaumont, Aisne, Picardie, Frankrijk met Admira Clara Flamant, 18 jaar oud. Admira is geboren op 03-06-1873 in La Neuville-Housset, Aisne, Picardie, Frankrijk. Admira is overleden.
IX-be Jules Alfred Jouglard is geboren op 09-12-1873 in Chevennes (PICAR), Frankrijk, zoon van Ferdinand Xavier Jouglard en Florence Désiree Meerts (zie VIII-bj). Jules is overleden op 01-06-1920 in Sains-Richaumont, Aisne, Picardie, Frankrijk, 46 jaar oud. Jules trouwde, 24 jaar oud, op 18-12-1897 in Chevennes (PICAR), Frankrijk met Augustine Florine Ogé, 22 jaar oud. Augustine is geboren op 17-04-1875 in Chevennes (PICAR), Frankrijk. Augustine is overleden.
IX-bf Marie Julia Jouglard is geboren op 05-03-1876 in Chevennes (PICAR), Frankrijk, dochter van Ferdinand Xavier Jouglard en Florence Désiree Meerts (zie VIII-bj). Marie is overleden op 15-09-1910, 34 jaar oud.
Beroep:
domestique de ferme
Marie trouwde, 31 jaar oud, op 12-10-1907 in Chevennes (PICAR), Frankrijk met Joseph Georges Alexandre Vieville, 34 jaar oud. Joseph is geboren op 20-03-1873 in Chevennes (PICAR), Frankrijk. Joseph is overleden.
Kinderen van Marie en Joseph:
1 Simon Joseph Julien Vieville, geboren op 06-09-1908 in Chevennes (PICAR), Frankrijk. Simon is overleden.
2 Joseph Émile Vieville, geboren op 15-09-1910 in Chevennes (PICAR), Frankrijk. Volgt X-av.
X-av Joseph Émile Vieville is geboren op 15-09-1910 in Chevennes (PICAR), Frankrijk, zoon van Joseph Georges Alexandre Vieville en Marie Julia Jouglard (zie IX-bf). Joseph is overleden op 08-02-1970 in Soissons, Aisne, Picardie, Frankrijk, 59 jaar oud. Joseph trouwde, 26 jaar oud, op 27-03-1937 in La Vallée-au-Blé, Aisne, Picardie, Frankrijk met Berthe Louise Balin.
VIII-bk Marie Adèle Clara Meerts is geboren op 12-05-1853 in Chevennes (PICAR), Frankrijk, dochter van Leopold Francois Meerts (zie VII-aw) en Marie Catherine Place. Marie is overleden.
Beroep:
domestique
Marie trouwde, 19 jaar oud, op 07-09-1872 in Chevennes (PICAR), Frankrijk met Louis Alfred Hanquet, 25 jaar oud. Louis is geboren op 25-08-1847 in Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy, Aisne, Picardie, Frankrijk. Louis is overleden.
Beroep:
Mouleur
VIII-bl Jean-Baptiste Léoplod Abel Meerts is geboren op 08-01-1855 in Chevennes (PICAR), Frankrijk, zoon van Leopold Francois Meerts (zie VII-aw) en Marie Catherine Place. Jean-Baptiste is overleden. Jean-Baptiste trouwde met Marie Obermandrie Canmus. Marie is overleden.
Kind van Jean-Baptiste en Marie:
1 Germaine Eugenie Meerts, geboren op 18-05-1894 in Guise, Aisne, Picardie, Frankrijk. Volgt IX-bg.
IX-bg Germaine Eugenie Meerts is geboren op 18-05-1894 in Guise, Aisne, Picardie, Frankrijk, dochter van Jean-Baptiste Léoplod Abel Meerts (zie VIII-bl) en Marie Obermandrie Canmus. Germaine is overleden op 20-05-1977 in Marcq-en-Baroeul, Nord, Nord-Pas-de-Calais, Frankrijk, 83 jaar oud. Germaine trouwde, 18 jaar oud, op 28-10-1912 in Marcq-en-Baroeul, Nord, Nord-Pas-de-Calais, Frankrijk met Léonce Tewernier. Léonce is overleden.
VIII-bm Marie Clotilde Meerts is geboren op 08-03-1857 in Chevennes, Aisne, Frankrijk, dochter van Leopold Francois Meerts (zie VII-aw) en Marie Catherine Place. Marie is overleden op 30-09-1880 in Brussel, België, 23 jaar oud. Marie bleef ongehuwd.
Beroep:
Lingère
Kind van Marie uit onbekende relatie:
1 Pierre Joseph Meerts, geboren op 22-09-1880 in Brussel, België. Pierre is overleden omstreeks 1935 in Guise, Frankrijk, ongeveer 55 jaar oud.
VIII-bn Justine Laurence Laetitia Meerts is geboren op 22-06-1859 in Chevennes (PICAR), Frankrijk, dochter van Leopold Francois Meerts (zie VII-aw) en Marie Catherine Place. Justine is overleden. Justine trouwde, 19 jaar oud, op 22-02-1879 in Chevennes (PICAR), Frankrijk met Henri Eugène Potart, 28 jaar oud. Henri is geboren op 01-01-1851 in Crécy-sur-Serre, Aisne, Picardie, Frankrijk. Henri is overleden.
