Parenteel van Cornelis Cruijff

I Cornelis Cruijff is geboren omstreeks 1530. Cornelis is overleden.
Notitie bij Cornelis:
Vermelding: Verkoop Bergschuur.
Aktedatum: 08-06-1644
Object:
1) Een huis en erf in de Sint Jansstraat (Achter de Kamp).
Belendingen 1: aan de ene zijde Rijck Gerardts.
Belendingen 2: aan de andere zijde de steeg van het huis van Claes Henricxz staande aan de Kamp.
Belendingen 3: daarachter Claes Henricxz met de hof van het huis.
2) Een bergschuur en erf annex in de Sint Jansstraat (Achter de Kamp) tot aan het huis van Cornelis Loochsz. op de Kamp.
Belendingen 1: aan de ene zijde de steeg van het huis van Claes Henricxz staande aan de Kamp.
Belendingen 2: aan de andere zijde Maritgen en Dirckgen Versteech met hun schuur.
Verkopende partij:
- Jan Corneliss Cruijff voor zich en als weduwnaar van Deliana Thonisdr. en voor:
- Willem Jansz Cruijff,
- Aelbert Maessen,
- Frederic van den Booch.
Respectievelijk zijn zoon, schoonzoon en neef met echtgenoten.
Kopende partij:-
- Jan Peelen, zijn vrouw Grietgen Peters en hun erven.
Cornelis trouwde met ??. ? is overleden.
Kind van Cornelis en ?:
1 Jan Cornelisz Cruijff, geboren omstreeks 1560. Volgt II.
II Jan Cornelisz Cruijff is geboren omstreeks 1560, zoon van Cornelis Cruijff (zie I) en ??. Jan is overleden.
Notitie bij Jan:
Vermelding vanaf 1614: Overeenkomst
Datering: 13-03-1614
Soort akte: Overeenkomst
Bijzonderheden:
Comparanten:
- Jan Corneliszn. Cruijff, ter ene zijde,
- Elbert Wouterzn. van Heck, ter andere zijde.
Zij zijn, voor zichzelf en hun erven en navolgende eigenaren, met betrekking tot hun huizen die naast elkaar op de Camp, alhier, staan, het volgende overeengekomen.
- Jan C. Cruijff zal de kamer die hij achter zijn huis wil zetten, met een lengte van 21 voet binnenwerk, aan de kant van Elbert W. van Heck mogen timmeren, onder of op de afwatering van de kamer van Elbert W. van Heck.
Hij zal ten aanzien van de kamermuur aan de kant van Elbert W. van Heck een halfsteens muur plaatsen en aan het einde een muur van een steendikte. De halve steen zal komen voorbij de muur van Elbert W. van Heck.
Deze voornoemde muur van de kamer van Elbert W. van Heck, te weten waar het werk van Jan C. Cruijff zal beginnen, met het halve steentje en voorts tot het einde van Jan’s kamer toe, zal tussen beide partijen gemeenschappelijk zijn en blijven om door hen daarin wederzijds te ankeren, balken te plaatsen en deze zal op alle manieren als een gemeenschappelijke muur worden gebruikt.
- Jan C. Cruijff zal op zijn kosten op deze gemeenschappelijke muur een goot leggen en deze op zijn kosten onderhouden opdat deze muur geen schade lijdt.
Indien Elbert W. van Heck de voornoemde muur verder betimmert, dan zal hij gehouden zijn de voornoemde goot voor de helft te onderhouden.
Voor ieder blijft het einde van voornoemde kamer op ieders grond volgens hun oude bepalingen.
Tweede partij: Elbert Wouterzn. van Heck, Beroep: rayemaecker, Adres: De Camp
Woonplaats: Amersfoort
Eerste partij: JanCorneliszn. Cruijff, Adres: De Camp, Woonplaats: Amersfoort

Vermelding vanaf 1617: Koop Schuur met lege hofstede aan de "Nijemerct"
Aktenummer: 206
Aktedatum: 20-02-1617
Akteplaats: Amersfoort
Soort akte: Verkoop
Samenvatting: Verkoop schuur met lege hofstede aan de "nijemerct"
Bijzonderheden:
Dirck Meynszn., in deze vervangende zijn huisvrouw Geertgen, heeft dit verkocht aan Jan Corneliszn. Cruyff en Deliana, echtelieden, en hun erven, vrij van alle lasten, voor de som van 600 carolus gulden.
Te betalen in vier termijnen: Lamberti (17 sept.) 1617 - 150 gulden, 1618, 1619 en 1620 ook 150 gulden en bij betaling van de laatste termijn zal transport worden gedaan met belofte van "vrijnge en waringe".
De 40e penning zal half om half gedragen worden.
Aanvaarding mei 1617.
Borg voor de kopers is Jan Janszn. Mom.
Op 20-11-1617 verklaart de verkoper van de kopers ontvangen te hebben 150 car. gulden voor de eerste termijn.
Objecten: Een schuur met een lege hofstede, door Dirck Meynszn. eertijds gekocht van Jacob van Schadijck,
Koper:
- Jan Corneliszn. Cruyff, Burgerlijke staat: Gehuwd met Deliana
- Deliana, Burgerlijke staat: Gehuwd met Jan Corneliszn. Cruyff
Verkoper: Dirck Meynszn.
Burgerlijke staat: Gehuwd met Geertgen

Woonachtig: vanaf 1628 De Camp, Amersfoort
Jan trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 24-08-1585 in Amersfoort, Nederland [bron: Huwelijksregister Gereformeerde Gemeente] met Deliana Tonisse. Deliana is overleden.
Kinderen van Jan en Deliana:
1 Willem Jansz Cruijff, geboren omstreeks 1595. Volgt III-a.
2 Gerbrecht Jans Cruijff. Volgt III-b.
3 Fuijsgen Jans Cruijff. Volgt III-c.
4 Jan Kil Cruijff. Volgt III-d.
III-a Willem Jansz Cruijff is geboren omstreeks 1595, zoon van Jan Cornelisz Cruijff (zie II) en Deliana Tonisse. Willem is overleden.
Beroep:
kistenmaker
Willem:
(1) trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 12-05-1622 in Amersfoort, Nederland met Aeltgen Gosensdr.. Aeltgen is overleden in 1622.
(2) trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 10-11-1622 in Amersfoort, Nederland [bron: Huwelijksregister Gereformeerde Gemeente] met Neeltgen Jans. Neeltgen is geboren in Voorthuizen, Nederland. Neeltgen is overleden vóór 1651.
(3) trouwde, ongeveer 56 jaar oud, op 20-07-1651 in Renswoude, Nederland [bron: Huwelijksregister Gereformeerde Gemeente, Huwelijksregister R.K. Parochie] met Maeijken Eekhout. Maeijken is overleden.
Kinderen van Willem en Neeltgen:
1 Gijsbert Willems Cruijff, geboren op 01-12-1633 in Amersfoort, Nederland. Volgt IV-a.
2 Sophia Willems Cruijff. Volgt IV-b.
3 Anthoni Willems Cruijff. Volgt IV-c.
4 Jan Willems Cruijff, geboren op 12-10-1624 in Amersfoort, Nederland. Volgt IV-d.
5 Heijman Willems Cruijff, geboren op 24-03-1629 in Amersfoort, Nederland. Volgt IV-e.
IV-a Gijsbert Willems Cruijff is geboren op 01-12-1633 in Amersfoort, Nederland [bron: Doopregister Gereformeerde Gemeente], zoon van Willem Jansz Cruijff (zie III-a) en Neeltgen Jans. Gijsbert is overleden. Gijsbert:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op 12-11-1653 in Amersfoort, Nederland [bron: Huwelijksregister Gereformeerde Gemeente] met Maria Bartholomeus Visscher. Maria is geboren in Culemborg, Nederland. Maria is overleden vóór 1675.
(2) trouwde, 41 jaar oud, op 14-02-1675 in Amersfoort, Nederland [bron: Huwelijksregister Gereformeerde Gemeente] met Lijsbeth Hendrickx. Lijsbeth is overleden.
Kinderen van Gijsbert en Maria:
1 Bartholomeus Cruijff, geboren op 05-09-1658 in Amersfoort, Nederland. Volgt V-a.
2 Neeltjen Cruijff, geboren op 24-11-1654 in Amersfoort, Nederland [bron: Doopregister Gereformeerde Gemeente]. Neeltjen is overleden.
3 Wilhelmus Cruijff, geboren op 20-01-1656 in Amersfoort, Nederland [bron: Doopregister Gereformeerde Gemeente]. Wilhelmus is overleden.
4 Wilhelmus Cruijff, geboren op 23-04-1661 in Amersfoort, Nederland [bron: Doopregister Gereformeerde Gemeente]. Wilhelmus is overleden.
5 Johannes Cruijff, geboren op 05-04-1666 in Amersfoort, Nederland. Volgt V-b.
6 Cornelia Cruijff, geboren op 23-06-1667 in Amersfoort, Nederland [bron: Doopregister Gereformeerde Gemeente]. Cornelia is overleden.
7 Maria Cruijff, geboren op 10-11-1668 in Amersfoort, Nederland [bron: Doopregister Gereformeerde Gemeente]. Maria is overleden.
8 Dilleaantje Cruijff, geboren op 20-03-1670 in Amersfoort, Nederland [bron: Doopregister Gereformeerde Gemeente]. Dilleaantje is overleden.
Kind van Gijsbert en Lijsbeth:
9 Hendricus Cruijff, geboren op 11-07-1676 in Amersfoort, Nederland. Hendricus is overleden.
V-a Bartholomeus Cruijff is geboren op 05-09-1658 in Amersfoort, Nederland [bron: Doopregister Gereformeerde Gemeente], zoon van Gijsbert Willems Cruijff (zie IV-a) en Maria Bartholomeus Visscher. Bartholomeus is overleden vóór 1699, ten hoogste 41 jaar oud. Bartholomeus trouwde, 21 jaar oud, op 11-05-1680 in Amersfoort, Nederland [bron: Huwelijksregister Gereformeerde Gemeente] met Geertje Jans. Geertje is overleden.
Kinderen van Bartholomeus en Geertje:
1 Heijmen (Bartholomeus) Cruijff, geboren op 30-11-1684 in Amersfoort, Nederland. Volgt VI-a.
2 Jan Cruijff, geboren op 14-01-1681 in Amersfoort, Nederland [bron: Doopregister Gereformeerde Gemeente]. Jan is overleden.
3 Wilhelmus Hendricus Cruijff, geboren op 17-09-1682 in Amersfoort, Nederland [bron: Doopregister Gereformeerde Gemeente]. Wilhelmus is overleden.
4 Gijsbert Cruijff, geboren op 10-10-1686 in Amersfoort, Nederland [bron: Doopregister Gereformeerde Gemeente]. Gijsbert is overleden.
5 Bartholomeus Cruijff, geboren op 21-04-1689 in Amersfoort, Nederland. Bartholomeus is overleden vóór 1691, ten hoogste 2 jaar oud.
6 Bartholomeus (Bart) Cruijff, geboren op 06-11-1691 in Amersfoort, Nederland. Volgt VI-b.
7 Anthonij Cruijff, geboren op 06-12-1693 in Amersfoort, Nederland [bron: Doopregister Gereformeerde Gemeente]. Anthonij is overleden vóór 1695, ten hoogste 2 jaar oud.
8 Anthonij Cruijff, geboren op 23-05-1695 in Amersfoort, Nederland [bron: Doopregister Gereformeerde Gemeente]. Anthonij is overleden.
VI-a Heijmen (Bartholomeus) Cruijff is geboren op 30-11-1684 in Amersfoort, Nederland [bron: Doopregister Gereformeerde Gemeente], zoon van Bartholomeus Cruijff (zie V-a) en Geertje Jans. Heijmen is overleden. Heijmen trouwde, 22 jaar oud, op 16-01-1707 in Amersfoort, Nederland [bron: Huwelijksregister Gereformeerde Gemeente] met Jannetje Hendriksdr Schroeff, ongeveer 22 jaar oud. Jannetje is geboren omstreeks 1685 in Amersfoort, Nederland. Jannetje is overleden.
Kind van Heijmen en Jannetje:
1 Rijk (Heijmensz) Cruijff, geboren op 24-08-1716 in Amersfoort, Nederland. Volgt VII-a.
VII-a Rijk (Heijmensz) Cruijff is geboren op 24-08-1716 in Amersfoort, Nederland, zoon van Heijmen (Bartholomeus) Cruijff (zie VI-a) en Jannetje Hendriksdr Schroeff. Rijk is overleden op 10-01-1788 in Amersfoort, Nederland, 71 jaar oud [bron: Begraafregister St. Joriskerk].
Notitie bij Rijk:
Rijk is overleden aan de Vismarkt te Amersfoort
Vermelding: Zekerheid.Bron 1
Aktedatum: 18-03-1758
Object: Zekerek huizinge en erve staande aan de Langestraat, op de hoek van de Vismerkt (ook: Vismarkt)
Belendingen 1: Aan de zijde van de Varkensmarkt: Evert van Koppe (banquetbakker / banketbakker)
Belendingen 2: Aan de achterzijde: Rijk Kruijff
Verkopende partij: Cornelis Pannekoek (raad en schepen van Amersfoort)
Kopende partij: Jan van Assenraadt (wieledraaier alhier)
Opmerkingen:
- Dit pand werd voorheen bewoond door de weduwe Abraham Wijnands (in leven beenhakker alhier), en tegenwoordig door de koper.
- De binnengevelmuur en schoorsteen van dit huis en van het huis daarachter (van voorn. Rijk Kruijff) zullen gemeen zijn en blijven, evenals de gaten of deuren op de zolders van Krijff die op gemene kosten van de koper en van Kruijff moeten worden opgemetseld.