1864Chevennes-PierreJosephMeerts31Aug1864LeopoldFrancoisMeertsMarieCatharinePlace.jpg
243 1864Chevennes-PierreJosephMeerts31Aug1864LeopoldFrancoisMeertsMarieCatharinePlace
VIII-bo Pierre Joseph Meerts (afb. 243) is geboren op 31-08-1864 in Chevennes, Aisne, Frankrijk, zoon van Leopold Francois Meerts (zie VII-aw) en Marie Catherine Place. Pierre is overleden.
Beroep:
domestique
Pierre trouwde, 26 jaar oud, op 18-04-1891 in Audigny, Aisne, Frankrijk met Félicie Malvina Ancelet, 23 jaar oud. Félicie is geboren op 30-04-1867 in Audigny, Aisne, Frankrijk, dochter van Henry Joseph Ancelet en Appoline Malvina Audin. Félicie is overleden.
Beroep:
domestique
Kinderen van Pierre en Félicie:
1 Maurice Eugene Meerts, geboren op 07-03-1900 in Guise (PICAR), Frankrijk. Volgt IX-bh.
2 Sans-Vie Meerts, geboren op 13-01-1892 in Audigny, Aisne, Picardie, Frankrijk. Sans-Vie is overleden op 13-01-1892, geen dag oud.
3 Ferande Meerts, geboren op 17-07-1898 in Guise, Franrijk. Volgt IX-bi.
4 Suzanne Meerts, geboren in 1902 in Guise, Frankrijk. Volgt IX-bj.
IX-bh Maurice Eugene Meerts is geboren op 07-03-1900 in Guise (PICAR), Frankrijk, zoon van Pierre Joseph Meerts (zie VIII-bo) en Félicie Malvina Ancelet. Maurice is overleden op 13-06-1983 in Aubagne, Bouches du Rhône, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Frankrijk, 83 jaar oud. Maurice trouwde, 27 jaar oud, op 06-09-1927 in Parijs, Frankrijk met Gabrille Angeline Lorion, 20 jaar oud. Gabrille is geboren op 06-09-1907 in Parijs, Frankrijk. Gabrille is overleden omstreeks 1987 in Cuers, Var, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Frankrijk, ongeveer 80 jaar oud.
Kinderen van Maurice en Gabrille:
1 Pierre Francois Alphonse Meerts, geboren op 04-07-1928 in Paris, Frankrijk. Volgt X-aw.
2 Maurice Felix Eduoard Meerts. Volgt X-ax.
3 Marie Therese Meerts. Volgt X-ay.
4 Jean Henri Albert Meerts.
X-aw Pierre Francois Alphonse Meerts is geboren op 04-07-1928 in Paris, Frankrijk, zoon van Maurice Eugene Meerts (zie IX-bh) en Gabrille Angeline Lorion. Pierre is overleden op 23-03-1998, 69 jaar oud. Pierre begon een relatie met Yvette Roblet.
Kinderen van Pierre en Yvette:
1 Francoise Meerts. Volgt XI-ah.
2 Genevieve Meerts. Volgt XI-ai.
3 Gerard Meerts. Volgt XI-aj.
4 Bernadette Meerts. Volgt XI-ak.
XI-ah Francoise Meerts, dochter van Pierre Francois Alphonse Meerts (zie X-aw) en Yvette Roblet. Francoise trouwde met Michel Leturque.
Kinderen van Francoise en Michel:
1 Sandrine Leturque.
2 Guillaume Leturque.
XI-ai Genevieve Meerts, dochter van Pierre Francois Alphonse Meerts (zie X-aw) en Yvette Roblet. Genevieve trouwde met Gaetan Paris.
Kinderen van Genevieve en Gaetan:
1 Celine Paris.
2 Stephane Paris.
XI-aj Gerard Meerts, zoon van Pierre Francois Alphonse Meerts (zie X-aw) en Yvette Roblet. Gerard trouwde met Dolores Pereira.
Kinderen van Gerard en Dolores:
1 Elodie Meerts.
2 Cindy Meerts.
XI-ak Bernadette Meerts, dochter van Pierre Francois Alphonse Meerts (zie X-aw) en Yvette Roblet. Bernadette trouwde met Tino Pereira.
Kind van Bernadette en Tino:
1 Florent Pereira.
X-ax Maurice Felix Eduoard Meerts, zoon van Maurice Eugene Meerts (zie IX-bh) en Gabrille Angeline Lorion. Maurice trouwde met Renée Zélie Emilienne Lequeux.
Kinderen van Maurice en Renée:
1 Jean Marie Meerts. Volgt XI-al.
2 Gilles Gabriel Jean Roger Meerts. Volgt XI-am.
3 Jean-Francois Yves Lucien Meerts. Volgt XI-an.
4 Sylvie Meerts. Volgt XI-ao.
XI-al Jean Marie Meerts, zoon van Maurice Felix Eduoard Meerts (zie X-ax) en Renée Zélie Emilienne Lequeux. Jean trouwde met Jacqueline Andrée Bertrand. Jacqueline is een dochter van Jules Pierre Marie Eugène Bertrand en Angèle Marie Bregon.
Kind van Jean en Jacqueline:
1 Corrine Vole-Meerts.
XI-am Gilles Gabriel Jean Roger Meerts, zoon van Maurice Felix Eduoard Meerts (zie X-ax) en Renée Zélie Emilienne Lequeux. Gilles trouwde met Brigitte Demonet.
Kinderen van Gilles en Brigitte:
1 Bruno Meerts.
2 Fabien Meerts.
XI-an Jean-Francois Yves Lucien Meerts, zoon van Maurice Felix Eduoard Meerts (zie X-ax) en Renée Zélie Emilienne Lequeux. Jean-Francois trouwde met Annie Denaux.
Kinderen van Jean-Francois en Annie:
1 Marlene Meerts.
2 Marie Meerts.
XI-ao Sylvie Meerts, dochter van Maurice Felix Eduoard Meerts (zie X-ax) en Renée Zélie Emilienne Lequeux. Sylvie trouwde met Alain Rigaux.
Kind van Sylvie uit onbekende relatie:
1 Kevin Fabulas.
Kind van Sylvie en Alain:
2 Anne-Lise Rigaux.
X-ay Marie Therese Meerts, dochter van Maurice Eugene Meerts (zie IX-bh) en Gabrille Angeline Lorion. Marie trouwde met Roger Ple. Roger is geboren op 09-12-1927 in Chateau Thierry, Frankrijk. Roger is overleden op 14-11-1996, 68 jaar oud.
Kinderen van Marie en Roger:
1 Huguette Ple. Volgt XI-ap.
2 Yvette Ple. Volgt XI-aq.
3 Agnes Ple. Volgt XI-ar.
4 Alain Ple.
XI-ap Huguette Ple, dochter van Roger Ple en Marie Therese Meerts (zie X-ay). Huguette trouwde met Dominique Saugueret.
XI-aq Yvette Ple, dochter van Roger Ple en Marie Therese Meerts (zie X-ay). Yvette trouwde met Michel Dufils.
XI-ar Agnes Ple, dochter van Roger Ple en Marie Therese Meerts (zie X-ay). Agnes trouwde met Frederick Marie.
IX-bi Ferande Meerts is geboren op 17-07-1898 in Guise, Franrijk, dochter van Pierre Joseph Meerts (zie VIII-bo) en Félicie Malvina Ancelet. Ferande is overleden. Ferande trouwde, 29 jaar oud, op 01-12-1927 in Paris, Frankrijk met Camille Dorignon, 37 jaar oud. Camille is geboren op 17-03-1890 in Guise, Frankrijk. Camille is overleden.
Kind van Ferande en Camille:
1 Camille Dorignon, geboren op 30-03-1922 in Guise, Frankrijk. Volgt X-az.
X-az Camille Dorignon is geboren op 30-03-1922 in Guise, Frankrijk, dochter van Camille Dorignon en Ferande Meerts (zie IX-bi). Camille trouwde, 22 jaar oud, op 15-02-1945 in Cuers, Frankrijk met Ernest Ricca, 39 jaar oud. Ernest is geboren op 10-01-1906 in Chelles, Frankrijk. Ernest is overleden.
IX-bj Suzanne Meerts is geboren in 1902 in Guise, Frankrijk, dochter van Pierre Joseph Meerts (zie VIII-bo) en Félicie Malvina Ancelet. Suzanne is overleden. Suzanne trouwde met George Decoucoux.
Kinderen van Suzanne en George:
1 Micheline Decoucoux.
2 Marc Decoucoux.
3 Lucienne Decoucoux.
VIII-bp Marie Mariette Pauline Meerts is geboren op 12-03-1868 in Chevennes (PICAR), Frankrijk, dochter van Leopold Francois Meerts (zie VII-aw) en Marie Catherine Place. Marie is overleden. Marie trouwde, 25 jaar oud, op 23-09-1893 in Chevennes (PICAR), Frankrijk met Eustache Théophile Edmond Bourgeois, 27 jaar oud. Eustache is geboren op 27-03-1866 in Villers-le-Sec, Aisne, Picardie, Frankrijk. Eustache is overleden.
Beroep:
domestique
VIII-bq Julien Alfred Meerts is geboren op 15-01-1871 in Chevennes (PICAR), Frankrijk, zoon van Leopold Francois Meerts (zie VII-aw) en Marie Catherine Place. Julien is overleden. Julien trouwde, 21 jaar oud, op 24-09-1892 in Le Sourd, Aisne, Picardie, Frankrijk met Alphonsine Louise Martigny, 17 jaar oud. Alphonsine is geboren op 11-06-1875 in Le Sourd, Aisne, Picardie, Frankrijk, dochter van Léopold Jules Martigny en Elisabeth Rosalie Alphonsine Tordeux. Alphonsine is overleden.