- Kruijff mag ten allen tijden en op zijn kosten een loden pijp aanbrengen door de muur van het fundament onder in de kelder van deze huizinge in de pompwaterput. Dan zal ook die put gemeen worden onderhouden.
- Kruijff mag tot 01-11-1758 vrij water halen, zoveel als hij nodig heeft.
Rijk:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op 22-05-1746 in Amersfoort, Nederland [bron: Huwelijksregister Gereformeerde Gemeente] met Geertruij van Doever(d)en (van Holten), ongeveer 21 jaar oud. Geertruij is geboren omstreeks 1725 in Amersfoort, Nederland. Geertruij is overleden op 12-03-1749 in Amersfoort, Nederland, ongeveer 24 jaar oud (oorzaak: Geboorte van haar zoon Rijk) [bron: Begraafregister St. Joriskerk].
Notitie bij Geertruij:
Vermelding: Akte van Boedelscheiding.
Datering: 1749-05-05
Akten: Boedelscheiding: 05-05-1749 A. Methorst AT 037a016 rep 33.
Naam: Van Doeverden, Geurtjen
Opmerkingen: 2 Kinderen erfgenamen: Heijmen - en Rijk Cruijff
Echtgenoot: Cruijff, Rijk
(2) trouwde, 32 jaar oud, op 11-05-1749 in Amersfoort, Nederland [bron: Huwelijksregister Gereformeerde Gemeente] met Geertruij van Haaften, 31 jaar oud. Geertruij is geboren op 26-10-1717 in Amersfoort, Nederland [bron: Doopregister Gereformeerde Gemeente], dochter van Jacobus van Haaften en Maria van den Berg. Geertruij is overleden op 04-11-1778 in Amersfoort, Nederland, 61 jaar oud [bron: Doodregister Lieve Vrouwenkerk].
Notitie bij Geertruij:
Vermelding vanaf 1757: Koop Huis aan de Vismarkt.
Aktedatum: 29-10-1757
Object: Twee naast elkaar staande woningen die tot een woning zijn gemaakt, staande aan de Vismerkt (ook: Vismarkt) bij de Kortegragt (ook: Kortegracht)
Belendingen 1: aan de ene zijde: de huizinge op de hoek van de Langestraat
Belendingen 2: aan de andere zijde: de gang en poort van Johannes van Birkhoven
Verkopende partij: Anthonij Methorst (procureur) als Curator/Curateur van de geabandonneerde boedel van Hendrikjen van Normandije, laatst weduwe van Joost Lorman.
Kopende partij: Rijk Cruijff (borger)
Opmerkingen: Anthonij Methorst (procureur), curateur in dezen, was geauthoriseerd bij appointement van het Stadsgerecht d.d. 22-10-1757.
Vermelding vanaf 1773: Verkoop Huis
Aktedatum: 14-06-1773
Object: Een huis met al hetgeen daarin aard en nagelvast is, met twee losse platen, toonbank en riggels, staande aan de zuidzijde van de Vismarkt bij de Kortegracht.
Belendingen 1: aan de ene zijde: de poort of gang van Willem van Eede
Belendingen 2: aan de andere zijde: Jan van Assenraad.
Verkopende partij: Rijk Cruijff en zijn vrouw Geertjen van Haften, burgers
Kopende partij: Anthonij Methorst, notaris en procureur
Opmerkingen: Namens de verkopers treedt op als gemachtigde: Wouterus van Hamersveld, deurwaarder alhier volgens procuratie opgenomen in de koopcedulle d.d. 10-06-1773 voor notaris Hendrik Ter Horst
Kinderen van Rijk en Geertruij (1):
1 Hejmen Cruijf, geboren op 05-05-1747 in Amersfoort, Nederland. Volgt VIII-b.
2 Rijk de Kruijf, geboren op 02-03-1749 in Amersfoort, Nederland [bron: Doopregister Gereformeerde Gemeente]. Rijk is overleden.
3 Hendrik Rijksz Cruijff, geboren in 1751. Volgt VIII-d.
Kinderen van Rijk en Geertruij (2):
4 Franciscus Cruyff (Cruijff), geboren op 20-03-1757 in Amersfoort, Nederland. Volgt VIII-a.
5 Jannetje de Kruijf, geboren op 13-02-1750 in Amersfoort, Nederland [bron: Doopregister Gereformeerde Gemeente]. Jannetje is overleden.
6 Hendrik de Kruijf, geboren op 07-02-1752 in Amersfoort, Nederland [bron: Doopregister Gereformeerde Gemeente]. Hendrik is overleden.
7 Albertus de Kruijf, geboren op 13-08-1754 in Amersfoort, Nederland [bron: Doopregister Gereformeerde Gemeente]. Albertus is overleden.
8 Jaantje (Adriana) de Kruijf, geboren op 07-09-1759 in Amersfoort, Nederland. Volgt VIII-c.
9 Geertruij de Kruijf, geboren op 20-12-1761 in Amersfoort, Nederland [bron: Doopregister Gereformeerde Gemeente]. Geertruij is overleden.
10 Bart de Kruijf, geboren op 10-08-1764 in Amersfoort, Nederland [bron: Doopregister Gereformeerde Gemeente]. Bart is overleden.
11 de Kruijf, geboren op 17-11-1765 in Amersfoort, Nederland [bron: Doopregister Gereformeerde Gemeente]. Zij is overleden.
VIII-a Franciscus Cruyff (Cruijff) is geboren op 20-03-1757 in Amersfoort, Nederland, zoon van Rijk (Heijmensz) Cruijff (zie VII-a) en Geertruij van Haaften. Franciscus is overleden op 03-10-1798 in Amersfoort, Nederland, 41 jaar oud [bron: Begraafregister St. Joriskerk]. Franciscus trouwde, 27 jaar oud, op 23-05-1784 in Amersfoort, Nederland [bron: Huwelijksregister Gereformeerde Gemeente] met Alijda van Bogerijen, 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Franciscus en Alijda:
Alijda is overleden in het huis staande aan het Grote Spui te Amersfoort
Alijda is geboren op 14-02-1755 in Amersfoort, Nederland [bron: Doopregister Gereformeerde Gemeente], dochter van Elbertus van Bogerijen en Sibilla van Kukels. Alijda is overleden op 21-01-1826 in Amersfoort, Nederland, 70 jaar oud [bron: Overlijdensregister Amersfoort, akte nr. 312].
Kinderen van Franciscus en Alijda:
1 Elbertus Cruyff (Cruijff), geboren op 24-02-1785 in Amersfoort, Nederland. Volgt IX-a.
2 Geertruij Cruijff, geboren op 08-03-1787 in Amersfoort, Nederland [bron: Doopregister Gereformeerde Gemeente]. Geertruij is overleden op 09-11-1872 in Amersfoort, Nederland, 85 jaar oud [bron: Overlijdensregister Rotterdam, akte nr. 3675].
3 Engelina Cruijff, geboren op 20-09-1789 in Amersfoort, Nederland. Volgt IX-b.
4 Jannetje Adriana Cruijff, geboren op 29-01-1792 in Amersfoort, Nederland. Volgt IX-c.
5 Rijk Cruijff, geboren op 10-11-1793 in Amersfoort, Nederland [bron: Doopregister Gereformeerde Gemeente]. Rijk is overleden op 25-04-1801 in Amersfoort, Nederland, 7 jaar oud [bron: Begraafregister St. Joriskerk].
6 Wouter Cruijff, geboren op 01-02-1795 in Amersfoort, Nederland. Volgt IX-d.
IX-a Elbertus Cruyff (Cruijff) is geboren op 24-02-1785 in Amersfoort, Nederland [bron: Doopregister Gereformeerde Gemeente], zoon van Franciscus Cruyff (Cruijff) (zie VIII-a) en Alijda van Bogerijen. Elbertus is overleden op 11-02-1863 in Woudenberg, Nederland, 77 jaar oud [bron: Overlijdensregister Woudenberg, akte nr. 4]. Elbertus trouwde, 27 jaar oud, op 29-10-1812 in Amersfoort, Nederland [bron: Huwelijksregister Amersfoort, akte nr. 2] met Weijmpje van Eijkelenburg, 23 jaar oud. Weijmpje is geboren op 13-04-1789 in Amersfoort, Nederland [bron: Doopregister Gereformeerde Gemeente], dochter van Cornelis van Eijkelenburg en Lammetje van Steenbeek. Weijmpje is overleden op 27-04-1870 in Woudenberg, Nederland, 81 jaar oud [bron: Overlijdensregister Woudenberg, akte nr. 15].
Kinderen van Elbertus en Weijmpje:
1 Franciscus Cruyff (Cruijff), geboren op 09-12-1821 in Amersfoort, Nederland. Volgt X-a.
2 Franciscus Cruyff (Cruijff), geboren op 09-06-1814 in Amersfoort, Nederland [bron: Geboorteregister Amersfoort, akte nr. 139]. Franciscus is overleden.
3 Cornelis Cruyff (Cruijff), geboren op 19-07-1815 in Amersfoort, Nederland. Volgt X-b.
4 Alijda Cruyff (Cruijff), geboren op 06-09-1817 in Amersfoort, Nederland [bron: Geboorteregister Amersfoort, akte nr. 238]. Alijda is overleden op 13-03-1834 in Amersfoort, Nederland, 16 jaar oud [bron: Overlijdensregister Amersfoort, akte nr. 81].
5 Lamberta Cruyff (Cruijff), geboren op 09-02-1820 in Amersfoort, Nederland [bron: Geboorteregister Amersfoort, akte nr. 40]. Lamberta is overleden op 13-08-1846 in Amersfoort, Nederland, 26 jaar oud [bron: Overlijdensregister Amersfoort, akte nr. 204].
6 Jan Cruyff (Cruijff), geboren op 15-03-1824 in Amersfoort, Nederland. Volgt X-c.
7 Gerard Hendrik Cruyff (Cruijff), geboren op 24-06-1826 in Amersfoort, Nederland. Volgt X-d.
8 Dirk Cruyff (Cruijff), geboren op 07-11-1828 in Amersfoort, Nederland [bron: Geboorteregister Amersfoort, akte nr. 386]. Dirk is overleden op 22-07-1855 in Amersfoort, Nederland, 26 jaar oud [bron: Overlijdensregister Amersfoort, akte nr. 208].
X-a Franciscus Cruyff (Cruijff) is geboren op 09-12-1821 in Amersfoort, Nederland [bron: Geboorteregister Amersfoort, akte nr. 365], zoon van Elbertus Cruyff (Cruijff) (zie IX-a) en Weijmpje van Eijkelenburg. Franciscus is overleden op 03-06-1872 in Amersfoort, Nederland, 50 jaar oud [bron: Overlijdensregister Amersfoort, akte nr. 365].
1848HuwelijkAmersfoort-FranciscusCruijffJacobaAnnaMariaScheerder2Aug1848.jpg
1 1848HuwelijkAmersfoort-FranciscusCruijffJacobaAnnaMariaScheerder2Aug1848
Franciscus trouwde, 26 jaar oud, op 02-08-1848 in Amersfoort, Nederland [bron: Huwelijksregister Amersfoort, akte nr. 39] met Jacoba Anna Maria Scheerder (afb. 1), 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Franciscus en Jacoba:
Documenttype: BS Huwelijk
Erfgoedinstelling: Archief EemlandArchief Eemland
Plaats instelling: Amersfoort
Collectiegebied: Utrecht
Aktenummer: 39
Registratiedatum: 2 augustus 1848
Akteplaats: Amersfoort
Boek: Huwelijksregister - Amersfoort - 1848
Jacoba is geboren op 03-08-1826 in Amersfoort, Nederland, dochter van Michiel Jacob Scheerder en Elisabeth Kalf. Jacoba is overleden op 08-06-1886 in Amersfoort, Nederland, 59 jaar oud.
Kinderen van Franciscus en Jacoba:
1 Cornelis Franciscus Cruijff, geboren op 17-10-1863 in Amersfoort, Nederland. Volgt XI-a.
2 Elisabeth Jacoba Cruijff, geboren op 01-10-1848 in Amersfoort, Nederland. Elisabeth is overleden.
3 Elberta Wijnanda Cruijff, geboren op 25-07-1850 in Amersfoort, Nederland. Elberta is overleden op 16-02-1853 in Amersfoort, Nederland, 2 jaar oud.
Notitie bij Elberta:
Overledene:Elberta Wijnanda Cruijff
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:2
Vader:Franciscus Cruijff
Moeder:Jacoba Anna Maria Scheerder
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:woensdag 16 februari 1853Gebeurtenisplaats:Amersfoort
Documenttype:BS OverlijdenErfgoedinstelling:Het Utrechts ArchiefPlaats instelling:UtrechtCollectiegebied:UtrechtArchief:481Registratienummer:1033Aktenummer:54Registratiedatum:17 februari 1853Akteplaats:Amersfoort
4 Machiel Jacob Cruijff, geboren op 01-03-1852 in Amersfoort, Nederland. Volgt XI-b.
5 Wijnand Elbartus Cruijff, geboren op 19-11-1854 in Amersfoort, Nederland. Volgt XI-c.
6 Wouter Franciscus Cruijff, geboren op 15-07-1856 in Amersfoort, Nederland. Wouter is overleden op 03-04-1858 in Amersfoort, Nederland, 1 jaar oud.
7 Bartha Wijnanda Cruijff, geboren op 25-03-1858 in Amersfoort, Nederland. Bartha is overleden op 17-06-1880 in Amersfoort, Nederland, 22 jaar oud.
8 Ariëtta Geertruida Cruijff, geboren op 14-02-1860 in Amersfoort, Nederland. Ariëtta is overleden op 26-02-1861 in Amersfoort, Nederland, 1 jaar oud.
9 Ariëtta Geertruida Cruijff, geboren op 13-04-1861 in Amersfoort, Nederland. Ariëtta is overleden.
10 Gerard Hendrik Cruijff, geboren op 01-01-1866 in Amersfoort, Nederland. Gerard is overleden op 05-10-1871 in Amersfoort, Nederland, 5 jaar oud.