Kinderen van Julien en Alphonsine:
1 Julienne Catherine Alphonsine Meerts, geboren omstreeks 1893 in Chevennes (PICAR), Frankrijk. Julienne is overleden op 16-03-1907 in Wiège-Faty, Aisne, Frankrijk, ongeveer 14 jaar oud.
2 Marie Louise Meerts, geboren op 23-08-1899 in Wiège-Faty, Aisne, Frankrijk. Marie is overleden op 10-10-1899 in Wiège-Faty, Aisne, Frankrijk, 1 maand oud.
3 Lucien Louis Meerts, geboren op 22-03-1909 in Wiège-Faty, Aisne, Picardie, Frankrijk. Volgt IX-bk.
4 Lucienne Pauline Meerts, geboren op 17-06-1913 in Wiège-Faty, Aisne, Frankrijk. Volgt IX-bl.
IX-bk Lucien Louis Meerts is geboren op 22-03-1909 in Wiège-Faty, Aisne, Picardie, Frankrijk, zoon van Julien Alfred Meerts (zie VIII-bq) en Alphonsine Louise Martigny. Lucien is overleden op 13-12-1984 in Malzy, Aisne, Picardie, Frankrijk, 75 jaar oud.
Beroep:
Ouvrier godin
Lucien trouwde, 23 jaar oud, op 26-03-1932 in Malzy, Aisne, Picardie, Frankrijk met Marie Marguerite Fauchart, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Lucien en Marie:
Archives départementales de l’Aisne n 1E0569801361909
Marie is geboren op 08-07-1909 in Malzy, Aisne, Picardie, Frankrijk, dochter van Julien Léopold Fauchart en Marthe dites Anna Mennechet. Marie is overleden op 02-04-1990 in St Quentin 02, Frankrijk, 80 jaar oud.
Kind van Lucien en Marie:
1 Jacqueline Marguerites Meerts.
IX-bl Lucienne Pauline Meerts is geboren op 17-06-1913 in Wiège-Faty, Aisne, Frankrijk, dochter van Julien Alfred Meerts (zie VIII-bq) en Alphonsine Louise Martigny. Lucienne is overleden op 10-06-1986 in Hénin-Beaumont, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, Frankrijk, 72 jaar oud. Lucienne trouwde, 19 jaar oud, op 11-02-1933 in Wiège-Faty, Aisne, Frankrijk met Marceau Jean Lemaire.
VII-ax Pierre Joseph Meerts is geboren op 08-04-1829 in Hoves, België, zoon van Joannes Baptist Meerts (zie VI-ah) en Célestine Mol. Pierre is overleden op 22-06-1883 in Brussel, België, 54 jaar oud.
Notitie bij Pierre:
- huwelijksakte bij huwelijk met Charlotte Françoise : nr 1149/1858; bij huwelijk met Célèstine : nr 456/1876.
- overlijdensakte nr 2967/1881.
Beroep:
dagloner
Pierre:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op 07-09-1858 in Brussel, België met Charlotte Francoise de Vleeschauwer, 35 jaar oud. Charlotte is geboren op 15-08-1823 in Nukerke, België. Charlotte is overleden op 04-02-1875 in Brussel, België, 51 jaar oud.
(2) trouwde, 47 jaar oud, op 19-04-1876 in Brussel, België met Celestine Billoir, 39 jaar oud. Celestine is geboren op 04-04-1837 in Neuville, Frankrijk, dochter van Augustin Billoir en Risola Carlier. Celestine is overleden op 12-03-1923 in Brussel, België, 85 jaar oud.
Kinderen van Pierre en Charlotte:
1 Richard Meerts, geboren op 07-03-1850 in Ronse (Renaix), België. Richard is overleden.
Notitie bij Richard:
- geboren de Vleeshauwer, erkend door Pierre Joseph Meerts bij huwelijk met Charlotte Françoise de Vleeshauwer
2 Pierre Louis Meerts, geboren op 25-08-1852 in Brussel, België. Volgt VIII-br.
3 Julien Vital Meerts, geboren op 23-10-1857 in Brussel, België. Julien is overleden.
Notitie bij Julien:
- geboren de Vleeshauwer, erkend door Pierre Joseph Meerts bij huwelijk met Charlotte Françoise de Vleeshauwer
4 Jean Baptist Meerts, geboren op 02-04-1861 in Brussel, België. Jean is overleden.
5 Marie Louise Meerts, geboren op 15-01-1863 in Brussel, België. Volgt VIII-bs.
6 Pierre Leopold Meerts, geboren op 27-10-1864 in St.Joost ten Node Brussel, België. Volgt VIII-bt.
7 Joseph Antoine Meerts, geboren op 20-01-1868 in Laken Brussel, België. Volgt VIII-bu.
VIII-br Pierre Louis Meerts is geboren op 25-08-1852 in Brussel, België, zoon van Pierre Joseph Meerts (zie VII-ax) en Charlotte Francoise de Vleeschauwer. Pierre is overleden op 16-04-1918 in Anderlecht Brussel, België, 65 jaar oud.
Notitie bij Pierre:
- geboren de Vleeshauwer, erkend door Pierre Joseph Meerts bij huwelijk met Charlotte Françoise de Vleeshauwer
- Hij woonde in maart 1886 in de rue RaphaÞel No.6 te Brussel.
Pierre:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 24-12-1879 in Gent, België met Judith de Groote, 21 jaar oud. Judith is geboren op 02-05-1858 in Lille, Frankrijk. Judith is overleden op 08-06-1889 in Anderlecht Brussel, België, 31 jaar oud.
Notitie bij Judith:
- overlijdensakte nr 316/1889.
(2) trouwde, 41 jaar oud, op 29-01-1894 in Brussel, België met Barbe Vanopdenbosch, 38 jaar oud. Barbe is geboren op 07-01-1856 in Brussel, België. Barbe is overleden op 13-02-1904 in Brussel, België, 48 jaar oud.
Kinderen van Pierre en Judith:
1 Bertha Raymonde Meerts, geboren op 10-09-1879 in Gent, België. Volgt IX-bm.
2 Maurice Mathieu Meerts, geboren op 04-03-1881 in Anderlecht Brussel, België. Volgt IX-bn.
3 Jean Henri Meerts, geboren op 09-01-1884 in Anderlecht, België. Jean is overleden op 15-04-1886 in Anderlecht, België, 2 jaar oud.
4 N.N. Meerts, geboren op 20-03-1886 in Anderlecht, België. N.N. is overleden op 20-03-1886 in Anderlecht, België, geen dag oud.
Notitie bij N.N.:
- Acte de Décès No.148: 22 Mars 1886 à 2 heures de relevée, constatant la présentation d’un enfant sans vie, du sexe féminin, issu le vingt de ce mois, à l’heure du midi en cette comunne, de Judith De Groote, née à Lille (France), âgée de 27ans, épouse de Pierre Louis Meerts, ouvrier chapelier, né à Bruxelles, âgé de 33 ans, domiciliés en cette comunne, rue Raphael No.6.
5 Ursule Jeanne Meerts, geboren op 27-03-1888 in Anderlecht, België. Ursule is overleden.
Notitie bij Ursule:
- Acte de Naissance No. 293: Du 30 mars 1888 à 12 heures du matin de Ursule Jeanne Meerts, née le 27 de ce mois à 11 heures du soir, fille de Pierre Louis Meerts, chapelier, né à Bruxelles, âgé de 35 ans, et de Judith De Groote, née à Lille,âgée 29 ans, conjoints, domiciliés en cette comunne. Chaussé de Mons 305.
6 Louis Francois Meerts, geboren op 08-06-1889 in Anderlecht, België. Louis is overleden.
Notitie bij Louis:
- Acte de Naissance No. 530 du 9 juin 1889 à 11 h. du matin, de Louis François Meerts, né le 8 de ce mois à 5 h. et demie du matin, au domicile de ses parents, fils de Pierre Louis Meerts, chapelier, né à Bruxelles, âgé de 36 ans, et de Judith De Groote, née à Lille (France) âgée de 31 ans, conjoints, domiciliés a cette comunne rue Prévinaire No. 70.
IX-bm Bertha Raymonde Meerts is geboren op 10-09-1879 in Gent, België, dochter van Pierre Louis Meerts (zie VIII-br) en Judith de Groote. Bertha is overleden op 10-04-1963 in Brussel, België, 83 jaar oud.
Notitie bij Bertha:
- overlijdensakte nr 497/1963. In overlijdensacte is vermeld: divorsee (gescheiden) van Jean Berkmans en Joseph Charles Litsmeyer.
Bertha:
(1) trouwde met Joseph Charles Litsmeyer. Joseph is geboren omstreeks 1880. Joseph is overleden.
(2) trouwde, 21 jaar oud, op 05-01-1901 in Brussel, België met Jean Berckmans, 27 jaar oud. Jean is geboren op 05-05-1873 in Brussel, België. Jean is overleden.
IX-bn Maurice Mathieu Meerts is geboren op 04-03-1881 in Anderlecht Brussel, België, zoon van Pierre Louis Meerts (zie VIII-br) en Judith de Groote. Maurice is overleden op 25-04-1956 in Anderlecht Brussel, België, 75 jaar oud.
Notitie bij Maurice:
- huwelijksakte nr 296/1905.
- overlijdensakte nr 407/1956.
Maurice trouwde, 23 jaar oud, op 25-02-1905 in Brussel, België met Jeanne Desiree Josephine Wollesse, 19 jaar oud. Jeanne is geboren op 17-08-1885 in Luik, België, dochter van Francois Joseph Wollesse en Angelique Stroohauwer. Jeanne is overleden op 29-10-1969 in Laken Brussel, België, 84 jaar oud.