11 Gerarda Jacoba Cruijff, geboren op 21-04-1869 in Amersfoort, Nederland. Gerarda is overleden op 02-10-1871 in Amersfoort, Nederland, 2 jaar oud.
1863Amersfoort-CornelisFranciscusCruijff19Oct1863FranciscusCruijffJacobaAnnaMariaScheerder.jpg
2 1863Amersfoort-CornelisFranciscusCruijff19Oct1863FranciscusCruijffJacobaAnnaMariaScheerder
XI-a Cornelis Franciscus Cruijff (afb. 2) is geboren op 17-10-1863 in Amersfoort, Nederland [bron: GB Amersfoort Aktenummer: 398], zoon van Franciscus Cruyff (Cruijff) (zie X-a) en Jacoba Anna Maria Scheerder. Cornelis is overleden op 05-12-1927 in Deventer, Nederland, 64 jaar oud.
Notitie bij Cornelis:
Documenttype: BS Geboorte
Erfgoedinstelling: Het Utrechts ArchiefHet Utrechts Archief
Plaats instelling: Utrecht
Collectiegebied: Utrecht
Archief: 481
Registratienummer: 540-03
Aktenummer: 398
Registratiedatum: 19 oktober 1863
Akteplaats: Amersfoort
Collectie: Amersfoort 1863
Beroep:
zadelmaker 1e regiment Huzaren
Cornelis:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 26-06-1890 in Deventer, Nederland [bron: Aktenummer: 81] met Pietje Berkenbosch, 18 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Pietje:
Documenttype: BS Huwelijk
Erfgoedinstelling: Historisch Centrum OverijsselHistorisch Centrum Overijssel
Plaats instelling: Zwolle
Collectiegebied: Overijssel
Archief: 0123
Registratienummer: 2723
Aktenummer: 81
Registratiedatum: 26 juni 1890
Akteplaats: Deventer
Collectie: Deventer 1811-1932
Opmerking: moeder bruid ook Nolda Margrietha Woldberg; vader bruid ook genaamd Lijkel Berkenbos
Pietje is geboren op 31-08-1871 in Peperga, Weststellingwerf, Nederland [bron: allefriezen.nl/zoeken/deeds/a1e4f089-68ad-43ee-6f91-594ee18e8cca], dochter van Lykel Pieters Berkenbosch en Arnolda Margrietha (Nolda) Woldberg. Pietje is overleden.
(2) trouwde, 59 of 60 jaar oud, op 13-?-1923 in Deventer, Nederland met Maria Wilhelmina Demgen, ongeveer 47 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1876 in Waldbreitbach, Duitsland, dochter van Karl Demgen en Katharina Donsbach. Maria is overleden.
Kinderen van Cornelis en Pietje:
1 Lijkel Pieters Cruyff, geboren op 24-03-1892 in Deventer, Nederland. Volgt XII-a.
2 Franciscus Cornelis Cruyff, geboren omstreeks 1891 in Deventer, Nederland. Volgt XII-b.
3 Pieter Cornelis Cruyff. Volgt XII-c.
4 Jacoba Aanna Maria Cruyff, geboren omstreeks 1900 in Deventer, Nederland. Volgt XII-d.
1863FamilieboekDeventer-CornelisFranciscusCruijffPietjeBerkenbosch-I.jpg
1863FamilieboekDeventer-CornelisFranciscusCruijffPietjeBerkenbosch-II.jpg
1892Deventer-LiekelPietersCruyffCornelisFranciscusCruijffPietjeBerkenbosch24Mar1892.jpg
1956OverlijdenOosterbeek-LiekelPietersCruyff4Aug1956.jpg
3 1863FamilieboekDeventer-CornelisFranciscusCruijffPietjeBerkenbosch-I
4 1863FamilieboekDeventer-CornelisFranciscusCruijffPietjeBerkenbosch-II
5 1892Deventer-LiekelPietersCruyffCornelisFranciscusCruijffPietjeBerkenbosch24Mar1892
6 1956OverlijdenOosterbeek-LiekelPietersCruyff4Aug1956
XII-a Lijkel Pieters Cruyff (afb. 3 t/m 6) is geboren op 24-03-1892 in Deventer, Nederland, zoon van Cornelis Franciscus Cruijff (zie XI-a) en Pietje Berkenbosch. Lijkel is overleden op 04-08-1956 in Arnhem, Nederland, 64 jaar oud [bron: www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=37&miadt=37&miaet=54&micode=0207A_O_16668&minr=51229914&miview=ldt&utm_source=OpenArchieven&utm_medium=browser&utm_campaign=OpenData].
Notitie bij Lijkel:
- Geboorte: Twee inschrijvingen gevonden in Deventer
1414 Bevolkingsregister Deventer
Inventarisnummer: 2658 (1414.2658 NTNI_1414_2658) www.stadsarchiefdeventer.nl/zoeken-in-de-collecties/archieven?mivast=45&mizig=100&miadt=45&milang=nl&mizk_alle=cruijff&mibj=1892&miej=1892&miview=tbl
1414 Bevolkingsregister Deventer
Inventarisnummer: 2701 (1414.2701 NTNI_1414_2701) www.stadsarchiefdeventer.nl/zoeken-in-de-collecties/archieven?mivast=45&mizig=100&miadt=45&milang=nl&mizk_alle=cruijff&mibj=1892&miej=1892&miview=tbl
- Huwelijk: Gelders Archief te Arnhem, BS Huwelijk
Arnhem, archief 207, inventaris­nummer 9020, 20-09-1918, aktenummer 447 (www.openarch.nl/show.php?archive=gld&identifier=3BD76B56-E215-40F4-B32C-32C8BF9E60AA&lang=nl)
- Overlijden: Gelders Archief te Arnhem, BS Overlijden
Arnhem, Arnhem, archief 207A, inventaris­nummer 16668, 07-08-1956, aktenummer 689 (www.openarch.nl/show.php?archive=gld&identifier=06282C21-F7AE-4B71-8B32-AE4E2134EB2F&lang=nl&six=20)
Beroep:
steentekenaar
1918HuwelijkArnhem-LijkelPietersCruyffGeertruidaFrederikaVerburg20Seo1918-I.jpg
1918HuwelijkArnhem-LijkelPietersCruyffGeertruidaFrederikaVerburg20Seo1918-II.jpg
1918HuwelijkArnhem-LiekelPietersCruyffGertruidaFrederikaVerburg20Sep1918-A.jpg
1918HuwelijkArnhem-LiekelPietersCruyffGertruidaFrederikaVerburg20Sep1918-B.jpg
1918HuwelijkArnhem-LiekelPietersCruyffGertruidaFrederikaVerburg20Sep1918-C.jpg
1918HuwelijkArnhem-LiekelPietersCruyffGertruidaFrederikaVerburg20Sep1918-D.jpg
7 1918HuwelijkArnhem-LijkelPietersCruyffGeertruidaFrederikaVerburg20Seo1918-I
8 1918HuwelijkArnhem-LijkelPietersCruyffGeertruidaFrederikaVerburg20Seo1918-II
9 1918HuwelijkArnhem-LiekelPietersCruyffGertruidaFrederikaVerburg20Sep1918-A
10 1918HuwelijkArnhem-LiekelPietersCruyffGertruidaFrederikaVerburg20Sep1918-B
11 1918HuwelijkArnhem-LiekelPietersCruyffGertruidaFrederikaVerburg20Sep1918-C
12 1918HuwelijkArnhem-LiekelPietersCruyffGertruidaFrederikaVerburg20Sep1918-D
1891Arnhem-GertruidaFrederikaVerburgTheodorusGijsbertusVerburgEvaCatharinaOosterbeek8Nov1891.jpg
13 1891Arnhem-GertruidaFrederikaVerburgTheodorusGijsbertusVerburgEvaCatharinaOosterbeek8Nov1891
Lijkel trouwde, 26 jaar oud, op 20-09-1918 in Arnhem, Nederland [bron: www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/749087064/srcid/22165858/oid/33] met Geertruida Frederika Verburg (afb. 7 t/m 13), 26 jaar oud. Geertruida is geboren op 08-11-1891 in Arnhem, Nederland [bron: Documenttype:BS Geboorte, Erfgoedinstelling:Gelders Archief, Plaats instelling:Arnhem, Collectiegebied:Gelderland, Archief:0207, Registratienummer:89, Aktenummer:1437], dochter van Theodorus Gijsbertus Verburg en Eva Catharina Oosterbeek. Geertruida is overleden op 18-12-1963 in Arnhem, Nederland, 72 jaar oud.
Notitie bij Geertruida:
www.pondes.nl/detail/i_d.php?inum=750587334
www.pondes.nl/detail/siinfo.php?sour=2268105734&tbl=birt&naam=
Geboorteplaats:Arnhem
Geboortedatum:zondag 8 november 1891
Vader:Theodorus Gijsbertus Verburg
Leeftijd:44
Beroep:-spoorwegwachter
Moeder:Eva Catharina Oosterbeek
Beroep:zonder beroep
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:zondag 8 november 1891
Gebeurtenisplaats:Arnhem
Documenttype:BS Geboorte
Erfgoedinstelling:Gelders Archief
Plaats instelling:Arnhem
Collectiegebied:Gelderland
Archief:0207
Registratienummer:89
Aktenummer:1437
Registratiedatum:9 november 1891
Akteplaats:Arnhem
Kinderen van Lijkel en Geertruida:
1 Catharina Cornelia Cruyff, geboren op 01-06-1920 in Arnhem, Nederland. Volgt XIII-a.
2 Cornelis Franciscus Cruyff, geboren op 29-12-1924 in Arnhem, Nederland. Volgt XIII-b.
XIII-a Catharina Cornelia Cruyff is geboren op 01-06-1920 in Arnhem, Nederland, dochter van Lijkel Pieters Cruyff (zie XII-a) en Geertruida Frederika Verburg. Catharina is overleden op 26-01-1994 in Nijmegen, Nederland, 73 jaar oud. Catharina trouwde, 24 jaar oud, op 20-06-1944 in Arnhem, Nederland met Hans Theodoor Remie, 26 jaar oud. Hans is geboren op 15-04-1918 in Oosterbeek, Nederland, zoon van Theodorus Bernardus Remie en Dora Johanna Weidner. Hans is overleden op 06-08-2006 in Nijmegen, Nederland, 88 jaar oud.
Kinderen van Catharina en Hans:
1 Dora Gertruida Remie. Volgt XIV-a.
2 Truus Remie. Volgt XIV-b.
3 Hans Catharina (Hanneke) Remie. Volgt XIV-c.
4 Rene Remie. Volgt XIV-d.
XIV-a Dora Gertruida Remie, dochter van Hans Theodoor Remie en Catharina Cornelia Cruyff (zie XIII-a). Dora trouwde met Hendrik Jan Batelaan. Hendrik is geboren op 26-10-1934 in Reeuwijk, Nederland. Hendrik is overleden op 14-04-2013 in Smilde, Nederland, 78 jaar oud.
Kinderen van Dora en Hendrik:
1 Lycke Batelaan.
2 Dora Batelaan. Volgt XV-a.
3 Jan Hendrik Batelaan. Volgt XV-b.
XV-a Dora Batelaan, dochter van Hendrik Jan Batelaan en Dora Gertruida Remie (zie XIV-a). Dora trouwde met Edmar Sebastiaan Maria Steneker.
Kinderen van Dora en Edmar:
1 Name Suppressed.
2 Name Suppressed.
XV-b Jan Hendrik Batelaan, zoon van Hendrik Jan Batelaan en Dora Gertruida Remie (zie XIV-a). Jan trouwde met Henderika Aaltje Krans.
Kinderen van Jan en Henderika:
1 Name Suppressed.
2 Name Suppressed.
XIV-b Truus Remie, dochter van Hans Theodoor Remie en Catharina Cornelia Cruyff (zie XIII-a). Truus trouwde met Pieter Franciscus Brittijn.
Kinderen van Truus en Pieter:
1 Christina Gosina Brittijn. Volgt XV-c.
2 Frans Pieter Brittijn. Volgt XV-d.
3 Hans Brittijn. Volgt XV-e.
XV-c Christina Gosina Brittijn, dochter van Pieter Franciscus Brittijn en Truus Remie (zie XIV-b). Christina begon een relatie met Darren Vincent Smith.
Kinderen van Christina en Darren:
1 Name Suppressed.
2 Name Suppressed.
XV-d Frans Pieter Brittijn, zoon van Pieter Franciscus Brittijn en Truus Remie (zie XIV-b). Frans trouwde met Helena Anna Magdalena Scholte.
Kinderen van Frans en Helena:
1 Name Suppressed.
2 Name Suppressed.
XV-e Hans Brittijn, zoon van Pieter Franciscus Brittijn en Truus Remie (zie XIV-b). Hans trouwde met Lonneke van der Heijden.
XIV-c Hans Catharina (Hanneke) Remie, dochter van Hans Theodoor Remie en Catharina Cornelia Cruyff (zie XIII-a). Hanneke trouwde met Wilhelmus Leonardus (Leo) Meerts. Leo is een zoon van Johannes Daniel (Jan) Meerts en Christine Josephine (Christel) Nijsen.
Kinderen van Hanneke en Leo:
1 Frank Daniel Theodoor (Frank) Meerts. Volgt XV-f.
2 Jeroen Wilhelmus Cornelis (Jeroen) Meerts. Volgt XV-g.
XV-f Frank Daniel Theodoor (Frank) Meerts, zoon van Wilhelmus Leonardus (Leo) Meerts en Hans Catharina (Hanneke) Remie (zie XIV-c). Frank ging een geregistreerd partnerschap aan met Paula Huizing. Paula is een dochter van Berend Johannes Hindrik (Bé) Huizing en Jacoba Elizabeth (Elly) van Velzen.