Kinderen van Maurice en Jeanne:
1 Louise Ange Marie Meerts, geboren op 02-03-1905 in Brussel, België. Louise is overleden op 21-06-1905 in Brussel, België, 3 maanden oud.
Notitie bij Louise:
- werd dood aangetroffen Rue Tanneur 62
2 Jean Bertrand Meerts, geboren op 18-07-1906 in Brussel, België. Volgt X-ba.
3 Maurice Jean Baptist Meert, geboren op 01-03-1908 in Brussel, België. Volgt X-bb.
X-ba Jean Bertrand Meerts is geboren op 18-07-1906 in Brussel, België, zoon van Maurice Mathieu Meerts (zie IX-bn) en Jeanne Desiree Josephine Wollesse. Jean is overleden op 15-03-1973 in Blankenberge, België, 66 jaar oud. Jean trouwde, 24 jaar oud, op 13-06-1931 in Evere, België met Maria Weykamps, 33 of 34 jaar oud. Maria is geboren in 1897 in Brussel, België. Maria is overleden.
X-bb Maurice Jean Baptist Meert is geboren op 01-03-1908 in Brussel, België, zoon van Maurice Mathieu Meerts (zie IX-bn) en Jeanne Desiree Josephine Wollesse. Maurice is overleden op 21-10-1986 in Anderlecht Brussel, België, 78 jaar oud. Maurice trouwde, 20 jaar oud, op 06-11-1928 in Elsene Brussel, België met Simone Germaine Duchateau, 25 jaar oud. Simone is geboren op 12-06-1903 in Ettterbeek Brussel, België. Simone is overleden.
Kind van Maurice en Simone:
1 Jean Antoine Victor Meerts.
VIII-bs Marie Louise Meerts is geboren op 15-01-1863 in Brussel, België, dochter van Pierre Joseph Meerts (zie VII-ax) en Charlotte Francoise de Vleeschauwer. Marie is overleden op 17-12-1954 in Brussel, België, 91 jaar oud.
Notitie bij Marie:
- huwelijkakte nr 1317/1899.
- overlijdensakte nr 110/1954.
Beroep:
proprietere
Marie trouwde, 36 jaar oud, op 25-07-1899 in Brussel, België met Emile Henri Joseph Triest, 71 jaar oud. Emile is geboren op 22-03-1828 in Brussel, België, zoon van Henri Joseph Triest en Anne Marie van den Kerckhoven. Emile is overleden in 1923, 94 of 95 jaar oud.
Notitie bij Emile:
- hadden huwelijksvoorwaarden voor notaris De Tiége te Brussel op 13 juli 1899.
Beroep:
commissionaire de marchandise
Kinderen van Marie en Emile:
1 Camille Triest. Camille is overleden.
2 Hélène Triest. Hélène is overleden.
3 Emilie Louise Marie Triest, geboren op 23-04-1900 in Brussel, België. Volgt IX-bo.
IX-bo Emilie Louise Marie Triest is geboren op 23-04-1900 in Brussel, België, dochter van Emile Henri Joseph Triest en Marie Louise Meerts (zie VIII-bs). Emilie is overleden in 1978, 77 of 78 jaar oud. Emilie trouwde met Franz Brassines. Franz is overleden.
VIII-bt Pierre Leopold Meerts is geboren op 27-10-1864 in St.Joost ten Node Brussel, België, zoon van Pierre Joseph Meerts (zie VII-ax) en Charlotte Francoise de Vleeschauwer. Pierre is overleden op 16-10-1956 in Brussel, België, 91 jaar oud.
Notitie bij Pierre:
- overlijdensakte nr 1681/1956.
- huwelijkakte nr 1325, met Rosalie Louise Durij.
Beroep:
fonctionair communal, surveillan
Pierre:
(1) trouwde met Marie Ide van Holder. Marie is geboren omstreeks 1865 in Gameranges. Marie is overleden op 09-10-1927 in St.Gillis Brussel, België, ongeveer 62 jaar oud.
(2) trouwde, 62 jaar oud, op 26-10-1927 in Brussel, België met Rosalie Louise Dury, 43 jaar oud. Rosalie is geboren op 06-04-1884 in St.Jans Molenbeek, België, dochter van Francois Dury en Elisabeth Hubertine Steffens. Rosalie is overleden. Rosalie is weduwe van Francois Jacobs (±1880-vóór 1927).
Kinderen van Pierre en Marie:
1 Jean Leopold Meerts, geboren op 03-09-1891 in Brussel, België. Volgt IX-bp.
2 Natalie Victorine Ida Meerts, geboren op 21-01-1893 in Brussel, België. Natalie is overleden.
Notitie bij Natalie:
- geboorte akte nr 294/1893.
3 Jeanne Julie Meerts, geboren op 30-03-1900 in Brussel, België. Volgt IX-bq.
IX-bp Jean Leopold Meerts is geboren op 03-09-1891 in Brussel, België, zoon van Pierre Leopold Meerts (zie VIII-bt) en Marie Ide van Holder. Jean is overleden op 10-10-1968 in Brussel, België, 77 jaar oud. Hij is begraven in Braine l’Alleud/Eigenbrakel, België.