Kinderen van Frank en Paula:
1 Name Suppressed.
2 Name Suppressed.
XV-g Jeroen Wilhelmus Cornelis (Jeroen) Meerts, zoon van Wilhelmus Leonardus (Leo) Meerts en Hans Catharina (Hanneke) Remie (zie XIV-c). Jeroen trouwde met Yvonne van de Haar. Yvonne is een dochter van Jan van de Haar en Nel de Groot.
Kinderen van Jeroen en Yvonne:
1 Name Suppressed.
2 Name Suppressed.
3 Name Suppressed.
4 Name Suppressed.
XIV-d Rene Remie, zoon van Hans Theodoor Remie en Catharina Cornelia Cruyff (zie XIII-a). Rene trouwde met Elisabeth Gerrie Hamakers. Elisabeth is een dochter van Jacobus Marinus Hamakers en Teuntje Adriana de Visser.
Kinderen van Rene en Elisabeth:
1 Theodoor Wouter Remie.
2 Marc Teun Remie.
XIII-b Cornelis Franciscus Cruyff is geboren op 29-12-1924 in Arnhem, Nederland, zoon van Lijkel Pieters Cruyff (zie XII-a) en Geertruida Frederika Verburg. Cornelis is overleden op 18-01-2010 in Wenen, Oostenrijk, 85 jaar oud. Cornelis:
(1) trouwde met Charlotte Gabrielle de Cobet.
(2) trouwde met Name Suppressed. Erika is een dochter van Anton Pötzl en Paula Matawowsky.
Kind van Cornelis en Charlotte:
1 Madeleine Cruyff.
Kinderen van Cornelis en Erika:
2 Name Suppressed.
3 Dominique Alexandra Cruyff. Volgt XIV-e.
XIV-e Dominique Alexandra Cruyff, dochter van Cornelis Franciscus Cruyff (zie XIII-b) en Name Suppressed. Dominique trouwde met Johannes Martinus Abendroth. Johannes is een zoon van Friedrich Richard Christian Abendroth en Christa Marie Luise Wallman.
Kinderen van Dominique en Johannes:
1 Name Suppressed.
2 Name Suppressed.
XII-b Franciscus Cornelis Cruyff is geboren omstreeks 1891 in Deventer, Nederland, zoon van Cornelis Franciscus Cruijff (zie XI-a) en Pietje Berkenbosch. Franciscus is overleden.
Beroep:
reiziger
Franciscus trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 06-10-1921 in Deventer, Nederland met Elisabeth Kruisdijk, ongeveer 11 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 29-01-1931 in Deventer. Elisabeth is geboren omstreeks 1910 in Deventer, Nederland. Elisabeth is overleden.
XII-c Pieter Cornelis Cruyff, zoon van Cornelis Franciscus Cruijff (zie XI-a) en Pietje Berkenbosch. Pieter is overleden. Pieter trouwde met Leida Bleumink. Leida is geboren op 09-02-1912 in Hengelo, Nederland. Leida is overleden.
Kinderen van Pieter en Leida:
1 Cornelis Cruijff. Volgt XIII-c.
2 Leida Cruijff. Volgt XIII-d.
3 Peter Cruijff. Volgt XIII-e.
XIII-c Cornelis Cruijff, zoon van Pieter Cornelis Cruyff (zie XII-c) en Leida Bleumink. Cornelis trouwde met Milly Scott.
XIII-d Leida Cruijff, dochter van Pieter Cornelis Cruyff (zie XII-c) en Leida Bleumink. Leida trouwde met Leo de Rijke.
XIII-e Peter Cruijff, zoon van Pieter Cornelis Cruyff (zie XII-c) en Leida Bleumink. Peter trouwde met N.N..
XII-d Jacoba Aanna Maria Cruyff is geboren omstreeks 1900 in Deventer, Nederland, dochter van Cornelis Franciscus Cruijff (zie XI-a) en Pietje Berkenbosch. Jacoba is overleden op 16-10-1944 in Hengelo, Nederland, ongeveer 44 jaar oud. Jacoba trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 31-12-1921 in Deventer, Nederland met Daan Eenkhoorn, ongeveer 21 jaar oud. Daan is geboren omstreeks 1900 in Hengelo, Nederland. Daan is overleden.
Beroep:
Stucadoor
Kind van Jacoba en Daan:
1 Daan Cornelis Eenkhoorn. Volgt XIII-f.
XIII-f Daan Cornelis Eenkhoorn, zoon van Daan Eenkhoorn en Jacoba Aanna Maria Cruyff (zie XII-d). Daan is overleden op 10-02-1930 in Hengelo, Nederland. Daan trouwde met Riekie N.N..
XI-b Machiel Jacob Cruijff is geboren op 01-03-1852 in Amersfoort, Nederland, zoon van Franciscus Cruyff (Cruijff) (zie X-a) en Jacoba Anna Maria Scheerder. Machiel is overleden. Machiel trouwde, 26 jaar oud, op 12-09-1878 in Oosterhout, Nederland met Elisabeth Cornelia Kievits. Elisabeth is geboren in Waspik, Nederland. Elisabeth is overleden.
XI-c Wijnand Elbartus Cruijff is geboren op 19-11-1854 in Amersfoort, Nederland, zoon van Franciscus Cruyff (Cruijff) (zie X-a) en Jacoba Anna Maria Scheerder. Wijnand is overleden op 06-05-1938 in Haarlem, Nederland, 83 jaar oud.
Beroep:
kamerbehanger
Wijnand:
(1) trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1880 met Catharina Wilhelmina Ruikers, ongeveer 25 jaar oud. Catharina is geboren omstreeks 1855. Catharina is overleden vóór 1896, ten hoogste 41 jaar oud.
(2) trouwde, 41 jaar oud, op 22-04-1896 in Haarlem, Nederland met Neeltje de Ridder, ongeveer 22 jaar oud. Neeltje is geboren omstreeks 1874 in Spaarndam, Nederland. Neeltje is overleden.
X-b Cornelis Cruyff (Cruijff) is geboren op 19-07-1815 in Amersfoort, Nederland [bron: Geboorteregister Amersfoort, akte nr. 173], zoon van Elbertus Cruyff (Cruijff) (zie IX-a) en Weijmpje van Eijkelenburg. Cornelis is overleden op 23-10-1880 in Zeist, Nederland, 65 jaar oud [bron: Overlijdensregister Zeist, akte nr. 111]. Cornelis trouwde met Maria Vermeulen. Maria is overleden.
X-c Jan Cruyff (Cruijff) is geboren op 15-03-1824 in Amersfoort, Nederland [bron: Geboorteregister Amersfoort, akte nr. 104], zoon van Elbertus Cruyff (Cruijff) (zie IX-a) en Weijmpje van Eijkelenburg. Jan is overleden op 30-09-1867 in Amersfoort, Nederland, 43 jaar oud [bron: Overlijdensregister Amersfoort, akte nr. 358].
Beroep:
timmerman
Jan trouwde, 26 jaar oud, op 08-05-1850 in Amersfoort, Nederland [bron: Huwelijksregister Amersfoort, akte nr. 46] met Elisabeth Antoinette Schoonman, ongeveer 40 jaar oud. Elisabeth is geboren omstreeks 1810 in Voorstonden, Nederland, dochter van Jacob Schoonman en Elisabeth Antoinette Schoonman. Elisabeth is overleden op 04-01-1872 in Amersfoort, Nederland, ongeveer 62 jaar oud [bron: Overlijdensregister Amersfoort, akte nr. 10].
X-d Gerard Hendrik Cruyff (Cruijff) is geboren op 24-06-1826 in Amersfoort, Nederland [bron: Geboorteregister Amersfoort, akte nr. 223], zoon van Elbertus Cruyff (Cruijff) (zie IX-a) en Weijmpje van Eijkelenburg. Gerard is overleden op 13-02-1903 in Scherpenzeel, Nederland, 76 jaar oud [bron: Overlijdensregister Scherpenzeel, akte nr. 2]. Gerard trouwde met Margaretha Agatha Borst. Margaretha is overleden.
IX-b Engelina Cruijff is geboren op 20-09-1789 in Amersfoort, Nederland [bron: Doopregister Gereformeerde Gemeente], dochter van Franciscus Cruyff (Cruijff) (zie VIII-a) en Alijda van Bogerijen. Engelina is overleden op 29-01-1854 in Amersfoort, Nederland, 64 jaar oud [bron: Overlijdensregister Amersfoort, akte nr. 31]. Engelina trouwde, 25 jaar oud, op 21-12-1814 in Amersfoort, Nederland [bron: Huwelijksregister Amersfoort, akte nr. 70] met Sikke Johannes Houtsager, 24 jaar oud. Sikke is geboren op 29-07-1790 in Amersfoort, Nederland [bron: Doopregister Gereformeerde Gemeente], zoon van Jan Houtsager en Jacoba Beekman. Sikke is overleden op 09-01-1863 in Amersfoort, Nederland, 72 jaar oud [bron: Overlijdensregister Amersfoort, akte nr. 14].
IX-c Jannetje Adriana Cruijff is geboren op 29-01-1792 in Amersfoort, Nederland [bron: Doopregister Gereformeerde Gemeente], dochter van Franciscus Cruyff (Cruijff) (zie VIII-a) en Alijda van Bogerijen. Jannetje is overleden. Jannetje:
(1) trouwde met Albertus van de Vooren. Albertus is overleden vóór 1829.
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 14-10-1829 in Utrecht, Nederland met Roelant Verweij, ongeveer 53 jaar oud. Roelant is geboren omstreeks 1776 in Tiel, Nederland. Roelant is overleden.
IX-d Wouter Cruijff is geboren op 01-02-1795 in Amersfoort, Nederland [bron: Doopregister Gereformeerde Gemeente], zoon van Franciscus Cruyff (Cruijff) (zie VIII-a) en Alijda van Bogerijen. Wouter is overleden op 02-02-1830 in Amersfoort, Nederland, 35 jaar oud [bron: Overlijdensregister Amersfoort, akte nr. 44].
Notitie bij Wouter:
Wouter is overleden in het huis staande aan de Nieuwstraat te Amersfoort
Beroep:
Fabrikeur
Wouter:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 23-10-1822 in Rotterdam, Nedeland [bron: Huwelijksregister Rotterdam, akte nr. b84v] met Maria Burgerhout, ongeveer 33 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1789 in Wevertshoof, Nederland. Maria is overleden.
(2) trouwde, 30 jaar oud, op 01-06-1825 in Rotterdam [bron: Huwelijksregister Rotterdam, akte nr. a148v] met Magdalena Henkemans. Magdalena is overleden.
VIII-b Hejmen Cruijf is geboren op 05-05-1747 in Amersfoort, Nederland [bron: Doopregister Gereformeerde Gemeente], zoon van Rijk (Heijmensz) Cruijff (zie VII-a) en Geertruij van Doever(d)en (van Holten). Hejmen is overleden op 29-08-1806 in Amersfoort, Nederland, 59 jaar oud [bron: Begraafregister St. Joriskerk]. Hejmen trouwde, 22 jaar oud, op 05-05-1769 in Amersfoort, Nederland [bron: Huwelijksregister Gereformeerde Gemeente] met Gerritje vasn Eck. Gerritje is geboren in Amersfoort, Nederland. Gerritje is overleden.
Kinderen van Hejmen en Gerritje:
1 Rijk Cruijf, geboren op 16-03-1770 in Amersfoort, Nederland [bron: Doopregister Gereformeerde Gemeente]. Rijk is overleden vóór 1774, ten hoogste 4 jaar oud.
2 Jacob Cruijf, geboren op 30-07-1771 in Amersfoort, Nederland [bron: Doopregister Gereformeerde Gemeente]. Jacob is overleden.
3 Geurtje Cruijf, geboren op 11-09-1772 in Amersfoort, Nederland [bron: Doopregister Gereformeerde Gemeente]. Geurtje is overleden.
4 Rijk Cruijf, geboren op 01-02-1774 in Amersfoort, Nederland. Volgt IX-e.
5 Adrianus Cruijf, geboren op 28-10-1777 in Amersfoort, Nederland [bron: Doopregister Gereformeerde Gemeente]. Adrianus is overleden vóór 1783, ten hoogste 6 jaar oud.
Notitie bij Adrianus:
Adrianus is tweeling met broer Gerardus
6 Geradus Cruijf, geboren op 28-10-1777 in Amersfoort, Nederland [bron: Doopregister Gereformeerde Gemeente]. Geradus is overleden.
Notitie bij Geradus:
Gerardus is tweeling met broer Adrianus
7 Maria Cruijf, geboren op 24-10-1779 in Amersfoort, Nederland [bron: Doopregister Gereformeerde Gemeente]. Maria is overleden.
8 Albertus Cruijf, geboren op 06-09-1781 in Amersfoort, Nederland [bron: Doopregister Gereformeerde Gemeente]. Albertus is overleden.
9 Adrianus Cruijf, geboren op 07-04-1783 in Amersfoort, Nederland [bron: Doopregister Gereformeerde Gemeente]. Adrianus is overleden.
10 Geertruij Cruijf, geboren op 16-09-1784 in Amersfoort, Nederland [bron: Doopregister Gereformeerde Gemeente]. Geertruij is overleden.
IX-e Rijk Cruijf is geboren op 01-02-1774 in Amersfoort, Nederland [bron: Doopregister Gereformeerde Gemeente], zoon van Hejmen Cruijf (zie VIII-b) en Gerritje vasn Eck. Rijk is overleden op 07-12-1849 in Amersfoort, Nederland, 75 jaar oud [bron: Overlijdensregister Amersfoort, akte nr. 507]. Rijk trouwde met Dirkje Maria Slot.