Notitie bij Jean:
- geboorte akte nr 34.07/1891
- overlijdensakte nr 1191/1968
Beroep:
directeur bij de stad Brussel
Jean trouwde met Marie Louise Dujardin. Marie is geboren omstreeks 1890. Marie is overleden.
Kinderen van Jean en Marie:
1 Andre Meerts.
2 Germaine Meerts. Volgt X-bc.
X-bc Germaine Meerts, dochter van Jean Leopold Meerts (zie IX-bp) en Marie Louise Dujardin. Germaine trouwde met N.N. Saar.
IX-bq Jeanne Julie Meerts is geboren op 30-03-1900 in Brussel, België, dochter van Pierre Leopold Meerts (zie VIII-bt) en Marie Ide van Holder. Jeanne is overleden.
Notitie bij Jeanne:
- geboorte akte nr 1263/1900.
Jeanne trouwde, 30 jaar oud, op 11-03-1931 in Den Haag, Nederland met Georges Francois Jacobs, ongeveer 31 jaar oud. Georges is geboren omstreeks 1900, zoon van Francois Jacobs en Rosalie Louise Dury. Georges is overleden vóór 1996, ten hoogste 96 jaar oud. Georges is weduwnaar van I.J. Costenoble (geb. ±1900).
Beroep:
behanger
VIII-bu Joseph Antoine Meerts is geboren op 20-01-1868 in Laken Brussel, België, zoon van Pierre Joseph Meerts (zie VII-ax) en Charlotte Francoise de Vleeschauwer. Joseph is overleden.
Notitie bij Joseph:
- huwelijk ingeschreven te Brussel nr 373/1895 suppl.
Beroep:
slotenmaker
Joseph trouwde, 27 jaar oud, op 26-10-1895 in Raismes France met Marie Josephine Colette, 28 jaar oud. Marie is geboren op 04-11-1866 in Engis, België, dochter van Mathie Leonard Colette en Marie Josephine Goudart. Marie is overleden op 21-07-1896 in Brussel, België, 29 jaar oud.
Notitie bij Marie:
- overlijdensakte nr 2631/1896.
Beroep:
kokin
Kinderen van Joseph en Marie:
1 Victorine Marie Meerts, geboren op 15-01-1887 in Engis, België. Volgt IX-br.
2 Marthe Marie Josephine Meerts, geboren op 04-02-1896 in Engis, België. Volgt IX-bs.
IX-br Victorine Marie Meerts is geboren op 15-01-1887 in Engis, België, dochter van Joseph Antoine Meerts (zie VIII-bu) en Marie Josephine Colette. Victorine is overleden.
Notitie bij Victorine:
- echtgenoten Joseph Antoine Meerts en Marie Josephine Colette erkennen hun kind Victoire Marie Meerts, geboren Colette
Beroep:
modemaakster
Kinderen van Victorine uit onbekende relatie:
1 Albert Joseph Meerts, geboren op 22-05-1907 in Brussel, België. Albert is overleden.
Notitie bij Albert:
- geboorte akte nr 1478/1907.
2 Louise Meerts, geboren op 30-05-1909 in Brussel, België. Louise is overleden.
Notitie bij Louise:
- geboorte akte nr 1438/1909.
3 Nelly Madelaine Meerts, geboren op 06-03-1916 in Luik, België. Volgt X-bd.
X-bd Nelly Madelaine Meerts is geboren op 06-03-1916 in Luik, België, dochter van Victorine Marie Meerts (zie IX-br). Nelly is overleden. Nelly trouwde, 11 jaar oud, op 08-10-1927 in Brussel, België met Jean Valere Adophe Bauwens, 28 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 24-06-1936. Jean is geboren op 29-05-1899 in St.Gillis Brussel, België. Jean is overleden.
IX-bs Marthe Marie Josephine Meerts is geboren op 04-02-1896 in Engis, België, dochter van Joseph Antoine Meerts (zie VIII-bu) en Marie Josephine Colette. Marthe is overleden.
Notitie bij Marthe:
- getuige bij haar huwelijk was Mathilde MEERTS, haar zuster, 28 j. oud.
Marthe trouwde, 25 jaar oud, op 28-12-1921 in Brussel, België met Georges Maton, 29 jaar oud. Georges is geboren op 07-09-1892 in Laken Brussel, België, zoon van Elenthere Maton en Marie Marguerithe Marech. Georges is overleden.
Beroep:
staatsbediende
1701-DavidMeerts23Jul1701EgidiusMeertsElisabethDeblander.jpg
1725HuwelijkHuizingen-DavidMeertsCatharinaWalraven26Aug1725.jpg
244 1701-DavidMeerts23Jul1701EgidiusMeertsElisabethDeblander
245 1725HuwelijkHuizingen-DavidMeertsCatharinaWalraven26Aug1725
V-u David Meerts (afb. 244) is geboren op 23-07-1701 in Dworp, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 202/392], zoon van Egidius Meerts (zie IV-j) en Elizabeth de Blander. David is overleden.