Notitie bij het huwelijk van Rijk en Dirkje:
Dit echtpaar had nog 7 kinderen, allen jong gestorven
Dirkje is geboren omstreeks 1770. Dirkje is overleden op 08-02-1854 in Amersfoort, Nederland, ongeveer 84 jaar oud [bron: Overlijdensregister Amersfoort, akte nr. 46].
Kind van Rijk en Dirkje:
1 Heijmen Jacob Cruijf, geboren op 13-12-1809 in Amersfoort, Nederland. Volgt X-e.
X-e Heijmen Jacob Cruijf is geboren op 13-12-1809 in Amersfoort, Nederland [bron: Doopregister Gereformeerde Gemeente], zoon van Rijk Cruijf (zie IX-e) en Dirkje Maria Slot. Heijmen is overleden. Heijmen trouwde, 24 jaar oud, op 16-04-1834 in Amersfoort, Nederland [bron: Huwelijksregister Amersfoort, akte nr. 32] met Helena Smit, 24 jaar oud. Helena is geboren op 07-05-1809 in Amersfoort, Nederland. Helena is overleden.
VIII-c Jaantje (Adriana) de Kruijf is geboren op 07-09-1759 in Amersfoort, Nederland [bron: Doopregister Gereformeerde Gemeente], dochter van Rijk (Heijmensz) Cruijff (zie VII-a) en Geertruij van Haaften. Jaantje is overleden op 11-03-1839 in Amersfoort, Nederland, 79 jaar oud. Jaantje trouwde, 30 jaar oud, op 04-03-1790 in Amersfoort, Nederland [bron: Huwelijksregister Gereformeerde Gemeente] met Johannes Arler, 22 jaar oud. Johannes is geboren op 02-06-1767 in Amersfoort, Nederland [bron: Doopregister Gereformeerde Gemeente], zoon van Gerrit Arler en Elisabeth Withoos. Johannes is overleden op 21-07-1824 in Amersfoort, Nederland, 57 jaar oud [bron: Overlijdensregister Amersfoort, akte nr. 331].
VIII-d Hendrik Rijksz Cruijff is geboren in 1751, zoon van Rijk (Heijmensz) Cruijff (zie VII-a) en Geertruij van Doever(d)en (van Holten). Hendrik is overleden op 30-05-1831 in Amersfoort, Nederland, 79 of 80 jaar oud. Hendrik trouwde, ongeveer 43 jaar oud, omstreeks 1794 met Aleida Docter, ongeveer 21 jaar oud. Aleida is geboren omstreeks 1773. Aleida is overleden op 11-03-1847 in Amersfoort, Nederland, ongeveer 74 jaar oud.
Kind van Hendrik en Aleida:
1 Rijk Cruijff, geboren op 03-02-1799 in Amersfoort, Nederland. Volgt IX-f.
IX-f Rijk Cruijff is geboren op 03-02-1799 in Amersfoort, Nederland, zoon van Hendrik Rijksz Cruijff (zie VIII-d) en Aleida Docter. Rijk is overleden op 01-08-1873 in Amsterdam, Nederland, 74 jaar oud. Rijk:
(1) trouwde, ongeveer 21 jaar oud, omstreeks 1820 met Anckie Alberts. Anckie is overleden vóór 1844.
(2) trouwde met Chritsiena van Beek. Chritsiena is geboren omstreeks 1801 in Amsterdam, Nederland. Chritsiena is overleden.
Kind van Rijk en Anckie:
1 Pieter Cruijff, geboren op 22-09-1828 in Amsterdam, Nederland. Volgt X-f.
X-f Pieter Cruijff is geboren op 22-09-1828 in Amsterdam, Nederland, zoon van Rijk Cruijff (zie IX-f) en Anckie Alberts. Pieter is overleden op 02-05-1862 in Amsterdam, Nederland, 33 jaar oud. Pieter trouwde, 22 jaar oud, op 06-08-1851 in Amsterdam, Nederland met Maria Anna Stikvoort, 24 jaar oud. Maria is geboren op 28-11-1826 in Amsterdam, Nederland. Maria is overleden op 04-12-1888 in Amsterdam, Nederland, 62 jaar oud.
Kind van Pieter en Maria:
1 Pieter Hermanus Cruijff, geboren op 10-06-1856 in Amsterdam, Nederland. Volgt XI-d.
XI-d Pieter Hermanus Cruijff is geboren op 10-06-1856 in Amsterdam, Nederland, zoon van Pieter Cruijff (zie X-f) en Maria Anna Stikvoort. Pieter is overleden op 23-10-1924 in Amsterdam, Nederland, 68 jaar oud. Pieter trouwde, 22 jaar oud, op 30-04-1879 in Amsterdam, Nederland met Wilhelmina Christina Selter, 20 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 04-06-1858 in Amsterdam, Nederland. Wilhelmina is overleden op 09-02-1930 in Amsterdam, Nederland, 71 jaar oud.
Kind van Pieter en Wilhelmina:
1 Hermanus Cornelis Cruijff, geboren op 22-12-1886 in Amsterdam, Nederland. Volgt XII-e.
XII-e Hermanus Cornelis Cruijff is geboren op 22-12-1886 in Amsterdam, Nederland, zoon van Pieter Hermanus Cruijff (zie XI-d) en Wilhelmina Christina Selter. Hermanus is overleden op 12-01-1957 in Amsterdam, Nederland, 70 jaar oud. Hermanus trouwde, 22 jaar oud, op 19-01-1909 in Amsterdam, Nederland met Dorothea Catharina Eliisabeth Daansen, 20 jaar oud. Dorothea is geboren op 19-06-1888 in Amsterdam, Nederland. Dorothea is overleden.
Kind van Hermanus en Dorothea:
1 Hermanus Cornelis Cruijff, geboren op 30-10-1913 in Amstelveen, Nederland. Volgt XIII-g.
XIII-g Hermanus Cornelis Cruijff is geboren op 30-10-1913 in Amstelveen, Nederland, zoon van Hermanus Cornelis Cruijff (zie XII-e) en Dorothea Catharina Eliisabeth Daansen. Hermanus is overleden op 08-07-1959 in Amsterdam, Nederland, 45 jaar oud.
Beroep:
eigenaar Cruijffs Aardappelhandel.
Hermanus trouwde, 28 jaar oud, op 18-12-1941 in Amsterdam, Nederland met Petronella Bernnarda Draaijer, 24 jaar oud. Petronella is geboren op 21-08-1917 in Amsterdam, Nederland. Petronella is overleden op 02-12-2007 in Amsterdam, Nederland, 90 jaar oud.
Kind van Hermanus en Petronella:
1 Hendrik Johannes (Johan) Cruijff, geboren op 25-04-1947 in Amsterdam, Nederland. Hendrik is overleden op 24-03-2016 in Barcelona, Spanje, 68 jaar oud.
Beroep:
voetballer, voetbaltrainer
VI-b Bartholomeus (Bart) Cruijff is geboren op 06-11-1691 in Amersfoort, Nederland [bron: Doopregister Gereformeerde Gemeente], zoon van Bartholomeus Cruijff (zie V-a) en Geertje Jans. Bartholomeus is overleden. Bartholomeus trouwde, 24 jaar oud, op 12-11-1715 in Amersfoort, Nederland [bron: Huwelijksregister Gereformeerde Gemeente] met Lijsbeth Roelofs Mosterd. Lijsbeth is overleden.
Kinderen van Bartholomeus en Lijsbeth:
1 Johanna Cruijff, geboren op 28-08-1716 in Amersfoort, Nederland [bron: Doopregister Gereformeerde Gemeente]. Johanna is overleden.
2 Geertruijd Cruijff, geboren op 21-12-1717 in Amersfoort, Nederland [bron: Doopregister Gereformeerde Gemeente]. Geertruijd is overleden.
3 Bartholomeus Cruijff, geboren op 24-02-1719 in Amersfoort, Nederland [bron: Doopregister Gereformeerde Gemeente]. Bartholomeus is overleden.
4 Geertruij Cruijff, geboren op 25-09-1722 in Amersfoort, Nederland. Volgt VII-b.
5 Antonij Cruijff, geboren op 17-04-1725 in Amersfoort, Nederland [bron: Doopregister Gereformeerde Gemeente]. Antonij is overleden.
6 Petronella Cruijff, geboren op 11-10-1726 in Amersfoort, Nederland [bron: Doopregister Gereformeerde Gemeente]. Petronella is overleden.
VII-b Geertruij Cruijff is geboren op 25-09-1722 in Amersfoort, Nederland [bron: Doopregister Gereformeerde Gemeente], dochter van Bartholomeus (Bart) Cruijff (zie VI-b) en Lijsbeth Roelofs Mosterd. Geertruij is overleden. Geertruij trouwde, 28 jaar oud, op 02-05-1751 in Amersfoort, Nederland met Antonij Lambregt, 25 jaar oud. Antonij is geboren op 21-09-1725 in Amersfoort, Nederland, zoon van Johannes Lambregt en Mechteld Wildvangh. Antonij is overleden.
V-b Johannes Cruijff is geboren op 05-04-1666 in Amersfoort, Nederland [bron: Doopregister Gereformeerde Gemeente], zoon van Gijsbert Willems Cruijff (zie IV-a) en Maria Bartholomeus Visscher. Johannes is overleden.
Notitie bij Johannes:
Vermelding vanaf 1699: Koop Huizen staande op de Lange Gracht
Aktedatum: 07-01-1699
Object: Een huis, bestaande in drie woningen vanouds genaamd ’het Swaanshalsje’, staande op de Langegracht
Verkopende partij: Gemachtigden van Cornelis Schepper, koopman te Amsterdam
Kopende partij: Johan Cruijff, deurwaarder van deze stad en zijn vrouw Agata Verhoeff
Belendingen 1: Ten oosten de gracht zelf
Belendingen 2: Ten zuiden Elbert Jansen Schouten
Belendingen 3: Ten westen de Lieve Vrouwestraat
Belendingen 4: Ten noorden het straatje tussen de Lieve Vrouwestraat en de Langestraat
Opmerkingen: procuratie op 1698-05-31 voor notaris Pieter Carel tot Amsterdam
Vermelding vanaf 1749: Akte van Boedelscheiding.
Datering: 1729-04-01 - 1749-01-17

Akten: Boedelscheiding: 01-04-1729 -o- + 17-01-1749 A. van Veerssen AT 033a008 rep 2 (*).
Naam: Cruijf, Jan (deurwaarder en glaasemaker)
Omschrijving: Amersfoort: huis op het Havik; huis in de Crommestraat
Erfgenamen:
- Anthony
- Reynier
- Jacobus
- de kinderen van Agatha Cruijf uit haar huw. met Jan van Ling (* na overlijden van enige kinderen-erfgenamen)
Echtgenoot: Verhoef, Agatha
Functie:
Deurwaarder van deze Stad
Johannes trouwde, 20 jaar oud, op 28-03-1687 in Amersfoort, Nederland [bron: Huwelijksregister Gereformeerde Gemeente] met Agatha Lamberta Verhoeff. Agatha is overleden.
IV-b Sophia Willems Cruijff, dochter van Willem Jansz Cruijff (zie III-a) en Neeltgen Jans. Sophia is overleden. Sophia trouwde op 29-07-1659 in Amersfoort, Nederland [bron: Huwelijksregister Gereformeerde Gemeente] met Jaconbus van Neck (Eck). Jaconbus is geboren in Nijkerk, Nederland. Jaconbus is overleden.
Beroep:
Mr. Schepen van de stad Weesp
IV-c Anthoni Willems Cruijff, zoon van Willem Jansz Cruijff (zie III-a) en Neeltgen Jans. Anthoni is overleden. Anthoni trouwde op 01-09-1650 [bron: Huwelijksregister Gereformeerde Gemeente, Huwelijksregister R.K. Parochie] met Hiilletje Anthonis (Teunis). Hiilletje is overleden.
IV-d Jan Willems Cruijff is geboren op 12-10-1624 in Amersfoort, Nederland, zoon van Willem Jansz Cruijff (zie III-a) en Neeltgen Jans. Jan is overleden. Jan:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 15-05-1652 in Amersfoort, Nederland [bron: Huwelijksregister Gereformeerde Gemeente] met Elisabeth Petersz Wachtmeester, 32 jaar oud. Elisabeth is geboren op 10-03-1620 in Amersfoort, Nederland [bron: Doopregister Gereformeerde Gemeente], dochter van Peter Petersz (de Jonge) Wachtmeester en Christina Simons. Elisabeth is overleden vóór 1663, ten hoogste 43 jaar oud.
Notitie bij Elisabeth:
Lijsbeth is tweeling met zus Machteld
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 25-08-1663 in Amersfoort, Nederland [bron: Huwelijksregister Gereformeerde Gemeente] met Bregjen Jans de Haen. Bregjen is overleden.
Kind van Jan en Elisabeth:
1 Neeltgen Cruijff, geboren op 17-06-1658 in Amersfoort, Nederland [bron: Doopregister Gereformeerde Gemeente]. Neeltgen is overleden.
Kinderen van Jan en Bregjen:
2 Deliana Cruijff, geboren op 10-04-1664 in Amersfoort, Nederland [bron: Doopregister Gereformeerde Gemeente]. Deliana is overleden.
3 Wilhelmus Cruijff, geboren op 04-07-1665 in Amersfoort, Nederland [bron: Doopregister Gereformeerde Gemeente]. Wilhelmus is overleden.
4 Johannes Cruijff, geboren op 01-01-1668 in Amersfoort, Nederland [bron: Doopregister Gereformeerde Gemeente]. Johannes is overleden.
IV-e Heijman Willems Cruijff is geboren op 24-03-1629 in Amersfoort, Nederland [bron: Doopregister Gereformeerde Gemeente], zoon van Willem Jansz Cruijff (zie III-a) en Neeltgen Jans. Heijman is overleden. Heijman trouwde, 31 jaar oud, op 05-02-1661 in Amersfoort, Nederland [bron: Huwelijksregister Gereformeerde Gemeente] met Hendrina van Detten. Hendrina is overleden.
Kind van Heijman en Hendrina:
1 Cornelia Heyman Cruijff, geboren op 10-03-1661 in Amersfoort, Nederland [bron: Doopregister Gereformeerde Gemeente]. Cornelia is overleden.
III-b Gerbrecht Jans Cruijff, dochter van Jan Cornelisz Cruijff (zie II) en Deliana Tonisse. Gerbrecht is overleden.
Notitie bij Gerbrecht:
Vermelding vanaf 1669: Testament.
Akten:
- Testament: 13-07-1667 A. v. Brinckesteyn AT 015a001 folio 10 t/m 14 V;
- Testament: 22-10-1668 A. v. Brinckesteyn AT 015a001 folio 1 t/m 5;
- Testament: 15-12-1669 A. v. Brinckesteyn AT 015a001 folio 10 V tot 16;
- Brieve van Octroy: 12-06-1661 Cornelis van Ingen;
- Lijftocht: 17-02-1663 en 06-04-1664 notaris Cornelis van Ingen
Naam: Cruyff, Gerbrecht Jans (gezond van lichaam en geest, borgers van Amersfoort)
Opmerkingen:
M.b.t. testament 1667:
- Gerbrecht herroept eerdere wilsbeschikkingen waaronder een testament van 12-06-1661 van notaris Cornelis van Ingen.
- Zij confirmeert dat de actes van 17-02-1663 en 06-04-1664 tussen haar en haar man zijn waarde blijft behouden, uitgezonderd die van 12-06-1661 (not. van Ingen).
- Zij legateert aan haar nicht Sophia Willems Cruyff de ene helft en aan Stijntje Gijsberts van Bommel, vrouw van Frederick van der Burch (haar nicht), dochter van Voeysgen Jans Cruyff (haar overleden zuster) en Gerbrecht van der Burch (haar nicht), dochter van Stijntje van Bommel, samen de andere helft van haar gehele inboedel, huysraet, linnen en wollen, ongemunt gout en zilver en al ’t hetgeen daar aan behoort.
- Zij prelegateert aan Sophia, Stijntje en Gerbrecht ieder de (ge)rechte derde part van haar clederen linnen en wollen tot haar lijve behorende.
- Verder prelegateert zij aan Sophia W. Cruijff 500 car. guldens te betalen uit de boedel.
- Zij legateert aan Deliana, jongste kind van Frederick van der Burch en Stijntje van Bommel het silverwerck tot haar lijve behorende en een dubbele gouden hoepringh. (N.B. Hoepringh: hoep = hoop, mogelijk trouw- of verlovingsring)
- Met de steenringh, bij de voornoemde Sophia, Stijntje en Gerbrecht uit de inboedel en huisraad, hiervoor geprelegateerd, aan Deliana uit te rijken.
- Verder legateert zij aan Grietje Dirks, haar gewesene dienstmaecht 100 car. guldens binnen 6 weken na het sterven van de testamentrice uit te betalen.
- Al haar verdere goederen, als roerende en onroerende, rentebrieven, obligaties, rente-acten en crediten, gemunt gout en zilvergeld niets uitgezonderd die zij boven de legaten en prelegaten zal nalaten zal voor de ene helft in gelijke egale porties komen aan: Jan Hoijman, Anthonis Gijsberts en Sophia W. Cruyff, haar neven en nicht, en de nagelaten kinderen van wijlen haar broer Willem Jans Cruyff en bij vooroverlijden van één dezer hun nakomelingen.
- De andere helft, ook in gelijke porties aan: Stijntje van Bommel (haar nicht) vrouw van Frederick van der Burch en Gerbrecht van der Burch, dochter van Frederick en Stijntje.
- Bij vooroverlijden van Stijntje wil testamentrice dat haar deel dan toegedeelt wordt zowel aan Gerbrecht als aan haar (Stijntjes) andere kinderen.
- Indien Gerbrecht voor of na haar komt te overlijden zonder kind(eren) na te laten of al nalatende, deze ook komen te overlijden, dat dan al de goederen die Gerbrecht zal hebben geërfd vererven op haar moeder Stijntje.
- Indien Gerbrecht wel in het bezit komt van haar erfenis zal zij deze niet mogen disponeren of vermaken of verkopen zonder consent van haar ouders (in leven zijnde) en bij vooroverlijden van Stijntje in haar plaats al haar kinderen.
- Indien Stijntje of haar dochter Gerbrecht komt te overlijden zonder kinderen, Frederick van der Burch, der kinderen vader, zal dan genieten de lijftocht van de erfenis, totdat hij hertrouwt en langer niet.
- Voorts verordoneert zij dat de executeurs al haar na te laten onroerende goederen in confirmatie van de Hylicxbrieff (huwelijk) tussen haar en Frans Pieters van Doorecamp opgericht en het staetje van de inboedel bij notaris Camerbeeck geschreven, ondermindert de lijftocht en ’t voordeel van haar man daaraan hebbende en uyt competerende na voorgaande estimatie te doen door 2 onpartijdige, door loting, in 2 gedeelten gelijck maken uit des gemeenen boedels, gerede penningen, het ene loth voor en ten behoeve van de kinderen van Willem Jans Cruyff saliger en het andere lot voor en ten behoeve van Stijntje van Bommel en haar dochter Gerbrecht.
- Zij zullen blindelings hun lot trekken en daarmee tevreden zijn. Dan moet de helft die aan Stijntje en haar dochter Gerbrecht is toegewezen opnieuw in 2 delen opgesplitst en weer door loting verdeeld worden.
- De kleding, linnen en wollen, moeten ook in 3 delen bij lot verdeeld worden.
Tot executeur:
- Henrick van Schaeck, oud-burgemeester van Amersfoort
- Peter Woutersen van Lockhorst,
Zij zullen hiervoor een behoorlijk salaris genieten.
Indien een of meerdere erfgenamen tegen haar uiterste wil zullen opposeren, dan vervalt hun erfdeel en komt dit ten goede aan de diakonie der publieke Gereformeerde kerk ten behoeve van de armen binnen deze stad.
M.b.t. testament van 1668:
- Alle eerdere testamenten worden herroepen; zij confirmeert de actes van 17-02-1663 en 06-04-1664 (not. van Ingen)
Zij prelegateert aan:
- Sophia Cruyff (nicht), dochter van wijlen Willem Jans Cruyff (haar broer);
- Stijntje van Bommel (nicht), vrouw van Frederick van der Burgh, dochter van Feusgen Jans Cruyff (zuster);
Kinderen van Frederick en Stijntje: Gerbrecht, Jan, Sophia en Deliana van den Burgh;
- Gijsbert Cruyff, zoon van Willem Jans Cruyff.
Zij en haar man staan borg voor de schuld van Gijsbert Cruyff aan Leendert Jans van de Treeck en Jan Gijsberts, backer.
Verder legateert zij aan:
- Cornelia Cruyff, dochter van wijlen Heyman Cruyff, bij Cornelia’s vooroverlijden gaat dit naar Jan, Anthoni en Sophia Cruyff (kinderen van haar broer Willem Jan Cruyff);
- Grietje Dircks huysvrouw van Jan Rijckszn. Puick, haar gewesene dienstmaecht.
Tot executeurs:
- Henrick van Schaeck, borgemeester van Amersfoort,
- Peter Wouterszn. van Lockhorst en Antoni van Draeckenburgh.
Getuigen, o.a.:
- Aert Huybertszn. van Breweert
-Jan Everts van Coeverden.
M.b.t. het testament van 1669:
Zij herroept alle eerdere codecillen en speciaal die van 20-10-1668 (A. v. Brinckesteyn ) alsof ze nooit gepasseerd waren.
Zij confirmeert de actes van 17-02-1663 en 04-04-1664 (not. C. van Ingen) uitgezonderd het codecil van 12-06-1661.
Zij prelegateert aan:
- Sophia Cruyff, huysvrouw van mr. Jacobus van Eck 1/3 part van linnen en lijfstoehoren;
- idem aan Stijntje van Bemmel;
- idem aan Gerbrecht van de Burgh.
Verder gedenkt zij o.a.:
- Jan van de Burgh gehuwd met Grietje Jaspers;
- Gerbrecht van Eck;
- Cornelia Cruyff;
- Anthoni, Gijsbert
- Sophia Cruyff;
- Grietje Dirx gewesen dienstmaagd en verder alle genoemde van het testament van 20-10-1668, maar wel met een andere verdeling.
Er is een huwelijksbrieff tussen haar en haar man.
Executeurs:
- Henrick van Schaeck, oud-burgemeester van Amersfoort,
- Peter Wouter van Lockhorst en Anthoni van Draeckenburgh.
Echtgenoot: Van Doorecamp, Frans Pieters

Vermelding vanaf 1689: Testament
Zoals vermeld is er een eerder testament en er volgen nog vele aanpassingen, zoals:
- 02-05-1680, Cruyff, Gerbrecht Jans (heeft een accident aan ’t been, bij de heert sittende; borgers van Amersfoort)
- 04-03-1684; Cruijff, Gerbrecht Jansdochter ("bedlegerig, maer anders gesont sijnde", borgerse en inwoonster van Amersfoort). Nu weduwe van Frans Dorencamp.

Vermelding vanaf 1692: Akte van Boedelscheiding
- Boedelscheiding: 08-03-1692 Notaris A. van Brinckesteyn AT015 a006 folio 18 R
Naam: Comparanten ter eenre zijde:
- Cruijff, Willem;
- De Froe, Lambertus (ook: de Froed; als man en voogd van Cruyff, Annitgen);
- Hagen, Mr. Bartholomeus (Notaris, als momber van Cruyff, Deliana).
Comparanten ter andere zijde:
- Van der Burgh, Evert (als man en voogd van Cruyfsdochter, Cornelia Jans;
tevens als voogd, zie hieronder);
- De Haen, Breghje (wed. van: Cruyff, Jan; als moeder en momberse van hun twee onmundige zonen);
- Van Bemmel, Johan (Raad van Amersfoort, samen met Van der Burgh, Evert, gestelde mombers van bovengenoemde onmundige kinderen.
Omschrijving: Scheiding van een halve vierdel land aan de Lageweg en een huijsinge op de Appelmarkt.
Opmerkingen:
De comparanten zijn mede-erfgenamen van Gerbrecht Jans Cruijff saliger.
Subdivisie tussen de erfgenamen is 17-04-1685 opgericht, waarbij aan de comparanten een halve vierdel lands aan de Legheweg (= Lageweg) in de Vrijheid van de stad was toegewezen, met de daarop staande schuur.
Evenals het huijs op de Appelmerckt, gebruikt door Ghysbert Cruyff, belast met jaarlijks 1 gulden 18 stuvers ten behoeve van de Melaten.
De partijen willen niet alnger in gemeenschap blijven.
Ghijsbert Cruyff c.s. had een deling voorgesteld voor de commissarissen uit het Gerecht.
Op 27-02-1692 zijn Gerard van Oudtwatering en mij notario als schepenen en commissarissen van de maand gecommitteerd.
Er zijn twee loten van zo mogelijk egale portien gemaakt, met voorwaarden.
- Het eerste lot is toegevallen aan de kinderen van Jan Cruijff, en wel het voorste mergen van genoemd halve vierdel met zeven gebinten van de tabaksschuur aan de stadszijde, plus 50 gulden.
- Het tweede lot is toegevallen aan de kinderen van Ghijsbert Cruijff: het achterste morgen van het halve vierdel met de resterende zes gebinten van de schuur met de grond waar die op staat en er om heen, om de luiken te kunnen openen en sluiten. Plus de genoemde huijsinge op de Appelmarkt, onder betaling van 50 gulden aan het eerste lot.
Het Gerecht van Amersfoort moet hiermee instemmen ten regarde van de onmundigen.
Getuigen:
- Mr. Jan Pontkees (chirurgijn)
- Godert van Brinckesteyn
Gerbrecht:
(1) trouwde op 20-02-1636 in Amersfoort, Nederland [bron: Huwelijksregister Gereformeerde Gemeente] met Aelbert Maesz van Rijckholt. Aelbert is overleden vóór 1652.
(2) trouwde op 20-11-1652 in Amersfoort, Nederland [bron: Huwelijksregister Gereformeerde Gemeente] met Kil Gerritsz. Kil is geboren in Amersfoort, Nederland. Kil is overleden vóór 1662.
Notitie bij Kil:
Vermelding vanaf 1657: Koop Huis in de Krommestraat.
Aktedatum: 20-11-1657
Object: Een huis in de Krommestraat
Verkopende partij: Johan van Ingen, notaris, voor hemzelf en als weduwnaar van Geertruijt Sarctrius
Kopende partij: Kil Gerritz en zijn vrouw Gerbrecht Janz Cruijff, voorheen weduwe van Aelbert Maes, en hun erfgenamen
Belendingen 1: de weduwe van Adriaen Gijsbertz Buijs
Belendingen 2: Wouter Aertz van Ossch
(3) trouwde op 08-04-1662 in Amersfoort, Nederland [bron: Huwelijksregister Gereformeerde Gemeente] met Frans Peters Dorencamp. Frans is overleden omstreeks 1682.
III-c Fuijsgen Jans Cruijff, dochter van Jan Cornelisz Cruijff (zie II) en Deliana Tonisse. Fuijsgen is overleden. Fuijsgen trouwde op 26-03-1615 in Amersfoort, Nederland [bron: Huwelijksregister Gereformeerde Gemeente] met Gijsbert Gijsbertsen van Bemmel. Gijsbert is overleden.
Beroep:
Ruiter onder Prins van Oranje
Kind van Fuijsgen en Gijsbert:
1 Stijntje van Bemmel. Volgt IV-f.
IV-f Stijntje van Bemmel, dochter van Gijsbert Gijsbertsen van Bemmel en Fuijsgen Jans Cruijff (zie III-c). Stijntje is overleden. Stijntje trouwde op 24-08-1639 in Amersfoort, Nederland [bron: Huwelijksregister Gereformeerde Gemeente] met Frederick van den Burgh (Verburgh). Frederick is overleden.