Notitie bij David:
Geen overlijden gevonden in Dworp of Huizingen (WLM Nov 2016)
David trouwde, 24 jaar oud, op 26-08-1725 in Huizingen, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 59/117] met Catharina Walravens (afb. 245). Catharina is overleden. Catharina is weduwe van Petrus Heijmans (ovl. 1725), met wie zij trouwde op 16-09-1719 in Huizingen, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie pagina 58/115].
Notitie bij Catharina:
Geen geboorte gevonden in Huizingen
Geen overlijden gevonden in Dworp of Huizingen (WLM Nov 2016)
Kinderen van David en Catharina:
1 Nicolaus Petrus Meerts, geboren op 29-06-1728 in Huizingen, België. Volgt VI-ai.
2 Maria Meerts, geboren op 07-05-1726 in Huizingen, België. Volgt VI-aj.
3 Maria Catharina Meerts, geboren op 21-06-1727 in Huizingen, België. Maria is overleden.
4 Anna Maria Meerts, geboren op 25-04-1731 in Huizingen, België. Volgt VI-ak.
5 Jacobus Meerts, geboren op 19-05-1734 in Huizingen, België. Volgt VI-al.
6 Martina Meerts, geboren op 18-08-1740 in Huizingen, België. Volgt VI-am.
1728Huizingen-NicolausPatrusMeerts29Jun1728DavidMeertsCatharinaWalravens.jpg
MolenvanTenbroeckRodeC.jpg
246 1728Huizingen-NicolausPatrusMeerts29Jun1728DavidMeertsCatharinaWalravens
247 MolenvanTenbroeckRodeC
VI-ai Nicolaus Petrus Meerts (afb. 246 en 247) is geboren op 29-06-1728 in Huizingen, België [bron: Microfiches_Rijksarchief_Belgie Pagina 28/56], zoon van David Meerts (zie V-u) en Catharina Walravens. Nicolaus is overleden.
Notitie bij Nicolaus:
De molen van Tenbroeck (gehucht van Rode, dichtbij Dworp) is uitgebaat in 1741 door Guilliam Meerts en in 1767 door Niklaas Meerts
Beroep:
Molenaar
Nicolaus trouwde, 21 jaar oud, op 17-01-1750 in Beersel, België met Anne Maria de Rauw, 31 jaar oud. Anne is geboren op 08-10-1718 in Huizingen, België, dochter van Tobias de Rauw en Maria Desmet. Anne is overleden.
Kinderen van Nicolaus en Anne:
1 Elisabeth Meerts, geboren op 28-03-1750 in Beersel, België. Volgt VII-ay.
2 Anne Marie Meerts, geboren op 14-04-1752 in Beersel, België. Anne is overleden.
3 Maria Anna Meerts, geboren op 02-01-1760 in Rhode-St.-Genese, België. Volgt VII-az.
4 Jerome Meerts, geboren op 25-03-1755 in Beersel, België. Jerome is overleden.
Notitie bij Jerome:
- ook gevonden Mertens
5 Egidius Meerts, geboren op 23-09-1757 in Beersel, België. Egidius is overleden.
VII-ay Elisabeth Meerts is geboren op 28-03-1750 in Beersel, België, dochter van Nicolaus Petrus Meerts (zie VI-ai) en Anne Maria de Rauw. Elisabeth is overleden op 04-02-1790 in Alsemberg, België, 39 jaar oud. Elisabeth trouwde, 24 jaar oud, op 03-07-1774 in st Genesius-Rhode, België met Henricus van Opbergen, 29 of 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Elisabeth en Henricus:
- huwelijk: Henricus Van Opbergen: wettige zoon van Judocus Van Opbergen en Anna Maria De Bock; Elisabeth Meerts: hier geboren, wettige dochter van Nicolas Meerts en Anna Maria De Rauw, wonend alhier; Getuigen: Guilielmus Van den Broeck enGuido De Boeck; Pastor: J.B. Van Achter.
Henricus is geboren in 1744 in Alsemberg, België, zoon van Judocus van Opbergen en Anne Marie de Boeck. Henricus is overleden op 23-11-1814 in Alsemberg, België, 69 of 70 jaar oud.
Kind van Elisabeth en Henricus:
1 Johannes Franciscus van Opbergen, geboren op 25-01-1779 in Alsemberg, België. Volgt VIII-bv.
VIII-bv Johannes Franciscus van Opbergen is geboren op 25-01-1779 in Alsemberg, België, zoon van Henricus van Opbergen en Elisabeth Meerts (zie VII-ay). Johannes is overleden op 08-09-1832 in Dilbeek, België, 53 jaar oud.
Notitie bij Johannes:
- geboorte: Pastoor: Joannes Buys,kapellaan. Peter: Joannes De Boeck, wonend te Rode (St.Genesius Rode). Me