III-d Jan Kil Cruijff, zoon van Jan Cornelisz Cruijff (zie II) en Deliana Tonisse. Jan is overleden.
Notitie bij Jan:
Vermelding: Verklaring over zwangerschap
Datum: 19-09-1611
Aktenummer: 211
Akteplaats: Amersfoort
Samenvatting: Verklaring over zwangerschap
Bijzonderheden: Gijsbertgen Everts, borgerse van Amersfoort, gehuwd met Gerrit Henricxzn., verklaarde "bij ware woorden" in plaats van eede, op verzoek van Gerbrich, weduwe van Jacob Beerntszn. het volgende.
- Enige tijd geleden zei men eerst dat Willemtgen Gijsberts in de Walikersteeg "swaer ginck" (zwanger was), zoals ook naderhand is gebleken.
- Zij, attestante, is bij deze Wilemtgen gekomen met de vraag of het waar was dat zij zwanger was zoals men zei.
- Deze antwoordde "Dat zeydt die dicke vrou (de producente, Gerbrich), dat ik wou wel dat haar zoon (de zoon van de producente Gerbrich, genaamd Gijsbert Jacobzn.) vijf vrouwen zwanger had gemaakt en dat ik daar één van ben.
- Waarop zij, attestante, zei: "Wilde ghij dat ick en wilde dat nijet?".
- Waarop deze Willemtgen Gijsberts voorts zei: "Ick mach gaen bijnden een kussen op mijn buijck, zo mogen die luyden voorts seggen dat iick swaer ben, daer gaet een knecht heen die mach d’vaer wel wesen".
- Zij, attestante, zei daarop: "Wie is dat?" en Gerbrich antwoordde daarop: "Dat is Jan Kin, de zoon van Jan Corneliszn. Cruyff".
Indien verzocht wil attestante dit met de eed bevestigen.
Getuigen:
- Marten van Dompselaer
- Chaerle Chaudron.
Verzoeker: Gerbrich, Burgerlijke staat: Weduwe van Jacob Beerntszn.
verklaarder: Gijsbertgen Everts, Burgerlijke staat: Gehuwd met Gerrit Henricxzn, Woonplaats: Borgerse van Amersfoort
Jan trouwde op 02-06-1612 in Amersfoort, Nederland [bron: Huwelijksregister Gereformeerde Gemeente] met Hillitgen Hendrikskdr. Hillitgen is overleden.
Kind van Jan en Hillitgen:
1 Anthony Jans Cruijff. Anthony is overleden.
Notitie bij Anthony:
Bron: Testament van Gerbrecht Jans Cruijff

Index (251 personen)

?, ? [Partner van I]  I; II
Abendroth, Friedrich Richard Christian [Schoonvader van XIV-e]  XIV-e
Abendroth, Johannes Martinus [Partner van XIV-e]  XIV-e
Alberts, Anckie (†<1844) [Partner van IX-f]  IX-f; X-f
Anthonis (Teunis), Hiilletje [Partner van IV-c]  IV-c
Arler, Gerrit (*27-10-1715, †23-11-1782) [Schoonvader van VIII-c]  VIII-c
Arler, Johannes (*02-06-1767, †21-07-1824) [Partner van VIII-c]  VIII-c
Batelaan, Dora [Nummer XV-a]  XV-a
Name Suppressed [Dochter van XV-b]  XV-b,1
Batelaan, Hendrik Jan (*26-10-1934, †14-04-2013) [Partner van XIV-a]  XIV-a; XV-a; XV-b
Name Suppressed [Zoon van XV-b]  XV-b,2
Batelaan, Jan Hendrik [Nummer XV-b]  XV-b
Batelaan, Lycke [Dochter van XIV-a]  XIV-a,1
Beek, Chritsiena van (*±1801) [Partner van IX-f]  IX-f
Beekman, Jacoba (*16-03-1764, †01-02-1814) [Schoonmoeder van IX-b]  IX-b
Bemmel, Gijsbert Gijsbertsen van [Partner van III-c]  III-c; IV-f
Bemmel, Stijntje van [Nummer IV-f]  IV-f
Berg, Maria van den [Schoonmoeder van VII-a]  VII-a
Berkenbosch, Lykel Pieters (*09-04-1836, †23-06-1887) [Schoonvader van XI-a]  XI-a
Berkenbosch, Pietje (*31-08-1871) [Partner van XI-a]  XI-a; XII-a; XII-b; XII-c; XII-d
Bleumink, Leida (*09-02-1912) [Partner van XII-c]  XII-c; XIII-c; XIII-d; XIII-e
Bogerijen, Alijda van (*14-02-1755, †21-01-1826) [Partner van VIII-a]  VIII-a; IX-a; IX-b; IX-c; IX-d
Bogerijen, Elbertus van (*20-10-1720) [Schoonvader van VIII-a]  VIII-a
Borst, Margaretha Agatha [Partner van X-d]  X-d
Name Suppressed [Dochter van XV-d]  XV-d,2
Brittijn, Christina Gosina [Nummer XV-c]  XV-c
Brittijn, Frans Pieter [Nummer XV-d]  XV-d
Brittijn, Hans [Nummer XV-e]  XV-e
Name Suppressed [Dochter van XV-d]  XV-d,1
Brittijn, Pieter Franciscus [Partner van XIV-b]  XIV-b; XV-c; XV-d; XV-e
Burgerhout, Maria (*±1789) [Partner van IX-d]  IX-d
Burgh (Verburgh), Frederick van den [Partner van IV-f]  IV-f
Cobet, Charlotte Gabrielle de [Partner van XIII-b]  XIII-b
Cruijf, Adrianus (*28-10-1777, †<1783) [Zoon van VIII-b]  VIII-b,5
Cruijf, Adrianus (*07-04-1783) [Zoon van VIII-b]  VIII-b,9
Cruijf, Albertus (*06-09-1781) [Zoon van VIII-b]  VIII-b,8
Cruijf, Geertruij (*16-09-1784) [Dochter van VIII-b]  VIII-b,10
Cruijf, Geradus (*28-10-1777) [Zoon van VIII-b]  VIII-b,6
Cruijf, Geurtje (*11-09-1772) [Dochter van VIII-b]  VIII-b,3
Cruijf, Heijmen Jacob (*13-12-1809) [Nummer X-e]  X-e
Cruijf, Hejmen (*05-05-1747, †29-08-1806) [Nummer VIII-b]  VIII-b; IX-e
Cruijf, Jacob (*30-07-1771) [Zoon van VIII-b]  VIII-b,2
Cruijf, Maria (*24-10-1779) [Dochter van VIII-b]  VIII-b,7
Cruijf, Rijk (*16-03-1770, †<1774) [Zoon van VIII-b]  VIII-b,1
Cruijf, Rijk (*01-02-1774, †07-12-1849) [Nummer IX-e]  IX-e; X-e
Cruijff, Anthoni Willems [Nummer IV-c]  IV-c
Cruijff, Anthonij (*06-12-1693, †<1695) [Zoon van V-a]  V-a,7
Cruijff, Anthonij (*23-05-1695) [Zoon van V-a]  V-a,8
Cruijff, Anthony Jans [Zoon van III-d]  III-d,1
Cruijff, Antonij (*17-04-1725) [Zoon van VI-b]  VI-b,5
Cruijff, Ariëtta Geertruida (*14-02-1860, †26-02-1861) [Dochter van X-a]  X-a,8
Cruijff, Ariëtta Geertruida (*13-04-1861) [Dochter van X-a]  X-a,9
Cruijff, Bartha Wijnanda (*25-03-1858, †17-06-1880) [Dochter van X-a]  X-a,7
Cruijff, Bartholomeus (*05-09-1658, †<1699) [Nummer V-a]  V-a; VI-a; VI-b
Cruijff, Bartholomeus (*21-04-1689, †<1691) [Zoon van V-a]  V-a,5
Cruijff, Bartholomeus (*24-02-1719) [Zoon van VI-b]  VI-b,3
Cruijff, Bartholomeus (Bart) (*06-11-1691) [Nummer VI-b]  VI-b; VII-b
Cruijff, Cornelia (*23-06-1667) [Dochter van IV-a]  IV-a,6
Cruijff, Cornelia Heyman (*10-03-1661) [Dochter van IV-e]  IV-e,1
Cruijff, Cornelis [Nummer XIII-c]  XIII-c
Cruijff, Cornelis (*±1530) [Nummer I]  I; II
Cruijff, Cornelis Franciscus (*17-10-1863, †05-12-1927) [Nummer XI-a]  XI-a; XII-a; XII-b; XII-c; XII-d
Cruijff, Deliana (*10-04-1664) [Dochter van IV-d]  IV-d,2
Cruijff, Dilleaantje (*20-03-1670) [Dochter van IV-a]  IV-a,8
Cruijff, Elberta Wijnanda (*25-07-1850, †16-02-1853) [Dochter van X-a]  X-a,3
Cruijff, Elisabeth Jacoba (*01-10-1848) [Dochter van X-a]  X-a,2
Cruijff, Engelina (*20-09-1789, †29-01-1854) [Nummer IX-b]  IX-b
Cruijff, Fuijsgen Jans [Nummer III-c]  III-c; IV-f
Cruijff, Geertruij (*25-09-1722) [Nummer VII-b]  VII-b
Cruijff, Geertruij (*08-03-1787, †09-11-1872) [Dochter van VIII-a]  VIII-a,2
Cruijff, Geertruijd (*21-12-1717) [Zoon van VI-b]  VI-b,2
Cruijff, Gerard Hendrik (*01-01-1866, †05-10-1871) [Zoon van X-a]  X-a,10
Cruijff, Gerarda Jacoba (*21-04-1869, †02-10-1871) [Dochter van X-a]  X-a,11
Cruijff, Gerbrecht Jans [Nummer III-b]  III-b
Cruijff, Gijsbert (*10-10-1686) [Zoon van V-a]  V-a,4
Cruijff, Gijsbert Willems (*01-12-1633) [Nummer IV-a]  IV-a; V-a; V-b
Cruijff, Heijman Willems (*24-03-1629) [Nummer IV-e]  IV-e
Cruijff, Heijmen (Bartholomeus) (*30-11-1684) [Nummer VI-a]  VI-a; VII-a
Cruijff, Hendricus (*11-07-1676) [Zoon van IV-a]  IV-a,9
Cruijff, Hendrik Johannes (Johan) (*25-04-1947, †24-03-2016) [Zoon van XIII-g]  XIII-g,1
Cruijff, Hendrik Rijksz (*1751, †30-05-1831) [Nummer VIII-d]  VIII-d; IX-f
Cruijff, Hermanus Cornelis (*22-12-1886, †12-01-1957) [Nummer XII-e]  XII-e; XIII-g
Cruijff, Hermanus Cornelis (*30-10-1913, †08-07-1959) [Nummer XIII-g]  XIII-g
Cruijff, Jan (*14-01-1681) [Zoon van V-a]  V-a,2
Cruijff, Jan Cornelisz (*±1560) [Nummer II]  II; III-a; III-b; III-c; III-d
Cruijff, Jan Kil [Nummer III-d]  III-d
Cruijff, Jan Willems (*12-10-1624) [Nummer IV-d]  IV-d
Cruijff, Jannetje Adriana (*29-01-1792) [Nummer IX-c]  IX-c
Cruijff, Johanna (*28-08-1716) [Dochter van VI-b]  VI-b,1
Cruijff, Johannes (*05-04-1666) [Nummer V-b]  V-b
Cruijff, Johannes (*01-01-1668) [Zoon van IV-d]  IV-d,4
Cruijff, Leida [Nummer XIII-d]  XIII-d
Cruijff, Machiel Jacob (*01-03-1852) [Nummer XI-b]  XI-b
Cruijff, Maria (*10-11-1668) [Dochter van IV-a]  IV-a,7
Cruijff, Neeltgen (*17-06-1658) [Dochter van IV-d]  IV-d,1
Cruijff, Neeltjen (*24-11-1654) [Dochter van IV-a]  IV-a,2
Cruijff, Peter [Nummer XIII-e]  XIII-e
Cruijff, Petronella (*11-10-1726) [Dochter van VI-b]  VI-b,6
Cruijff, Pieter (*22-09-1828, †02-05-1862) [Nummer X-f]  X-f; XI-d
Cruijff, Pieter Hermanus (*10-06-1856, †23-10-1924) [Nummer XI-d]  XI-d; XII-e
Cruijff, Rijk (*10-11-1793, †25-04-1801) [Zoon van VIII-a]  VIII-a,5
Cruijff, Rijk (*03-02-1799, †01-08-1873) [Nummer IX-f]  IX-f; X-f
Cruijff, Rijk (Heijmensz) (*24-08-1716, †10-01-1788) [Nummer VII-a]  VII-a; VIII-a; VIII-b; VIII-c; VIII-d
Cruijff, Sophia Willems [Nummer IV-b]  IV-b
Cruijff, Wijnand Elbartus (*19-11-1854, †06-05-1938) [Nummer XI-c]  XI-c
Cruijff, Wilhelmus (*20-01-1656) [Zoon van IV-a]  IV-a,3
Cruijff, Wilhelmus (*23-04-1661) [Dochter van IV-a]  IV-a,4
Cruijff, Wilhelmus (*04-07-1665) [Zoon van IV-d]  IV-d,3
Cruijff, Wilhelmus Hendricus (*17-09-1682) [Zoon van V-a]  V-a,3
Cruijff, Willem Jansz (*±1595) [Nummer III-a]  III-a; IV-a; IV-b; IV-c; IV-d; IV-e
Cruijff, Wouter (*01-02-1795, †02-02-1830) [Nummer IX-d]  IX-d
Cruijff, Wouter Franciscus (*15-07-1856, †03-04-1858) [Zoon van X-a]  X-a,6
Cruyff, Catharina Cornelia (*01-06-1920, †26-01-1994) [Nummer XIII-a]  XIII-a; XIV-a; XIV-b; XIV-c; XIV-d
Cruyff, Cornelis Franciscus (*29-12-1924, †18-01-2010) [Nummer XIII-b]  XIII-b; XIV-e
Cruyff, Dominique Alexandra [Nummer XIV-e]  XIV-e
Cruyff, Franciscus Cornelis (*±1891) [Nummer XII-b]  XII-b
Cruyff, Jacoba Aanna Maria (*±1900, †16-10-1944) [Nummer XII-d]  XII-d; XIII-f
Cruyff, Lijkel Pieters (*24-03-1892, †04-08-1956) [Nummer XII-a]  XII-a; XIII-a; XIII-b
Name Suppressed [Dochter van XIV-e]  XIV-e,1
Cruyff, Madeleine [Dochter van XIII-b]  XIII-b,1
Name Suppressed [Zoon van XIV-e]  XIV-e,2
Cruyff, Pieter Cornelis [Nummer XII-c]  XII-c; XIII-c; XIII-d; XIII-e
Name Suppressed [Zoon van XIII-b]  XIII-b,2
Cruyff (Cruijff), Alijda (*06-09-1817, †13-03-1834) [Dochter van IX-a]  IX-a,4
Cruyff (Cruijff), Cornelis (*19-07-1815, †23-10-1880) [Nummer X-b]  X-b
Cruyff (Cruijff), Dirk (*07-11-1828, †22-07-1855) [Zoon van IX-a]  IX-a,8
Cruyff (Cruijff), Elbertus (*24-02-1785, †11-02-1863) [Nummer IX-a]  IX-a; X-a; X-b; X-c; X-d
Cruyff (Cruijff), Franciscus (*20-03-1757, †03-10-1798) [Nummer VIII-a]  VIII-a; IX-a; IX-b; IX-c; IX-d
Cruyff (Cruijff), Franciscus (*09-06-1814) [Zoon van IX-a]  IX-a,2
Cruyff (Cruijff), Franciscus (*09-12-1821, †03-06-1872) [Nummer X-a]  X-a; XI-a; XI-b; XI-c
Cruyff (Cruijff), Gerard Hendrik (*24-06-1826, †13-02-1903) [Nummer X-d]  X-d
Cruyff (Cruijff), Jan (*15-03-1824, †30-09-1867) [Nummer X-c]  X-c
Cruyff (Cruijff), Lamberta (*09-02-1820, †13-08-1846) [Dochter van IX-a]  IX-a,5
Daansen, Dorothea Catharina Eliisabeth (*19-06-1888) [Partner van XII-e]  XII-e; XIII-g
Demgen, Karl [Schoonvader van XI-a]  XI-a
Demgen, Maria Wilhelmina (*±1876) [Partner van XI-a]  XI-a
Detten, Hendrina van [Partner van IV-e]  IV-e
Docter, Aleida (*±1773, †11-03-1847) [Partner van VIII-d]  VIII-d; IX-f
Doever(d)en (van Holten), Geertruij van (*±1725, †12-03-1749) [Partner van VII-a]  VII-a; VIII-b; VIII-d
Donsbach, Katharina [Schoonmoeder van XI-a]  XI-a
Dorencamp, Frans Peters (†±1682) [Partner van III-b]  III-b
Draaijer, Petronella Bernnarda (*21-08-1917, †02-12-2007) [Partner van XIII-g]  XIII-g
Eck, Gerritje vasn [Partner van VIII-b]  VIII-b; IX-e
Eekhout, Maeijken [Partner van III-a]  III-a
Eenkhoorn, Daan (*±1900) [Partner van XII-d]  XII-d; XIII-f
Eenkhoorn, Daan Cornelis (†10-02-1930) [Nummer XIII-f]  XIII-f
Eijkelenburg, Cornelis van (*±1742, †20-02-1818) [Schoonvader van IX-a]  IX-a
Eijkelenburg, Weijmpje van (*13-04-1789, †27-04-1870) [Partner van IX-a]  IX-a; X-a; X-b; X-c; X-d
Gerritsz, Kil (†<1662) [Partner van III-b]  III-b
Gosensdr., Aeltgen (†1622) [Partner van III-a]  III-a
Groot, Nel de [Schoonmoeder van XV-g]  XV-g
Haaften, Geertruij van (*26-10-1717, †04-11-1778) [Partner van VII-a]  VII-a; VIII-a; VIII-c
Haaften, Jacobus van [Schoonvader van VII-a]  VII-a
Haar, Jan van de [Schoonvader van XV-g]  XV-g
Haar, Yvonne van de [Partner van XV-g]  XV-g
Haen, Bregjen Jans de [Partner van IV-d]  IV-d
Hamakers, Elisabeth Gerrie [Partner van XIV-d]  XIV-d
Hamakers, Jacobus Marinus [Schoonvader van XIV-d]  XIV-d
Heijden, Lonneke van der [Partner van XV-e]  XV-e
Hendrickx, Lijsbeth [Partner van IV-a]  IV-a
Hendrikskdr, Hillitgen [Partner van III-d]  III-d
Henkemans, Magdalena [Partner van IX-d]  IX-d
Houtsager, Jan (†09-05-1810) [Schoonvader van IX-b]  IX-b
Houtsager, Sikke Johannes (*29-07-1790, †09-01-1863) [Partner van IX-b]  IX-b
Huizing, Berend Johannes Hindrik (Bé) [Schoonvader van XV-f]  XV-f
Huizing, Paula [Partner van XV-f]  XV-f
Jans, Geertje [Partner van V-a]  V-a; VI-a; VI-b
Jans, Neeltgen (†<1651) [Partner van III-a]  III-a; IV-a; IV-b; IV-c; IV-d; IV-e
Kalf, Elisabeth (*03-03-1793, †04-05-1869) [Schoonmoeder van X-a]  X-a
Kievits, Elisabeth Cornelia [Partner van XI-b]  XI-b
Krans, Henderika Aaltje [Partner van XV-b]  XV-b
Kruijf, de (*17-11-1765) [Dochter van VII-a]  VII-a,11
Kruijf, Albertus de (*13-08-1754) [Zoon van VII-a]  VII-a,7
Kruijf, Bart de (*10-08-1764) [Zoon van VII-a]  VII-a,10
Kruijf, Geertruij de (*20-12-1761) [Dochter van VII-a]  VII-a,9
Kruijf, Hendrik de (*07-02-1752) [Zoon van VII-a]  VII-a,6
Kruijf, Jaantje (Adriana) de (*07-09-1759, †11-03-1839) [Nummer VIII-c]  VIII-c
Kruijf, Jannetje de (*13-02-1750) [Dochter van VII-a]  VII-a,5
Kruijf, Rijk de (*02-03-1749) [Zoon van VII-a]  VII-a,2
Kruisdijk, Elisabeth (*±1910) [Partner van XII-b]  XII-b
Kukels, Sibilla van [Schoonmoeder van VIII-a]  VIII-a
Lambregt, Antonij (*21-09-1725) [Partner van VII-b]  VII-b
Lambregt, Johannes (*18-08-1698) [Schoonvader van VII-b]  VII-b
Matawowsky, Paula (*19-10-1915) [Schoonmoeder van XIII-b]  XIII-b
Name Suppressed [Dochter van XV-g]  XV-g,2
Name Suppressed [Zoon van XV-g]  XV-g,4
Meerts, Frank Daniel Theodoor (Frank) [Nummer XV-f]  XV-f
Meerts, Jeroen Wilhelmus Cornelis (Jeroen) [Nummer XV-g]  XV-g
Meerts, Johannes Daniel (Jan) (*29-01-1917, †16-09-1998) [Schoonvader van XIV-c]  XIV-c
Name Suppressed [Zoon van XV-g]  XV-g,3
Name Suppressed [Dochter van XV-f]  XV-f,2
Name Suppressed [Dochter van XV-g]  XV-g,1
Name Suppressed [Dochter van XV-f]  XV-f,1
Meerts, Wilhelmus Leonardus (Leo) [Partner van XIV-c]  XIV-c; XV-f; XV-g
Mosterd, Lijsbeth Roelofs [Partner van VI-b]  VI-b; VII-b
N.N. [Partner van XIII-e]  XIII-e
N.N., Riekie [Partner van XIII-f]  XIII-f
Neck (Eck), Jaconbus van [Partner van IV-b]  IV-b
Nijsen, Christine Josephine (Christel) (*09-03-1925, †23-07-2009) [Schoonmoeder van XIV-c]  XIV-c
Oosterbeek, Eva Catharina (*26-08-1850, †03-12-1925) [Schoonmoeder van XII-a]  XII-a
Pötzl, Anton (*12-03-1902) [Schoonvader van XIII-b]  XIII-b
Name Suppressed [Partner van XIII-b]  XIII-b; XIV-e
Remie, Dora Gertruida [Nummer XIV-a]  XIV-a; XV-a; XV-b
Remie, Hans Catharina (Hanneke) [Nummer XIV-c]  XIV-c; XV-f; XV-g
Remie, Hans Theodoor (*15-04-1918, †06-08-2006) [Partner van XIII-a]  XIII-a; XIV-a; XIV-b; XIV-c; XIV-d
Remie, Marc Teun [Zoon van XIV-d]  XIV-d,2
Remie, Rene [Nummer XIV-d]  XIV-d
Remie, Theodoor Wouter [Zoon van XIV-d]  XIV-d,1
Remie, Theodorus Bernardus (*08-10-1883, †25-09-1957) [Schoonvader van XIII-a]  XIII-a
Remie, Truus [Nummer XIV-b]  XIV-b; XV-c; XV-d; XV-e
Ridder, Neeltje de (*±1874) [Partner van XI-c]  XI-c
Rijckholt, Aelbert Maesz van (†<1652) [Partner van III-b]  III-b
Rijke, Leo de [Partner van XIII-d]  XIII-d
Ruikers, Catharina Wilhelmina (*±1855, †<1896) [Partner van XI-c]  XI-c
Scheerder, Jacoba Anna Maria (*03-08-1826, †08-06-1886) [Partner van X-a]  X-a; XI-a; XI-b; XI-c
Scheerder, Michiel Jacob (*02-04-1795, †26-02-1870) [Schoonvader van X-a]  X-a
Scholte, Helena Anna Magdalena [Partner van XV-d]  XV-d
Schoonman, Elisabeth Antoinette [Schoonmoeder van X-c]  X-c
Schoonman, Elisabeth Antoinette (*±1810, †04-01-1872) [Partner van X-c]  X-c
Schoonman, Jacob [Schoonvader van X-c]  X-c
Schroeff, Jannetje Hendriksdr (*±1685) [Partner van VI-a]  VI-a; VII-a
Scott, Milly [Partner van XIII-c]  XIII-c
Selter, Wilhelmina Christina (*04-06-1858, †09-02-1930) [Partner van XI-d]  XI-d; XII-e
Simons, Christina [Schoonmoeder van IV-d]  IV-d
Slot, Dirkje Maria (*±1770, †08-02-1854) [Partner van IX-e]  IX-e; X-e
Smit, Helena (*07-05-1809) [Partner van X-e]  X-e
Name Suppressed [Zoon van XV-c]  XV-c,1
Smith, Darren Vincent [Partner van XV-c]  XV-c
Name Suppressed [Dochter van XV-c]  XV-c,2
Steenbeek, Lammetje van (*±1746, †14-08-1814) [Schoonmoeder van IX-a]  IX-a
Steneker, Edmar Sebastiaan Maria [Partner van XV-a]  XV-a
Name Suppressed [Zoon van XV-a]  XV-a,2
Name Suppressed [Zoon van XV-a]  XV-a,1
Stikvoort, Maria Anna (*28-11-1826, †04-12-1888) [Partner van X-f]  X-f; XI-d
Tonisse, Deliana [Partner van II]  II; III-a; III-b; III-c; III-d
Velzen, Jacoba Elizabeth (Elly) van [Schoonmoeder van XV-f]  XV-f
Verburg, Geertruida Frederika (*08-11-1891, †18-12-1963) [Partner van XII-a]  XII-a; XIII-a; XIII-b
Verburg, Theodorus Gijsbertus (*20-08-1847, †14-11-1912) [Schoonvader van XII-a]  XII-a
Verhoeff, Agatha Lamberta [Partner van V-b]  V-b
Vermeulen, Maria [Partner van X-b]  X-b
Verweij, Roelant (*±1776) [Partner van IX-c]  IX-c
Visscher, Maria Bartholomeus (†<1675) [Partner van IV-a]  IV-a; V-a; V-b
Visser, Teuntje Adriana de [Schoonmoeder van XIV-d]  XIV-d
Vooren, Albertus van de (†<1829) [Partner van IX-c]  IX-c
Wachtmeester, Elisabeth Petersz (*10-03-1620, †<1663) [Partner van IV-d]  IV-d
Wachtmeester, Peter Petersz (de Jonge) [Schoonvader van IV-d]  IV-d
Wallman, Christa Marie Luise [Schoonmoeder van XIV-e]  XIV-e
Weidner, Dora Johanna (*08-12-1885, †22-04-1944) [Schoonmoeder van XIII-a]  XIII-a
Wildvangh, Mechteld (†22-01-1781) [Schoonmoeder van VII-b]  VII-b
Withoos, Elisabeth (†15-04-1799) [Schoonmoeder van VIII-c]  VIII-c
Woldberg, Arnolda Margrietha (Nolda) (*21-01-1843, †14-06-1887) [Schoonmoeder van XI-a]  XI-a
Gegenereerd met Aldfaer-versie 7.0 op 09-02-2019 21:57:41 door Leo Meerts